Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
PRZETARGIZamówienia publiczne Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych. »»
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »»
URZĄD MIEJSKIKierownictwo1. Burmistrz »»
URZĄD MIEJSKIZadania1. Referat Organizacyjny »»
URZĄD MIEJSKIZadania10. Radca Prawny »»
URZĄD MIEJSKIZadania2. Referat Finansowy »»
URZĄD MIEJSKIZadania3. Referat Spraw Obywatelskich »»
URZĄD MIEJSKIKierownictwo3. Sekretarz Gminy »»
URZĄD MIEJSKIZadania4. Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
URZĄD MIEJSKIKierownictwo4. Skarbnik Gminy »»
URZĄD MIEJSKIZadania5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej »»
URZĄD MIEJSKIZadania6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych »»
URZĄD MIEJSKIZadania7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami »»
URZĄD MIEJSKIZadania8. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu »»
URZĄD MIEJSKIZadania9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki »»
PRZETARGIZamówienia publiczneAdministrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu. »»
OGŁOSZENIAAktualnościAktualności »»
ORGANIZACJE POZARZĄDOWEInformacje ogólneAkty prawne »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji WyborczejAkty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji WyborczejAkty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej »»
AKTY PRAWNEArchiwum aktów prawnychArchiwum aktów prawnych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Obsługi Szkół Samorządowych w BiałejBiuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej »»
PRZETARGIZamówienia publiczneBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała. »»
PRZETARGIZamówienia publiczneBudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała. »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweBudowa stawów rakowych w Mokrej »»
PRZETARGIZamówienia publiczneBudowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyBudżet 2011 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyBudżet 2012 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyBudżet Gminy 2006 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyBudżet Gminy 2007 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyBudżet Gminy 2008 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyBudżet Gminy 2009 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyBudżet Gminy 2010 »»
OCHRONA ŚRODOWISKAPublicznie dostępny wykaz danych z ochrony środowiskaDokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie »»
PRZETARGIZamówienia publiczneDostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej »»
PRZETARGIZamówienia publiczneDostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej »»
PRZETARGIZamówienia publiczneDostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku »»
PRZETARGIZamówienia publiczneDostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY »»
PRZETARGIZamówienia publiczneDostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała »»
PRZETARGIZamówienia publiczneDostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY »»
PRZETARGIZamówienia publiczneDostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Druki i FormularzeDruki i formularze »»
AKTY PRAWNEDziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoDziennik Urzędowy Województwa Opolskiego »»
AKTY PRAWNEDzienniki Ustaw i Monitory PolskieDzienniki Ustaw i Monitory Polskie »»
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZASkładanie pism w formie elektronicznejElektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje »»
URZĄD MIEJSKIEwidencje, rejestry, archiwaEwidencje, rejestry, archiwa »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeGłosowanie przez pełnomocnika »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeGłosowanie przez pełnomocnika »»
OFERTY PRACYOferty pracyGłówny księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych - ogłoszenie unieważnione »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEGminne Centrum Kultury w BiałejGminne Centrum Kultury w Białej »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAProgram Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieGminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie »»
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKARealizacja zadańI - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI »»
PRZETARGINieruchomościI przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku »»
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKARealizacja zadańII - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI »»
PRZETARGINieruchomościII przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1 »»
PRZETARGINieruchomościII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2 »»
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKARealizacja zadańIII - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeInformacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeInformacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała. »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeInformacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeInformacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeInformacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej »»
OGŁOSZENIAInneInformacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeInformacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania »»
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009Zarządzenia i Obwieszczenia BurmistrzaInformacja o dostępie do spisu wyborców »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeInformacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej »»
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009Zarządzenia i Obwieszczenia BurmistrzaInformacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych »»
OGŁOSZENIAInneInformacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeInformacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeInformacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeInformacja o tworzeniu komitetów wyborczych »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała »»
BURMISTRZDziałalnośćInformacja z działaności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014 »»
BURMISTRZDziałalnośćInformacja z działaności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r. »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r. »»
GMINAInformacje o GminieInformacje o Gminie »»
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKAInformacje ogólneInformacje ogólne »»
URZĄD MIEJSKIInformacje OgólneInformacje Ogólne »»
ORGANIZACJE POZARZĄDOWEInformacje ogólneInformacje podstawowe »»
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009Strona Państwowej Komisji WyborczejInformacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Państwowa Komisja WyborczaInformacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej »»
