Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji 2010-2014
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji (2010-2014))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-12-07 11:38:32, dokument aktualny]


 Wykaz Zarządzeń Burmistrza z 2010r.

 

Lp. Nr zarządzenia/
z dnia
w sprawie plik do pobrania
1. OR  0151-1/2010
27.12.2010r.
zmian w budżecie Gminy Biała na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.0151-1-2010.pdf 

2.  OR  0151-2/2010
27.12.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Zarządzenie Nr OR 0151-2-10.pdf 
3. OR  0151-3/2010
28.12.2010r.
korekty udziału w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2, udziału we współwłasności gruntu oznaczonego jako działka 1119/1 m.18 o pow. 0,0311 ha dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW 47416, w stosunku do właścicieli lokali mieszkalnych nr 3 i 4 w związku ze zmianą łącznej powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych w tym budynku z 543,03 m2 na prawidłową 537,47 m2

Zarządzenie Nr OR 0151-3-10.pdf

Projekt uchwały.pdf

Zał. Nr 2 (część A).pdf

Zał. Nr 2 (część B).pdf

Objaśnienia do WPF.pdf

4. OR  0151-4/2010
28.12.2010r. 
powołania komisji przetargowej do spraw przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała Zarządzenie Nr OR 0151-4-10.pdf


 

 

 

 Wykaz Zarządzeń Burmistrza z 2011r.

 

Lp. Nr zarządzenia
z dnia
w sprawie plik do pobrania
1.

OR 0050.1.2011 11.01.2011r. 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Rynek 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

Zarządzenie Nr OR 0050.1.2011.pdf 

2. OR  0050.2.2011 11.01.2011r.. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 928 km.17 o powierzchni 0,1417ha, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR 0050.2.2011.pdf 
3. OR  0050.3.2011 14.01.2011r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2  położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2 Zarządzenie Nr OR 0050.3.2011.pdf
4. OR  0050.4.2011 14.01.2011r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1  położonego w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej 2
 
Zarządzenie Nr OR 0050.4.2011.pdf
5 OR  0050.5.2011 14.01.2011r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego nr U3  położonego w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej 2
 
Zarządzenie Nr OR 0050.5.2011.pdf 
6. OR  0050.6.2011 14.01.2011r.  ustalenia na terenie gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne Zarządzenie Nr OR 0050.6.2011.pdf
7. OR  0050.7.2011 14.01.2011r.   wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania. Zarządzenie Nr OR 0050.7.2011.pdf 
8. OR  0050.8.2011 31.01.2011r.  nabycia nieruchomości  do zasobu nieruchomości Gminy Biała  Zarządzenie Nr OR 0050.8.2011.pdf 
9. OR  0050.9.2011 31.01.2011r. sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011-2013 

Zarządzenie Nr OR 0050.9.2011.pdf 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR 0050.9.2011.pdf

10. OR  0050.10.2011 31.01.2011r.   powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia  oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych Zarządzenie Nr OR 0050.10.2011.pdf 
11. OR  0050.11.2011 09.02.2011r. realizacji zadania "Promocja Terenów Inwestycyjnych Gminy Biała"

Zarządzenie Nr OR 0050.11.2011.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR 0050.11.2011.pdf 

12. OR  0050.12.2011 09.02.2011r. ustalenia Regulaminu Działania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0050.12.2011.pdf 
13. OR  0050.13.2011 09.02.201r. ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie Nr OR 0050.13.2011.pdf 
14. OR  0050.14.2011 10.02.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Browińcu Polskim Zarządzenie Nr OR 0050.14.2011.pdf 
15. OR  0050.15.2011 10.02.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10 Zarządzenie Nr OR 0050.15.2011.pdf 
16. OR  0050.16.2011 09.02.2011r.  opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2011 Zarządzenie Nr OR 0050.16.2011.pdf 
17.  OR  0050.17.2011 14.02.2011r. organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Biała. 

Zarządzenie Nr OR 0050.17.2011.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR 0050.17.2011.pdf 

18.  OR  0050.18.2011 21.02.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR 0050.18.2011.pdf 
19.  OR  0050.19.2011 21.02.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR 0050.19.2011.pdf 
20.  OR  0050.20.2011 01.03.2011r. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ofertowych na uzyskanie prawa do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Biała

Zarządzenie Nr OR 0050.20.2011.pdf 

Regulamin do zarządzenia nr 20.pdf

21.  OR  0050.21.2011 01.03.2011r.

przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  położonej w Białej oznaczonej jako działka 717 km.13 o powierzchni 0,6231ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość 

Zarządzenie Nr OR 0050.19.2011.pdf 
22. OR  0050.22.2011 01.03.2011r.  przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  położonej w Białej oznaczonej jako działka 1207/11  km.19 o powierzchni 0,1617ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0050.22.2011.pdf 
23. OR  0050.23.2011 01.03.2011r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025

Zarządzenie Nr OR 0050.23.2011.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf 

24. OR  0050.24.2011 01.03.2011r.  zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok ZARZĄDZENIE NR OR.0050.24.2011.doc 
25. OR  0050.25.2011 01.03.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR 0050.25.2011.pdf
26. OR  0050.26.2011 01.03.2011r.  unieważnienia przetargu na prawo do najmu lokalu użytkowego
 
