Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 / Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-03-13 15:34:24, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE    Nr  OR-0151- 396  /09
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia  11 marca 2009 roku


w sprawie  wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.   Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku  - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego / Dz.U. Nr 24,poz. 219, z 2007r Nr 3,poz. 15 i Nr 7,poz.28/ zarządzam co następuje:


§ 1


Wyznaczam na terenie Gminy Biała miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku:

1.Na terenie miasta Biała:
   1)słup ogłoszeniowy – róg ulic Armii Ludowej i Plac Zamkowy;
   2)tablica ogłoszeniowa – ul. Rynek – naprzeciw  bloków spółdzielni  mieszkaniowej (obok kiosku  warzywnego);
   3)gabloty ogłoszeniowe  usytuowane:
      a)ul. Rynek – obok budynku Urzędu Miejskiego,
      b)ul. Rynek - naprzeciw Salonu Kosmetycznego w bloku spółdzielni mieszkaniowej,
      c)ul. Prudnicka – obok pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
      d)ul. Tysiąclecia – obok budynku szkoły
      e)skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
      f)skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
      g)skrzyżowanie ulic: Świerczewskiego i Nyska.

2.Na terenie sołectw Gminy – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów  wsi.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała


§ 3


Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i na terenie sołectw oraz umieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2009-03-12

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1026

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1233

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawki literowe
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26