Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2009-02-11 13:17:02, dokument aktualny]


Wykaz Zarządzeń Burmistrza z 2007 r.
 
Lp.
Nr
Zarządzenia/ 
z dnia
w sprawie:
pliki do
pobrania
25.

 OR.0151-25/2007

03.01.2007
 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 1112/1 m.18 o powierzchni 0,0286 ha, KW 38627 ustalenia ceny zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotowa nieruchomość  Zarządzenie Nr Or-0151-25-07.pdf
26.

 OR.0151-
26/2007

05.01.2007

opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Biała  na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr Or-0151-26-07.pdf
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or-151-26-07.pdf
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or-151-26-07.pdf
27.

 OR.0151-27/2007

05.01.2007

powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej na okres od 5 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 Zarządzenie Nr Or-0151-27-07.pdf
28.

 OR.0151-28/2007

08.01.2007

zatwierdzenia regulaminu działania Komisji Przetargowej Zarządzenie Nr Or-0151-28-07.pdf
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or-0151-28-07.pdf
29.

 OR.0151-29/2007

09.01.2007

ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego   działki budowlanej położnej w Nowej Wsi Prudnickiej oznaczonej jako działka  54 m.2 o powierzchni 5,4916ha
Zarządzenie Nr Or 0151-29-07.pdf
30.

OR.0151-30/2007

09.01.2007
 

 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego budynek mieszkalny jednorodzinny położony w Chrzelicach 163 na działce 842 m.5 powierzchni 0,0340 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarzadzenie Nr Or 0151-30-07.pdf
31.

 OR.0151-31/2007

09.01.2007
 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego wolnego lokalu użytkowego nr 16/u2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Łączniku ul. Świerczewskiego 15-16 ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.
Zarządzenie Nr Or 0151-31-07.pdf
32.

 OR.0151-32/2007

24.01.2007
 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni w czasie jego nieobecności.
Zarządzenie Nr Or 0151-32-07.pdf
33.

 OR.0151-33/2007

24.01.2007

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola w Łączniku w czasie jego nieobecności.
Zarządzenie Nr Or 0151-33-07.pdf
34.

 OR.0151-34/2007

24.01.2007

Regulaminu określającego zasady i normy przydzielania pracownikom publicznych przedszkoli w Gminie Biała środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
Zarządzenie Nr Or 0151-34-07.pdf
35.

 OR.0151-35/2007

24.01.2007

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego     Przedszkola w Białej w czasie jego nieobecności.
Zarządzenie Nr Or 0151-35-07.pdf
36.

 OR.0151-36/2007

24.01.2007

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu w czasie jego nieobecności.

Zarządzenie Nr Or 0151-36-07.pdf
37.

 OR.0151-37/2007

24.01.2007

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi w czasie jego nieobecności.
Zarządzenie Nr Or 0151-37-07.pdf
38.

 OR.0151-38/2007

24.01.2007

zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
na 2007 rok.

Zarządzenie Nr Or 0151-38-07.pdf

Załącznik do zarządzenieaNr Or 0151-38-07.pdf

39.

 OR.0151-39/2007

29.01.2007

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej.

Zarządzenie Nr Or 0151-39-07.pdf
40.

 OR.0151-40/2007

31.01.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007

Zarządzenie Nr Or 0151-40-07.pdf
42.

 OR.0151-42/2007

31.01.2007

ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego   działki budowlanej położnej w Miłowicach 9a oznaczonej jako działka 178 m.2 o powierzchni 0,0252 ha

Zarządzenie Nr Or 0151-42-07.pdf
43.

OR.0151-43/2007

05.02.2007

ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego   działki budowlanej położnej w Radostyni 90 oznaczonej jako działka 62 m.1 o powierzchni 0,0840 ha
Zarządzenie Nr Or 0151-43-07.pdf
44.

OR.0151-44/2007

07.02.2007

ogłoszenia wykazu działki gruntu położonej w Radostyni przeznaczonej do dzierżawy a stanowiącej mienie Gminy Biała.
Zarządzenie Nr Or 0151-44-07.pdf
45.

OR.0151-45/2007

07.02.2007

powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy

Zarządzenie Nr Or 0151-45-07.pdf
46.

 OR.0151-46/2007

15.02.2007

powołania Pełnomocnika Burmistrza Białej do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Zarządzenie Nr Or 0151-46-07.pdf
47.

