Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
(WYBORY PREZYDENCKIE 2010 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-05-11 12:53:42, dokument aktualny]


UCHWAŁA  Nr XXXII/379/10
RADY MIEJSKIEJ W  BIAŁEJ
z dnia 30 kwietnia 2010r.


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku.


      Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990r o wyborze  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U z 2000r Nr 47, poz. 544, z 2002r Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r Nr 57, poz. 507, Nr 130,poz. 1188,  z 2004r  Nr 25, poz. 219,  z 2005r Nr 160,poz.1346, z 2006r Nr 218,poz.1592, z 2007r Nr 112, poz.766, z 2008r Nr 171,poz.1056, Nr 196, poz.1218, z 2009r Nr119,poz.999, Nr 202, poz.1547, Nr 213,poz.1651 i  poz.1652/ Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się n/w odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku:

1/  Nr  obwodu :   17
     Granice obwodu :  Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie
     Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej : Dom Pomocy Społecznej w Grabinie

2/  Nr obwodu :    18
     Granice obwodu :  Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital w Białej
     Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej :  Szpital w Białej ul. Moniuszki 8

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady

     Joachim  Kosz

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-04-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 819
wyślij podstronę na e-mail:Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26