Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
(AKTY PRAWNE / Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2011-01-21 08:08:30, dokument aktualny]


Uchwały z XXX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 19 lutego 2010 r.

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
326, XXX/326/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej Uchwała NR XXX-326-10.pdf
327. XXX/327/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Uchwała NR XXX-327-10.pdf

 

Uchwał z XXXI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 marca  2010 r.

Lp. Nr uchwały w sprawie:
328. XXXI/328/10 przekazania Policji środków finansowych stanowiących rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej Uchwała NR XXXI-328-10.pdf
329. XXXI/329/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Uchwała NR XXXI-329-10.pdf
330. XXXI/330/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała NR XXXI-330-10.pdf
331. XXXI/331/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1 Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  Uchwała NR XXXI-331-10.pdf
332. XXXI/332/10 zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Uchwała NR XXXI-332-10.pdf
333. XXXI/333/10 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  w 2011 r Uchwała NR XXXI-333-10.pdf
 334.  XXXI/334/10 dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Biała do stanu faktycznego Uchwała NR XXXI-334-10.pdf , Zalacznik do uchwaly Nr 334-XXXI-10.pdf
 335.  XXXI/335/10 uchwalenia statutu sołectwa Browiniec Polski Uchwała NR XXXI-335-10.pdf
 336.  XXXI/336/10 uchwalenia statutu sołectwa Brzeźnica Uchwała NR XXXI-336-10.pdf
 337.  XXXI/337/10 uchwalenia statutu sołectwa Chrzelice Uchwała NR XXXI-337-10.pdf
 338.  XXXI/338/10 uchwalenia statutu sołectwa Czartowice Uchwała NR XXXI-338-10.pdf
 339.  XXXI/339/10 uchwalenia statutu sołectwa Dębina  Uchwała NR XXXI-339-10.pdf
 340.  XXXI/340/10 uchwalenia statutu sołectwa Frącki  Uchwała NR XXXI-340-10.pdf
 341.  XXXI/341/10 uchwalenia statutu sołectwa Gostomia Uchwała NR XXXI-341-10.pdf
 342.  XXXI/342/10 uchwalenia statutu sołectwa Górka Prudnicka Uchwała NR XXXI-342-10.pdf
 343.  XXXI/343/10 uchwalenia statutu sołectwa Grabina Uchwała NR XXXI-343-10.pdf
 344.  XXXI/344/10 uchwalenia statutu sołectwa Józefów Uchwała NR XXXI-344-10.pdf
 345.  XXXI/345/10 uchwalenia statutu sołectwa Kolnowice Uchwała NR XXXI-345-10.pdf
 346.  XXXI/346/10 uchwalenia statutu sołectwa Krobusz Uchwała NR XXXI-346-10.pdf
 347.  XXXI/347/10 uchwalenia statutu sołectwa Laskowiec  Uchwała NR XXXI-347-10.pdf
 348.  XXXI/348/10 uchwalenia statutu sołectwa Ligota Bialska  Uchwała NR XXXI-348-10.pdf
 349.  XXXI/349/10 uchwalenia statutu sołectwa Łącznik  Uchwała NR XXXI-349-10.pdf
 350.  XXXI/350/10 uchwalenia statutu sołectwa Miłowice Uchwała NR XXXI-350-10.pdf
 351.  XXXI/351/10 uchwalenia statutu sołectwa Mokra  Uchwała NR XXXI-351-10.pdf
 352.  XXXI/352/10 uchwalenia statutu sołectwa Nowa Wieś Prudnicka Uchwała NR XXXI-352-10.pdf
 353.  XXXI/353/10 uchwalenia statutu sołectwa Ogiernicze  Uchwała NR XXXI-353-10.pdf
 354.  XXXI/354/10 uchwalenia statutu sołectwa Olbrachcice Uchwała NR XXXI-354-10.pdf
 355.  XXXI/355/10 uchwalenia statutu sołectwa Otoki Uchwała NR XXXI-355-10.pdf
 356.  XXXI/356/10 uchwalenia statutu sołectwa Pogórze  Uchwała NR XXXI-356-10.pdf
 357.  XXXI/357/10 uchwalenia statutu sołectwa Prężyna Uchwała NR XXXI-357-10.pdf
 358.  XXXI/358/10 uchwalenia statutu sołectwa Radostynia  Uchwała NR XXXI-358-10.pdf
 359.  XXXI/359/10 uchwalenia statutu sołectwa Rostkowice  Uchwała NR XXXI-359-10.pdf
 360  XXXI/360/10 uchwalenia statutu sołectwa Solec Uchwała NR XXXI-360-10.pdf
 361.  XXXI/361/10 uchwalenia statutu sołectwa Śmicz Uchwała NR XXXI-361-10.pdf 
362. XXXI/362/10 uchwalenia statutu sołectwa Wasiłowice Uchwała NR XXXI-362-10.pdf
363. XXXI/363/10 uchwalenia statutu sołectwa Wilków Uchwała NR XXXI-363-10.pdf
364. XXXI/364/10 uchwalenia statutu osiedla Nr 1 w Białej  Uchwała NR XXXI-364-10.pdf
365. XXXI/365/10 uchwalenia statutu osiedla Nr 2 w Białej Uchwała NR XXXI-365-10.pdf
366. XXXI/366/10 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2010. Uchwała NR XXXI-366-10.pdf
367. XXXI/367/10 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy-działka 1265/3  Uchwała NR XXXI-367-10.pdf
368. XXXI/368/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Uchwała NR XXXI-368-10.pdf

