Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2011-06-30 18:20:08, dokument aktualny]


Wykaz Zarządzeń Burmistrza z 2010r.

Lp. Nr zarządzenia/
z dnia
w sprawie plik do pobrania
560. OR  0151-555/2010
07.01.2009r.
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej.

Zarządzenie Nr OR 0151-555-10.pdf 

561  OR  0151-556/2010
07.01.2009r.
opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010. Zarządzenie OR 0151-556-10.pdf 
562. OR  0151-557/2010
12.01.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Zarządzenie OR 0151-557-10.pdf 
563. OR  0151-558/2010
12.01.2010r. 
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Kolnowicach oznaczonej jako działka 179/3 m. 1  o powierzchni  0,0593 ha Zarządzenie Nr OR 0151-558-10.pdf 
564. OR  0151-559/2010
12.01.2010r. 
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Kolnowicach oznaczonej jako działka 193/1  m. 2  o powierzchni  0,1710 ha Zarządzenie Nr OR 0151-559-10.pdf 
565. OR  0151-560/2010
12.01.2010r.
odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie Nr OR 0151-560-10.pdf
566. OR  0151-561/2010
12.01.2010r.
powołania Komisji Egzaminacyjnej Zarządzenie Nr OR 0151-561-10.pdf
567. OR  0151-562/2010
14.01.2010r.
ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych Zarządzenie Nr OR 0151-562-10.pdf 
568.  OR  0151-563/2010
14.01.2010r.
powołania komisje do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej na okres od 14 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-563-10.pdf
569.  OR  0151-564/2010
19.01.2010r. 
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Mokrej 58 oznaczonej jako działka 247/6 m. 2  o powierzchni  0,1803 ha   Zarządzenie Nr OR 0151-564-10.pdf
570.  OR  0151-565/2010
19.01.2010r.
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Górce Prudnickiej oznaczonej jako działka 462 m. 3  o powierzchni  0,5050 ha   Zarządzenie Nr OR 0151-565-10.pdf 
571.  OR  0151-566/2010
19.01.2010r.
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Górce Prudnickiej oznaczonej jako działka  851/1 m. 5  o powierzchni  0,3740 ha    Zarządzenie Nr OR 0151-566-10.pdf
572.  OR  0151-567/2010
19.01.2010r.
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Prężynie oznaczonej jako działka 591/11 m. 4  o powierzchni  0,1600 ha   Zarządzenie Nr OR 0151-567-10.pdf 
573.  OR  0151-568/2010
03.02.2010r.
ogłoszenia Konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie „Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika  1998 zameldowanych w Gminie Biała”. 

Zarządzenie Nr OR 0151-568-10.pdf 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0151-568-10.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0151-568-10.pdf

574.  OR  0151-569/2010
05.02.2010r.
zmiany budżetu Gminy Biała na 2010 rok Zarządzenie Nr OR 0151-569-10.pdf
575.  OR  0151-570/2010
05.02.2010r.
zmiany planu finansowego budżetu Gminy Biała na 2010 r.  Zarządzenie Nr OR 0151-570-10.pdf
576. OR  0151-571/2010
11.02.2010r.
o zmianie zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Biala na 2010 r.  Zarządzenie Nr OR 0151-571-10.pdf
577. OR  0151-572/2010
12.02.2010r.
przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonych w Białej  Zarządzenie Nr OR 0151-572-10.pdf 
578. OR  0151-573/2010
12.02.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki budowlanej położonej w  Białej  oznaczonej jako działka  685/5  m.12 o powierzchni  0,0515 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie Nr OR 0151-573-10.pdf
579. OR  0151-574/2010
12.02.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 7 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Kołłątaja 2,4 i 1 Maja 30 w klatce schodowej ul. Kołłątaja 2 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-574-10.pdf 
580. OR  0151-575/2010
12.02.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Szkolna 5/3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0151-575-10.pdf 
581. OR  0151-576/2010
12.02.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Kościuszki 20, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-576-10.pdf 
582. OR  0151-577/2010
15.02.2010r.
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie „Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała  Zarządzenie Nr OR 0151-577-10.pdf 
583.      
584.  OR  0151-579/2010
17.02.2010r.
ogłoszenia Konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie „Profilaktyka raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998r. zameldowanych na terenie Gminy Biała  Zarządzenie Nr OR 0151-579-10.pdf
585. OR  0151-580/2010
18.02.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego  nr 14 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej  ul. Prudnicka 11   ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-580-10.pdf
586. OR  0151-581/2010
19.02.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-581-10.pdf 
587. OR  0151-582/2010
01.03.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok Zarządzenie Nr OR 0151-582-10.pdf
588. OR  0151-583/2010
01.03.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-583-10.pdf 
589. OR  0151-584/2010
15.03.2010r.
zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych.
 
