Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
(WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-11-05 14:31:30, dokument aktualny]


UCHWAŁA  16/2010
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BIAŁEJ
z dnia 5 listopada 2010r.


w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w
wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


          Na podstawie art. 18 ust. 1-2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Z 2010r. Nr 176, poz.1190 )w związku z $9 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy  ( M.P Nr 61, poz. 641) z póź. zm. Miejska  Komisja Wyborcza w Białej, uchwala co następuje :


§1

 

  1. Dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. powołuje się w Gminie Biała 18 obwodowych komisji wyborczych.
  2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od nr 1 do nr 18 niniejszej uchwały.


§2


Uchwała podlega przekazaniu Burmistrzowi Białej w celu podania składów komisji do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie uchwały na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej, w siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodnicząca         
Miejskiej Komisji Wyborczej

Barbara Semerga        
             


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Semerga
Data wytworzenia: 2010-11-05


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1033  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26