 OR.0151-47/2007

26.02.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego nr 4u położonego w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4 , ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr Or 0151-47-07.pdf
48.

 OR.0151-48/2007

28.02.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1297/6 m.20 o powierzchni 0,0144 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

Zarządzenie Nr Or 015148-07.pdf
49.

 OR.0151-49/2007

28.02.2007

 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1297/7 m.20 o powierzchni 0,0215 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość

Zarządzenie Nr Or 0151-49-07.pdf
50.

 OR.0151-50/2007

28.02.2007

 

w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1297/8 m.20 o powierzchni 0,0161 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.
Zarządzenie Nr Or 0151-50-07.pdf
51.

 OR.0151-51/2007

28.02.2007

 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1297/9 m.20 o powierzchni 0,0170 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość.
Zarządzenie Nr Or 0151-51-07.pdf
52.

 OR.0151-52/2007

28.02.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007

Zarządzenie Nr Or 0151-52-07.pdf
53.

 OR.0151-53/2007

28.02.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 200

Zarządzenie Nr Or 0151-53-07.pdf
54.

 OR.0151-54/2007

28.02.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007

Zarządzenie Nr Or 0151-54-07.pdf
55.

OR.0151-55/2007

05.03.2007

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki budowlanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej oznaczonej jako działka 54 m. 2 o powierzchni 5,4916 ha
Zarzadzenie Nr Or 0151-55-07.pdf
56.

OR.0151-56/2007

05.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Białej ul. Stare Miasto 23 ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarzadzenie Nr Or 0151-56-07.pdf
57.

 OR.0151-57/2007

12.03.2007

w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 877/5 m.16 o powierzchni 0,8275 ha, KW 42423 ustalenia ceny zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotowa nieruchomość
Zarzadzenie Nr Or 0151-57-07.pdf
58.

OR.0151-58/2007

16.03.2007

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania  planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006r. Zarządzenie Nr OR-151-58-07.pdf
Załącznik nr 1 do OR-151-58-07.pdf
Załącznik nr 2 do OR-151-58-07.pdf
59.

OR.0151-59/2007

26.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Nyska 3a ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-59-07.pdf
60.

OR.0151-60/2007

26.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Nyska 3a ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-60-07.pdf
61.

OR.0151-61/2007

26.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Nyska 3a ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 0151-61-07.pdf
62.

OR.0151-62/2007

26.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1u w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Nyska 3a ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-62-07.pdf
63.

OR.0151-63/2007

26.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Parkowej 1,3,5 w klatce schodowej oznaczonej numerem 3, ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-63-07.pdf
64.

OR.0151-64/2007

26.03.2007

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała udziału 2/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Rynek 11 od współwłaścicielki
Zarządzenie Nr OR 0151-64-07.pdf
65.

OR.0151-65/2007

26.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 117 m.5 o powierzchni 0,6500 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 0151-65-07.pdf
66.

OR.0151-66/2007

26.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania ,ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Rostkowicach Zarządzenie Nr OR 0151-66-07.pdf
67.

OR.0151-67/2007

26.03.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu położonych w Otokach oznaczonych jako działki 140 i 141 m.1 o powierzchni łącznej 0,3407ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotowe Zarządzenie Nr OR 0151-67-07.pdf
68.

OR.0151-68/2007

26.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego nr 3u położonego w budynku mieszkalno- użytkowym w Łączniku ul. Świerczewskiego 16 , ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Zarządzenie Nr OR 0151-68-07.pdf
69.

OR.0151-69/2007

26.03.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego nr 2u położonego w budynku mieszkalno- użytkowym w Łączniku ul. Świerczewskiego 16 , ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie Nr OR 0151-69-07.pdf

70.

OR.0151-70/2007

29.03.2007

powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania złożonych wniosków na zadanie realizowane w 2007 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania –w zakresie wspierania działalności organizacji wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zarządzenie Nr Or 0151-70-07.pdf
 
71.

OR.0151-71/2007

04.04.2007

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki  budowlanej położonej w Miłowicach 9a oznaczonej jako działka 178 m. 2 o powierzchni 0,0252 ha Zarządzenie Nr Or 0151-71-07.pdf
 
72.