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKARealizacja zadańIV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeKalendarz Wyborczy »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeKalendarz Wyborczy »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeKalendarz wyborczy »»
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘKatalog usług świadczonych w UrzędzieKATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ »»
RADA MIEJSKAKomisje Rady MiejskiejKomisje Rady Miejskiej »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r. »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego »»
OGŁOSZENIAInneKonkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała »»
OGŁOSZENIAInneKonkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała »»
OGŁOSZENIAInneKonkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
OGŁOSZENIAInneKonkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
OGŁOSZENIAInneKonkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
OGŁOSZENIAInneKonkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii »»
INFORMACJA PUBLICZNAKto udostępniaKto udostępnia »»
OFERTY PRACYKwestionariusz OsobowyKwestionariusze Osobowe »»
PRZETARGIZamówienia publiczneLetnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych »»
PRZETARGIZamówienia publiczneLetnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych. »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy 2004 »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy 2005 »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy 2006 »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy 2007 »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy 2008 »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy 2009 »»
FINANSE I MIENIEMienie GminyMienie Gminy 2010 »»
PRZETARGIZamówienia publiczneModernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku. »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór na dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór pracowników w 2012 roku »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór pracowników w roku 2009 »»
OFERTY PRACYOferty pracyNabór pracowników w roku 2010 »»
OGŁOSZENIAInneObsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA) »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice. »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz. »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego. »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz. »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina. »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej. »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała. »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała. »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych »»
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009Zarządzenia i Obwieszczenia BurmistrzaObwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec »»
OGŁOSZENIACel publicznyObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80 »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51 »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21 »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. »»
OGŁOSZENIAInneObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
OGŁOSZENIAInneObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
OGŁOSZENIAInneOferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r. »»
OGŁOSZENIAInneOferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r. »»
OGŁOSZENIAInneOgłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r »»
OGŁOSZENIAInneOgłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r »»
OGŁOSZENIAInneOgłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r »»
OGŁOSZENIAInneOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku »»
PRZETARGIZamówienia publiczneOgłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweOgłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweOgłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweOgłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweOgłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy »»
OGŁOSZENIACel publicznyOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała »»
OGŁOSZENIACel publicznyOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik »»
PRZETARGIZamówienia publiczneOgłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała. »»
PRZETARGIZamówienia publiczneOgłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach. »»
PRZETARGIZamówienia publiczneOgłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych »»
PRZETARGIZamówienia publiczneOpracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik »»
ORGANIZACJE POZARZĄDOWEWykaz organizacji pozarządowychOrganizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała »»
JEDNOSTKI POMOCNICZEOsiedlaOsiedla »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Pomocy Społecznej w BiałejOśrodek Pomocy Społecznej w Białej »»
OFERTY PRACYOświadczeniaOświadczenia »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2011 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2011 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERadniOświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEKierownicy jednostekOświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEPracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjneOświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlany odnowy miejscowościPlan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlany odnowy miejscowościPlan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlany odnowy miejscowościPlan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlany odnowy miejscowościPlan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlany odnowy miejscowościPlan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlany odnowy miejscowościPlan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlany odnowy miejscowościPlan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015 »»
RADA MIEJSKAPlan Pracy RadyPlan Pracy Rady Miejskiej w Białej na rok 2009 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i KanalizacyjnychPlan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2009-2011 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAPlan Rozwoju LokalnegoPlan Rozwoju Lokalnego »»
OFERTY PRACYOferty pracyPodinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjePostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjePostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej »»
AKTY PRAWNEPrawo miejscowePrawo miejscowe »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeProgram do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAProgram Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem GminyProgram Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2011 »»
