Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze podstron biuletynu

 Łączna ilość odsłon podstron w biuletynie: 2741383

Statystyki szczegółowe każdej z podstron biuletynu:

Dział: GMINA
Pozycja menu: Informacje o Gminie
 • Informacje o Gminie
  od dnia: 2012-10-09 15:20:36 więcej>>
 • odsłon:
  4032 
  Dział: GMINA
  Pozycja menu: Status Prawny
 • Status Prawny Gminy Biała
  od dnia: 2012-10-09 14:12:10 więcej>>
 • odsłon:
  1514 
  Dział: GMINA
  Pozycja menu: Zadania Gminy
 • Zadania Gminy
  od dnia: 2012-10-17 12:10:27 więcej>>
 • odsłon:
  1494 
  Dział: GMINA
  Pozycja menu: Statut Gminy
 • Statut Gminy
  od dnia: 2012-10-09 14:20:57 więcej>>
 • odsłon:
  1719 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Aktualności
 • Aktualności
  od dnia: 2011-06-30 08:13:07 więcej>>
 • odsłon:
  37701 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Oferty inwestycyjne
 • Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  od dnia: 2011-08-17 12:45:23 więcej>>
 • odsłon:
  4319 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Cel publiczny
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  od dnia: 2008-08-05 13:36:19 więcej>>
 • odsłon:
  862 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina i obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej.
  od dnia: 2006-10-23 10:38:58 (usunięta: 2007-01-19 08:11:19) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina i obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej.
  od dnia: 2006-09-28 13:42:49 (usunięta: 2007-01-19 08:11:15) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę odcinka sieci telekomunikacyjnej relacji Ścinawa Mała - Śmicz.
  od dnia: 2006-08-30 11:00:45 (usunięta: 2007-01-19 08:11:12) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego relacji Ścinawa Mała - Śmicz.
  od dnia: 2006-07-03 11:47:23 (usunięta: 2007-01-19 08:11:08) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  od dnia: 2008-05-21 10:44:47 więcej>>
 • odsłon:
  1025 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  od dnia: 2008-07-15 12:08:42 więcej>>
 • odsłon:
  743 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Krobusz
  od dnia: 2007-08-02 07:59:10 (usunięta: 2008-07-15 12:11:12) więcej>>
 • odsłon:
  263 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Krobusz
  od dnia: 2007-07-04 10:27:55 (usunięta: 2008-07-15 12:11:02) więcej>>
 • odsłon:
  257 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Mokra
  od dnia: 2007-08-01 09:36:52 (usunięta: 2008-07-15 12:11:06) więcej>>
 • odsłon:
  233 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Mokra
  od dnia: 2007-07-04 10:20:43 (usunięta: 2008-07-15 12:10:56) więcej>>
 • odsłon:
  257 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Radostynia
  od dnia: 2007-08-02 08:03:40 (usunięta: 2008-07-15 12:11:09) więcej>>
 • odsłon:
  268 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Radostynia
  od dnia: 2007-07-04 10:21:11 (usunięta: 2008-07-15 12:10:50) więcej>>
 • odsłon:
  315 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  od dnia: 2008-02-13 07:45:06 więcej>>
 • odsłon:
  927 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  od dnia: 2009-05-05 14:24:34 więcej>>
 • odsłon:
  970 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  od dnia: 2009-03-16 12:20:51 więcej>>
 • odsłon:
  701 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  od dnia: 2008-12-09 08:28:43 więcej>>
 • odsłon:
  883 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  od dnia: 2011-01-25 08:54:19 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
  od dnia: 2007-10-08 13:14:18 (usunięta: 2008-07-15 12:11:16) więcej>>
 • odsłon:
  223 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  od dnia: 2012-06-28 07:35:27 więcej>>
 • odsłon:
  917 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  od dnia: 2010-09-08 10:32:22 więcej>>
 • odsłon:
  692 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  od dnia: 2010-09-08 10:37:52 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  od dnia: 2010-09-08 10:26:18 więcej>>
 • odsłon:
  615 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  od dnia: 2010-12-13 12:52:25 więcej>>
 • odsłon:
  594 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  od dnia: 2010-11-19 12:37:21 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  od dnia: 2010-09-21 12:13:46 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  od dnia: 2010-10-21 11:46:15 więcej>>
 • odsłon:
  631 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  od dnia: 2009-10-08 09:00:33 więcej>>
 • odsłon:
  710 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  od dnia: 2009-08-26 09:41:06 więcej>>
 • odsłon:
  720 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  od dnia: 2010-05-25 09:17:00 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  od dnia: 2010-04-27 13:08:13 więcej>>
 • odsłon:
  538 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  od dnia: 2009-11-12 09:37:15 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  od dnia: 2009-12-04 08:39:36 więcej>>
 • odsłon:
  711 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Brzeźnica
  od dnia: 2006-02-02 13:40:07 (usunięta: 2006-06-23 08:14:52) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Chrzelice.
