Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2007-10-20 17:30:24, dokument aktualny]


Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
125.
XI/125/07
uchylenia uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zarząd Budynków Komunalnych w Białej – oraz nadania jej statutu Projekt uchwały Nr XI-125-07.pdf
 126. XI/126/07 uchylenia uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Białej Projekt uchwały Nr XI-126-07.pdf
 127. XI/127/07 uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie na finansowanie zadania „Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Projekt uchwały Nr XI-126-07.pdf
 128. XI/128/07
o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Projekt uchwały Nr XI-128-07.pdf
 129. XI/129/07 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 r. Projekt uchwały Nr XI-129-07.pdf
 130. XI/130/07
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Projekt uchwały Nr XI-129-07.pdf
 131. XI/131/07
udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 – 2013 Projekt uchwały Nr XI-131-07.pdf
 132. XI/132/07 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała na 2007 r Projekt uchwały Nr XI-132-07.pdf
 133. XI/133/07
zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Projekt uchwały Nr XI-133-07.pdf
 134. XI/134/07
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała26 Projekt uchwały Nr XI-134-07.pdf
135. XI/135/07 przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejowego w Prudniku na kadencję 2008 - 2011 Projekt uchwały Nr XI-135-07.pdf
136. XI/136/07
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku
na kadencję lat 2008 – 2011
137. XI/137/07

wyrażenia woli przystąpienia Gminy Biała do Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego Projekt uchwały Nr XI-137-07.pdf

138. XI/138/07
przystąpienia sołectwa Pogórze do programu
„Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. Projekt uchwały Nr XI-138-07.pdf


informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 19.10.2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1120  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26