Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
V - ZASADA FACHOWOŚCI
(AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA / Realizacja zadań)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-01-21 09:50:41, dokument aktualny]


Wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
(zadanie obowiązkowe)
 
 
Celem tego zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Białej. Nabór pracowników do tutejszego Urzędu odbywać się będzie w oparciu o zasadę jawności, otwartości i konkurencyjności.
Realizując zadanie w m-cu grudniu 2005 opracowano dwie procedury naboru pracowników, tj. 
  1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  2. Regulamin naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi
Regulaminy te zostały wprowadzone dwoma zarządzeniami Burmistrza Białej z dnia 5 grudnia br.
Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powoływaną każdorazowo przez Burmistrza Białej.
Procedura naboru składać się będzie z dwóch etapów.
W pierwszym etapie Komisja zapoznawać się będzie z ofertami złożonymi przez kandydatów, oceniając oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Po analizie komisja ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu.
Drugi etap postępowania polegać będzie na przeprowadzeniu przez komisję rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Po przeprowadzeniu rozmowy komisja dokona wyboru kandydata do zatrudnienia na danym stanowisku.
Każde ogłoszenie o naborze do pracy umieszczone będzie w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Informacja o wynikach I etapu naboru jak i o dokonanym wyborze kandydata również będzie upubliczniona poprzez umieszczenie list w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń.
Regulamin naboru jest zgodny z uregulowaniami ostatniej nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.
Nowelizacja ta z 6 maja 2005 r opublikowana w Dz. U. Nr 122 poz. 1020 wprowadziła również zasadę otwartego i konkurencyjnego naboru pracowników w administracji samorządowej.
Zainteresowani tematem naboru pracowników mogą uzyskać bliższe wyjaśnienia oraz zapoznać się z pełną treścią Regulaminów w Referacie Organizacyjnym Urzędu, gdzie prowadzone są sprawy kadrowe pracowników oraz Sekretarza Gminy.
 
Poniżej możliwość pobrania pełnej treści Regulaminów.
 


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1332  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5504

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki w wyświetlaniu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26