Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
(AKTY PRAWNE / Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010))
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-04-23 12:50:50, dokument aktualny]


 

XIV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
158.
XIV/158/08
zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Uchwała_Nr_XIV-158-08.pdf
159. XIV/159/08 najniższego wynagrodzenia zasadniczego  w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Uchwała_Nr_XIV-159-08.pdf
 160. XIV/160/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Biała w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-160-08.pdf
 161. XIV/161/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Browiniec Polski w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-161-08.pdf
 162. XIV/162/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-162-08.pdf
 163. XIV/163/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Chrzelice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr XIV-163-08.pdf
164. XIV/164/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czartowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-164-08.pdf
165. XIV/165/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dębina w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-165-08.pdf
166. XIV/166/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gostomia w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-166-08.pdf
167. XIV/167/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Górka Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-167-08.pdf
168. XIV/168/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grabina w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-168-08.pdf
169. XIV/169/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Józefów w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-169-08.pdf
170. XIV/170/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kolnowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-170-08.pdf
171. XIV/171/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krobusz w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-171-08.pdf
172. XIV/172/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Bialska w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-172-08.pdf
173. XIV/173/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łącznik w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-173-08.pdf
174. XIV/174/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Miłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-174-08.pdf
175. XIV/175/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mokra w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-175-08.pdf
176. XIV/176/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowa Wieś Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-176-08.pdf
177. XIV/177/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ogiernicze w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-177-08.pdf
178. XIV/178/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Olbrachcice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-178-08.pdf
179. XIV/179/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Otoki w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-179-08.pdf
180. XIV/180/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pogórze w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-180-08.pdf
181. XIV/181/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Prężyna w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-181-08.pdf
182. XIV/182/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Radostynia w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-182-08.pdf
183. XIV/183/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rostkowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-183-08.pdf
184. XIV/184/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Solec w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-184-08.pdf
185. XIV/185/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Śmicz w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-185-08.pdf
186. XIV/186/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wasiłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-186-08.pdf
187. XIV/187/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wilków w języku niemieckiej mniejszości narodowej Uchwała_Nr_XIV-187-08.pdf
188. XIV/188/08 złożenia wniosku o wpisanie Gminy Biała do Rejestru gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Uchwała_Nr_XIV-188-08.pdf
189. XIV/189/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała_Nr_XIV-189-08.pdf 
190. XIV/190/08 uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała Uchwała_Nr_XIV-190-08.pdf
191. XIV/191/08 przystąpienia do  sporządzenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik Uchwała_Nr_XIV-191-08.pdf
192. XIV/192/08 przystąpienia sołectwa Kolnowice do programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. Uchwała_Nr_XIV-192-08.pdf
193. XIV/193/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015 Uchwała_Nr_XIV-193-08.pdf
194. XIV/194/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015 Uchwała_Nr_XIV-194-08.pdf
195. XIV/195/08 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2008 Uchwała_Nr_XIV-195-08.pdfUchwały z  XV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 kwietnia 2008 r.

 

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
196.
XV/196/08
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  za 2007r Uchwała Nr XV-196-08.pdf
197. XV/197/08 przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2008-2009 Uchwała Nr XV-197-08.pdf
 198. XV/198/08
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała Uchwała Nr XV-198-08.pdf
 199. XV/199/08
dopłaty do ceny ścieków i opłaty abonamentowej na terenie gminy Biała. Uchwała Nr XV-199-08.pdf
 200. XV/200/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XV-200-08.pdf
 201. XV/201/08
zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Uchwała Nr XV-201-08.pdf
202. XV/202/08
utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego Uchwała Nr XV-202-08.pdf
203. XV/203/08 upoważnienia Komisji Rewizyjnej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skarg wniesionych na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XV-203-08.pdf
204. XV/204/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015 Uchwała Nr XV-204-08.pdf
205. XV/205/08 organizacji Dożynek Wojewódzkich w 2008r. Uchwała Nr XV-205-08.pdf

Uuchwały z XVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 czerwca 2008 r.

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
206. XVI/206/08 uchwalenia Strategii  Integracji  i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018  Uchwała Nr XVI-206-08.pdf , Załącznik do uchwały Nr XVI-206-08.pdf
207. XVI/207/08 uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała   na lata 2008-2018 Uchwała Nr XVI-207-08.pdf
208. XVI/208/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XVI-208-08.pdf
209. XVI/209/08 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała Uchwała Nr XVI-209-08.pdf
210. XVI/210/08 zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biała za 2007 r. Uchwała Nr XVI-210-08.pdf
211. XVI/211/08 przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała Uchwała Nr XVI-211-08.pdf
212. XVI/212/08 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XVI-212-08.pdf
213. XVI/213/08 rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XVI-213-08.pdf


Uchwały z XVII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 16 września 2008 r.

