Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
(AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA / Realizacja zadań)
[opublikował(a): Damian Deszczka dnia 2005-09-16 08:47:44 do 2005-11-25 09:49:15]


Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie
(zadanie obowiązkowe)
 
KARTY USŁUG
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ
czyli opisy: „Jak załatwić sprawę?”
 
Od miesiąca lipca 2005 r. funkcjonują w Urzędzie Miejskim w Białej karty usług, czyli opisy procedur najczęściej załatwianych spraw przez klientów. Obecnie jest opisanych 71 procedur, ale sukcesywnie będą przygotowywane kolejne karty.
 
Dzięki informacjom zawartym w kartach, mieszkaniec – klient otrzyma precyzyjną i kompletną wiedzę, jak można daną sprawę załatwić. Każda z kart zawiera następujące dane: nazwę usługi, miejsce załatwienia sprawy (nazwę referatu lub stanowiska, imię i nazwisko pracownika załatwiającego sprawę, nr pokoju i telefonu, godziny pracy), wyliczenie wymaganych dokumentów, wysokość i formę ewentualnych opłat, termin załatwienia sprawy, podstawę prawną oraz informację o przysługującym trybie odwoławczym. Ponadto do większości kart zostały opracowane pomocnicze druki wniosków, podań, deklaracji, koniecznych do złożenia w Urzędzie przy załatwianiu sprawy.
 
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w kartach usług ułatwią klientom Urzędu dotarcie do właściwego referatu i pracownika.
Mieszkańcy i klienci korzystający z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Białej mogą korzystać z kart usług umieszczonych na stronach internetowych Urzędu.
 
Karty w formie drukowanej – papierowej są dostępne bezpośrednio u pracowników załatwiających daną sprawę. Ponadto można je pobrać z półek znajdujących się na korytarzach Urzędu.
 
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z kart usług, a wówczas zostanie osiągnięty zakładany cel, tj. polepszenie obsługi klienta oraz zwiększenie efektywności pracy naszego Urzędu.
 
W celu poznania opinii mieszkańców, klientów na temat wprowadzonych kart usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego, została opracowana ankieta oceniająca pracę Urzędu: „Jak Urząd Miejski w Białej obsługuje klientów – interesantów?” Ankietę można pobrać ze stron internetowych Urzędu oraz w siedzibie Urzędu - w miejscach ogólniedostępnych /korytarzach/, jak również bezpośrednio u pracowników.
   
   
  Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie 
  (zadanie dodatkowe) 
   
   
          W związku z realizacją tego zadana istniejące wcześniej oznakowanie Urzędu wymagało pewnego uzupełnienia. Obecnie, bardziej czytelne i dokładniejsze oznakowanie ma ułatwić klientom naszego Urzędu przy załatwianiu spraw sprawne poruszanie się po budynku oraz pomóc w poszukiwaniu właściwego stanowiska pracy - pomieszczenia biurowego.
          Po wejściu do budynku, na parterze znajduje się duża, czytelna tablica informacyjna z nazwami referatów i stanowiskami pracy, numerami pokoi. Ponadto na parterze, I i II piętrze umieszczono tablice informacyjne o znajdujących się na dolnym poziomie pomieszczeniach biurowych. Na drzwiach umieszczone są numery pokoi. Natomiast na ścianie obok wszystkich drzwi pomieszczeń biurowych znajdują się tabliczki informacyjne z: nazwą referatu czy stanowiska, imieniem i nazwiskiem pracownika danego biura oraz zakresem najważniejszych zadań realizowanych przez pracownika.
          Aby klienci Urzędu mogli wiedzieć z kim mają kontakt załatwiając daną sprawę, wszyscy pracownicy noszą identyfikatory z herbem gminy, nazwą urzędu, imieniem i nazwiskiem oraz określeniem zajmowanego stanowiska.
          W celu zwiększenia dostępu do ogólnodostępnych informacji czy komunikatów Urzędu, zwiększono liczbę tablic ogłoszeniowych na korytarzach budynku.
          Tablice te są oznakowane nazwą referatu bądź zakresem zadań co ułatwia klientom rozpoznanie jakie ogłoszenia są umieszczane na danej tablicy. Wszystkie umieszczane ogłoszenia na tablicach są rejestrowane w rejestrze prowadzonym w Referacie Organizacyjnym Urzędu.
          Celem uregulowania systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie zostało wydane zarządzenie Burmistrza Białej nr OR.015-13/05 z 12 maja 2005.
   
  Przedstawiona poniżej dokumentacja zdjęciowa potwierdza wykonanie zadania.

  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
  Kliknij, aby powiększyć


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3037  |  pokaż szczegóły załączników >>


  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 13915

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Dodano informację nt. kart usług
  pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Gmina Biała
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
  konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
  Urząd Miejski w Białej
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
  konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26