Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2007-09-05 19:30:38, dokument aktualny]


Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 31 sierpnia 2007 r.
Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
107.
IX/107/07
przyjęcia informacji Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 rProjekt uchwały Nr IX-107-07.pdf
 108. IX/108/07 zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 r Projekt uchwały Nr IX-108-07.pdf
 109. IX/109/07 określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Projekt uchwały Nr IX-109-07.pdf
 110. IX/110/07 uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr IX-110-07.pdf
 111. IX/111/07 zmiany Statutu Gminy Biała. Projekt uchwały Nr IX-111-07.pdf
 112. IX/112/07
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy BiałaProjekt uchwały Nr IX-112-07.pdf
 113. IX/113/07
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, położonych w Białej przy ul. Rynek 1-9, oraz Łączniku przy ulicy Robotniczej 1,2,3,4,5,10 będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku Projekt uchwały Nr IX-113-07.pdf
 114. IX/114/07 wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na działce 971 karta mapy 17 położonej w Białej będącej własnością Gminy Biała Projekt uchwały Nr IX-114-07.pdf
 115. IX/115/07
wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 971 m.17 Projekt uchwały Nr IX-115-07.pdf
 116. IX/116/07
wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1641 m. 26Projekt uchwały Nr IX-116-07.pdf
117. IX/117/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1639 m. 26Projekt uchwały Nr IX-117-07.pdf
118. IX/118/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1227 m.19Projekt uchwały Nr IX-118-07.pdf
119. IX/119/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pogórzu Projekt uchwały Nr IX-119-07.pdf

120. IX/120/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Krobuszu Projekt uchwały Nr IX-120-07.pdf

121. IX/121/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mokrej  Projekt uchwały Nr IX-121-07.pdf

122.

IX/122/07

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mokrej  Projekt uchwały Nr IX-122-07.pdf
informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 24.08.2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1625  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2631

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana treści w polu 117
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26