Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
(WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-04-18 11:33:27, dokument aktualny]


K O M U N I K A T
 Komisarza Wyborczego w Opolu II
z dnia 7 kwietnia 2011 r.


W związku z zarządzonymi na dzień 12 czerwca 2011 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Białej uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu II do dnia 26 kwietnia 2011 r. (wtorek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 17 ust.1 Ordynacji, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu II (adres j.w.), w terminie do dnia 26 kwietnia 2011 r. do godz.15.30.

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej:
www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Białej.


KOMISARZ WYBORCZY
/ - /  Paweł Mehl

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2011-04-07


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 651Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26