Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-12-04 16:12:36, dokument aktualny]


Wykaz Zarządzeń Burmistrza Kierownika Urzędu z 2011r.
 

Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie plik do pobrania
1.

OR 0120.1.2011 03.01.2011r. 

rozpoczęcia prac związanych z wdrożeniem  w Urzędzie Miejskim w Białej systemu zarządzania  ISO 9001:2008. 

Zarządzenie Nr OR 0120.1.2011.pdf 

2. OR  0120.2.2011 24.01.2011r.. powołania koordynatora Wspólnej Metody Oceny (CAF) oraz grupy samooceny w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.2.2011.pdf
3. OR  0120.3.2011 24.01.2011r. wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.3.2011.pdf 
4. OR  0120.4.2011 24.01.2011r.  wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.4.2011.pdf 
5 OR  0120.5.2011 31.01.2011r.  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska elektryka, murarza – tynkarza w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.5.2011.pdf
6. OR  0120.6.2011 04.02.2011r.  powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.6.2011.pdf 
7. OR  0120.7.2011 09.02.2011r.  powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej na okres od 9 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.  Zarządzenie Nr OR 0120.7.2011.pdf 
8. OR  0120.8.2011 31.01.2011r.  funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej 

Zarządzenie Nr OR 0120.8.2011.pdf

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OR 0120.8.2011.pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr OR 0120.8.2011.pdf

Załącznik Nr 1 do Regulaminu kontroli zarządczej.pdf

Załącznik Nr 2 do Regulaminu kontroli zarządczej.pdf 

9. OR  0120.9.2011 18.02.2011r. powołania komisji do przeprowadzenia procedury wyjaśniającej przetargu na lokal użytkowy w Białej przy ul. Rynek 28. 

 Zarządzenie Nr OR 0120.9.2011.pdf 

10. OR  0120.10.2011 18.02.2011r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.10.2011.pdf
10a. OR  0120.10.2011 18.02.2011r. wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Remont budynku Wiejskiego Centrum Integracji w Chrzelicach

Zarządzenie Nr OR 0120.10a.2011.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

11. OR  0120.11.2011 18.02.2011r. wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.11.2011.pdf 
12. OR  0120.12.2011 18.02.2011r. określenia rodzajów przesyłek nie otwieranych  w sekretariacie   Urzędu Miejskiego w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.12.2011.pdf 
13. OR  0120.13.2011 11.03.2011r. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.13.2011.pdf 
14. OR  0120.14.2011 21.03.2011r. zarządzania ryzykiem w  Urzędzie Miejskim w Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.14.2011.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0120.14.2011.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0120.14.2011.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR 0120.14.2011.pdf

15. OR  0120.15.2011 29.03.2011r. powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.15.2011.pdf
16. OR  0120.16.2011 29.03.2011r. wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej
 
Zarządzenie Nr OR 0120.16.2011.pdf
17. OR  0120.17.2011 12.04.2011r. likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie  Miejskim w Białej. Zarządzenie Nr OR 0120.17.2011.pdf 
18. OR  0120.18.2011 02.05.2011r. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2011 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała

Zarządzenie Nr OR 0120.18.2011.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0120.18.2011.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0120.18.2011.pdf

19. OR  0120.19.2011 02.05.2011r. wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.19.2011.pdf
20. OR  0120.20.2011 29.05.2011r. wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej badania satysfakcji i oczekiwań klientów Urzędu.

Zarządzenie Nr OR 0120.20.2011.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0120.20.2011.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR 0120.20.2011.pdf

21. OR  0120.21.2011 09.06.2011r. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.21.2011.pdf 
22. OR  0120.22.2011 09.06.2021r. wprowadzenia  zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej
 
Zarządzenie Nr OR 0120.22.2011.pdf
23. OR  0120.23.2011 09.06.2011r. zatwierdzenia  zbiorczego rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Urzędzie Miejskim w    Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.23.2011.pdf 

24. OR  0120.24.2011 20.06.2011r. udzielania upoważnień i pełnomocnictw  w Urzędzie Miejskim w Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.24.2011.pdf 

