Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2011-02-09 06:18:19, dokument aktualny]


 Wykaz Zarządzeń Burmistrza z 2009 r.

 

Lp. Nr zarządzenia/
z dnia
w sprawie plik do pobrania
376. OR  0151-373/2009
06.01.2009r.
opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009

ZARZĄDZENIE NR OR.0151-373-08.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR OR.0151-373-08.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR OR.0151-373-08.pdf

377. OR  0151-374/2009
08.01.2009r.
 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Zarządzenie NR 0151-374-09.pdf
378. OR  0151-375/2009
08.01.2009r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania Komisji Przetargowej Zarządzenie NR 0151-375-09.pdf

Załącznik do zarządzenia NR 0151-375-09.pdf
379. OR  0151-375/a/2009
08.01.2009r.
wyboru podmiotu i wysokości dotacji na realizację zadań publicznych  w zakresie pomocy społecznej w roku 2009 ZARZĄDZENIE NR OR.0151-375a-09.pdf
380  OR  0151-376/2009
13.01.2009r.
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Olbrachcicach pomiędzy Gminą Biała a osobą fizyczną Zarządzenie NR 0151-376-09.pdf
381. OR  0151-377/2009
13.01.2009r.
w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż działki gruntu położonej w Kolnowicach oznaczonej jako działka  225/2 m.2 o pow. 0,2200 ha Zarządzenie NR 0151-377-09.pdf
382. OR  0151-378/2009
13.01.2009r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie NR 0151-378-09.pdf
383. OR  0151-379/2009
13.01.2009r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Józefowie oznaczonej jako działka  26/2 m.1 o pow. 0,3972 ha Zarządzenie NR 0151-379-09.pdf
384.  OR  0151-380/2009
13.01.2009r.
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie NR 0151-380-09.pdf
385. OR  0151-381/2009
13.01.2009r.
w sprawie korekty powierzchni lokali mieszkalnych, związanych z nią korektą udziałów w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Białej ul. Kościuszki 8 oraz udziałów w prawie współużytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji  gruntów jako działki 1287/2 i 1288/1 k. m. 20 o łącznej powierzchni 0,0143 ha , dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW 42222 w stosunku do właścicieli lokali mieszkalnych nr 1 i 2 sprzedanych w tym budynku, w związku z prawidłowym ustaleniem  prawidłowego nr lokalu nr 2, powierzchni tych lokali i zmianą powierzchni użytkowej budynku z 334,80 m 2 na prawidłową 229,00 m 2 Zarządzenie NR 0151-381-09.pdf
386. OR  0151-382/2009
15.01.2009r. 
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  ZARZĄDZENIE NR OR.0151-382-08.pdf
387. OR  0151-383/2009
15.01.2009r. 
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biłą na rok kalndarzowy 2009 ZARZĄDZENIE NR OR.0151-383-08.pdf 
388. OR  0151-384/2009
27.01.2009r.
ustalenia ogólnych zasad przyznawania stypendium motywacyjnego uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Biała oraz zasad przyznawania dla szkół środków finansowych  przewidzianych w budżecie gminy Zarządzenie NR 0151-384-09.pdf
389. OR  0151-385/2009
29.01.2009r.
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu Zarządzenie NR 0151-385-09.pdf
390. OR  0151-386/2009
29.01.2009r.
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 ZARZĄDZENIE NR OR.0151-386-08.pdf
391. OR  0151-387/2009
29.01.2009r.
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009 ZARZĄDZENIE NR OR.0151-387-08.pdf
392. OR  0151-388/2009
29.01.2009r.
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej   Zarządzenie NR OR 0151-388-09.pdf
393. OR  0151-389/2009
20.02.2009r.
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie NR OR 0151-389-09.pdf 
394. OR  0151-390/2009
29.02.2009r.
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009 Zarządzenie NR OR 0151-390-09.pdf 
395. OR  0151-391/2009
24.02.2009r.
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009  Zarządzenie NR OR 0151-391-09.pdf
396. OR  0151-392/2009
02.03.2009r.
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie NR OR 0151-392-09.pdf
397. OR  0151-393/2009
02.03.2009r.
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009   Zarządzenie NR OR 0151-393-09.pdf
398. OR  0151-394/2009
10.03.2009r.
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie NR OR 0152-398-09.pdf
399. OR  0151-395/2009
10.03.2009r.
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009 Zarządzenie NR OR 0152-395-09.pdf
400. OR  0151-396/2009
11.03.2009r.
wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku Zarządzenie NR OR 0152-396-09.pdf
401. OR  0151-397/2009
17.03.2009r.
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania  planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 r. Zarządzenie NR OR 0152-397-09.pdf
402. OR  0151-398/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 721 m.13 o powierzchni  0,1455 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie NR OR 0152-398-09.pdf
403. OR  0151-399/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 718/3 m.13 o powierzchni  1,2465 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie NR OR 0152-399-09.pdf 
404. OR  0151-400/2009
20.03.2009r.
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Nowej Wsi Prudnickiej oznaczonej jako działka 504/70  m. 2  o powierzchni 0,8749 ha Zarządzenie NR OR 0152-400-09.pdf 
405. OR  0151-401/2009