Zarządzenie Nr OR 0151-584-10.pdf 
590. OR  0151-585/2010
17.03.2010r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania  planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 r. Zarządzenie Nr OR 0151-585-10.pdf
591. OR  0151-586/2010
23.03.2010r.
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka  1259/187 m. 2  o powierzchni  0,2176 ha Zarządzenie Nr OR 0151-586-10.pdf 
592. OR  0151-587/2010
23.03.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu użytkowego 6u w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w  Białej ul. Prudnicka 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-587-10.pdf
593. OR  0151-588/2010
23.03.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w  Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-588-10.pdf
594. OR  0151-589/2010
23.03.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w  Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-589-10.pdf 
595. OR  0151-590/2010
30.03.2010r.
odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż działki gruntu 851/1 km.5 o pow. 0,3740 ha położonej w Górce Prudnickiej  Zarządzenie Nr OR 0151-590-10.pdf
596. OR  0151-591/2010
30.03.2010r.
odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż działki gruntu  591/11  km.4 o pow. 0,1600 ha położonej w Prężynie   Zarządzenie Nr OR 0151-591-10.pdf
597. OR  0151-592/2010
23.03.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-592-10.pdf
598. OR  0151-593/2010
31.03.2010r.
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się  w zasobach gminy Biała  Zarządzenie Nr OR 0151-593-10.pdf 
599. OR  0151-594/2010
31.03.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-594-10.pdf 
600. OR  0151-595/2010
31.03.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r Zarządzenie Nr OR 0151-595-10.pdf 
601. OR  0151-596/2010
12.04.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-596-10.pdf 
602. OR  0151-597/2010
12.04.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-597-10.pdf
603. OR  0151-598/2010
16.04.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-598-10.pdf 
604. OR  0151-599/2010
16.04.2010r.
 zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-599-10.pdf 
605. OR  0151-600/2010
26.04.2010r.
wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 
Zarządzenie Nr OR 0151-600-10.pdf 
606. OR  0151-601/2010
.04.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  1265/3 m. 20 o pow. 0,0044 ha zabudowanej  pawilonem handlowym położonym w Białej przy ulicy Plac Zamkowy 7 wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę Zarządzenie Nr OR 0151-601-10.pdf
607. OR  0151-602/2010
26.04.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-602-10.pdf
608. OR  0151-603/2010
26.04.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-603-10.pdf
609. OR  0151-604/2010
27.04.2010r.
wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii20 czerwca 2010 roku
.
Zarządzenie Nr OR 0151-604-10.pdf
610. OR  0151-605/2010
28.04.2010r.
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Białej ul. Kołłątaja 2
 
Zarządzenie Nr OR 0151-605-10.pdf
611. OR  0151-606/2010
30.04.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-606-10.pdf 
612. OR  0151-607/2010
05.05.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-607-10.pdf 
613. OR  0151-608/2010
05.05.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-608-10.pdf 
614. OR  0151-609/2010
10.05.2010r.
ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych  Zarządzenie Nr OR 0151-609-10.pdf 
615. OR  0151-610/2010
11.05.2010r.
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej ul. Prudnicka 11
 
Zarządzenie Nr OR 0151-610-10.pdf
616. OR  0151-611/2010
.05.2010r.
ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych.pl
 
Zarządzenie Nr OR 0151-611-10.pdf 
617. OR  0151-612/2010
14.05.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-612-10.pdf
618. OR  0151-613/2010
14.0510r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-613-10.pdf
619. OR  0151-614/2010
18.05.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-614-10.pdf
620. OR  0151-615/2010
18.05.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-615-10.pdf
621. OR  0151-616/2010
18.05.2010r.

