Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2007-04-18 20:52:50, dokument aktualny]


Uchwały V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia11  kwietnia 2007 r.

Lp.

Nr projektu
uchwały

W sprawie:
 50. V/50/07 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzuw sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu  Uchwała Nr V-50-07.pdf
 51. V/51/07 likwidacji Publicznego Przedszkola w Chrzelicach i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku Uchwała Nr V-51-07.pdf
 52. V/52/07 najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Uchwała Nr V-52-07.pdf
 53. V/53/07 powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Uchwała Nr V-53-07.pdf
 54. V/54/07
zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała Nr V-54-07.pdf
 55. V/55/07
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Uchwała Nr V-55-07.pdf
 56. V/56/07 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Uchwała Nr V-56-07.pdf
 57. V/57/07
w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” Uchwała Nr V-57-07.pdf
 58. V/58/07 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Uchwała Nr V-58-07.pdf
 59. V/59/07 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonych w Białej Uchwała Nr V-59-07.pdf
 60. V/60/07 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Kolnowicach Uchwała Nr V-60-07.pdf
 61. V/61/07 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała działek gruntu położonych w Białej oznaczonych jako działki 939/3 i 940 o łącznej powierzchni 0,6330 ha Uchwała Nr V-61-07.pdf
 62. V/62/07 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała działki gruntu położonej w Olbrachcicach Uchwała Nr V-62-07.pdf
63.  V/63/07 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pogórzu Uchwała Nr V-63-07.pdf
64.  V/64/07 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Białej Uchwała Nr V-64-07.pdf
65.  V/65/07 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Białej na rzecz jej użytkownika wieczystego Uchwała Nr V-65-07.pdf
66.  V/66/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1605/6 m.26 Uchwała Nr V-66-07.pdf
67.  V/67/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 447/7 m.8 Uchwała Nr V-67-07.pdf
68.  V/68/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 650/1 m.12 Uchwała Nr V-68-07.pdf
69.  V/69/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kolnowicach Uchwała Nr V-69-07.pdf
71. V/70/07 likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Uchwała Nr V-70-07.pdf
72. V/71/07  likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi i przekształcenia w Szkołę Filialną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Uchwała Nr V-71-07.pdf


informację wytworzył(a): Gabriela Prokopowicz
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 18.04.2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1689  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26