Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2007-03-29 09:12:23, dokument aktualny]


Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007r.

Lp.

Nr projektu
uchwały

W sprawie:
 50. V/50/07 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzuw sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu  Projekt uchwały Nr V-50-07.pdf
 51. V/51/07 likwidacji Publicznego Przedszkola w Chrzelicach i przekształcenia w Oddział Zamiejscowy Publicznego Przedszkola w Łączniku Projekt uchwały Nr V-51-07.pdf
 52. V/52/07 najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Projekt uchwały Nr V-52-07.pdf
 53. V/53/07 powiadomienia Sekretarza Gminy Biała o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Projekt uchwały Nr V-53-07.pdf
 54. V/54/07
zaciągnięcia kredytu długoterminowego Projekt uchwały Nr V-54-07.pdf
 55. V/55/07
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów Projekt uchwały Nr V-55-07.pdf
 56. V/56/07 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Projekt uchwały Nr V-56-07.pdf
 57. V/57/07
w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” Projekt uchwały Nr V-57-07.pdf
 58. V/58/07 przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Projekt uchwały Nr V-58-07.pdf
 59. V/59/07 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonych w Białej Projekt uchwały Nr V-59-07.pdf
 60. V/60/07 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Biała darowizny nieruchomości położonej w Kolnowicach Projekt uchwały Nr V-60-07.pdf
 61. V/61/07 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała działek gruntu położonych w Białej oznaczonych jako działki 939/3 i 940 o łącznej powierzchni 0,6330 ha Projekt uchwały Nr V-61-07.pdf
 62. V/62/07 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Biała działki gruntu położonej w Olbrachcicach Projekt uchwały Nr V-62-07.pdf    
63.  V/63/07 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Pogórzu Projekt uchwały Nr V-63-07.pdf    
64.  V/64/07 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Białej Projekt uchwały Nr V-64-07.pdf    
65.  V/65/07 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Białej na rzecz jej użytkownika wieczystego Projekt uchwały Nr V-65-07.pdf    
66.  V/66/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Białej oznaczonej jako działka 1605/6 m.26 Projekt uchwały Nr V-66-07.pdf    
67.  V/67/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 447/7 m.8 Projekt uchwały Nr V-67-07.pdf    
68.  V/68/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 650/1 m.12 Projekt uchwały Nr V-68-07.pdf    
69.  V/69/07 wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kolnowicach Projekt uchwały Nr V-69-07.pdf    

Informację wytworzyła(a): Gabriela Prokopowicz
Za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 29-03-2007

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1436  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26