Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(WYBORY PREZYDENCKIE 2010 / Obwieszczenia i Informacje)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-04-28 13:02:22, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE   NR  OR.0151- 600/2010
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia  26 kwietnia 2010 roku


w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

    Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990r o  wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U z 2000r.   Nr 47, poz. 544, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, z 2003r. Nr 57, poz.507, Nr 130,poz.1188, z 2004r. Nr 25,poz.219, z 2005. Nr160,poz.1346, z 2006r. Nr 218, poz.1592, z 2007r. Nr 112, poz.766, z 2008r. Nr 171, poz.1056, Nr 196, poz.1218 oraz z 2009r. Nr119, poz.999, Nr 202 , poz.1547, N r 213, poz. 1651 i 1652 / zarządzam co następuje:


§ 1


Wyznaczam na terenie Gminy Biała miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku:
1)na terenie miasta Biała:


a)słup ogłoszeniowy – róg ulicy Armii Ludowej i Plac Zamkowy;
b)tablica ogłoszeniowa – ul. Rynek – naprzeciw bloku spółdzielni mieszkaniowej(obok kiosku warzywnego);
c)gabloty ogłoszeniowe usytuowane:


- ul. Rynek – obok budynku Urzędu Miejskiego,
- ul.Rynek – naprzeciw salonu kosmetycznego w bloku spółdzlielni  mieszkaniowej,
- ul. Prudnicka – obok pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chlopska,
- ul. Tysiąclecia – obok budynku szkoły,
- skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
- skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
- skrzyżowanie ulic: Świerczewskiego i Nyska.


2) na terenie sołectw Gminy – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów wsi.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 3


Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i na terenie sołectw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
Arnold  Hindera

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-04-28


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 822Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26