nabycia nieruchomości  do zasobu  Gminy Biała

Zarządzenie Nr OR 0151-616-10.pdf 
622. OR  0151-617/2010
18.05.2010r.
przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Olbrachcicach Zarządzenie Nr OR 0151-617-10.pdf
623. OR  0151-618/2010
18.05.2010r.
przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Olbrachcicach  Zarządzenie Nr OR 0151-618-10.pdf
624. OR  0151-619/2010
18.05.2010r.
częściowej zmiany treści załącznika do zarządzenia Nr OR 0151-224/08 z dnia 22.01.2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2008-2010 Zarządzenie Nr OR 0151-619-10.pdf
625. OR  0151-620/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu  położonej w  Łączniku  oznaczonej jako działka  617/182  m.3 o powierzchni  0,0364 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości. Zarządzenie Nr OR 0151-620-10.pdf
626. OR  0151-621/2010
18.05.2010r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Gostomii. Zarządzenie Nr OR 0151-621-10.pdf
627. OR  0151-622/2010
18.05.2010r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Wilkowie. Zarządzenie Nr OR 0151-622-10.pdf
628. OR  0151-623/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jednorodzinnego budynku mieszkalnego  położonego w  Białej ul. Parkowa 9, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-623-10.pdf
629. OR  0151-624/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w  Biała ul. Kilińskiego 10 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-624-10.pdf
630. OR  0151-625/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. Kilińskiego 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-625-10.pdf
631. OR  0151-626/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-626-10.pdf
632. OR  0151-627/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-627-10.pdf 
633. OR  0151-628/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  użytkowego nr 1u w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0151-628-10.pdf
634. OR  0151-629/2010
18.05.2010r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w  Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-629-10.pdf
635. OR  0151-630/2010
21.05.2010r.
wyznaczenia  Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia  Gminnego  Biura Spisowego dla  przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
w 2010r
 
Zarządzenie Nr OR 0151-630-10.pdf 
636. OR  0151-631/2010
24.05.2010r.
powołania komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych do konkursu pn. „Opolskie kwitnące 2010”  Zarządzenie Nr OR 0151-631-10.pdf 
637. OR  0151-632/2010
31.05.2010r.
powołania w Gminie Biała  obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.   Zarządzenie Nr OR 0151-632-10.pdf 
638. OR  0151-633/2010
31.05.2010r.
ogłoszenia konkursu na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z  terenu  Gminy Biała  Zarządzenie Nr OR 0151-633-10.pdf 
639. OR  0151-634/2010
31.05.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-634-10.pdf 
640. OR  0151-635/2010
07.06.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok Zarządzenie Nr OR 0151-635-10.pdf 
642. OR  0151-636/2010
07.06.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-636-10.pdf 
643. OR  0151-637/2010
09.06.2010r.
zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pogórzu powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010r Zarządzenie Nr OR 0151-637-10.pdf 
644. OR  0151-638/2010
09.06.2010r.
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej  położonej w Białej oznaczonej jako działka  685/5 m. 12  o powierzchni  0,0515 ha   Zarządzenie Nr OR 0151-638-10.pdf 
645. OR  0151-639/2010
15.06.2010r.
zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Białej  powołanej do przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r 
 
Zarządzenie Nr OR 0151-639-10.pdf 
646. OR  0151-640/2010
17.06.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-640-10.pdf 
647 OR  0151-641/2010
17.06.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r    Zarządzenie Nr OR 0151-641-10.pdf 
648. OR  0151-642/2010
28.06.2010r.
wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego ( aportu) na rzecz ,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej   Zarządzenie Nr OR 0151-642-10.pdf 
649. OR  0151-643/2010
28.06.2010r.
powołania Komisji Egzaminacyjnejpowołania Komisji Egzaminacyjnej  Zarządzenie Nr OR 0151-643-10.pdf
650. OR  0151-644/2010
29.06.2010r.
 zmiany w składach  osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Białej powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010r  oraz w glosowaniu ponownym w dniu   4 lipca 2010r. Zarządzenie Nr OR 0151-644-10.pdf 
651. OR  0151-645/2010
29.06.2010r.
przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku pk. „Gotowość 2010”przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku pk. „Gotowość 2010”  Zarządzenie Nr OR 0151-645-10.pdf
652. OR  0151-646/2010
29.06.2010r.
przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi i gminnymi służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu prudnickiego 
 