OR.0151-72/2007

04.04.2007

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki budowlanej położonej w Radostyni 90 oznaczonej jako działka 62 m. 1 o powierzchni 0,0840 ha Zarządzenie Nr Or 0151-72-07.pdf
 
73.

OR.0151-73/2007

11.04.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr Or 0151-73-07.pdf
 
74.

OR.0151-74/2007

11.04.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007  Zarządzenie NR OR 0151-74-07.pdf
75.

OR.0151-75/2007

12.04.2007

przyjęcia na rzecz Gminy Biała darowizny od Powiatu Prudnickiego nieruchomości położonych w Białej  Zarządzenie Nr Or 0151-75-07.pdf
76.

OR.0151-76/2007

13.04.2007

sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-76-07.pdf
 
77.

OR.0151-77/2007

13.04.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-77-07.pdf
 
78.

OR.0151-78/2007

16.04.2007

wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na podstawie przeprowadzonego konkursu na zadanie realizowane w 2007 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania – w zakresie  wspierania działalności organizacji wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Zarządzenie Nr OR 0151-78-07.pdf
 
79.

OR.0151-79/2007

16.04.2007

ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego   działki budowlanej położnej w Białej oznaczonej jako działka 1112/1 m.18 o powierzchni 0,0286 ha Zarządzenie Nr Or 0151-79-07.pdf
 
80.

OR.0151-80/2007

23.04.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-80-07.pdf
  
81.

OR.0151-81/2007

23.04.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-81-07.pdf
 
82.

OR.0151-82/2007

25.04.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007

 Zarządzenie Nr OR 0151-82-07.pdf

83.

OR.0151-83/2007

25.04.2007 

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy Zarządzenie Nr OR 0151-83-07.pdf
 
84.

OR.0151-84/2007

26.04.2007 

oddania w dzierżawę  działki gruntu położonej w  Nowej Wsi Prudnickiej stanowiącej  mienie Gminy Biała Zarządzenie Nr OR 0151-84-07.pdf
 
85.

OR.0151-85/2007

27.04.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-85-07.pdf
 
86.

OR.0151-86/2007

07.05.2007

przyjęcie do zasobu nieruchomości gminnych  przez  Gminę Biała darowizny nieruchomości  położonej w Kolnowicach 13a Zarządzenie Nr OR 0151-86-07.pdf
 
87.

OR.0151-87/2007 

07.05.2007

ogłoszenia II rokowań  na sprzedaż działki  budowlanej położonej  w  Nowej Wsi Prudnickiej oznaczonej jako działka  54 m. 2 o powierzchni 5,4916 ha Zarządzenie Nr OR 0151-87-07.pdf
 
88.

OR.0151-88/2007

08.05.2007 

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-88-07.pdf
 
89.

OR.0151-89/2007 

08.05.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007. Zarządzenie Nr OR 0151-89-07.pdf
 
90.

OR.0151-90/2007

09.05.2007 

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej Zarządzenie Nr OR 0151-90-07.pdf  
91.

OR.0151-91/2007

09.05.2007

powołania Komisji Konkursowejw celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Gostomi  
ZARZĄDZENIE NR OR.0151-91-07.pdf
92.

OR.0151-92/2007

09.05.2007 

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Białej Zarządzenie Nr OR 0151-91-07.pdf  
92.

OR.0151-92a/2007 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Zarządzenie Nr Or 0151-92a-07.pdf 
93.

OR.0151-93/2007

14.05.2007 

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-93-07.pdf
 
94.

OR.0151-94/2007

14.05.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007. Zarządzenie Nr OR 0151-94-07.pdf
 
95.

OR.0151-95/2007

16.05.2007 

ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Białej, powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru Zarządzenie Nr OR 0151-95-07.pdf
 
96.

OR.0151-96/2007 

21.05.2007 

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-96-07.pdf
 
97.

OR.0151-97/2007

21.05.2007 

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007. Zarządzenie Nr OR 0151-97-07.pdf
 
98.

OR.0151-98/2007

29.05.2007 

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-98-07.pdf
 
99.

OR.0151-99/2007

31.05.2007 

ogłoszenia II rokowań  na sprzedaż działki  budowlanej położonej  w  Radostyni 90 oznaczonej jako działka 62 m. 1 o powierzchni 0,0840 Zarządzenie Nr Or 0151- 99 -07.pdf
 
100.

