Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
(OFERTY PRACY / Regulaminy naboru pracowników)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-02-21 13:32:38, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr OR-0152-5/09
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia   26 lutego 2009 rokuw sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust.  3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r / Dz.U z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz,717, Nr 162,poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1357, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz.1111 i   Nr 223,poz.1458/ oraz art. 7 pkt 3 i art. 11 oraz 12  ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych zarządzam co następuje:


§ 1


Ustalam „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała


§ 3


Traci moc zarządzenie Nr OR-0152-21/05 Burmistrza Białej z dnia  5 grudnia 2005r w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


Zmiany do Regulaminu naboru na wolne stanowisko:

  1. Zarządzenie Burmistrza Białej Nr OR 0152-21-09 z dnia 6 października 2009 roku
  2. Zarządzenie Burmistrza Białej Nr OR.0120.4.2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku
    Załącznik do zarządzenia Nr OR.0120.4.2012

 

Załącznik Nr 1: Wniosek o zatrudnienie pracownika.pdf

Załącznik Nr 2: Ogłoszenie naboru  na wolne stanowisko pracy.pdf

Załącznik Nr 3: Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.pdf

Załącznik Nr 4: Protokół z przeprowadzonego naboru.pdf

Załącznik Nr 5: Informacja o wynikach naboru.pdf

Załącznik Nr 6: Informacja o wynikach naboru.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2012-01-25


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 922  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2383

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano zarządzenie Nr OR.0120.4.2012
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26