20.03.2009r.
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu położonej w Pogórzu oznaczonej jako działka 155 m.5 o powierzchni 0,5020 ha  Zarządzenie NR OR 0152-401-09.pdf
406. OR  0151-402/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 723 m.13 o powierzchni  0,7229 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie NR OR 0152-402-09.pdf
407. OR  0151-403/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 342 m.5 o powierzchni  0,0848 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie NR OR 0152-403-09.pdf 
408. OR  0151-404/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Kościuszki 20, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie NR OR 0152-404-09.pdf  
409. OR  0151-405/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego  nr 6 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej  ul. Prudnicka 11   ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie NR OR 0152-405-09.pdf 
410. OR  0151-406/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym  położonym w Prężynie 24, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.   Zarządzenie NR OR 0152-406-09.pdf
411. OR  0151-407/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym  położonym w Prężynie 24, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie NR OR 0152-407-09.pdf 
412. OR  0151-408/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  użytkowego  nr 1u  w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej  ul. Rynek 16   ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie NR OR 0152-408-09.pdf
413. OR  0151-409/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  użytkowego  nr 3u w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej  ul. Prudnicka 4, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.  Zarządzenie NR OR 0152-409-09.pdf 
414. OR  0151-410/2009
20.03.2009r.
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego  nr 3  w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej  ul. Rynek 16   ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.   Zarządzenie NR OR 0152-410-09.pdf
415. OR  0151-411/2009
30.03.2009r.
odstąpienia od dalszych przetargówi przystąpienia do rokowańna sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno - użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie Nr OR 0151-411-09.pdf
416. OR  0151-412/2009
30.03.2009r.
odstąpienia od dalszych przetargówi przystąpienia do rokowańna sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalno - użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8 Zarządzenie Nr OR 0151- 412 -09.pdf
417. OR  0151-413/2009
30.03.2009r.
odstąpienia od dalszych przetargówi przystąpienia do rokowańna sprzedaż działki gruntu położonej w Józefowie oznaczonej jako działka 26/2m.1 o pow.0,3972ha Zarządzenie Nr OR 0152-413 -09.pdf
418. OR  0151-414/2009
30.03.2009r.
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie NR OR.0151-414-09.pdf
419. OR  0151-415/2009
30.03.2009r.
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009 Zarządzenie NR OR.0151-415-09.pdf
420. OR  0151-416/2009
06.04.2009r
zmiany zarządzenia Nr OR 0151-345/2008 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego  nr  w budynku mieszkalnym  położonym w Białej  ul. Kościuszki 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie NR OR.0151-416-09.pdf
421. OR  0151-417/2009
08.04.2009 r
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie NR OR.0151-417-09.pdf
422. OR  0151-418/2009
08.04.2009 r
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009 ZARZĄDZENIE NR OR.0151-418.pdf
423. OR  0151-419/2009
16.04.2009 r
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie NR OR.0151-419-09.pdf
424 OR  0151-420/2009
16.04.2009 r
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009  Zarządzenie NR OR.0151-420-09.pdf
425. OR  0151-421/2009
20.04.2009r
ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Zarządzenie NR OR.0151-421-09.pdf
426. OR  0151-422/2009
22.04.2009 r
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009 Zarządzenie NR OR.0151-422-09.pdf
427. OR  0151-423/2009
24.04.2009 r
zmieniające zarządzenie  w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie NR OR.0151-423-09.pdf
428. OR  0151-424/2009
28.04.2009 r
nabycia nieruchomości  do zasobu  Gminy Biała Zarządzenie NR OR.0151-424-09.pdf
429. OR  0151-425/2009
28.04.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  użytkowego nr 2u w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Rynek 25, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie NR OR.0151-425-09.pdf
430. OR  0151-426/2009
28.04.2009 r
udzielenia pożyczki dla Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Białej Zarządzenie NR OR.0151-426-09.pdf
431. OR  0151-427/2009
04.05.2009 r
ogłoszenia konkursu ofert na realizacją świadczenia zdrowotnego w zakresie „Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1997 zameldowanych w Gminie Biała”. ZARZĄDZENIE NR OR 0151-427-09.pdf
432.  OR  0151-428/2009
06.05.2009 r
określenia  maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych  Gminy  Biała  ZARZĄDZENIE NR OR 0151-428-09.pdf
433. OR  0151-429/2009
08.05.2009 r 
powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu pn.:Najpiękniejsza zagroda wiejska –wybór kandydata do konkursu wojewódzkiego „Piękna Wieś Opolska 2009”  

