Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
(AKTY PRAWNE / Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2007-03-15 09:02:44, dokument aktualny]


Uchwały III sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2006 r.

Lp.

Nr uchwały

W sprawie:
 22 III/22/06 uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007
Uchwała Nr III-22-06.pdf
Dochody budżetowe w układzie działowym na rok 2007 
Załączniki do budżetu nr 1.pdf
Informacja opisowa do budżetu Gminy Biała na rok 2007
Załączniki do budżetu nr 2.pdf
Prognoza długu budżetu Gminy Biała na lata następne
Załączniki do budżetu nr 3.pdf
Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Biała
Załączniki do budżetu nr 4.pdf
 23. III/23/06 zmian do budżetu Gminy Biała na rok 2006
Uchwała Nr III-23-06.pdf
 24. III/24/06 zmiany uchwały w sprawie finansowania zadania pn. „Wykonanie elewacji na Rynku w Białej”
Uchwała Nr III-24-06.pdf
 25. III/25/06 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na terenie Miasta i Gminy Biała  na 2007 rok
Uchwała Nr III-25-06.pdf
Program
Załącznik nr 1 Program.pdf
Diagnoza
Załącznik nr 2 Diagnoza.pdf 
 26. III/26/06 uchwalenie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała w roku 2007
Uchwała Nr III-26-06.pdf
 27. III/27/06 sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007
Uchwała Nr III-27-06.pdf
 28. III/28/06 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w  Białej na 2007r
Uchwała Nr III-28-06.pdf
 29. III/29/06 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do Zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia” 
Uchwała Nr III-29-06.pdf
 30. III/30/06 wyznaczenie do zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Łączniku oznaczonej jako działka 117 k.m. 5.
Uchwała Nr III-30-06.pdf
 31. III/31/06 wyznaczenie do zbycia w drodze przetargu działek gruntu położonych w Otokach oznaczonych jako działki 140 i 141 k.m. 1.
Uchwała Nr III-31-06.pdf
32. III/32/06
zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Biała na kadencję 2006-2010
33. III/33/06 zarządzenia przeprowadzenia wyborów zarządów osiedli  w gminie Biała na kadencję 2006-2010
informację wytworzył(a): Sławomir Szmulik
za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
data wytworzenia: 13.12.2006 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2014  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2547

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
wstawiono poz.32,33
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26