Zarządzenie Nr OR 0050.26.2011.pdf 
27. OR  0050.27.2011 04.03.2011r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1  położonego w Brzeźnicy 10 Zarządzenie Nr OR 0050.27.2011.pdf 
28. OR  0050.28.2011 04.03.2011r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2  położonego w Brzeźnicy 10  Zarządzenie Nr OR 0050.28.2011.pdf 
29. OR  0050.29.2011 04.03.2011r. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ofertowych na uzyskanie prawa do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Biała 

Zarządzenie Nr OR 0050.29.2011.pdf

Regulamin do zarządzenia nr 29.pdf 

30. OR  0050.30.2011 15.03.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   Zarządzenie Nr OR 0050.30.2011.pdf 
31. OR  0050.31.2011 15.03.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR 0050.31.2011.pdf 
32. OR  0050.32.2011 18.03.2011r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr OR 0050.32.2011.pdf

Sprawozdanie z wykonania budzetu.pdf

Informacja o stanie mienia mienia komunalnego.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu instytucji kultury.pdf

Tabela-nr-1-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

Tabela-nr-2-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

Zał.Nr-1-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

Zał.Nr-2-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

Zał.Nr-3-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

Zał.Nr-4 -do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf

Zał.Nr-5-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf 

Zał.Nr-6-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf 

Zał.Nr-7-do sprawozdania z wykonania budżetu.pdf 

33. OR  0050.33.2011 28.03.2011r. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2011, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Zarządzenie Nr OR 0050.33.2011.pdf 
34. OR  0050.34.2011 30.03.2011r.  przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej  położonej w Mokrej oznaczonej jako działka 375/109 km.1  o powierzchni 0,0690 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0050.34.2011.pdf
35. OR  0050.35.2011 01.04.2011r.   zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   Zarządzenie Nr OR 0050.35.2011.pdf 
36. OR  0050.36.2011 01.04.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR 0050.36.2011.pdf
37. OR  0050.37.2011 13.04.2011r.  powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych do konkursu pn. „Opolskie Kwitnące 2011” Zarządzenie Nr OR 0050.37.2011.pdf 
38. OR  0050.38.2011 08.04.2011r. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej. Zarządzenie Nr OR 0050.38.2011.pdf 
39. OR  0050.39.2011 15.04.2011r. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej  Zarządzenie Nr OR 0050.39.2011.pdf
40. OR  0050.40.2011 20.04.2011r. określenia zakresu, sposobu i terminu publikowania informacji z wykonania budżetu gminy Biała Zarządzenie Nr OR 0050.40.2011.pdf 
41. OR  0050.41.2011 29.04.2011r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10 Zarządzenie Nr OR 0050.41.2011.pdf
42. OR  0050.42.2011 29.04.2011r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu położonej w Browińcu Polskim  Zarządzenie Nr OR 0050.42.2011.pdf 
43. OR  0050.43.2011 29.04.2011r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie Nr OR 0050.43.2011.pdf 
44. OR  0050.44.2011 29.04.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Kościuszki 20, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0050.44.2011.pdf 
45. OR  0050.45.2011 29.04.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1287/10 km.20 o powierzchni 0,0531ha, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR 0050.45.2011.pdf 
46. OR  0050.46.2011 02.05.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   Zarządzenie Nr OR 0050.46.2011.pdf
47. OR  0050.47.2011 02.05..2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR 0050.47.2011.pdf
48. OR  0050.48.2011 06.05.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej Zarządzenie Nr OR 0050.48.2011.pdf
49. OR  0050.49.2011 11.05.2011r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r Zarządzenie Nr OR.0050.49.2011.pdf 
50.  OR  0050.50.2011 20.05.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.50.2011.pdf 
51.  OR  0050.51.2011 20.05.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR.0050.51.2011.pdf 
52. OR  0050.52.2011 24.05.2011r. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Białej Zarządzenie Nr OR 0050.52.2011.pdf
53. OR  0050.53.2011 30.05.2011r. zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  Gminy Biała  Zarządzenie Nr OR.0050.53.2011.pdf 
54. OR  0050.54.2011 31.05.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 658/184 km.3 o powierzchni 0,2320 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.54.2011.pdf 
55. OR  0050.55.2011 31.05..2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR.0050.55.2011.pdf 
56. OR  0050.56.2011 03.06.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR.0050.56.2011.pdf 
57. OR  0050.57.2011 07.06.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej Zarządzenie Nr OR.0050.57.2011.pdf
58. OR  0050.58.2011 07.06.2011r. powołania Komisji Egzaminacyjnej Zarządzenie Nr OR.0050.58.2011.pdf
59. OR  0050.59.2011 14.06.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR.0050.59.2011.pdf 
60. OR  0050.60.2011 30.06.2011r. zarządzenia przeprowadzenia wyborów  uzupełniających  członka Rady Sołeckiej  sołectwa Gostomia  Zarządzenie Nr OR.0050.60.2011.pdf
61. OR  0050.61.2011 04.07.2011r.

zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  

 

62. OR  0050.62.2011 08.07.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.61.2011.pdf
63. OR  0050.63.2011 08.07.2011r.

zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  

Zarządzenie Nr OR.0050.63.2011.pdf 
64. OR  0050.64.2011 12.07.2011r. wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej do celów centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała

Zarządzenie Nr OR.0050.64.2011.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.64.2011.pdf 

65. OR  0050.65.2011 12.07.2011r.  wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach komunalnych lub zarządzanychprzez Gminę Biała

Zarządzenie Nr OR.0050.65.2011.pdf

Załącznik Nr1, Nr2 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf

Zarządzenie Nr OR.0050.65.2011.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.65.2011.pdf 

66. OR  0050.66.2011 14.07.2011r. określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie Zarządzenie Nr OR.0050.66.2011.pdf 
67. OR  0050.67.2011 14.07..2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Ligocie Bialskiej 41c, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.67.2011.pdf
68. OR  0050.68.2011 15.07.2011r. przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała Zarządzenie Nr OR.0050.68.2011.pdf 
69. OR  0050.69.2011 15.07.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnicka 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.69.2011.pdf 
70. OR  0050.70.2011 15.07.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Prudnicka 17, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.70.2011.pdf 
71. OR  0050.71.2011 15.07.2011r. zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 położonych w budynku mieszkalnym w Białej przy ulicy Kościuszki 20 oraz w prawie użytkowania wieczystego działki 1294/1 m.20 o pow. 0,0203 ha objętej KW 28640 Zarządzenie Nr OR.0050.71.2011.pdf 
72. OR  0050.72.2011 15.07.2011r. zatwierdzenia regulaminu korzystania  ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Biała

Zarządzenie Nr OR.0050.72.2011.pdf 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.72.2011.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.72.2011.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.72.2011.pdf

73. OR  0050.73.2011 25.07.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.73.2011.pdf 
74. OR  0050.74.2011 25.07.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR.0050.74.2011.pdf 
75. OR  0050.75.2011 29.07.2011r. powołania Pełnomocnika  Burmistrza Białej do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Zarządzenie Nr OR.0050.75.2011.pdf 
76. OR  0050.76.2011 02.08.2011r. powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach gminnych w Śmiczu w dniu 28 sierpnia 2011r  Zarządzenie Nr OR.0050.76.2011.pdf 
77. OR  0050.77.2011 02.08.2011r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2011 rok   Zarządzenie Nr OR.0050.77.2011.pdf 
78. OR  0050.78.2011 02.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.    Zarządzenie Nr OR.0050.78.2011.pdf 
79. OR  0050.79.2011 04.08.2011r. wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania Zarządzenie Nr OR.0050.79.2011.pdf
80. OR  0050.80.2011 04.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.     Zarządzenie Nr OR.0050.80.2011.pdf 
81. OR  0050.81.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu 167 m.1 o pow. 0,2550 ha położonej w Ogierniczu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.81.2011.pdf 
82. OR  0050.82.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu 277/3 m.4 o pow. 0,2530 ha położonej w Radostyni, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.82.2011.pdf 
83. OR  0050.83.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu 370 m.4 o pow. 0,4811 ha położonej w Chrzelicach, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.83.2011.pdf 
84. OR  0050.84.2011 04.08.2011r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.84.2011.pdf 
85. OR  0050.85.2011 04.08.2011r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.85.2011.pdf 
86. OR  0050.86.2011 04.08.2011r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.86.2011.pdf 
87. OR  0050.87.2011 04.08.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Szkolnej 5, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.87.2011.pdf 
88. OR  0050.88.2011 04.08.2011r. zamiany nieruchomości położonych w Prężynie pomiędzy Gminą Biała, a osobami fizycznymi Zarządzenie Nr OR.0050.88.2011.pdf  
89. OR  0050.89.2011 08.08.2011r. wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na  dzień 9 października 2011r. Zarządzenie Nr OR.0050.89.2011.pdf
90. OR  0050.90.2011 12.08.2011r. wykonania prawa pierwokupu Zarządzenie Nr OR.0050.90.2011.pdf
91. OR  0050.91.2011 12.08.2011r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu  finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.91.2011.pdf