 Zarządzenie Nr OR 0151-646-10.pdf 
653. OR  0151-647/2010
01.07.2010r.
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok    Zarządzenie Nr OR 0151-647-10.pdf
654. OR  0151-648/2010
01.07.2010r.
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-648-10.pdf  
655. OR  0151-649/2010
01.07.2010r.
zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Olbrachcicach powołanej do przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r oraz w głosowaniu ponownym w dniu4 lipca 2010 roku
 
Zarządzenie Nr OR 0151-649-10.pdf  
656. OR  0151-650/2010
01.07.2010r
ustalenia wysokości diety dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego  Zarządzenie Nr OR 0151-650-10.pdf  
657. OR  0151-651/2010
08.07.2010r
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r    Zarządzenie Nr OR 0151-651-10.pdf
658. OR  0151-652/2010
12.07.2010r
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość  położoną w  Białej Zarządzenie Nr OR 0151-652-10.pdf 
659. OR  0151-653/2010
12.07.2010r
 zmian budżetu Gminy Biała na 2010 Zarządzenie Nr OR 0151-653-10.pdf
660. OR  0151-654/2010
01.07.2010r
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r     Zarządzenie Nr OR 0151-654-10.pdf 
661. OR  0151-655/2010
12.07.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR 0151-655-10.pdf 
662. OR  0151-656/2010
12.07.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0151-656-10.pdf 
663. OR  0151-657/2010
15.07.2010r
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r    Zarządzenie Nr OR 0151-657-10.pdf
664. OR  0151-658/2010
22.07.2010r
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 Zarządzenie Nr OR 0151-658-10.pdf
665. OR  0151-659/2010
22.07.2010r
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r    Zarządzenie Nr OR 0151-659-10.pdf
666. OR  0151-660/2010
30.07.2010r
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 Zarządzenie Nr OR 0151-660-10.pdf
667. OR  0151-661/2010
30.07.2010r
 zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-661-10.pdf 
668 OR  0151-662/2010
04.08.2010r
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kulturyza okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010  

Zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf 

Załącznik do zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf

Załącznik Nr 4 do zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf

Załącznik Nr 5 do zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf

Załącznik Nr 6 do zarządzenie Nr OR 0151-662-10.pdf

669 OR  0151-663/2010
04.08.2010r
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-663-10.pdf
670. OR  0151-664/2010
17.08.2010r
powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach Gminnych w Olbrachcicach w dniu 29 sierpnia 2010r Zarządzenie Nr OR 0151-664-10.pdf
671. OR  0151-665/2010
17.08.2010r
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 Zarządzenie Nr OR 0151-665-10.pdf
672 OR  0151-666/2010
17.08.2010r
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-666-10.pdf
673 OR  0151-667/2010
24.08.2010r
przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonych w Białej Zarządzenie Nr OR 0151-667-10.pdf
674 OR  0151-668/2010
24.08.2010r
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia działki budowlanej położonej w Białej ul. Parkowa 9 Zarządzenie Nr OR 0151-668-10.pdf
675. OR  0151-669/2010
24.08.2010r
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 1  położonego w Białej ul. Kilińskiego 10 Zarządzenie Nr OR 0151-669-10.pdf
676. OR  0151-670/2010
24.08.2010r
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 2  położonego w Białej ul. Kilińskiego 10 Zarządzenie Nr OR 0151-670-10.pdf
677 OR  0151-671/2010
24.08.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu  położonej w  Browińcu Polskim  oznaczonej jako działka  35  m.2 o powierzchni  0,1630 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie Nr OR 0151-671-10.pdf
678 OR  0151-672/2010
24.08.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu  położonej w  Prężnie  oznaczonej jako działka  212/2  m.2 o powierzchni  2,2920 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie Nr OR 0151-672-10.pdf
679. OR  0151-673/2010
24.08.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 2 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-673-10.pdf
680. OR  0151-674/2010
24.08.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 2, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-674-10.pdf
681. OR  0151-675/2010
24.08.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr u3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 2, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-675-10.pdf
682. OR  0151-676/2010
24.08.2010r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-676-10.pdf
683. OR  0151-677/2010
24.08.2010
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-677-10.pdf
684. OR  0151-678/2010
24.08.2010
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-678-10.pdf
685. OR  0151-679/2010
24.08.2010
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 2-4 w klatce schodowej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-679-10.pdf
686. OR  0151-680/2010
24.08.2010
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-680-10.pdf
687. OR  0151-681/2010
24.08.2010
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-681-10.pdf
688. OR  0151-682/2010
24.08.2010
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-682-10.pdf
689. OR  0151-683/2010
24.08.2010
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-683-10.pdf
 690. OR  0151-684/2010
24.08.2010 
 wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR 0151-684-10.pdf
691 OR  0151-685/2010
27.08.2010 
przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Łączniku, Radostyni,  Mokrej,  Otokach, Śmiczu, Prężynie, Ogierniczu, Solcu, Chrzelicach, Kolnowicach, Laskowcu, Nowej Wsi Prudnickiej Olbrachcicach ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr OR 0151-685-10.pdf

