Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2010-07-16 18:39:03, dokument aktualny]


Wykaz Zarządzeń Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.

 

Lp. Nr Zarządzenia/
z dnia
 
w sprawie: pliki do pobrania
1.
 
 
 
2.

  OR.0152-2-2009 15.01.2009  

wyboru organizacji na ogłoszony konkurs na realizację zadania – w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  Zarządzenie NR 0152-2-09.pdf
3.

  OR.0152-3-2009 18.02.2008  

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej  Zrządzenie Nr Or 0152-3-09.pdf
4.

  OR.0152-4-2009 24.02.2009  

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych za naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR-0152-4-09.pdf
5. OR.0152-5-2009 26.02.2009  ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 Zarządzenie NR OR 0152-5-09.pdf

Załącznik do zarządzenia NR OR 0152-5-09.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenia NR OR 0152-5-09.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia NR OR 0152-5-09.pdf

Załącznik Nr 4 do zarządzenia NR OR 0152-5-09.pdf

Załącznik Nr 5 do zarządzenia NR OR 0152-5-09.pdf

Załącznik Nr 6 do zarządzenia NR OR 0152-5-09.pdf

Załacznik Nr 2 do Zarządzenia NR OR 0152-5-09.pdf

6. OR.0152-6-2009 17.03.2009 ustalenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Białej.

Zarządzenie NR OR 0152-6-09.pdf

Ząłącznik Nr 1 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

Ząłącznik Nr 2 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

Ząłącznik Nr 4 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

Ząłącznik Nr 5 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

Ząłącznik Nr 6 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

Ząłącznik Nr 7 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

Ząłącznik Nr 8 do zarządzenia NR OR 0152-6-09.pdf

7. OR.0152-7-2009 19.03.2009 powołania  Pełnomocnika Burmistrza d/s współpracy z przedsiębiorcami Zarządzenie NR OR 0152-7-09.pdf
8.

OR.0152-8-09 30.03.2009

wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy Zarządzenie NR OR 0152-8-09.pdf
9.

OR 0152-9-09 15.04.2009

ustanowienia w Gminie Biała Koordynatora Gminnego do obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego ZARZĄDZENIE Nr OR 0152-9-09.pdf
10.

OR 0152-10-09 08.05.2009

ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego ZARZĄDZENIE NR OR 0152-10-09.pdf
11.

OR 0152-11-09 15.06.2009

Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej

 Zarządzenie Nr OR 0152-11-09.pdf

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR 0152-11-09.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR 0152-11-09.pdf

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR 0152-11-09.pdf

Załącznik do zarządzenia Nr OR 0152-11-09.pdf

12.

OR 0152-12-09 15.06.2009

wprowadzenia zmian do  Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej

Zarządzenie Nr OR 0152-12-09.pdf

13.

OR 0152-13-09 09.07.2009 

ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2009r.

Zarzadzenie Nr OR 0152-13-09.pdf 

14.

OR 0152-14-09 24.07.2009

ustalenia zasad wykorzystania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białej dodatkowego dnia wolnego od pracy za dzień 15 sierpnia 2009roku
 

Zarzadzenie Nr OR 0152-14-09.pdf

15.

OR 0152-15-09 20.08.2009

wyznaczenia pracownika do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Zarzadzenie Nr OR 0152-15-09.pdf

16.

OR 0152-16-09 27.08.2009

 wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego w Białej  Zarządzenie NR OR 0152-16-09.pdf
17.

OR 0152-17-09 08.09.2009

zarządzenia w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie NR OR 0152-17-09.pdf
18.

OR 0152-18-09 15.09.2009

powołania  Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej   Zarządzenie NR OR 0152-18-09.pdf
19.

OR 0152-19-09 02.10.2009

przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej oraz powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej.   Zarządzenie Nr OR 0152-19-09.pdf
20

OR 0152-20-09 06.10.2009

ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-20-09.pdf
21.

OR 0152-21-09 06.10.2009

zmiany w  Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Zarządzenie Nr OR 0152-21-09.pdf
22.

OR 0152-22-09 15.10.2009

 
ustalenia Regulaminu  Pracy Urzędu Miejskiego w Białej

 Zarządzenie Nr OR 0152-22-09.pdf

Załącznik do zarządzenie Nr OR 0152-22-09.pdf

Załącznik Nr1 do zarządzenie Nr OR 0152-22-09.pdf

23. OR 0152-23-09 26.10.2009  ustalenia cen na drewno opałowe pochodzące z lasów i działek komunalnych Gminy Biała

Zarządzenie Nr OR 0152-23-09.pdf 

24.

OR 0152-24-09 04.11.2009 

powołania  Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych za naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej  Zarządzenie Nr OR 0152-24-09.pdf
25.

OR 0152-25-09 17.11.2009

udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej dnia wolnego w zamian za 26 grudnia 2009r ZARZĄDZENIE_NR_OR_0152_25_09.pdf
26.

OR 0152-26-09

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego  w Białej

 Zarządzenie Nr OR 0152-26-09.pdf
27.

OR 0152-27-09 18.12.2009

powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2010r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE” Zarządzenie Nr OR 0152-27-09.pdf
28.

OR 0152-28-09 21.12.2009

powołania  Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych za naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej Zarządzenie Nr OR 0152-28-09.pdf
29.

OR 0152-29-09 21.12.2009

wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości,  zmiany Zakładowego Planu Kont oraz archiwizacji dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Zarządzenie Nr OR 0152-29-09.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 29-2009.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 29-2009.pdf 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 29-2009.pdf

30.

OR 0152-30-09 21.12.2009

określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. „Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu”  oraz zasad rachunkowości prowadzonych dla tego projektu   Zarządzenie Nr OR 0152-30-09.pdf

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2009-02-04

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1553  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 17332

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
uzup.poz.30
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26