Lp.
Nr
uchwały
W sprawie:
214. XVII/214/08 przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r  Uchwała Nr XVI-214-08.pdf
215. XVII/215/08 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelckiego Uchwała Nr XVI-215-08.pdf
216. XVII/216/08 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XVI-216-08.pdf
217. XVII/217/08 zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr XVI-217-08.pdf
218. XVII/218/08 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała. Uchwała Nr XVI-218-08.pdf
219. XVII/219/08 uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Uchwała Nr XVI-219-08.pdf
220. XVII/220/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy- działka 1265/5  Uchwała Nr XVI-220-08.pdf
221. XVII/221/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy Plac Zamkowy- działka 1265/7  Uchwała Nr XVI-221-08.pdf
222. XVII/222/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/3 Uchwała Nr XVI-222-08.pdf
223. XVII/223/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/4 Uchwała Nr XVI-223-08.pdf
224. XVII/224/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/5 Uchwała Nr XVI-224-08.pdf
225. XVII/225/08 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Białej przy ulicy  1 Maja  - działka 1076/6 Uchwała Nr XVI-225-08.pdf 
226. XVII/226/08 wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Biała Uchwała Nr XVI-226-08.pdf 

Uchwały z XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 pażdziernika 2008 r.


Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
231.
XVIII/227/08
zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XVIII-227-08.pdf
232. XVIII/228/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie dla Gminy Biała na 2008 r Uchwała Nr XVIII-228-08.pdf
 233. XVIII/229/08
ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Uchwała Nr XVIII-229-08.pdf
 234. XVIII/230/08
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego w Białej ul. Plac Zamkowy 2Uchwała Nr XVIII-230-08.pdf
 235. XVIII/231/08 zmiany uchwały Nr XI/133/07 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lataUchwała Nr XVIII-231-08.pdf
 236. XVIII/232/08
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcówUchwała Nr XVIII-232-08.pdf
237. XVIII/233/08
o uchyleniu uchwały Nr XVII/219/08 Rady Miejskiej w Białej  z dnia 16 września 2008r. w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki. Uchwała Nr XVIII-233-08.pdf

 

Uchwały z XIX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 listopada 2008 r.

Lp.
Nr uchwały
W sprawie:
238.
XIX/234/08
zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Biała projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Uchwała Nr XIX-234-08.pdf

 

Uchwały z XX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2008 r.


Lp.
Uchwała Nr
W sprawie:
239.
XX/235/08
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała  Uchwała Nr XX-235-08.pdf Zalacznik_nr_1_uchwala_XX_235_08.pdf Zalacznik_nr_2_uchwala_XX_235_08.jpg
240. XX/236/08 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2009r. Uchwała Nr XIX-236-08.pdf
 241. XX/237/08
zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała   Uchwała Nr XIX-237-08.pdf
 242. XX/238/08
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2009 roku Uchwała Nr XIX-238-08.pdf
 243. XX/239/08 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Biała Uchwała Nr XIX-239-08.pdf
 244. XX/240/08
 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XIX-240-08.pdf
 245. XX/241/08
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Uchwała Nr XIX-241-08.pdf
246. XX/242/08 zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 2 w Białej Uchwała Nr XIX-242-08.pdf
247. XX/243/08 upoważnienia Komisji Rewizyjnej  do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej  na działalność Burmistrza Białej Uchwała Nr XIX-243-08.pdf


Uchwały z XXI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 grudnia 2008 r.
 


Lp.
Uchwała Nr
W sprawie:
246.
XXI/244/08
247. XXI/245/08
zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2008 Uchwała Nr XXI-245-08.pdf
 248. XXI/246/08
nie wygasania wydatków bieżących w roku 2008. Uchwała Nr XXI-246-08.pdf
 249. XXI/247/08
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2009 rok. Uchwała Nr XXI-247-08.pdf
 250. XXI/248/08 ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 251. XXI/249/08
uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Uchwała Nr XXI-249-08.pdf
252. XXI/250/08
uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2009r .Uchwała Nr XXI-250-08.pdf
253. XXI/251/08  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy .Uchwała Nr XXI-251-08.pdf
254. XXI/252/08 rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej . Uchwała Nr XXI-252-08.pdf

 

Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2008-05-08


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2064  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 11814

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano załączniki do uchwały nr XX - 235/08
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26