Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
(WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-09-23 15:19:38, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE   NR  OR.0151- 699/10
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia  23 września 2010r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  samorządowych  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


    Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003r Nr 159,poz.1547, z 2004r Nr 25,poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167,poz.1760,z 2005r Nr 175,poz.1457,  z 2006r Nr 17,poz.128, Nr 34,poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,poz.1592, z 2007r Nr 48,poz.327, Nr 112,poz. 766, z 2008r Nr 96,poz. 607, Nr 180,poz.1111, z 2009r Nr 213, poz.1651 i 1652 oraz z 2010r Nr 57,poz.356 / zarządzam co następuje:


§ 1


Wyznaczam na terenie Gminy Biała miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych, w wyborach  samorządowych  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r:
1)na terenie miasta Biała:


a)słup ogłoszeniowy – róg ulicy Armii Ludowej i Plac Zamkowy;
b)tablica ogłoszeniowa – ul. Rynek – naprzeciw bloku spółdzielni mieszkaniowej (bok kiosku warzywnego);
c)gabloty ogłoszeniowe usytuowane:


- ul. Rynek – obok budynku Urzędu Miejskiego,
-ul.Rynek – naprzeciw salonu kosmetycznego w bloku spółdzielni  mieszkaniowej,
- ul. Prudnicka – obok pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
- ul. Tysiąclecia – obok budynku szkoły,
- skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
- skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
- skrzyżowanie ulic: Świerczewskiego i Nyska.


2) na terenie sołectw Gminy – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów wsi.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.


§ 3


Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i na terenie sołectw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                      Arnold  Hindera

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 818
wyślij podstronę na e-mail:Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26