Informacja za I pólrocze.pdf

Tabela-nr-1-Informacja-z-wykonania-budzetu-gminy.pdf

Wykonanie planu do MGOK.pdf

Załącznik nr 1 przychody rozchody.pdf

Załącznik nr 2 - dochody.pdf

Załącznik nr 3 nadpłaty i zaległości.pdf

Załącznik nr 4 wydatki.pdf

Załącznik nr 5 inwestycje.pdf

Załącznik nr 6 - fundusz sołecki.pdf

Załącznik nr 7 - przedsięwzięcia.pdf

92. OR  0050.92.2011 17.08.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.92.2011.pdf 
93. OR  0050.93.2011 17.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.93.2011.pdf 
94. OR  0050.94.2011 12.08.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.94.2011.pdf 
95. OR  0050.95.2011 24.08.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.95.2011.pdf
96. OR  0050.96.2011 24.08.2011r. wyznaczenia  obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  9 października 2011r. Zarządzenie Nr OR.0050.96.2011.pdf 
97. OR  0050.97.2011 30.08.2011r.  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej  Zarządzenie Nr OR.0050.97.2011.pdf 
98. OR  0050.98.2011 30.08.2011r.  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku   Zarządzenie Nr OR.0050.98.2011.pdf 
99. OR  0050.99.2011 01.09.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.99.2011.pdf
100. OR  0050.100.2011 05.09.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.100.2011.pdf
101. OR  0050.101.2011 06.09.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.101.2011.pdf
102. OR  0050.102.2011 06.09.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.102.2011.pdf
103. OR  0050.103.2011 06.09.2011r.  wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania Zarządzenie Nr OR.0050.103.2011.pdf 
104. OR  0050.104.2011 12.09.2011r.  przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Zarządzenie Nr OR.0050.104.2011.pdf 
105 OR  0050.105.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.105.2011.pdf 
106. OR  0050.106.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Śmiczu, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.106.2011.pdf 
107. OR  0050.107.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.107.2011.pdf 
108. OR  0050.108.2011 12.09.2011r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.108.2011.pdf
109. OR  0050.109.2011 12.09.2011r  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.109.2011.pdf 
110. OR  0050.110.2011 12.09.2011r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.110.2011.pdf 
111. OR  0050.111.2011 16.09.2011r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała Zarządzenie Nr OR.0050.111.2011.pdf
112. OR  0050.112.2011 16.09.2011r. przweprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie, określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarządzenie Nr OR.0050.112.2011.pdf
113. OR  0050.113.2011 19.09.2011r. powołania w Gminie   Biała  obwodowych komisji   wyborczych  w   wyborach do  Sejmu   Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr OR.0050.113.2011.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr OR.0050.113.2011.pdf

114. OR  0050.114.2011 27.09.2011r.  wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1208/2 km.19 o powierzchni 0,0934ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR.0050.114.2011.pdf 
115. OR  0050.115.2011 27.09.2011r  wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1208/3 km.19 o powierzchni 0,0961ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.115.2011.pdf 
116. OR  0050.116.2011 27.09.2011r   wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1287/15 km.20 o powierzchni 0,0397ha, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.116.2011.pdf 
117. OR  0050.117.2011 27.09.2011r    przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej  Zarządzenie Nr OR.0050.117.2011.pdf 
118. OR  0050.118.2011 28.09.2011r  o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie Zarządzenie Nr OR.0050.118.2011.pdf 
119. OR  0050.119.2011 03.10.2011r. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Obrachcicach Zarządzenie Nr OR.0050.119.2011.pdf 
120. OR  0050.120.2011 03.10.2011r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.120.2011.pdf
121. OR  0050.121.2011 05.10.2011r.  przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny udziału w nieruchomości położonej w Białej ul. Prudnicka 23 Zarządzenie Nr OR.0050.121.2011.pdf 
122. OR  0050.122.2011 06.10.2011r. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w  Kolnowicach Zarządzenie Nr OR.0050.122.2011.pdf 
123. OR  0050.123.2011 06.10.2011r.  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.123.2011.pdf 
124. OR  0050.124.2011 06.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.124.2011.pdf 
125. OR  0050.125.2011 07.10.2011r. nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała udziału w nieruchomości położonej w Białej ul. Prudnicka 23 Zarządzenie Nr OR.0050.125.2011.pdf
126. OR  0050.126.2011 07.10.2011r. odwołania  członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Prężynie Zarządzenie Nr OR.0050.126.2011.pdf
127. OR  0050.127.2011 10.10.2011r.  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.127.2011.pdf 
128. OR  0050.128.2011 10.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.128.2011.pdf 
129. OR  0050.129.2011 13.10.2011r.   zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok   Zarządzenie Nr OR.0050.129.2011.pdf
130. OR  0050.130.2011 13.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.130.2011.pdf 
131. OR  0050.131.2011 19.10.2011r.   zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.131.2011.pdf 
132. OR  0050.132.2011 19.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.132.2011.pdf 
133. OR  0050.133.2011 26.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.133.2011.pdf
134. OR  0050.134.2011 28.10.2011r. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” Zarządzenie Nr OR.0050.134.2011.pdf 
135.      
136 OR  0050.136.2011 26.10.2011r.   zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.136.2011.pdf
137. OR  0050.137.2011 26.10.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.137.2011.pdf 
138.  OR  0050.138.2011 07.11.2011r.  zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.138.2011.pdf 
139.  OR  0050.139.2011 07.11.2011r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.139.2011.pdf 
140.  OR  0050.140.2011 08.11.2011r.  o zmianie zarządzenia Nr OR.0050.127.2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.140.2011.pdf 
141.  OR  0050.141.2011 08.11.2011r.   zmiany zarządzenia Nr OR.0050.128.2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r. Zarządzenie Nr OR.0050.141.2011.pdf 
142. OR  0050.142.2011 14.11.2011r.   projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

Zarządzenie Nr OR.0050.142.2011.pdf

Projekt uchwały.pdf

Zał.nr 1 (część 1).pdf

Zał. nr 1 (część 2).pdf

Zał. Nr 2 (część A).pdf

Zał. Nr 2 (część B).pdf

Objaśnienia do WPF.pdf

 

