Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
(OFERTY PRACY / Regulaminy naboru pracowników)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-03-02 14:23:33, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr OR-0152-22/05
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 5 grudnia 2005r
 
 
w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi
w Urzędzie Miejskim w Białej
 
 
        Na podstawie art. 33 ust. 1i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r Nr 142,poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2 005r Nr 172, poz. 1441/ zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Realizując zadanie w Akcji Społecznej „Przejrzysta Polska” wprowadzam Regulamin naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
Burmistrz
Arnold Hindera


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1349  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2406

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawki w wyświetlaniu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26