OGŁOSZENIAInneProgram pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania NarkomaniProgram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania NarkomaniProgram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania NarkomaniProgram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznegoProgram współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznegoProgram współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznegoProgram współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011 »»
OCHRONA ŚRODOWISKAProgram Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy BiałaProgramu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAProgram Ochrony Środowiska dla Gminy BiałaProgramu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r. »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał VI Kadencji (2010-2014)Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014 »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008 »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009 »»
AKTY PRAWNEProjekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010 »»
RADA MIEJSKAProtokoły z sesjiProtokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010 »»
RADA MIEJSKAProtokoły z sesjiProtokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014 »»
RADA MIEJSKAProtokoły z posiedzeń Stałych Komisji RadyProtokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014 »»
RADA MIEJSKAProtokoły z posiedzeń Stałych Komisji RadyProtokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014 »»
RADA MIEJSKAProtokoły z posiedzeń Stałych Komisji RadyProtokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014 »»
RADA MIEJSKAProtokoły z posiedzeń Stałych Komisji RadyProtokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014) »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskowePrzebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice »»
PRZETARGIZamówienia publicznePrzebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej. »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskowePrzebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskowePrzebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila »»
PRZETARGIZamówienia publicznePrzebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskowePrzerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka »»
PRZETARGIZamówienia publicznePrzetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL »»
OCHRONA ŚRODOWISKAOgłoszenie i informacjePrzydomowe oczyszczalnie ścieków »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskowePrzystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEGimnazjaPubliczne Gimnazjum w Białej »»
URZĄD MIEJSKIReferaty i stanowiskaReferaty i stanowiska »»
URZĄD MIEJSKIRegulamin OrganizacyjnyRegulamin Organizacyjny »»
OCHRONA ŚRODOWISKARegulamin utrzymania czystości i porządku w gminieRegulamin utrzymania czystości i porządku w gminie »»
PRZETARGIZamówienia publiczneRemont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała »»
PRZETARGIZamówienia publiczneRemont cząstkowy dróg gminnych i miejskich. »»
PRZETARGIZamówienia publiczneRemont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej »»
PRZETARGIZamówienia publiczneRemont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego »»
PRZETARGIZamówienia publiczneRemont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweRemont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie »»
PRZETARGIZamówienia publiczneRewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej »»
PRZETARGIZamówienia publiczneRewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAProgram współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznegoRoczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2004 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2005 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2006 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2007 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2008 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2009 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2010 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2011 »»
KONTROLEDokumentacja przeprowadzonych kontroliRok 2012 »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweRozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweRozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweRozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweRozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka »»
RADA MIEJSKASkład osobowy Rady MiejskiejSkład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006 »»
RADA MIEJSKASkład osobowy Rady MiejskiejSkład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010 »»
RADA MIEJSKASkład osobowy Rady MiejskiejSkład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014 »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeSkłady osobowe obwodowych komisji wyborczych »»
JEDNOSTKI POMOCNICZESołectwaSołectwa »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminySprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminySprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminySprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminySprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminySprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010 »»
OCHRONA ŚRODOWISKASprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadamiSprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r. »»
AKTY PRAWNEPrawo miejscoweStanowienie aktów publicznoprawnych »»
GMINAStatus PrawnyStatus Prawny Gminy Biała »»
GMINAStatut GminyStatut Gminy »»
JEDNOSTKI POMOCNICZEStatutyStatuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAStrategia Integracji i Rozwiązywania Problemów SpołecznychStrategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018 »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAStrategia Rozwoju GminyStrategia Rozwoju Gminy Biała »»
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009Strona Parlamentu EuropejskiegoStrona Parlamentu Europejskiego »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy BiałaStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIASystem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i RodzinąSystem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018 »»
PRZETARGIZamówienia publiczneŚwiadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych »»
PRZETARGIZamówienia publiczneŚwiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała »»
PRZETARGIZamówienia publiczneTechniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała. »»
PRZETARGIZamówienia publiczneTechniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała »»