 

Uchwały z XXXII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia  2010 r.

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
369. XXXII/369/10 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2009r. Uchwała NR XXXII-369-10.pdf
370. XXXII/370/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Uchwała NR XXXII-370-10.pdf
371. XXXII/371/10 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  Uchwała NR XXXII-371-10.pdf
372. XXXII/372/10 uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Uchwała NR XXXII-372-10.pdf
373. XXXII/373/10 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego   Uchwała NR XXXII-373-10.pdf
374. XXXII/374/10 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała.  Uchwała NR XXXII-374-10.pdf
375. XXXII/375/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej Uchwała NR XXXII-375-10.pdf
376. XXXII/376/10 nadania nazwy drodze wewnętrznejnadania nazwy drodze wewnętrznej Uchwała NR XXXII-376-10.pdf
377. XXXII/377/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Uchwała NR XXXII-377-10.pdf
378. XXXII/378/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „ Chcemy być aktywniejsi na rzecz integracji mieszkańców” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy  lokalne na rzecz aktywnej integracji Uchwała NR XXXII-378-10.pdf
379. XXXII/379/10 utworzenia odrębnych obwodów głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych   na dzień 20 czerwca 2010roku Uchwała NR XXXII-379-10.pdf


Uchwały z XXXIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 czerwca  2010 r. 

 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
380. XXXIII/380/10  zmian budżetu Gminy Biała na 2010r Uchwała NR XXXIII-380-10.pdf , Załącznik Nr1 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf, Załącznik Nr2 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf , Załącznik Nr3 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf
381. XXXIII/381/10 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała NR XXXIII-381-10.pdf
382. XXXIII/382/10 określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Uchwała NR XXXIII-382-10.pdf
383. XXXIII/383/10 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze  Uchwała NR XXXIII-383-10.pdf
384. XXXIII/384/10 upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.    Uchwała NR XXXIII-384-10.pdf
385. XXXIII/385/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu systemowego pn.”Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/20011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet  IX Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Uchwała NR XXXIII-385-10.pdf
386. XXXIII/386/10 przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu  systemowego pn.”Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w latach 2010-2013.  Załącznik Nr1 do Uchwały NR XXXIII-380-10.pdf
387. XXXIII/387/10 Planu Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-201 7Uchwała NR XXXIII-387-10.pdf, PLAN ODNOWY MIEJSCOWOSCI LACZNIK.pdf
388. XXXIII/388/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu  mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9  Uchwała NR XXXIII-388-10.pdf
389. XXXIII/389/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy.  Uchwała NR XXXIII-389-10.pdf
390. XXXIII/390/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Uchwała NR XXXIII-390-10.pdf
391. XXXIII/391/10 uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy –działka 1265/3  Uchwała NR XXXIII-391-10.pdf

 

Uchwały z XXXIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 4 sierpnia  2010 r. 