 ZARZĄDZENIE NR OR.0151-429-09.pdf

Załącznik do zarządzenia NR OR 0151-429-09.pdf

434. OR  0151-430/2009
08.05.2009 r  
ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2009 w trybie wsparcia zadania ZARZĄDZENIE NR OR 0151-430-09.pdf 
435. OR  0151-431/2009
08.05.2009 r 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2009 w trybie wsparcia zadania   ZARZĄDZENIE NR OR 0151-431-09.pdf 
436. OR  0151-432/2009
08.05.2009 r  
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2009 w trybie wsparcia zadania   ZARZĄDZENIE NR OR 0151-432-09.pdf 
437. OR  0151-433/2009
08.05.2009 r   
powołania Komisji do zaopiniowania wniosków na zadania realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe działającena terenie Gminy Biała 

  ZARZĄDZENIE NR OR 0151-433-09.pdf 

 zalcznik do zarządzenia NR 0151-433-09.pdf 

438. OR  0151-434/2009
08.05.2009 r 
 zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  ZARZĄDZENIE NR OR.0151-434-09.pdf 
439. OR  0151-435/2009
08.05.2009 r 
 zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009  ZARZĄDZENIE NR OR.0151-435-09.pdf 
440. OR  0151-436/2009
11.05.2009 r  
wyznaczenia do sprzedaży na podstawie art.231 § 2 kodeksu cywilnego, działki budowlanej położonej w Mokrej, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.   ZARZĄDZENIE NR OR 0151 -436-09.pdf 
441. OR  0151-437/2009
12.05.2009 r  
powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.    ZARZĄDZENIE NR OR 0151-437-09.pdf 
442. OR  0151-438/2009
12.05.2009 r  
przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku  zamierzeniem zbycia działek 998/1 i 998/2 m.18 położonych w Białej będących własnością osoby fizycznej.   ZARZĄDZENIE NR OR 0151- 438 -09.pdf 
443. OR  0151-439/2009
22.05.2009 r 
zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r   ZARZĄDZENIE NR OR 0151-439-09.pdf 
444. OR  0151-440/2009
22.05.2009 r  
zamiany nieruchomości położonych w Olbrachcicach pomiędzy  Gminą Biała a osobą fizyczną.  ZARZĄDZENIE NR OR 0151-440-09.pdf 
445. OR  0151-441/2009
22.05.2009 r  
zamiany nieruchomości położonych w Mokrej pomiędzy Gmina Biała, a osoba fizyczną.  ZARZĄDZENIE NR OR 0151- 441-09.pdf  
446.      
447. OR  0151-443/2009
22.05.2009 r 
przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Pogórzu.   ZARZĄDZENIE NR OR 0151- 443-09.pdf   
448. OR  0151-444/2009
26.05.2009 r 
zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  ZARZĄDZENIE NR OR.0151-444-09.pdf  
449. OR  0151-445/2009
26.05.2009 r 
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009   ZARZĄDZENIE NR OR.0151-445-09.pdf 
450. OR  0151-446/2009
27.05.2009 r 
zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009    ZARZĄDZENIE NR OR.0151-446-09.pdf 
451. OR  0151-447/2009
01.06.2009 r  
 zmian w budżecie gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    ZARZĄDZENIE NR OR.0151-447-09.pdf 
452. OR  0151-448/2009
01.06.2009 r  
 zmian układu wykonawczego w budżecie gminy Biała na rok kalndarzowy 2009   ZARZĄDZENIE NR OR.0151-448-09.pdf
453. OR  0151-449/2009
02.06.2009 r 
zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gostomi powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r  ZARZĄDZENIE NR OR 0151-449-09.pdf 
454.  OR  0151-450/2009
03.06.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_450_09.pdf
455.  OR  0151-451/2009
03.06.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_451_09.pdf
456.  OR  0151-452/2009
10.06.2009 r
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie „Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1997 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała  ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_452_09.pdf