Załącznik do zarządzenie Nr OR 0151-685-10.pdf

 692. OR  0151-686/2010
01.09.2010  
ustalenia terminu składania wnisków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynajacym w roku szkolnym 2010/20111 nauke w klasach I - III szkoły podstawowej i w II klasie gimnazjum oraz dla uczniów z tytułu niesprawności  
694. OR  0151-687/2010
01.09.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r  Zarządzenie Nr OR 0151-687-10.pdf
695. OR  0151-688/2010
08.09.2010 
 zmian w budżecie gminy Biała na 2010r. Zarządzenie Nr OR 0151-686-10.pdf 
696. OR  0151-689/2010
08.09.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r    Zarządzenie Nr OR 0151-689-10.pdf
697. OR  0151-690/2010
09.09.2010 
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego  nr U2 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Rynek 25, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-690-10.pdf
698. OR  0151-691/2010
09.09.2010 
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Plac Zamkowy 2 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-691-10.pdf 
699. OR  0151-692/2010
09.09.2010 
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Plac Zamkowy 2 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR 0151-692-10.pdf
700. OR  0151-693/2010
09.09.2010 
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Plac Zamkowy 2 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-693-10.pdf
701 OR  0151-694/2010
09.09.2010  
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego  nr U1 w budynku mieszkalnym położonym w Białej ul. Plac Zamkowy 2 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-694-10.pdf 
702 OR  0151-695/2010
10.09.2010 
powołania Komisji Egzaminacyjnej Zarządzenie Nr OR 0151-695-10.pdf
 703 OR  0151-696/2010
13.09.2010  
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-696-10.pdf 
 704 OR  0151-697/2010
13.09.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r   Zarządzenie Nr OR 0151-697-10.pdf 
705 OR  0151-698/2010
21.09.2010 
ustalenia ceny do III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej  położonej w Białej oznaczonej jako działka  685/5 m. 12  o powierzchni  0,0515 ha Zarządzenie Nr OR 0151-698-10.pdf
706 OR  0151-699/2010
23.09.2010 
wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach  samorządowych  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. Zarządzenie Nr OR 0151-699-10.pdf
707 OR  0151-700/2010
23.09.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-700-10..pdf 
708 OR  0151-701/2010
23.09.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.   Zarządzenie Nr OR 0151-701-10.pdf
709 OR  0151-702/2010
27.09.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-702-10..pdf
710 OR  0151-703/2010
27.09.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.  Zarządzenie Nr OR 0151-703-10..pdf 
711. OR  0151-704/2010
11.10.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Zarządzenie Nr OR 0151-704-10.pdf 
712. OR  0151-705/2010
14.10.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-705-10.pdf 
713. OR  0151-706/2010
14.10.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Zarządzenie Nr OR 0151-706-10.pdf 
714 OR  0151-707/2010
21.10.2010 
wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego ( aportu) na rzecz ,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białej” Zarządzenie Nr OR 0151-707-10.pdf
715 OR  0151-708/2010
23.09.2010 
składu i zakresu działania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz organizowania ewakuacji Zarządzenie Nr OR 0151-708-10.pdf 
716 OR  0151-709/2010
27.10.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-709-10.pdf
717 OR  0151-710/2010
27.10.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Zarządzenie Nr OR 0151-710-10.pdf 
718. OR  0151-711/2010
29.10.2010 
zmiany zarządzenia Nr OR 0151 -684/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie Nr OR 0151-711-10.pdf
719. OR  0151-712/2010
29.10.2010 
zmiany zarządzenia Nr OR 0151 -683/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0151-712-10.pdf
720. OR  0151-713/2010
29.10.2010 
 zmiany zarządzenia Nr OR 0151 -682/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0151-713-10.pdf
721. OR  0151-714/2010
29.10.2010 
zmiany zarządzenia Nr OR 0151 -681/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0151-714-10.pdf
722 OR  0151-715/2010
29.10.2010 
zmiany zarządzenia Nr OR 0151 -680/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie Nr OR 0151-715-10.pdf
723. OR  0151-716/2010
02.11..2010 
przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej  mienie Gminy Biała położona w Krobuszu,  ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  