143. OR  0050.143.2011 14.11.2011r.   projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2012

Zarządzenie Nr OR.0050.143.2011.pdf 

projekt uchwaly budzetowej.pdf

uzasadnienie.pdf

dochody-zal 1.pdf

dochody-zal 2.pdf

wydatki, zal 3.pdf

wydatki, zal 4.pdf

przychody, rozchody-zal.5.pdf

alkohol, zal.6.pdf

zadania zlecone, zal 7.pdf

dotacje, zal 8.pdf

fundusz solecki, zal 9.pdf

objasnienia.pdf

144. OR  0050.144.2011 15.11.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Prudnicka 17
 
Zarządzenie Nr OR.0050.144.2011.pdf
145. OR  0050.145.2011 15.11.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w  Ogierniczu Zarządzenie Nr OR.0050.145.2011.pdf
146. OR  0050.146.2011 15.11.2011r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Chrzelicach    Zarządzenie Nr OR.0050.146.2011.pdf
147. OR  0050.147.2011 16.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.147.2011.pdf
148. OR  0050.148.2011 16.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.148.2011.pdf
150. OR  0050.150.2011 21.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.150.2011.pdf
151. OR  0050.151.2011 21.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.151.2011.pdf
152. OR  0050.152.2011 23.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.152.2011.pdf
153. OR  0050.153.2011 23.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.153.2011.pdf
154. OR  0050.154.2011 29.11.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.154.2011.pdf 
155. OR  0050.155.2011 29.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.   Zarządzenie Nr OR.0050.155.2011.pdf
156. OR  0050.156.2011 30.11.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.156.2011.pdf 
157. OR  0050.157.2011 07.12..2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.157.2011.pdf 
158. OR  0050.158.2011 07.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.158.2011.pdf 
159. OR  0050.159.2011 16.12.2011r. umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała

Zarządzenie Nr OR.0050.159.2011.pdf

załącznik nr 1 wniosek o odpracowanie zadłużenia.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf 

160. OR  0050.160.2011 16.12.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok Zarządzenie Nr OR.0050.160.2011.pdf 
161. OR  0050.161.2011 16.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.161.2011.pdf 
162. OR  0050.162.2011 22.12.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.162.2011.pdf 
163. OR  0050.163.2011 22.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.163.2011.pdf 
164. OR  0050.164.2011 28.12.2011r. zmian budżetu Gminy Biała na 2011 rok  Zarządzenie Nr OR.0050.164.2011.pdf 
165. OR  0050.165.2011 28.12.2011r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2011 r.  Zarządzenie Nr OR.0050.165.2011.pdf 

 

 Wykaz Zarządzeń Burmistrza z 2012r.

 

Lp. Nr zarządzenia/
z dnia
w sprawie plik do pobrania
168. OR  0050.168.2012 03.01.2012r. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji Zarządzenie Nr OR.0050.168.2012.pdf
169. OR  0050.169.2012 16.01.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Białej.   Zarządzenie Nr OR.0050.169.2012.pdf 
170. OR  0050.170.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1008/5 km.18 o powierzchni 0,1486ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR.0050.170.2012.pdf 
171. OR  0050.171.2012 16.01..2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1008/4 km.18 o powierzchni 0,1649ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.171.2012.pdf 
172. OR  0050.172.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  użytkowego nr 1u w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.172.2012.pdf 
173. OR  0050.173.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR.0050.173.2012.pdf 
174. OR  0050.174.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.174.2012.pdf 
175. OR  0050.175.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.175.2012.pdf 
176. OR  0050.176.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.176.2012.pdf 
177. OR  0050.177.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.177.2012.pdf 
178. OR  0050.178.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1A w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.178.2012.pdf 
179. OR  0050.179.2012 16.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 497/12 km.4
 o powierzchni 1,5915ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość
Zarządzenie Nr OR.0050.179.2012.pdf 
180. OR  0050.180.2012 16.01.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027 Zarządzenie Nr OR.0050.180.2011.pdf
181. OR  0050.181.2012 16.01.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.181.2011.pdf
182. OR  0050.182.2012 16.01.2012r. planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.182.2011.pdf
183. OR  0050.183.2012 20.01.2012r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne. Zarządzenie Nr OR.0050.183.2011.pdf
184. OR  0050.184.2012 24.01.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Prudnicka 17 Zarządzenie Nr OR.0050.184.2012.pdf 
185. OR  0050.185.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10 Zarządzenie Nr OR.0050.185.2012.pdf 
186. OR  0050.186.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8.  Zarządzenie Nr OR.0050.186.2012.pdf 
187.  OR  0050.187.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.187.2011.pdf 
188. OR  0050.188.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej   Zarządzenie Nr OR.0050.188.2012.pdf 
189. OR  0050.189.2012 24.01.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.189.2012.pdf 
190. OR  0050.190.2012 24.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki  budowlanej położonej w Józefowie  oznaczonej jako działka 26/3  km.1 o powierzchni 0,1140 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR.0050.190.2012.pdf
191. OR  0050.191.2012 30.01.2012r.  zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.191.2011.pdf 
192. OR  0050.192.2012 31.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  gruntu 1287/11 m.20 o pow. 0,0031 ha zabudowanej garażem położonym w Białej przy ulicy  Kościuszki  wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę. Zarządzenie Nr OR.0050.192.2011.pdf
193. OR  0050.193.2012 31.01.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  gruntu 1287/12 m.20 o pow. 0,0022 ha zabudowanej garażem położonym w Białej przy ulicy  Kościuszki  wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę. Zarządzenie Nr OR.0050.193.2011.pdf
194, OR  0050.194.2012 03.02.2012r. powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia  oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych Zarządzenie Nr OR.0050.194.2012.pdf
195.  OR  0050.195.2012 06.02.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