  od dnia: 2005-05-23 15:32:04 (usunięta: 2005-08-18 09:14:33) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Ligota Bialska
  od dnia: 2005-08-11 11:50:32 (usunięta: 2006-06-23 08:15:01) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Obwieszczenie Burmistrza o wydanej decyzji dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Chrzelice
  od dnia: 2005-09-06 12:39:15 (usunięta: 2006-06-23 08:15:07) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Obwieszczenie Burmistrza o wydanej decyzji dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Olbrachcice
  od dnia: 2005-09-06 12:45:19 (usunięta: 2006-06-23 08:15:14) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Chrzelice i obejmującej budowę sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego leśniczówki oraz budynku gospodarczego.
  od dnia: 2006-01-26 12:46:16 (usunięta: 2006-06-23 08:15:19) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Solec i Olbrachcice
  od dnia: 2005-09-06 12:24:42 (usunięta: 2006-06-23 08:15:26) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji na budowę tranzytowej sieci wodociągowej relacji Solec-Olbrachcice
  od dnia: 2005-11-02 15:20:48 (usunięta: 2006-06-23 08:15:49) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Brzeźnica.
  od dnia: 2005-05-17 11:21:48 (usunięta: 2005-08-18 09:15:27) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  od dnia: 2009-09-02 11:18:27 więcej>>
 • odsłon:
  1156 
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  od dnia: 2009-09-02 11:34:23 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  od dnia: 2009-09-02 11:07:04 więcej>>
 • odsłon:
  1091 
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  od dnia: 2012-06-21 07:44:36 więcej>>
 • odsłon:
  520 
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji realizowanej na gruntach wsi Olbrachcice
  od dnia: 2005-07-07 09:33:51 (usunięta: 2005-08-18 09:15:19) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie: posadowieniu szafy multimedialnej wraz z budową przyłącza energetycznego i kanalizacji telefonicznej oraz budową kabla telekomunikacyjnego światłowodowego relacji BIAŁA – ŚMICZ
  od dnia: 2005-02-15 09:30:56 (usunięta: 2005-03-29 11:54:08) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Górka Prudnicka-przysiółek Brzeźnica-przebudowa węzła sieciowego 15/04kv wraz z dowiązaniami do linii 15kv i 0,4 kv
  od dnia: 2005-07-15 08:12:34 (usunięta: 2005-08-18 09:15:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Chrzelice
  od dnia: 2005-07-07 09:42:07 (usunięta: 2005-08-18 09:15:09) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji realizowanej na gruntach wsi Laskowiec
  od dnia: 2005-07-07 09:56:29 (usunięta: 2005-08-18 09:15:05) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o zgodzie na budowę: posadowienie szafy multimedialnej wraz z budową przyłącza energetycznego i kanalizacji telefonicznej oraz budowę kabla telekomunikacyjnego – światłowodowego relacji BIAŁA - ŚMICZ
  od dnia: 2005-02-08 08:32:08 (usunięta: 2005-03-29 11:55:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji realizowanej na gruntach wsi Solec i Olbrachcice.
  od dnia: 2005-04-18 10:02:41 (usunięta: 2005-08-18 09:15:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina.
  od dnia: 2005-04-18 10:10:37 (usunięta: 2005-08-18 09:14:58) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kaskowiec.
  od dnia: 2005-03-30 14:03:41 (usunięta: 2005-08-18 09:14:52) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji realizowanej na gruntach wsi Wilków.