457.  OR  0151-453/2009
10.06.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_453_09.pdf
458.  OR  0151-454/2009
10.06.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_454_09.pdf
459. OR  0151-455/2009
15.06.2009 r
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Białej ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_455_09.pdf
460. OR  0151-456/2009
15.06.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu  mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 , ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_456_09.pdf
461. OR  0151-457/2009
15.06.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej Mokrej, oznaczonej jako działka 606/36 m.1 o powierzchni 0,2975 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_457_09.pdf
462. OR  0151-458/2009
22.06.2009 r
przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Radostyni, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_458_09.pdf
ZAŁĄCZNIK_NR_OR_0151_458_09.pdf
463. OR  0151-459/2009
22.06.2009 r
przeznaczenia do wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Kolnowicach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_459_09.pdf
ZAŁĄCZNIK_NR_OR_0151_459_09.pdf
464. OR  0151-460/2009
22.06.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_460_09.pdf
465. OR  0151-461/2009
22.06.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_461_09.pdf
466.  OR  0151-462/2009
26.06.2009 r
sposobu i trybu  dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr OR 0151-462-09.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR 0151-462-09.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0151-462-09.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0151-462-09.pdf 

467. OR  0151-463/2009
29.06.2009 r 
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie nr OR.0151-463.pdf
468. OR  0151-464/2009
29.06.2009 r  
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie nr OR.0151-464.pdf
469 OR  0151-465/2009
30.06.2009 r
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_465_09.pdf
ZAŁĄCZNIK_ZARZĄDZENIE_NR_OR_0151_465_09.pdf
470.      
471. OR  0151-466/2009
02.07.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie nr OR.0151-466.pdf
472. OR  0151-467/2009
02.07.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie NR OR 0151-467-09.pdf
473. OR  0151-468/2009
02.07.2009 r
ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum Zarządzenie nr OR.0151-468.pdf
474. OR  0151-469/2009
06.07.2009 r
wyboru oferentów na zadania publiczne realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała w zakresie: działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działań w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania Zarządzenie nr OR.0151-469.pdf
475.      
476. OR  0151-471/2009
10.07.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie nr OR.0151-471.pdf
477. OR  0151-472/2009
10.07.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie nr OR.0151-472.pdf
478. OR  0151-473/2009
13.07.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie nr OR.0151-473.pdf
479. OR  0151-474/2009
13.07.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie nr OR.0151-474.pdf
480. OR  0151-475/2009
05.08.2009 r 
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Biała  Zarządzenie Nr OR 0151-475-09.pdf 
481. OR  0151-476/2009
05.08.2009 r
przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Łączniku, Radostyni, Pogórzu i Prężynie oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarzadzenie Nr OR 0151-476-09.pdf