Załącznik do zarządzenie Nr OR 0120.24.2011.pdf

25. OR  0120.25.2011 01.07.2011r. ustalenia działań naprawczych w Urzędzie Miejskim w Białej po dokonaniu oceny według Wspólnej Metody Oceny CAF  oraz ustalenia  terminu kolejnej samooceny Zarządzenie Nr OR 0120.25.2011.pdf
26. OR  0120.26.2011 01.07.2021r.  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej. Zarządzenie Nr OR 0120.26.2011.pdf
27.      
28. OR  0120.28.2011 01.07.2011r. wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Białej. Zarządzenie Nr OR 0120.28.2011.pdf
29. OR  0120.29.2011 01.07.2011r. powołania komisji w celu likwidacji nieaktualnych pieczęci i pieczątek urzędowych w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.29.2011.pdf 
30. OR  0120.30.2011 01.07.2011r. zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim  w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.30.2011.pdf
31. OR  0120.31.2011 27.07.2011r. powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2011r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” Zarządzenie Nr OR 0120.31.2011.pdf
32. OR  0120.32.2011 04.08.2011r wprowadzenia zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.32.2011.pdf 
33. OR  0120.33.2011 04.08.2011r wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.33.2011.pdf 
34. OR  0120.34.2011 24.08.2011r powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2011r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” Zarządzenie Nr OR 0120.34.2011.pdf
35 OR  0120.35.2011 07.09.2011r ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Zarządzenie Nr OR 0120.35.2011.pdf
36. OR  0120.36.2011 07.09.2011r  wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.36.2011.pdf 
37.

OR  0120.37.2011 12.09.2011

ustanowienia w Gminie Biała Koordynatora Gminnego w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej   Polskiej   i  do  Senatu    Rzeczypospolitej   Polskiej, zarządzonych   na  dzień 9 października  2011r Zarządzenie Nr OR 0120.37.2011.pdf 
38. OR  0120.38.2011 13.09.2011r ustanowienia operatorów  informatycznej obsługi    obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr OR 0120.38.2011.pdf

Załacznik do zarządzenia Nr OR 0120.38.2011.pdf

39. OR  0120.39.2011 14.09.2011r  wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Wilkowie” 

Zarządzenie Nr OR 0120.39.2011.pdf

Załącznik Nr 1-2.pdf

Załącznik Nr 2-5.pdf

Załącznik nr 3-5.pdf

40. OR  0120.40.2011 14.09.2011r   wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu – etap II”

Zarządzenie Nr OR 0120.40.2011.pdf

Załącznik Nr 1-3.pdf

Załącznik Nr 2-6.pdf

Załącznik nr 3-6.pdf

41.  OR  0120.40.2011 26.09.2011r  wprowadzenie do sprzedaży w kasie Urzędu Miejskiego w Białej pocztówek Zarządzenie Nr OR 0120.41.2011.pdf 
42. OR  0120.42.2011 28.09.2011r  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.42.2011.pdf 
43. OR  0120.43.2011 9.11..2011r prowadzenia  Biuletynu Informacji Publicznej  w Urzędzie Miejskim w Białej.

Zarządzenie Nr OR 0120.43.2011.pdf

Regulamin prowadzenia BIP.pdf

44. OR  0120.44.2011 15.11..2011r określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należytego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz określenia zwrotu kosztów dojazdu Zarządzenie Nr OR 0120.44.2011.pdf
45. OR  0120.45.2011 01.12..2011r wprowadzenie do sprzedaży w kasie Urzędu Miejskiego w Białej monografia „Biała – historia i współczesność” Zarządzenie Nr OR 0120.45.2011.pdf
46. OR  0120.46.2011 23.12..2011r wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 14 000 euro. 

Zarządzenie Nr OR 0120.46.2011.pdf

Regulamin zmówień do 14tys.pdf

Zał. nr 1 Zaproszenie do składania ofert.pdf

Zał. nr 2 Formularz dokumentujący udzielenie zamówienia.pdf

Zał. nr 3 Rejestr zamówień do 14 000 euro.pdf

47. OR  0120.47.2011 28.12..2011r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego 
w Białej
Zarządzenie Nr OR.0120.47.2011.pdf
48. OR  0120.48.2011 29.12..2011r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I”

Zarządzenie Nr OR 0120.48.2011.pdf

Załącznik Nr 1-1-3.pdf

Załącznik Nr 2-3.pdf

Załącznik Nr 3-3.pdf

49. OR  0120.49.2011 29.12..2011r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Dajmy im szansę – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Białej oraz Publicznym Gimnazjum w Białej poprzez zakup windy dla osób i dzieci niepełnosprawnych”

