Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Decyzje środowiskowe)
[opublikował(a): Norbert Ofiera dnia 2011-09-02 14:29:03, dokument aktualny]


ZPIE.6220.4.2011
 
OGŁOSZENIE
 

               Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 ze zm.), 

 
BURMISTRZ BIAŁEJ

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy ” w Łączniku przy ul. Świerczewskiego 33 na działce nr 1195/106.

 

Informuję, że postępowanie dowodowe dotyczące wniosku dnia 14.07.2011 r. Pana Jerzego Sylwestrzaka będącego pełnomocnikiem państwa Andrzeja i Weroniki Spiler zamieszkałych w Łączniku przy ul. Świerczewskiego 34 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy ” - zostało zakończone.

 

W związku z powyższym, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy ” z którą, można zapoznać się w Referacie Zamówień Publicznych, Środowiska i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej przy ul. Rynek 10 , pok. nr 1a  od poniedziałku do piątku w godz.8-15 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 01-09-2011r.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia uznania decyzji za doręczonej zgodnie z art. 49 Kpa, tj. od dnia 01-09-2011. 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Ofiera
Data wytworzenia: 2011-09-02


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 670Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26