Załącznik Nr 1 do zarzadzenia Nr OR 0151-476-09.pdf

482. OR  0151-477/2009
05.08.2009 r
powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na dożynkach Powiatowo – Gminnych w Prężynie w dniu 6 września 2009 r.

Zarzadzenie Nr OR 0151-477-09.pdf

483. OR  0151-478/2009
05.08.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarzadzenie Nr OR 0151-478-09.pdf
484. OR  0151-479/2009
05.08.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-479-09.pdf
485. OR  0151-480/2009
05.08.2009 r
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r  Zarzadzenie Nr OR 0151-480-09.pdf 
486. OR  0151-481/2009
05.08.2009 r
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu   
 
Zarządzenie Nr OR 0151-481-09.pdf 
487. OR  0151-482/2009
05.08.2009 r
powierzenie stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej   Zarządzenie Nr OR 0151-482-09.pdf 
488. OR  0151-483/2009
05.08.2009 r
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 718/3  m. 13  o powierzchni 1,2465 ha   Zarzadzenie Nr OR 0151-483-09.pdf  
489. OR  0151-484/2009
05.08.2009 r
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia nieruchomości  położonej w Białej   Zarządzenie Nr OR 0151-484-09.pdf  
490. OR  0151-485/2009
105.08.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki budowlanej położonej w Kolnowicach oznaczonej jako działka 179/3 m.1 o powierzchni  0,0593 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarzadzenie Nr OR 0151-485-09.pdf  
491. OR  0151-486/2009
05.08.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Kolnowicach oznaczonej jako działka 193/1 m.2 o powierzchni  0,1710 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarzadzenie Nr OR 0151-486-09.pdf  
492. OR  0151-487/2009
05.08.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego  nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym  położonym w Białej  ul. Prudnicka 11   ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.    Zarządzenie Nr OR 0151-487-09.pdf 
493. OR  0151-488/2009
05.08.2009 r
nabycia nieruchomości  do zasobu  Gminy Biała   Zarzadzenie Nr OR 0151-488-09.pdf 
494. OR  0151-489/2009
06.08.2009 r
powierzenie stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej imieniem Filipa Roboty w Łączniku
 
Zarzadzenie Nr OR 0151-489-09.pdf  
495. OR  0151-490/2009
06.08.2009 r
powołania komisji konkursowej do oceny zagród zgłoszonych do konkursu „Piękna Zagroda Gminy Biała 2009”. 

 Zarządzenie Nr OR 0151-490-09.pdf 

Regulamin - zagrody.pdf   

496. OR  0151-491/2009
11.08.2009 r
przyjęcia do zasobu nieruchomości  gminnych przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Miłowicach  Zarzadzenie Nr OR 0151-491-09.pdf  
497. OR  0151-492/2009
25.08.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarzadzenie Nr OR 0151-492-09.pdf 
498. OR  0151-493/2009
25.08.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarzadzenie Nr OR 0151-493-09.pdf 
499. OR  0151-494/2009
25.08.2009 r
ustalenia i ogłoszenia terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 