Zarządzenie Nr OR 0120.49.2011.pdf

Załącznik Nr 1-1-4.pdf

Załącznik Nr 2-7.pdf

Załącznik Nr 3-7.pdf

50. OR  0120.50.2011 29.12..2011r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji dla realizacji projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Zarządzenie Nr OR 0120.50.2011.pdf

Załącznik Nr 1-1-2.pdf

Załącznik Nr 2-2.pdf

Załącznik Nr 3-2.pdf

51. OR  0120.51.2011 29.12..2011r wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont Zarządzenie Nr OR 0120.51.2011.pdf
52. OR  0120.52.2011 29.12..2011r wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.52.2011.pdf

Wykaz Zarządzeń Burmistrza Kierownika Urzędu z 2012r.
 

Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie plik do pobrania
1. OR  0120.1.2012 02.01..2012r powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej na okres od  2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr OR 0120.1.2012.pdf
2. OR  0120.2.2012 05.01..2012r powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2012r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” Zarządzenie Nr OR 0120.2.2012.pdf
3. OR  0120.3.2012 05.01..2012r zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.3.2012.pdf 
4. OR  0120.4.2012 25.01..2012r zmiany  Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na  wolne stanowiska kierowników  gminnych  jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr OR 0120.4.2012.pdf

Załącznik.pdf

5. OR  0120.5.2012 27.01..2012r powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.5.2012.pdf
6. OR  0120.6.2012 30.01..2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej
 

Zarządzenie Nr OR 0120.6.2012.pdf

Załącznik do zarządzenia.pdf

7. OR  0120.7.2012 30.01..2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji mikroprojektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II”

Zarządzenie Nr OR 0120.7.2012.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

8. OR  0120.8.2012 30.01..2012r zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała

Zarządzenie Nr OR 0120.8.2012.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

9. OR  0120.9.2012 02.02..2012r powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.9.2012.pdf
10. OR  0120.10.2012 14.02..2012r  zbiorczego rejestru ryzyk zidentyfikowanych w 2012 roku Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.10.2012.pdf
10a OR  0120.10a.2012 18.02..2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Remont budynku Wiejskiego Centrum Integracji w Chrzelicach”

Zarządzenie Nr OR 0120.10a2012.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2-4.pdf

Załącznik nr 3-4.pdf

11 OR  0120.11.2012 20.02.2012r wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.11.2012.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr11.pdf

Załącznik nr 1 osoby pod względem rachunkowym.pdf

Załącznik nr 2 - osoby do zatwierdzania.pdf

Załącznik Nr 3-osoby odpwiedzialne za środki.pdf

Załącznik 4 - wniosek o wydanie materiałów z magazynu.pdf

Załącznik 5 Rozliczenie zużycia materiałów.pdf

Załącznik 6 - terminy inwentaryzacji.pdf

Załącznik nr 7 -tabela.pdf

12. OR  0120.12.2012 20.02.2012r uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia wstępnej oceny celowości, gospodarności i legalności zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.12.2012.pdf
13. OR  0120.13.2012 20.02.2012r wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa” Załącznik.pdf
15. OR  0120.15.2012 20.02.2012r wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.15.2012.pdf

WYKAZ pracowników merytorycznych-1.pdf

14. OR  0120.14.2012 20.02.2012r wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów

Zarządzenie Nr OR 0120.14.2012.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

16. OR  0120.16.2012 20.02.2012r powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.16.2012.pdf
17. OR  0120.17.2012 01.03.2012r ogłoszenia  konkursu  na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej , Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i Łączniku

Zarządzenie Nr OR 0120.17.2012.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR 0120.17.2012.pdf

18. OR  0120.18.2012 01.03.2012r ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2012r. Zarządzenie Nr OR 0120.18.2012.pdf
19. OR  0120.19.2012 12.03.2012r ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej wzorów środków ewidencyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania archiwum w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.19.2012.pdf
20. OR  0120.20.2012 20.03.2012r wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro.