Zarządzenie Nr OR 0151-716-10.pdf

Załącznik dozZarządzenia Nr OR 0151-716-10.pdf

724. OR  0151-717/2010
04.11.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-717-10.pdf
725. OR  0151-718/2010
04.11.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Zarządzenie Nr OR 0151-718-10.pdf
726 OR  0151-719/2010
08.11.2010 
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8. Zarządzenie Nr OR 0151-719-10.pdf
727 OR  0151-720/2010
23.09.2010 
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie Nr OR 0151-720-10.pdf
728 OR  0151-721/2010
27.09.2010 
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"  Zarządzenie Nr OR 0151-721-10.pdf
729 OR  0151-722/2010
09.11.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r. Zarządzenie Nr OR 0151-722-10.pdf
730. OR  0151-723/2010
11.10.2010 
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2011-2025  Zarządzenie Nr OR 0151-723-10.pdf
731. OR  0151-724/2010
06.12.2010 
projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2011 

Zarządzenie Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OR 0151-724-10.pdf

Projekt Uchwaly Budzetowej.pdf

Uzasadnienie do Projektu Uchwały budżetowej.pdf

Objaśnienia do Projektu Uchwały budżetowej.pdf

732. OR  0151-725/2010
18.11.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok Zarządzenie Nr OR 0151-725-10.pdf
733 OR  0151-726/2010
18.11.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.  Zarządzenie Nr OR 0151-726-10.pdf
734. OR  0151-727/2010
19.11.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok  Zarządzenie Nr OR 0151-727-10.pdf
735. OR  0151-728/2010
19.11.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.  Zarządzenie Nr OR 0151-728-10.pdf
736 OR  0151-729/2010
24.11.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok   Zarządzenie Nr OR 0151-729-10.pdf
737. OR  0151-730/2010
11.10.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.   Zarządzenie Nr OR 0151-730-10.pdf
738. OR  0151-731/2010
14.10.2010 
powołania   Gminnego  Biura Spisowego  w Białej w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011  Zarządzenie Nr OR 0151-731-10.pdf
739. OR  0151-732/2010
14.12.2010 
zmian budżetu Gminy Biała na 2010 rok    Zarządzenie Nr OR 0151-732-10.pdf
740 OR  0151-733/2010
14.12.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.   Zarządzenie Nr OR 0151-718-10.pdf
741. OR  0151-734/2010
20.12.2010 
zmian  budżetu Gminy Biała na 2010 rok      Zarządzenie Nr OR 0151-734-10.pdf
742. OR  0151-735/2010
20.12.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.     Zarządzenie Nr OR 0151-735-10.pdf
743. OR  0151-736/2010
22.12.2010 
zmian  budżetu Gminy Biała na 2010 rok     Zarządzenie Nr OR 0151-736-10.pdf
744. OR  0151-737/2010
22.12.2010 
zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2010 r.  Zarządzenie Nr OR 0151-737-10.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2105  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 53332

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.740
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26