Zarządzenie Nr OR.0050.195.2012.pdf

Zał. 1 (część 1).pdf

Zał. 1 (część 2).pdf 

196. OR  0050.196.2012 06.02.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.196.2012.pdf
197. OR  0050.197.2012 06.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.197.2012.pdf
198. OR  0050.198.2012 10.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.198.2012.pdf
199. OR  0050.199.2012 13.02.2012r.  wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania.   Zarządzenie Nr OR.0050.199.2012.pdf 
200. OR  0050.200.2012 14.02.2012r.  instrukcji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej rejestru dokumentów związanych z ujawnionymi okolicznościami, wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z dokumentacją Zarządzenie Nr OR.0050.200.2012.pdf 
201. OR  0050.201.2012 16.02.2012r. wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego ( aportu) na rzecz ,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.201.2012.pdf
202. OR  0050.201.2012 17.02.2012r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.202.2012.pdf 
203. OR  0050.203.2012 23.02.2012r. uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.203.2012.pdf

Załącznik (część 1).pdf

Załącznik (część 2).pdf

204. OR  0050.204.2012 23.02.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.204.2012.pdf
205. OR  0050.205.2012 23.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.205.2012.pdf
206. OR  0050.206.2012 28.02.2012r. przyjęcia  do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.206.2012.pdf 
207. OR  0050.207.2012 28.02.2012r. uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.207.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

208. OR  0050.208.2012 28.02.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.208.2012.pdf
209. OR  0050.209.2012 28.02.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.209.2012.pdf
210. OR  0050.209.2012 02.03.2012r. zatwierdzenia regulaminu i kryteriów oceny koron dożynkowych Zarządzenie Nr OR.0050.210.2012.pdf
211. OR  0050.209.2012 02.03.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1A  położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8 Zarządzenie Nr OR.0050.211.2012.pdf
212. OR  0050.209.2012 02.03.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 3  położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8 Zarządzenie Nr OR.0050.212.2012.pdf
213. OR  0050.209.2012 02.03.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego nr 1u  położonego w Białej przy ul. 1 Maja 32 Zarządzenie Nr OR.0050.213.2012.pdf
216. OR  0050.216.2012 06.03.2012r. upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny Zarządzenie Nr OR.0050.216.2012.pdf 
217. OR  0050.217.2012 21.03.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.217.2012.pdf 

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

218. OR  0050.218.2012 21.03.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.219.2012.pdf
219. OR  0050.219.2012 21.03.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.218.2012.pdf
220. OR  0050.219.2012 23.03.2012r.  wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 6  położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 8 Zarządzenie Nr OR.0050.220.2012.pdf 
221.  OR  0050.221.2012 30.03.2012r. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Zarządzenie Nr OR.0050.221.2012.pdf

Zał.Nr-1.pdf

Zał.Nr-2.pdf

Zał. Nr-3.pdf

Zał. nr4.pdf

Zał. nr 5.pdf

Zał. nr 6.pdf

Zał.7 -.pdf

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MGOK.pdf

Sprawozdanie.pdf

Tabela-nr-1.pdf

Tabela-nr-2.pdf

Informacja o stanie mienia za 2011 rok.pdf

222. OR  0050.222.2012 30.03.2012r. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012, ustalenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2012.pdf
223. OR  0050.223.2012 02.04.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.223.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

224. OR  0050.224.2012 02.04.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.224.2012.pdf
225. OR  0050.225.2012 02.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2012.pdf
226. OR  0050.226.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Rynek 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.226.2012.pdf 
227. OR  0050.227.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego  nr 6u - garażu  położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej przy ul. Rynek 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.227.2012.pdf 
228. OR  0050.228.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu  lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Nyskiej 36, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR.0050.228.2012.pdf 
229. OR  0050.229.2012 12.04.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Nyskiej 36, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.229.2012.pdf  
230. OR  0050.230.2012 12.04.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.230.2012.pdf

Zał. 1 (Część 1).pdf

Zał. 2 (część2).pdf 

231. OR  0050.231.2012 12.04.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.231.2012.pdf
232. OR  0050.232.2012 12.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.232.2012.pdf
233. OR  0050.233.2012 18.04.2012r. powierzenia stanowiska Dyrektora  Publicznego Gimnazjum w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.233.2012.pdf
234. OR  0050.234.2012 18.04.2012r. powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.234.2012.pdf
235. OR  0050.235.2012 18.04.2012r. powierzenia stanowiska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku Zarządzenie Nr OR.0050.235.2012.pdf
236. OR  0050.236.2012 18.04.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.236.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

