Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
(AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA / Realizacja zadań)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-01-21 09:49:28, dokument aktualny]


Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
 (zadanie obowiązkowe)
 
 
Realizacją zadania zajmował się zespół zadaniowy (spośród pracowników Urzędu) powołany zarządzeniem Burmistrza Białej.
W miesiącu kwietniu br. zorganizowane zostało spotkanie z pracownikami Urzędu, na którym przedstawiono w jaki sposób będzie tworzony kodeks etyczny pracowników.
Materiały z zakresu etyki w samorządzie terytorialnym oraz przykładowe już stosowane rozwiązania w tym zakresie stały się inspiracją do prac nad Kodeksem.
Wypracowany projekt kodeksu został przedstawiony wszystkim pracownikom na naradzie pracowniczej w miesiącu maju br. Każdy z pracowników otrzymał również projekt Kodeksu.
Poproszono pracowników o przeanalizowanie, przedyskutowanie w gronie urzędników zapisów i założeń Kodeksu oraz o wnoszenie uwag, propozycji w tym temacie.
Zredagowano ostateczny tekst Kodeksu.
Przyjęty on został przez pracowników na naradzie w dniu 17 czerwca 2005 r.
Potwierdzeniem przyjęcia przez pracownika Kodeksu Etycznego było podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z Kodeksem.
Każdy pracownik otrzymał Kodeks.
Tekst Kodeksu został umieszczony na tablicach ogłoszeń Urzędu w siedzibie oraz poza jego siedzibą.
Społeczność lokalna została poinformowana o wdrożeniu Kodeksu Etycznego pracowników w Urzędzie w "Panoramie Bialskiej Nr 5" w artykule "Przejrzysta Polska - Przejrzysta Gmina Biała".
W artykule tym zamieszczono więcej informacji nt. udziału Urzędu Miejskiego w Białej w Akcji "Przejrzysta Polska".
 
 
rozmiar: 45,01 KB 
pobrań: 104 
data: 2005-06-24 10:25:43 
opis:
rozmiar: 41,21 KB 
pobrań: 110 
data: 2005-06-24 10:26:04 
opis:
 
 
Opracowanie kodeksu postępowania urzędników
(zadanie dodatkowe)
 
 
Kodeks Postępowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Białej jest ściśle powiązany z Kodeksem Etycznym, który został przyjęty przez pracowników Urzędu już w miesiącu czerwcu br.
Kodeks Postępowania Pracowników jest narzędziem wdrażania zapisów Kodeksu Etycznego, rozwija, uszczegóławia i interpretuje jego zapisy.
Zawiera przepisy dotyczące pożądanych i niepożądanych zachowań pracownika samorządowego.
Kodeks Postępowania został wprowadzony w Urzędzie na mocy zarządzenia Nr OR-0152-19/05 Burmistrza Białej z dnia 15 listopada 2005 r.
Zarządzeniem tym oprócz wdrożenia Kodeksu określono procedurę monitoringu jego przestrzegania.
Obowiązujący w Urzędzie Kodeks został upubliczniony poprzez umieszczenie go na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz poza budynkiem Urzędu.
Kodeks jest ponadto dostępny w internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.biala.gmina.pl w zakładce Przejrzysta Polska - zasada II.
Informacja o wprowadzeniu w Urzędzie Miejskim w Białej Kodeksu Postępowania Pracowników i procedury monitoringu jego przestrzegania została przekazana mieszkańcom w listopadowym numerze lokalnej gazety „Panorama Bialska”
 
 
Do pobrania:
 
 
Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu
(zadanie dodatkowe)
 
 

Aby zapisy wprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej Kodeksu Postępowania Pracowników nie były „martwe”, opracowano procedurę postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu.
Procedura ta została wprowadzona w tutejszym Urzędzie zarządzeniem Nr Or.0152-20/05 Burmistrza Białej z dnia 15 listopada 2005 r.
Ustalona procedura szczegółowo określa źródła informacji - zbierania danych o naruszeniu przez pracowników Urzędu obowiązującego Kodeksu Postępowania.
Ponadto procedura reguluje, kto i w jaki sposób podejmuje działania w przypadku łamania zapisów Kodeksu.
Zgodnie z procedurą, zostanie powołana w Urzędzie 3 osobowa Komisja Etyki Pracowniczej, której zadaniem będzie między innymi prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji o tym, iż pracownik Urzędu nie przestrzega Kodeksu Etycznego oraz Kodeksu Postępowania Pracowników.
Zapisy Kodeksu dają mieszkańcom możliwość oceny czy pracownicy przestrzegają wspomnianych wyżej Kodeksów.
Swoje uwagi, spostrzeżenia czy skargi w tym zakresie mogą wnosić bezpośrednio do Burmistrza Białej lub w sposób pośredni poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w tutejszym Urzędzie, pt. „Jak Urząd Miejski w Białej obsługuje klientów - interesantów”.
Zarządzenie Burmistrza Białej wprowadzające procedurę zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, udostępnienie w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto w listopadowym wydaniu lokalnej gazety „Panorama Bialska” poinformowano mieszkańców o celach wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Białej Kodeksu Postępowania Pracowników oraz procedury postępowania w przypadku naruszenia tego Kodeksu.

Dla zainteresowanych do pobrania pełna treść Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1199  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7863

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki w wyświetlaniu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26