OR.0151-100/2007

31.05.2007  

korekty udziału w częściach wspólnych budynku mieszkalno-użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4  oraz udziału we współwłasności gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka 1093 mapa 18 o powierzchni 0,0343 ha, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą KW  29548, w stosunku do właściciela lokalu użytkowego nr 4u  KW 51423 sprzedanego w tym budynku , w związku ze zmianą udziału z 245/10000 na prawidłową 272/10000 Zarządzenie Nr OR 0151- 100-07.pdf
101.

OR.0151-101/2007

11.06.2007 

okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Zarządzenie Nr OR 0151-101-07.pdf
 
102.

OR.0151-102/2007 

11.06.2007 

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR 0151-102-07.pdf
103.

OR.0151-103/2007

11.06.2007  

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007

Zarządzenie Nr OR 0151-103-07.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0151-103-2007.pdf

104.

OR.0151-104/2007

18.06.2007  

odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 1112/1 m. 18 o powierzchni 0,0286 ha Zarządzenie NR OR 0151-104-07.pdf 
105.

OR.0151-105/2007

26.06.2007  

zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 0151-105-07.pdf  
106.

OR.0151-106/2007

26.06.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR 0151-106-07.pdf 
107.

OR.0151-107/2007

03.07.2007 

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR 0151-107-07.pdf  
108.

OR.0151-108/2007 

05.07.2007 

powołania komisji konkursowej Zarządzenie NR OR 0151-108-07.pdf 
109.

OR.0151-109/2007

05.07.2007 

powołania komisji  do spraw przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała Zarządzenie NR OR 0151-109-07.pdf 
110.

OR.0151-110/2007

05.07.2007 

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR 0151-110-07.pdf
111.

OR.0151-111/2007

05.07.2007 

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR 0151-111-07.pdf
112.

OR.0151-112/2007

24.07.2007 

uchylenia Zarządzenia Nr OR.0151-78/2007 Burmistrza Białej z dnia 16 kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr OR.0151-112-07.pdf 
113.

OR.0151-113/2007

05.07.2007 

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR.0151-113-07.pdf
114.

OR.0151-114/2007

24.07.2007 

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR.0151-114-07.pdf
115.

OR.0151-115/2007

26.07.2007 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała własności działki 234/1 m.3 o powierzchni 0,3470 ha położonej w Olbrachcicach Zarządzenie Nr OR.0151-115-07.pdf
116.

OR.0151-116/2007

05.07.2007 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Waldemara Samitowskiego - nauczyciela Publicznego Gminazjum w Białej ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.   ZARZĄDZENIE NR OR.0151-116-07.pdf 
117.

OR.0151-117/2007

07.08.2007 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kulturyza okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. Zarządzenie Nr OR.0151-117-07.pdf
118.

OR.0151-118/2007

14.08.2007 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Otokach oznaczonej jako działka 139 m.1  o powierzchni  0,8630 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0151-118-07.pdf
119.

OR.0151-119/2007

14.08.2007 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Ligocie Bialskiej oznaczonej jako działka 111 m.2 o powierzchni  0,3470 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie Nr OR.0151-119-07.pdf
120.

OR.0151-120/2007

14.08.2007 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Mokrej oznaczonej jako działka 549/123 m.1 o powierzchni  0,0780 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie Nr OR.0151-120-07.pdf
121.

OR.0151-121/2007

14.08.2007 

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlanej położonej w Mokrej oznaczonej jako działka 550/123 m.1 o powierzchni  0,1870 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie Nr OR.0151-121-07.pdf
122.

OR.0151-122/2007

14.08.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Kolnowicach oznaczonej jako działki 65 m.1 o powierzchni  2,5200 ha oraz 185 m.1 o powierzchni 1,0500 ha ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR.0151-122-07.pdf
123.

OR.0151-123/2007

14.08.2007 

oddania w dzierżawę działek gruntu położonych w Białej, Górce Prudnickiej, Mokrej, Radostyni, Gostomii, Otokach, Śmiczu, Łączniku, Miłowicach, Prężynie, Ligocie Bialskiej, Grabinie, Ogierniczu, Solcu, Chrzelicach, Kolnowicach, Nowej Wsi Prudnickiej, Olbrachcicach i Laskowcu stanowiących  mienie Gminy Biała Zarządzenie Nr OR.0151-123-07.pdf
124.