 Zarzadzenie Nr OR 0151-494-09.pdf

Formularz wniosku PFRON.pdf

oświadczenie o danych do wniosku PFRON.pdf

oświadczenie o dochodach do wniosku.pdf

ulotka PFRON.pdf

500. OR  0151-495/2009
31.08.2009 r
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Przedszkolnego Pogórzu   Zarzadzenie Nr OR 0151-495-09.pdf
501. OR  0151-496/2009
31.08.2009 r 
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarzadzenie Nr OR 0151-496-09.pdf 
502. OR  0151-497/2009
15.09.2009 r
udzielenia pożyczki dla Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Białej Zarządzenie NR OR 0151-497-09.pdf
503. OR  0151-498/2009
18.09.2009 r
zmieniające zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne. Zarządzenie NR OR 0151-498-09.pdf
504. OR  0151-499/2009
22.09.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki budowlanej położonej w Mokrej oznaczonej jako działka 247/6  m.2 o powierzchni  0,1803 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie NR OR 0151-499-09.pdf 
505. OR  0151-500/2009
22.09.2009 r
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Białej.   Zarządzenie NR OR 0151-500-09.pdf 
506. OR  0151-501/2009
22.09.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Górce Prudnickiej oznaczonej jako działka 851/1 m.5 o powierzchni  0,3740 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości   Zarządzenie NR OR 0151-501-09.pdf
507. OR  0151-502/2009
22.09.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Górce Prudnickiej oznaczonej jako działka 462 m.3 o powierzchni  0,5050 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie NR OR 0151-502-09.pdf 
508. OR  0151-503/2009
22.09.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Prężynie oznaczonej jako działka 591/11 m.4 o powierzchni  0,1600 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie NR OR 0151-503-09.pdf 
509. OR  0151-504/2009
22.09.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym  położonym w Białej przy ul. Kościuszki 20, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość   Zarządzenie NR OR 0151-504-09.pdf
510. OR  0151-505/2009
22.09.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie NR OR.0151-505-09.pdf 
511. OR  0151-506/2009
22.09.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009      Zarządzenie NR OR.0151-506-09.pdf 
512. OR  0151-507/2009
25.09.2009 r
przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Krobuszu i Miłowicach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 

 Zarządzenie NR OR.0151-507-09.pdf 

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0151-507-09.pdf 

513. OR  0151-508/2009
25.09.2009 r
 przeznaczenia do wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Brzeźnicy, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.  Zarządzenie NR OR.0151-508-09.pdf 

Załącznik do zarządzenia Nr OR.0151-508-09.pdf 

514. OR  0151-509/2009
.2009 r

udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała”  

Zarządzenie Nr OR 0151-509-09.pdf 
515. OR  0151-510/2009
28.09.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-510-09.pdf 
516 OR  0151-511/2009
28.09.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-511-09.pdf 
517. OR  0151-512/2009
01.10.2009 r
udzielenia pożyczki dla Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej w Białej   Zarządzenie NR OR.0151-512-09.pdf 
518. OR  0151-513/2009
05.10.2009 r
 zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarządzenie NR OR.0151-513-09.pdf 
519. OR  0151-514/2009
05.10.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie Nr OR 0151-514-09.pdf
520. OR  0151-515/2009
19.10.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-515-09.pdf  
521. OR  0151-516/2009
19.10.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarządzenie NR OR.0151-516-09.pdf 
522. OR  0151-517/2009
23.10.2009 r
przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Białą połozonej w Ligocie Bialskiej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 