237. OR  0050.235.2012 18.04.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.237.2012.pdf
238. OR  0050.235.2012 18.04.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2012.pdf
239. OR  0050.2239.2012 24.04.2012r. przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu  w związku z zamiarem  zbycia  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej  położonej w Białej oznaczonej jako 1339/2, stanowiącej własność Gminy Biała Zarządzenie Nr OR.0050.239.2012.pdf
240. OR  0050.240.2012 24.04.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Zarządzenie Nr OR.0050.240.2012.pdf
241. OR  0050.241.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu 1208/2 m.19 o powierzchni 0,0934 ha położonej w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.241.2012.pdf
242. OR  0050.242.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu 1208/3 m.19 o powierzchni 0,0961 ha położonej w Białej  Zarządzenie Nr OR.0050.242.2012.pdf
243. OR  0050.243.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż działki gruntu 1287/15  m.20 o powierzchni 0,0397 ha położonej w Białej  Zarządzenie Nr OR.0050.243.2012.pdf
244. OR  0050.244.2012 24.04.2012r. odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Brzeźnicy 10  Zarządzenie Nr OR.0050.244.2012.pdf
245. OR  0050.245.2012 25.04.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.245.2012.pdf

Zał.1(część I).pdf

Zał.1(część II).pdf

246. OR  0050.246.2012 25.04.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.246.2012.pdf
247. OR  0050.247.2012 25.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2012.pdf
248. OR  0050.248.2012 26.04.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2012.pdf
249. OR  0050.249.2012 27.04.2012r. ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Zarządzenie Nr OR.0050.249.2012.pdf
250. OR  0050.250.2012 04.05.2012r.  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów ofertowych na uzyskanie prawa do najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Biała. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2012.pdf 
251. OR  0050.251.2012 04.05.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.251.2012.pdf

Załącznik )część 1).pdf

Załącznik (część 2).pdf

252. OR  0050.252.2012 04.05.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.252.2012.pdf
253. OR  0050.253.2012 04.05.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.253.2012.pdf
254. OR  0050.254.2012 08.05.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Olbrachcicach. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2012.pdf
255. OR  0050.255.2012 08.05.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Olbrachcicach. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2012.pdf
256. OR  0050.256.2012 08.05.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki  budowlanej położonej w Miłowicach  oznaczonej jako działka 187/3  km.2
 o powierzchni 0,0491 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.
Zarządzenie Nr OR.0050.256.2012.pdf
257. OR  0050.257.2012 08.05.2012r. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej Zarządzenie Nr OR.0050.257.2012.pdf
259. OR  0050.259.2012 14.05.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.259.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

260. OR  0050.260.2012 14.05.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.260.2012.pdf
261. OR  0050.261.2012 14.05.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2012.pdf
262. OR  0050.262.2012 16.05.2012r. zwolnienia z prawa służebności drogi ustanowionego na rzecz każdoczesnego właściciela działki 447/6 m.8 o pow. 0,1285 ha położonej w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.262.2012.pdf
263. OR  0050.263.2012 25.05.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działki budowlanej stanowiącej mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Zarządzenie Nr OR.0050.263.2012.pdf
264. OR  0050.264.2012 25.05.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działki budowlanej stanowiącej mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2012.pdf
266. OR  0050.266.2012 28.05.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.266.2012.pdf
267. OR  0050.267.2012 28.05.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2012.pdf
268. OR  0050.268.2012 06.06.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.268.2012.pdf

WPF czI-1.pdf

WPF czII.pdf

269. OR  0050.269.2012 06.06.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.269.2012.pdf
270. OR  0050.270.2012 06.06.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2012.pdf
273. OR  0050.273.2012 15.06.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Józefowie Zarządzenie Nr OR.0050.273.2012.pdf 
275. OR  0050.275.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2012.pdf
276. OR  0050.276.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.276.2012.pdf
277. OR  0050.277.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.277.2012.pdf
278. OR  0050.278.2012 19.06.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2012.pdf
279. OR  0050.279.2012 20.06.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 

Zarządzenie Nr OR.0050.279.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf 

280. OR  0050.280.2012 20.06.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.280.2012.pdf
281. OR  0050.281.2012 20.06.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.281.2012.pdf
282. OR  0050.282.2012 28.06.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.282.2012.pdf
284. OR  0050.284.2012 02.07.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

Zarządzenie Nr OR.0050.284.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

287. OR  0050.287.2012 05.07.2012r. powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach  Powiatowo – Gminnych  w Gostomi w dniu 02 września 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2012.pdf
288.     REGULAMIN ORGANIZACYJNY BOSS.pdf 
289. OR  0050.289.2012 16.07.2012r.  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

Zarządzenie Nr OR.0050.289.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf 

290. OR  0050.290.2012 16.07.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.290.2012.pdf
291. OR  0050.291.2012 16.07.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2012.pdf
292. OR  0050.292.2012 24.07.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 3  położonego w Białej przy ul. Rynek 14 Zarządzenie Nr OR.0050.292.2012.pdf
293. OR  0050.293.2012 24.07.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego nr 6 położonego w Białej przy ul. Rynek 14 Zarządzenie Nr OR.0050.293.2012.pdf
294. OR  0050.294.2012 24.07.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 658/184 km.3 o powierzchni 0,2320 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2012.pdf
295. OR  0050.295.2012 24.07.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości  stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej przy ul. Plac Zamkowy, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Zarządzenie Nr OR.0050.295.2012.pdf
296. OR  0050.296.2012 25.07.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