OR.0151-124/2007

16.08.2007 

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR.0151-124-07.pdf
125.

OR.0151-125/2007

18.08.2007 

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007

Zarządzenie Nr OR.0151-125-07.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR 151-125-07.pdf

126.

OR.0151-126/2007

23.08.2007 

powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na Dożynkach Gminnych w Ligocie Bialskiej Zarządzenie Nr OR.0151-126-07.pdf
127.

OR.0151-127/2007

24.08.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR.0151-127-07.pdf
128.

OR.0151-128/2007

24.08.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR.0151-128-07.pdf
129.

OR.0151-129/2007

30.08.2007

zmieniające zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie gminy Biała stawki bazowej czynszeu za lokale mieszkalne ZARZĄDZENIE NR OR.0151-129-07.pdf 
130.

OR.0151-130/2007

31.08.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-130-07.pdf 
131.

OR.0151-131/2007

04.092007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-131-07.pdf 
132.

OR.0151-132/2007

04,09.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007

 Zarządzenie Nr OR 151-132-07.pdf

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR 151-132-07.pdf

133.

OR.0151-133/2007

11.09.2007

dostosowania nazwy miejscowości do nazwy administracyjnej, zgodnie z Wykazem Urzędowych Nazw Miejscowości w Polsce Zarządzenie Nr OR 151-133-07.pdf 
134.

OR.0151-134/2007

12.09.2007

 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr OR 151-134-07.pdf 
135.

OR.0151-135/2007

13.09.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-135-07.pdf 
136.

OR.0151-136/2007

14.09.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-136-07.pdf 
137.

OR.0151-137/2007

14.09.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007  Zarządzenie Nr OR 151-137-07.pdf
138.

OR.0151-138/2007

18.09.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul.Rynek 16   ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość Zarządzenie Nr OR 151-138-07.pdf 
139.

OR.0151-139/2007

18.09.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Rynek 16   ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 151-139-07.pdf 
140.

OR.0151-140/2007

18.09.2007

 wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1u w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej ul. Rynek 16   ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie Nr OR 151-140-07.pdf 
141.

OR.0151-141/2007

20.09.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-141-07.pdf 
142.

OR.0151-142/2007

20.09.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-142-07.pdf 
143.

OR.0151-143/2007

25.09.2007

ogłoszenia wykazu działek budowlanych położonych w Józefowie przeznaczonych do wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata a stanowiącej  mienie Gminy Biała. Zarządzenie Nr OR 151-143-07.pdf 
144.

OR.0151-144/2007

25.09.2007

powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzenie Nr OR 151-144-07.pdf 
145.

OR.0151-145/2007

27.09.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-145-07.pdf 
146.

OR.0151-146/2007

27.09.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-146-07.pdf 
147.

OR.0151-147/2007

28.09.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-147-07.pdf 
148.

OR.0151-148/2007

28.09.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-148-07.pdf 
149.

OR.0151-149/2007

01.10.2007

stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Zarządzenie Nr OR 151-149-07.pdf 
150.

OR.0151-150/2007

08.10.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-150-07.pdf 
151.

OR.0151-151/2007

08.10.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-151-07.pdf 
152.

OR.0151-152/2007

12.10.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 152-151-07.pdf 
153.

OR.0151-153/2007

12.10.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-153-07.pdf 
154.

OR.0151-154/2007

16.10.2007

oddania w dzierżawę działek gruntu położonych w Białej i Łączniku, stanowiących  mienie Gminy Biała Zarządzenie Nr OR 151-154-07.pdf 
155.

OR.0151-155/2007

17.10.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania ,ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Białej Zarządzenie Nr OR 151-155-07.pdf 
156.

OR.0151-156/2007

17.10.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania ,ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Pogórzu Zarządzenie Nr OR 151-156-07.pdf 
157.

OR.0151-157/2007

17.10.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania ,ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Pogórzu Zarządzenie Nr OR 151-157-07.pdf 
158.

OR.0151-158/2007

17.10.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1605/6  m.26  o powierzchni  0,2096 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie Nr OR 151-158-07.pdf 
159.

OR.0151-159/2007

18.10.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-159-07.pdf 
160.

OR.0151-160/2007

18.10.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-160-07.pdf 
161.