 Zarządzenie NR OR.0151-517-09.pdf 

 Załącznik do zarządzenia NR OR.0151-516-09.pdf  

523. OR  0151-518/2009
26.10.2009 r
ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno- użytkowym położonym w Białej ul. Armii Ludowej 8.   Zarządzenie NR OR.0151-518-09.pdf 
524. OR  0151-519/2009
26.10.2009 r
odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż  działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 718/3 m.13 o powierzchni 1,2465 ha  Zarządzenie NR OR.0151-519-09.pdf 
525. OR  0151-520/2009
27.10.2009 r
przeznaczenia do sprzedaży udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości położonej w Mokrej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość   Zarządzenie NR OR.0151-520-09.pdf  
526. OR  0151-521/2009
27.10.2009 r
przeznaczenia do sprzedaży udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości położonej w Pogórzu w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość   Zarządzenie NR OR.0151-521-09.pdf   
527 OR  0151-522/2009
28.10.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie NR OR.0151-522-09.pdf 
528. OR  0151-523/2009
09.11.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-523-09.pdf 
529. OR  0151-524/2009
09.11.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie Nr OR 0151-524-09.pdf 
530 OR  0151-525/2009
12.11.2009 r
projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2010  Zarządzenie NR OR.0151-525-09.pdf  
531. OR  0151-526/2009
13.11.2009 r
przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Chrzelicach, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  Zarządzenie NR OR.0151-526-09.pdf   
532. OR  0151-527/2009
16.11.2009 r
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Białej ul. Armii Ludowej 8  Zarządzenie NR OR.0151-527-09.pdf    
533. OR  0151-528/2009
16.11.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokalu  mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym   położonym w Białej przy ul.1 Maja 5 i Rynek 13 w klatce schodowej ul. Rynek 13 , ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość  Zarządzenie NR OR.0151-528-09.pdf   
534. OR  0151-529/2009
16.11.2009 r
wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  działki gruntu położonej w Łączniku  oznaczonej jako działka 1259/187  m.2 o powierzchni  0,2176 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości  Zarządzenie NR OR.0151-529-09.pdf  
535. OR  0151-530/2009
16.11.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-530-09.pdf  
536. OR  0151-531/2009
16.11.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie NR OR.0151-531-09.pdf 
537. OR  0151-532/2009
27.11.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-532-09.pdf 
538. OR  0151-533/2009
30.11.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarządzenie NR OR.0151-533-09.pdf 
539. OR  0151-534/2009
30.11.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie NR OR.0151-534-09.pdf 
540. OR  0151-535/2009
04.12.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009      Zarządzenie NR OR.0151-535-09.pdf 
541. OR  0151-536/2009
04.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarządzenie NR OR.0151-536-09.pdf 
542. OR  0151-537/2009
07.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarządzenie NR OR.0151-537-09.pdf 
543. OR  0151-538/2009
08.12.2009 r 
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009    Zarządzenie Nr OR 0151-538-09.pdf 
544.  OR  0151-539/2009
08.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie Nr OR 0151-539-09.pdf 
545. OR  0151-540/2009
14.12.2009 r
powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia  oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”  Zarządzenie Nr OR 0151-540-09.pdf 
546. OR  0151-541/2009
15.12.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie Nr OR 0151-541-09.pdf 
547. OR  0151-542/2009
15.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie Nr OR 0151-542-09.pdf 
548. OR  0151-543/2009
15.12.2009 r
powołania Pełnomocnika  Burmistrza Białej do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  Zarządzenie Nr OR 0151-543-09.pdf
549. OR  0151-544/2009
16.12.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie Nr OR 0151-544-09.pdf 
550. OR  0151-545/2009
16.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie Nr OR 0151-545-09.pdf 
551. OR  0151-546/2009
17.12.2009 r
dokapitalizowania spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z o o Zarządzenie Nr OR 0151-546-09.pdf 
552. OR  0151-547/2009
21.12.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie Nr OR 0151-547-09.pdf 
553. OR  0151-548/2009
21.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie Nr OR 0151-548-09.pdf
554. OR  0151-549/2009
28.12.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie Nr OR 0151-549-09.pdf 
555. OR  0151-550/2009
28.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie Nr OR 0151-550-09.pdf 
556. OR  0151-551/2009
30.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009  Zarządzenie Nr OR 0151-551-09.pdf 
557. OR  0151-552/2009
30.12.2009 r
zarządzenia konsultacji społecznych w zakresie  zaopiniowania projektów  statutów jednostek pomocniczych Gminy Biała Zarządzenie Nr OR 0151-552-09.pdf 
558. OR  0151-553/2009
31.12.2009 r
zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2009 Zarządzenie Nr OR 0151-553-09.pdf 
559. OR  0151-554/2009
31.12.2009 r
zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009   Zarządzenie Nr OR 0151-554-09.pdf  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2009-01-12

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1448  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 64520

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.515
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26