Zarządzenie Nr OR.0050.296.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

297. OR  0050.297.2012 25.07.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.297.2012.pdf
298. OR  0050.298.2012 25.07.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2012.pdf
302. OR  0050.302.2012 01.08.2012r. sprawie przysługującemu organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki 924 k.m.2 o pow. 0,714 ha położonej w obrębie Łącznik Zarządzenie Nr OR.0050.302.2012.pdf
303. OR  0050.303.2012 01.08.2012r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Kolnowicach. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2012.pdf
304. OR  0050.304.2012 01.08.2012r. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w Kolnowicach  Zarządzenie Nr OR.0050.304.2012.pdf 
305. OR  0050.305.2012 10.08.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.305.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

306. OR  0050.306.2012 10.08.2012r. zmian budżetu Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.306.2012.pdf
308. OR  0050.308.2012 14.08.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Białej przy ul. Opolskiej 12 Zarządzenie Nr OR.0050.308.2012.pdf 
309. OR  0050.309.2012 14.08.2012r. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Białej przy ul. Opolskiej 12 Zarządzenie Nr OR.0050.309.2012.pdf 
318. OR 0050.318.2012 04.09.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w  Miłowicach Zarządzenie Nr OR.0050.318.2012.pdf
319. OR 0050.319.2012 04.09.2012r. ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Nyskiej 36
 
Zarządzenie Nr OR.0050.319.2012.pdf
322. OR 0050.322.2012 10.09.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2012.pdf
323. OR 0050.323.2012 14.09.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  gruntu 1294/9  m.20 o pow. 0,0051 ha zabudowanej garażem położonym w Białej przy ulicy  Kościuszki  wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2012.pdf
324. OR 0050.324.2012 14.09.2012r. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej Zarządzenie Nr OR.0050.324.2012.pdf
325. OR 0050.325.2012 14.09.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2012.pdf
328. OR 0050.328.2012 28.09.2012r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłaty niezależnej za dostawę energii cieplnej w budynkach komunalnych lub zarządzanych przez Gminę Biała wyposażonych w centralne ogrzewanie Zarządzenie Nr OR.0050.328.2012.pdf
329. OR 0050.329.2012 01.10.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

Zarządzenie Nr OR.0050.329.2012.pdf

Zał. cz.I.pdf

Zał. cz.II.pdf

330. OR 0050.330.2012 01.10.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.330.2012.pdf
331. OR 0050.331.2012 01.10.2012r.   zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2012.pdf 
332. OR 0050.332.2012 05.10.2012r. przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała, położonych w Białej, Łączniku, Radostyni, Prężynie, Górce Prudnickiej, Pogórzu i Miłowicach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie Nr OR.0050.332.2012.pdf
333. OR 0050.333.2012 05.10.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 2077 km. 26 o powierzchni 0,2771 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0050.333.2012.pdf 
334. OR 0050.334.2012 05.10.2012r. wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Wilkowie oznaczonej jako działka 24 km.1 o powierzchni 0,8528 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR.0050.334.2012.pdf 
335. OR 0050.335.2012 09.10.2012r.  wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Opolskiej 7 ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR.0050.335.2012.pdf 
336. OR 0050.336.2012 11.10.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027

Zarządzenie Nr OR.0050.336.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

338. OR 0050.338.2012 11.10.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2012.pdf
342. OR 0050.342.2012 15.10.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2012.pdf
343.      
344. OR 0050.344.2012 24.10.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.344.2012.pdf
345. OR 0050.345.2012 24.10.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.345.2012.pdf
348. OR 0050.348.2012 02.11.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.348.2012.pdf
349. OR 0050.349.2012 02.11.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2012.pdf
350. OR 0050.350.2012 09.11.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2012.pdf
351. OR 0050.351.2012 12.11.2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027  

Zarządzenie Nr OR.0050.351.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

352. OR 0050.352.2012 12.11.2012r. zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.352.2012.pdf
353. OR 0050.353.2012 12.11.2012r. zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2012.pdf
357. OR 0050.357.2012 19.11.2012r zmian w budżecie Gminy Biała na 2012 rok Zarządzenie Nr OR.0050.357.2012.pdf
358. OR 0050.358.2012 19.11.2012r zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2012.pdf
363. OR 0050.363.2012 26.11.2012r o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027 

Zarządzenie Nr OR.0050.363.2012.pdf

WPF czI.pdf

WPF czII.pdf

370. OR 0050.370.2012 94.12.2012r nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała  nieruchomości położonej w Białej przy ulicy Moniuszki Zarządzenie Nr OR.0050.370.2012.pdf
371. OR 0050.371.2012 94.12.2012r przyjęcia  do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Ligocie Bialskiej Zarządzenie Nr OR.0050.371.2012.pdf
372. OR 0050.372.2012 94.12.2012r nabycia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała udziału w nieruchomości położonej w Białej przy ulicy Parkowej Zarządzenie Nr OR.0050.372.2012.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2011-01-12

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2744  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 123030

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.370
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26