Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2011-04-11 09:47:26, dokument aktualny]


Wykaz Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.

Lp. Nr Zarządzenia/
z dnia
 
w sprawie: pliki do pobrania
1.
 OR.0152-1-2010 28.01.2010  
 
wprowadzenia aneksu do Zarządzenia nr OR.0152-22/06 z dnia 28 grudnia 2006r
 

 Zarządzenie Nr OR 0152-1-10.pdf

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0152-1-10.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0152-1-2010.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0152-1-2010.pdf

Załącznik Nr 1 Rozdz.II Zarządzenia Nr Or.0152-1-2010.pdf

Załącznik Nr 2 do Rozdz.II Zarządzenia Nr OR.0152-1-2010.pdf

Załącznik Nr 3 do rozdziału II Zarządzenia Nr OR.0152-1-2010.pdf

Załącznik nr 4 do Rozdziału II Zarządzenia Nr OR.0152-1-10.pdf 

2.

OR.0152-2-2010 08.01.2010   

wyboru podmiotu do wykonywania zadań publicznych w roku 2010 w zakresie pomocy społecznej i udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.    Zarządzenie Nr OR 0152-2-10.pdf
3.

  OR.0152-3-2010 28.01.2010    

w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania.  Zarządzenie Nr OR 0152-3-10.pdf
4.

  OR.0152-4-2010 28.01.2010  

wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-4-10.pdf
5.  OR.0152-5-2010 22.02.2010 wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej
 
Zarządzenie Nr OR 0152-5-10.pdf
6. OR.0152-6-2010 22.02.2010 wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stosowanym w Urzędzie Miejskim   w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-6-10.pdf
7. OR.0152-7-2010 22.02.2010 ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2010r Zarządzenie Nr OR 0152-7-10.pdf
8. OR.0152-8-2010 22.02.2010 wprowadzenia zmian  składu Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-8-10.pdf
9. OR.0152-9-2010 25.02.2010 wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego 
w Białej
 
Zarządzenie Nr OR 0152-9-10.pdf 
10. OR.0152-10-2010 22.03.2010 wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stosowanym w Urzędzie Miejskim   w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-10-10.pdf 
11. OR.0152-11-2010 30.04.2010 w  sprawie   ustalenia zasad wykorzystania przez pracowników  Urzędu Miejskiego w Białej dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 1 maja 2010roku Zarządzenie Nr OR 0152-11-10.pdf
12. OR.0152-12-2010 30.04.2010 ustanowienia w Gminie Biała Koordynatora Gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na  dzień 20 czerwca 2010r.
 
Zarządzenie Nr OR 0152-12-10.pdf
13. OR.0152-13-2010 04.05.2010 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0152-13-10.pdf
14. OR.0152-14-2010 04.05.2010 zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości,  zmiany Zakładowego Planu Kont oraz archiwizacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zarządzenie Nr OR 0152-14-10.pdf 
15. OR.0152-15-2010 20.05.2010 wskazania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej i gminnych jednostek organizacyjnych do pełnienia  funkcji członka  w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Zarządzenie Nr OR 0152-15-10.pdf 
16. OR.0152-16-2010 20.05.2010 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi  obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 20 czerwca 2010r 
Zarządzenie Nr OR 0152-16-10.pdf 
17. OR.0152-17-2010 21.05.2010 powołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Zarządzenie Nr OR 0152-17-10.pdf
18.. OR.0152-18-2010 21.05.2010 wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości,  zmiany Zakładowego Planu Kont oraz archiwizacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Zarządzenie Nr OR 0152-18-10.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18-2010.pdf

19 OR.0152-19-2010 21.05.2010 określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)”  oraz zasad rachunkowości prowadzonych dla tego projektu  Zarządzenie Nr OR 0152-19-10.pdf 
20. OR.0152-20-2010 21.05.2010 zarządzenia w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu”  oraz zasad rachunkowości prowadzonych dla tego projektu Zarządzenie Nr OR 0152-20-10.pdf 
21. OR.0152-21-2010 29.06.2010 wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stosowanym w Urzędzie Miejskim   w Białej  wprowadzenia nowych haseł i symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stosowanym w Urzędzie Miejskim   w Białej    Zarządzenie Nr OR 0152-21-10.pdf 
22. OR.0152-22-2010 23.07.2010 wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-22-10.pdf
23. OR.0152-23-2010 26.08.2010 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0152-23-10.pdf 
  OR.0152-24-2010 26.08.2010   powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-24-10.pdf 
25  OR.0152-25-2010 30.08.2010  wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej Zarządzenie Nr OR 0152-25-10.pdf.pdf
26 OR.0152-26-2010 01.10.2010 ustanowienia w Gminie Biała Koordynatora Gminnego  w wyborach  organów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r
 
Zarządzenie Nr OR 0152-26-10.pdf
27. OR.0152-27-2010 01.10.2010 powołania Pełnomocnika Burmistrza  Białej ds. współpracy z przedsiębiorcami.  Zarządzenie Nr OR 0152-27-10.pdf 
28. OR.0152-28-2010 18.10.2010 ustanowienia operatorów systemów  informatycznych   obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r  Zarządzenie Nr OR 0152-28-10.pdf
29. OR.0152-29-2010 18.10.2010 wskazania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej i gminnych jednostek organizacyjnych do pełnienia funkcji członka  w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r
 
Zarządzenie Nr OR 0152-29-10.pdf 
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35. OR.0152-35-2010 02.12.2010 udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej dnia wolnego
w zamian za dzień 25 grudnia 2010roku.
 Zarządzenie Nr OR 0152-35-10.pdf
36. OR.0152-36-2010 03.12.2010 powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2011r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” Zarządzenie Nr OR 0152-36-10.pdf 
37.      
38. OR.0152-38-2010 28.12.2010    wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej
 

Zarządzenie Nr OR 0152-38-10.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0152-38-10.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0152-38-10.pdf 

39. OR.0152-39-2010 29.12.2010  ustanowienia  procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej

Zarządzenie Nr OR 0152-39-10.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR 0152-39-10.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0152-39-10.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0152-39-10.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR 0152-39-10.pdf

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OR 0152-39-10.pdf 
 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopwocz
Data wytworzenia: 2010-02-16

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1472  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 16764

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.22
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26