  od dnia: 2005-04-18 10:18:08 (usunięta: 2005-08-18 09:14:48) więcej>>
 • odsłon:
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: GOSTOMIA, SOLEC, ROSTKOWICE, WILKÓW w gminie Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  od dnia: 2006-03-31 12:46:07 (usunięta: 2007-01-19 08:11:03) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  od dnia: 2009-06-24 14:21:16 więcej>>
 • odsłon:
  609 
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  od dnia: 2010-10-13 09:44:52 więcej>>
 • odsłon:
  667 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę szatni sportowej, wiaty oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej
  od dnia: 2005-07-15 08:04:29 (usunięta: 2005-08-18 09:14:44) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Ochrona środowiska
 • Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o udzielenie decyzji na modernizację stacji bazowej telefoni komórkowej
  od dnia: 2007-06-11 15:20:38 (usunięta: 2010-04-27 14:39:46) więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o udzielenie decyzji na rozbudowę stacji telefonii komórkowej
  od dnia: 2005-10-27 13:13:00 (usunięta: 2010-04-27 14:40:38) więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o udzielenie decyzji na rozbudowę stacji telefonii komórkowej PTK CENTERTEL
  od dnia: 2007-03-23 12:30:15 (usunięta: 2010-04-27 14:40:00) więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Biała 53155 Centrum
  od dnia: 2005-11-29 11:10:35 (usunięta: 2010-04-27 14:40:53) więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o udzielenie decyzji w sprawie adaptacji pomieszczeń istniejącego zakładu mięsnego na tłocznię oleju w m. Łącznik ul. Świerczewskiego 54 , działka nr 1222/85
  od dnia: 2008-06-02 15:20:28 (usunięta: 2010-04-27 14:37:59) więcej>>
 • odsłon:
  212 
 • Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o udzielenie zgody na budowę zakładu produkcyjno-usługowego, stolarstwo meblowe i budowlane
  od dnia: 2006-05-19 12:47:07 (usunięta: 2010-04-27 14:40:20) więcej>>
 • odsłon:
  521 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  od dnia: 2009-01-20 14:41:14 (usunięta: 2010-04-27 14:37:19) więcej>>
 • odsłon:
  160 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - przebudowa drogi powiatowej ul. Nyskiej i Moniuszki w Białej
  od dnia: 2009-01-16 14:25:50 (usunięta: 2010-04-27 14:37:41) więcej>>
 • odsłon:
  103 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Gospodarka nieruchomościami
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  od dnia: 2012-11-22 10:40:35 więcej>>
 • odsłon:
  2336 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Inne
 • Oferta dotycząca prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  od dnia: 2011-07-27 10:03:20 (usunięta: 2011-08-04 13:48:57) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Informacja dla obywateli UE o wpisie do stałego rejestru wyborców
  od dnia: 2004-04-07 08:47:17 (usunięta: 2004-07-12 14:17:19) więcej>>
 • odsłon:
 • Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  od dnia: 2005-08-11 14:18:43 więcej>>
 • odsłon:
  1183 
 • Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2004-04-06 14:51:53 (usunięta: 2004-07-12 14:17:33) więcej>>
 • odsłon:
 • Informacja o dofinansowaniu zakupu podręczników szkolnych oraz jednolitych strojów
  od dnia: 2007-08-30 07:38:31 (usunięta: 2007-11-21 10:37:34) więcej>>
 • odsłon:
  289 
 • Informacja o obowiązku wymiany dowodów osobistych
  od dnia: 2007-06-14 13:27:27 (usunięta: 2008-12-10 12:38:01) więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2006/07
  od dnia: 2006-08-14 13:59:12 (usunięta: 2007-08-07 11:59:11) więcej>>
 • odsłon:
  136 
 • Informacja o pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Gminie Biała
  od dnia: 2005-02-11 09:33:47 (usunięta: 2005-09-13 08:08:56) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2009 roku
  od dnia: 2009-01-08 14:26:33 (usunięta: 2009-11-26 11:07:21) więcej>>
 • odsłon:
  128 
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  od dnia: 2011-02-07 13:14:10 więcej>>
 • odsłon:
  730 
 • Informacja o stypendiach dla uczniów na rok szkolny 2007/2008
  od dnia: 2007-08-30 07:43:17 (usunięta: 2007-11-22 08:08:10) więcej>>
 • odsłon:
  154 
 • Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  od dnia: 2005-09-05 09:27:03 (usunięta: 2006-11-30 11:52:35) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Informacja o złożonych ofertach w ramach otwartych konkursów ofert na zadania publiczne
  od dnia: 2009-06-19 08:39:25 (usunięta: 2010-12-28 11:55:41) więcej>>
 • odsłon:
  194 
 • Komunikat w sprawie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych w Gminie Biała
