Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
(WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 / Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-04-30 15:19:20, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE  Nr OR-0151-423/09
BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia 24 kwietnia 2009r


zmieniające zarządzenie  w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
 


Na podstawie art. 44 ust. 1  ustawy  z dnia 22 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza  do Parlamentu Europejskiego / Dz.U. Nr 25,poz. 219, z 2006r Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 112,poz. 766/  w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Białej : Nr XXX/324/06 z  dnia 30 czerwca  2006r w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania oraz  Nr XXIII/271/09 z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego, zarządzam co następuje:


§ 1


W zarządzeniu Nr OR-0151-430/06 Burmistrza Białej z dnia 12 lipca 2006r w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionym zarządzeniami:
Nr OR-0151-486/06 z dnia 8 listopada 2006r i Nr OR-0151-134/07 z dnia 12 września 2007r,  dokonuje się zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Solcu: z Przedszkola w Solcu na salę Samorządu Mieszkańców w Solcu


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała


§ 3


Zarządzenie ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2009-04-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 704Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26