Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
(AKTY PRAWNE / Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010))
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]


Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.

Lp.
Nr projektu
uchwały
W sprawie:
158.
XIV/158/08
zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała oraz ustalenia wysokości opłat za przygotowane posiłki Projekt uchwały Nr XIV-158-08.pdf
159. XIV/159/08 najniższego wynagrodzenia zasadniczego  w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała Projekt uchwały Nr XIV-159-08.pdf
 160. XIV/160/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Biała w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-160-08.pdf
 161. XIV/161/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Browiniec Polski w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-161-08.pdf
 162. XIV/162/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Brzeźnica w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-162-08.pdf
 163. XIV/163/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Chrzelice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-163-08.pdf
164. XIV/164/08
ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czartowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-164-08.pdf
165. XIV/165/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dębina w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-165-08.pdf
166. XIV/166/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Gostomia w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-166-08.pdf
167. XIV/167/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Górka Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-167-08.pdf
168. XIV/168/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grabina w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-168-08.pdf
169. XIV/169/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Józefów w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-169-08.pdf
170. XIV/170/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kolnowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-170-08.pdf
171. XIV/171/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krobusz w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-171-08.pdf
172. XIV/172/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Bialska w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-172-08.pdf
173. XIV/173/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łącznik w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-173-08.pdf
174. XIV/174/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Miłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-174-08.pdf
175. XIV/175/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Mokra w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-175-08.pdf
176. XIV/176/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Nowa Wieś Prudnicka w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-176-08.pdf
177. XIV/177/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ogiernicze w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-177-08.pdf
178. XIV/178/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Olbrachcice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-178-08.pdf
179. XIV/179/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Otoki w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-179-08.pdf
180. XIV/180/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Pogórze w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-180-08.pdf
181. XIV/181/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Prężyna w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-181-08.pdf
182. XIV/182/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Radostynia w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-182-08.pdf
183. XIV/183/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Rostkowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-183-08.pdf
184. XIV/184/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Solec w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-184-08.pdf
185. XIV/185/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Śmicz w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-185-08.pdf
186. XIV/186/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wasiłowice w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-186-08.pdf
187. XIV/187/08 ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wilków w języku niemieckiej mniejszości narodowej Projekt uchwały Nr XIV-187-08.pdf
188. XIV/188/08 złożenia wniosku o wpisanie Gminy Biała do Rejestru gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości Projekt uchwały Nr XIV-188-08.pdf
189. XIV/189/08  
190. XIV/190/08 uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała Projekt uchwały Nr XIV-190-08.pdf
191. XIV/191/08 przystąpienia do  sporządzenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik Projekt uchwały Nr XIV-191-08.pdf
192. XIV/192/08 przystąpienia sołectwa Kolnowice do programu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”. Projekt uchwały Nr XIV-192-08.pdf
193. XIV/193/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015 Projekt uchwały Nr XIV-193-08.pdf
194. XIV/194/08 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015 Projekt uchwały Nr XIV-194-08.pdf
195. XIV/195/08 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2008 _zalacznik3833_Podmiot udostępniający: Gabriela Prokopowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Gabriela Prokopowicz
Data wytworzenia: 2008-02-19

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Projekt uchwały Nr XIV-158-08.pdf (rozmiar 49,78 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-159-08.pdf (rozmiar 41,47 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-160-08.pdf (rozmiar 44,73 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-161-08.pdf (rozmiar 32,27 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-162-08.pdf (rozmiar 32,69 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-163-08.pdf (rozmiar 32,37 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-164-08.pdf (rozmiar 32,31 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-165-08.pdf (rozmiar 32,27 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-166-08.pdf (rozmiar 32,40 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-167-08.pdf (rozmiar 33,08 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-168-08.pdf (rozmiar 32,39 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-169-08.pdf (rozmiar 32,94 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-170-08.pdf (rozmiar 32,28 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-171-08.pdf (rozmiar 33,81 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-172-08.pdf (rozmiar 32,18 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-173-08.pdf (rozmiar 33,06 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-174-08.pdf (rozmiar 32,61 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-175-08.pdf (rozmiar 32,07 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-176-08.pdf (rozmiar 32,38 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-177-08.pdf (rozmiar 32,34 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-178-08.pdf (rozmiar 32,48 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-179-08.pdf (rozmiar 32,29 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-180-08.pdf (rozmiar 33,76 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-181-08.pdf (rozmiar 33,19 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-182-08.pdf (rozmiar 31,99 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-183-08.pdf (rozmiar 32,20 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-184-08.pdf (rozmiar 32,50 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-185-08.pdf (rozmiar 33,26 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-186-08.pdf (rozmiar 32,20 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-187-08.pdf (rozmiar 32,49 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-188-08.pdf (rozmiar 42,89 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-190-08.pdf (rozmiar 41,71 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-191-08.pdf (rozmiar 48,13 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-192-08.pdf (rozmiar 38,21 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-193-08.pdf (rozmiar 152,20 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-194-08.pdf (rozmiar 291,85 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Projekt uchwały Nr XIV-195-08.pdf (rozmiar 46,60 KB)
  [Gabriela Prokopowicz dnia 2008-02-20 18:06:33, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1067 • Gmina Biała
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
  konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
  Urząd Miejski w Białej
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
  konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26