OR.0151-161/2007

19.10.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-161-07.pdf 
162.

OR.0151-162/2007

19.10.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-162-07.pdf 
163.

OR.0151-163/2007

26.10.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-163-07.pdf 
164.

OR.0151-164/2007

02.11.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-164-07.pdf 
165.

OR.0151-165/2007

02.11.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-165-07.pdf 
166.

OR.0151-166/2007

06.11.2007

wyznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych gruntu połozonego w Białej Zarządzenie Nr OR 151-166-07.pdf  
167,.

OR.0151-167/2007

06.11.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-167-07.pdf  
168.

OR.0151-168/2007

06.11.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR 151-168-07.pdf  
169.

OR.0151-169/2007

09.11.2007

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zamieszkałego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Białej ul. Stare Miasto 23  , ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Zarządzenie Nr OR 151-169-07.pdf  
170.

OR.0151-170/2007

12.11.2007

projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2008 Zarządzenie Nr OR 151-170-07.pdf
171.

OR.0151-171/2007

15.11.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR-0151-171-07.pdf
172.

OR.0151-172/2007

1.11.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR-0151-172-07.pdf
173.

OR.0151-173/2007

26.11.2007

powołania Komisji Egzaminacyjnej Zarządzenie Nr OR-0151-173-07.pdf
174.

OR.0151-174/2007

26.11.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR-0151-174-07.pdf
175.

OR.0151-175/2007

26.11.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie Nr OR-0151-175-07.pdf
176.

OR.0151-176/2007

28.11.2007

powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” oraz
„Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych”
Zarządzenie Nr OR-0151-176-07.pdf
177.

OR.0151-177/2007

29.11.2007

 zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-177-07.pdf 
178.

OR.0151-178/2007

29.11.2007

 zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-178-07.pdf 
179.

 OR.0151-179/2007

30.11.2007

 zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-179-07.pdf 
180.

 OR.0151-1802007

30.11.2007

 zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-180-07.pdf 
181.

  OR.0151-181/2007

28.11.2007

ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położonej w Mokrej oznaczonej jako działka 549/123 m.1 o pow. 0,0780 ha Zarządzenie NR OR.0151-181-07.pdf 
182.

  OR.0151-182/2007

05.12.2007

 ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlanej położonej w Mokrej oznaczonej jako działka 550/123 m.1 o pow. 0,1870 ha Zarządzenie NR OR.0151-182-07.pdf 
183.

  OR.0151-183/2007

06.12.2007

 zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-183-07.pdf 
184.

  OR.0151-184/2007

10.12.2007

 zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-184-07.pdf 
185.

  OR.0151-185/2007

10.12.2007

 zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-185-07.pdf  
186.

  OR.0151-186/2007

12.11.2007

 wprowadzenia obowiązku stosowania przez jednostki organizacyjne Gminy Biała Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych Zarządzenie NR OR.0151-186-07.pdf 
187.

  OR.0151-186/2007

17.12.2007

 zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007  Zarządzenie NR OR.0151-186-07.pdf
188.

  OR.0151-187/2007

17.12.2007

 zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-187-07.pdf 
189.

  OR.0151-188/2007

20.12.2007

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania ,ustalenia ceny ,zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w  Pogórzu Zarządzenie NR OR.0151-188-07.pdf 
190.

  OR.0151-189/2007

20.12.2007

wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich, działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 650/1  m. 12  o powierzchni  0,1694 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie NR OR.0151-189-07.pdf 
191.

  OR.0151-190/2007

28.11.2007

 wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 447/7  m. 8  o powierzchni  0,1285 ha, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową nieruchomości Zarządzenie NR OR.0151-190-07.pdf 
192.

  OR.0151-191/2007

20.12.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-191-07.pdf 
193.

  OR.0151-192/2007

20.12.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-192-07.pdf 
194.

  OR.0151-193/2007

27.12.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-193-07.pdf 
195.

  OR.0151-194/2007

27.12.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-194-07.pdf 
196.

  OR.0151-195/2007

28.12.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-195-07.pdf 
197.

  OR.0151-196/2007

31.12.2007

zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-196-07.pdf 
198.

  OR.0151-197/2007

31.12.2007

zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Zarządzenie NR OR.0151-197-07.pdf 


informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 09.01.2007 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1805  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 61787

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
uzup.poz.129
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26