OGŁOSZENIAOferty inwestycyjneTereny inwestycyjne w Gminie Biała »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeTworzenie komitetów wyborczych »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIALokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013UCHWAŁA Nr XXI/223/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013 »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeUchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku »»
OCHRONA ŚRODOWISKAInformacje dla przedsiębiorcówUchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r. »»
FINANSE I MIENIEPodatki i opłatyUchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008 »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009 »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010 »»
FINANSE I MIENIEBudżet GminyUchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014) »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r. »»
AKTY PRAWNEUchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r. »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeUtworzenie odrębnych obwodów głosowania »»
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKARealizacja zadańV - ZASADA FACHOWOŚCI »»
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKARealizacja zadańVI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI »»
INFORMACJA PUBLICZNAWniosek o udostępnianieWniosek o udostępnienie informacji publicznej »»
OGŁOSZENIAInneWybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015 »»
AKTY PRAWNEPrawo miejscoweWykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała »»
PROGRAMY I ZAMIERZENIAMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennegoWykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego »»
OGŁOSZENIAGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy »»
FINANSE I MIENIEWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku »»
FINANSE I MIENIEWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 roku »»
FINANSE I MIENIEWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 roku »»
FINANSE I MIENIEWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008 roku »»
FINANSE I MIENIEWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009 roku »»
FINANSE I MIENIEWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010 roku »»
FINANSE I MIENIEWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ratyWykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011 »»
PRZETARGIZamówienia publiczneWykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku »»
OGŁOSZENIAInneWyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała »»
OGŁOSZENIAInneWyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010 »»
OGŁOSZENIAInneWyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeWyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeWyniki wyborów samorządowych »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeWzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych »»
BURMISTRZZadaniaZadania »»
GMINAZadania GminyZadania Gminy »»
RADA MIEJSKAZadania RadyZadania Rady »»
PRZETARGIZamówienia publiczneZakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała »»
PRZETARGIZamówienia publiczneZakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała »»
PRZETARGIZamówienia publiczneZakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała »»
PRZETARGIZamówienia publiczneZakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012 »»
PRZETARGIZamówienia publiczneZakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012 »»
PRZETARGIZamówienia publiczneZakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2 »»
OGŁOSZENIAInneZaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych »»
BURMISTRZZarządzeniaZarządzenia Burmistrza »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014) »»
AKTY PRAWNE Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r. »»
AKTY PRAWNE Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r. »»
AKTY PRAWNE Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r. »»
AKTY PRAWNE Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r. »»
AKTY PRAWNE Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza VI Kadencji (2010-2014)Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji 2010-2014 »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza z 2006 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza z 2007 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza z 2008 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza z 2009 r. »»
AKTY PRAWNEZarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010)Zarządzenia Burmistrza z 2010 r. »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeZarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201 »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeZarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeZarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeZarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeZarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009Zarządzenia i Obwieszczenia BurmistrzaZarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego »»
OFERTY PRACYRegulaminy naboru pracownikówZarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej »»
OFERTY PRACYRegulaminy naboru pracownikówZarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej »»
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009Zarządzenia i Obwieszczenia BurmistrzaZarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych »»
OCHRONA ŚRODOWISKAOgłoszenie i informacjeZasady postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym »»
RADA MIEJSKAZawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji RadyZawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej »»
RADA MIEJSKAZawiadomienie o posiedzeniach RadyZawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Białej »»
OGŁOSZENIAInneZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty »»
WYBORY PREZYDENCKIE 2010Obwieszczenia i InformacjeZaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZespoły Szkolno-PrzedszkolneZespół Szkolno-Przedszkolny W Białej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZespoły Szkolno-PrzedszkolneZespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku »»
OCHRONA ŚRODOWISKAInformacje dla przedsiębiorcówZezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części »»
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011Obwieszczenia i InformacjeZgłaszanie kandydatów na radnego - formularze »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Obwieszczenia i InformacjeZgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza »»
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011Obwieszczenia i InformacjeZgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych »»
PRZETARGIZamówienia publiczneZimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014 »»
OCHRONA ŚRODOWISKADecyzje środowiskoweZmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik »»


Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26