Lp. Nr  uchwały w sprawie:
392. XXXIV/392/10 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała.Uchwała NR XXXIII-392-10.pdf
393. XXXIV/393/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Uchwała NR XXXIII-393-10.pdf, Załącznik do uchwały NR XXXIII-393-10.pdf
394 XXXIV/394/10 wygaśnięcia mandatu radnej. Uchwała NR XXXIII-394-10.pdf

 

Uchwały z XXXV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 sierpnia  2010 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
395. XXXV/395/10  przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r  Uchwała NR XXXV-395-10.pdf
396 XXXV/396/10 szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego Uchwała NR XXXV-396-10.pdf.pdf
397.. XXXV/397/10 pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Uchwała NR XXXV-397-10 .pdf
398. XXXV/398/10 zmiany  uchwały Nr XXXIII/388/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty najemcy przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Białej ul. Parkowa 9 Uchwała NR XXXV-398-10 .pdf
399. XXXV/399/10 zmiany uchwały Nr XXXIII/389/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych  na rzecz najemcy Uchwała NR XXXV-399-10 .pdf
400. XXXV/400/10 zmiany uchwały NR XXXIII/390/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy  Uchwała NR XXXV-400-10 .pdf
401. XXXV/401/10 zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania,zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata Uchwała NR XXXV-401-10 .pdf
402. XXXV/402/10 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” Uchwała NR XXXV-402-10 .pdf

Uchwały z XXXVI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 października 2010 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
403. XXXVI/403/10 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.Uchwała XXXVI-403-10.pdf
404 XXXVI/404/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Uchwała NR XXXV-404-10.pdf,Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXXV-404-10.pdf, Załącznik Nr 2 do uchwały NR XXXV-404-10.pdf
405.. XXXVI/405/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Wspólny rozwój – ja w przedszkolu a mama w pracy II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Uchwała NR XXXV-405-10.pdf
406. XXXVI/406/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Uchwała NR XXXV-406-10.pdf
407. XXXVI/407/10 określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Uchwała XXXVI-407-10.pdf
408. XXXVI/408/10 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego  celem pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o Wodociągi i Kanalizacja w Białej Uchwała NR XXXV-408-10.pdf
 

Uchwały z XXXVII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 5 listopada 2010 r. 

Lp. Nr uchwały w sprawie:
409. XXXVII/409/10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC Uchwała NR XXXVII-409-10.pdf
Załacznik do uchwały
410. XXXVII/410/10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice Uchwała NR XXXVII-410-10.pdf
Załacznik do uchwały
411. XXXVII/411/10 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW Uchwała NR XXXVII-411-10.pdf
Załacznik do uchwały
412. XXXVII/412/10 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011r. Uchwała NR XXXVII-412-10.pdf.pdf
413. XXXVII/413/10 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku Uchwała NR XXXVII-413-10.pdf.pdf
414. XXXVII/414/10 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2010 Uchwała_XXXVII-414-10.pdf , Załżcznik Nr 1 do Uchwały XXXVII-414-10.pdf, Załżcznik Nr 2 do Uchwały XXXVII-414-10.pdf, zalacznik7303_
415. XXXVII/415/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2010 r Uchwała XXXVII-415-10.pdf
416.. XXXVII/416/10 uchwalenia „Program  Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2010 -2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Uchwała XXXVII-416-10.pdf , Plan Gopspodarki Odpadami.pdf, Program Ochrony Środowiska.pdf ,
417. XXXVII/417/10 przystąpienia Gminy Biała   do realizacji projektu  pn. „Aktywni strażacy – bezpieczni mieszkańcy”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Uchwała XXXVII-417-10.pdf
418. XXXVII/418/10 zgłoszenia Sołectwa Grabina do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego Uchwała XXXVII-418-10.pdf
419. XXXVII/419/10 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017 Uchwała XXXVII-419-10.pdfPlan odnowy Grabiny.pdf
420. XXXVII/420/10 zatwierdzenia zmiany Uchwały Nr XXXIII/387/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010r Uchwała XXXVII-420-10.pdf
421. XXXVII/421/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Uchwała XXXVII-421-10.pdf
422. XXXVII/422/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy Uchwała XXXVII-422-10.pdf
423. XXXVII/423/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych  na rzecz  najemcy  Uchwała XXXVII-423-10.pdf
424. XXXVII/424/10 wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu  stanowiących mienie Gminy Biała Uchwała XXXVII-424-10.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd MiG Biała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2010-02-22

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1901  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 31598

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poz.366
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26