Zarządzenie Nr OR 0120.20.2012.pdf

Zał. nr 1 .pdf

Zał. nr 2.pdf

Zał. nr 3.pdf

Regulamin udzielania zamówień do 14 tys. euro.pdf

21.  OR  0120.21.2012 30.03.2012r wprowadzenia zmian w  Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.21.2012.pdf
22. OR  0120.22.2012 02.04.2012r powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.22.2012.pdf
23. OR  0120.23.2012 02.04.2012r powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.23.2012.pdf
24. OR  0120.24.2012 02.04.2012r powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lączniku Zarządzenie Nr OR 0120.24.2012.pdf
25. OR  0120.25.2012 02.04.2012r organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu  Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń Zarządzenie Nr OR 0120.25.2012.pdf
26. OR  0120.26.2012 16.04.2012r  wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości w zakresie ewidencji z tytułu opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów Zarządzenie Nr OR 0120.26.2012.pdf 
27. OR  0120.27.2012 26.04.2012r zmiany Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.27.2012.pdf
28.  OR  0120.28.2012 07.05.2012r powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.28.2012.pdf 
29. OR  0120.29.2012 07.05.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.29.2012.pdf
30. OR  0120.30.2012 07.05.2012r ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Zarządzenie Nr OR 0120.30.2012.pdf
31. OR  0120.29.2012 07.05.2012r przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Biała Zarządzenie Nr OR 0120.31.2012.pdf
32. OR  0120.32.2012 07.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.32.2012.pdf

Załącznik.pdf 

33. OR  0120.33.2012 07.05.2012r wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.33.2012.pdf

Załącznik.pdf 

34. OR  0120.34.2012 10.05.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Montaż solarów na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku”

Zarządzenie Nr OR 0120.34.2012.pdf

Załącznik Nr 1-1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf 

35. OR  0120.35.2012 21.05.2012r wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont 

Zarządzenie Nr OR 0120.35.2012.pdf

Załącznik.pdf 

36. OR  0120.36.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Dajmy im szansę – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Białej oraz Publicznym Gimnazjum w Białej poprzez zakup windy dla osób i dzieci niepełnosprawnych” 

Zarządzenie Nr OR 0120.36.2012.pdf

Załącznik.pdf 

37. OR  0120.37.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I”

Zarządzenie Nr OR 0120.37.2012.pdf

Załącznik.pdf

38. OR  0120.39.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji dla realizacji projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Zarządzenie Nr OR 0120.38.2012.pdf

Załącznik.pdf

39. OR  0120.39.2012 21.05.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji mikroprojektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etapII”

Zarządzenie Nr OR 0120.39.2012.pdf

Załącznik.pdf

40. OR  0120.40.2012 21.05.2012r organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa Zarządzenie Nr OR 0120.40.2012.pdf
41. OR  0120.41.2012 28.05.2012r zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Zarządzenie Nr OR 0120.41.2012.pdf
42. OR  0120.42.2012 06.06.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu – etap I”

Zarządzenie Nr OR 0120.42.2012.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

43. OR  0120.43.2012 06.06.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Gmina Biała – Twoje dobre miejsce”

Zarządzenie Nr OR 0120.43.2012.pdf

Załącznik Nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

44. OR  0120.44.2012 04.07.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ulicy szkolnej – etap I”

Zarządzenie Nr OR 0120.44.2012.pdf

Załącznik Nr 1-1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

45. OR  0120.45.2012 04.07.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie”

Zarządzenie Nr OR 0120.45.2012.pdf

Załącznik Nr 1-1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

46. OR  0120.46.2012 04.07.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku – Etap I”

Zarządzenie Nr OR 0120.46.2012.pdf

Załącznik.pdf

47. OR  0120.47.2012 04.07.2012r o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Montaż solarów na budynku zespoły szkolno-przedszkolnego w Łączniku”

Zarządzenie Nr OR 0120.47.2012.pdf

Załącznik.pdf

48. OR 0120.48.2012 25.07.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.48.2012.pdf
49. OR 0120.48.2012 10.08.2012r  wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Białej  Zarządzenie Nr OR 0120.49.2012.pdf
50. OR0120.50.2012 30.08.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.50.2012.pdf
51. OR0120.50.2012 07.09.2012r powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.51.2012.pdf
52. OR0120.52.2012 07.09.2012r wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

Zarządzenie Nr OR 0120.52.2012.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR 0120.52.2012.pdf

53. OR0120.53.2012 19.09.2012r wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II”

Zarządzenie Nr OR 0120.53.2012.pdf

Załącznik Nr 1-1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

56. OR0120.56.2012 15.10.2012r wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.56.2012.pdf
57. OR0120.57.2012 06.12..2012r zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania   kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0120.57.2012.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela prokopowicz
Data wytworzenia: 2011-02-23

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2385  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 43139

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.57
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26