  od dnia: 2005-09-13 08:20:18 (usunięta: 2006-11-30 11:53:44) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Konferencja dla Osób Niepełnosprawnych
  od dnia: 2003-10-17 08:40:21 (usunięta: 2003-10-22 08:20:27) więcej>>
 • odsłon:
 • Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1997 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  od dnia: 2009-05-06 11:25:43 (usunięta: 2010-02-04 09:54:36) więcej>>
 • odsłon:
  201 
 • Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  od dnia: 2010-03-23 10:52:50 więcej>>
 • odsłon:
  1424 
 • Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  od dnia: 2010-06-01 09:29:27 więcej>>
 • odsłon:
  975 
 • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2005 roku przez organizacje pozarządowe
  od dnia: 2005-04-06 14:47:29 (usunięta: 2005-06-29 12:50:39) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2009 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  od dnia: 2008-12-10 13:08:10 (usunięta: 2010-12-28 11:53:56) więcej>>
 • odsłon:
  308 
 • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  od dnia: 2009-12-23 11:01:10 więcej>>
 • odsłon:
  716 
 • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  od dnia: 2010-12-13 11:57:26 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  od dnia: 2012-01-10 13:24:11 więcej>>
 • odsłon:
  571 
 • Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  od dnia: 2010-05-06 13:35:05 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych
  od dnia: 2012-05-18 15:06:23 więcej>>
 • odsłon:
  886 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2004-05-13 14:32:35 (usunięta: 2004-07-12 14:17:57) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji we wsi Gostomia
  od dnia: 2004-11-04 11:08:33 (usunięta: 2005-03-29 13:46:20) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy gminnej drogi wewnętrznej we wsi Chrzelice
  od dnia: 2004-05-07 11:25:11 (usunięta: 2004-08-27 10:37:35) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  od dnia: 2003-12-01 13:22:40 (usunięta: 2003-12-17 13:39:58) więcej>>
 • odsłon:
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  od dnia: 2003-12-01 13:19:56 (usunięta: 2003-12-17 13:41:34) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
  od dnia: 2004-04-13 13:22:52 (usunięta: 2004-07-12 14:18:22) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza dot. budowy – rozbudowy gminnej drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kolnowice – Śmicz – Prężyna
  od dnia: 2005-01-28 10:01:09 (usunięta: 2005-03-29 13:46:42) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Obwieszczenie Burmistrza dotyczące wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  od dnia: 2003-12-09 09:18:18 (usunięta: 2003-12-17 13:43:55) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza dotyczące wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  od dnia: 2003-12-09 09:14:20 (usunięta: 2003-12-17 13:42:39) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza o uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia na budowę tranzytowej sieci wodociągowej
  od dnia: 2004-12-01 11:51:55 (usunięta: 2005-03-29 13:46:51) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza o uzyskaniu pozytywnych uzgodnień na budowę gminnej drogi wewnętrznej- Czartowice
  od dnia: 2004-11-24 07:51:01 (usunięta: 2005-03-29 13:47:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza o wyd. decyzji dotyczącej budowie - rozbudowie gminnej drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych relacji KOLNOWICE–ŚMICZ–PRĘŻYNA
  od dnia: 2005-02-01 11:41:51 (usunięta: 2005-03-29 13:47:07) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji na budowę gminnej drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych wraz z systemem odwodnienia, przewidzianej do realizacji na gruntach wsi Czartowice
  od dnia: 2004-12-01 12:04:17 (usunięta: 2005-03-29 13:47:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji na budowę tranzytowej sieci wodociągowej
  od dnia: 2004-12-01 12:17:06 (usunięta: 2005-03-29 13:47:31) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
  od dnia: 2003-12-18 15:04:46 (usunięta: 2004-02-23 11:30:59) więcej>>
 • odsłon:
  41 
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA
  od dnia: 2004-11-02 08:32:14 (usunięta: 2005-03-29 13:47:47) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ROSTKOWICE
  od dnia: 2004-11-02 08:35:46 (usunięta: 2005-03-29 13:47:51) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SOLEC w Gminie Biała
  od dnia: 2004-11-02 08:47:02 (usunięta: 2005-03-29 13:47:55) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WILKÓW
  od dnia: 2004-11-02 08:48:54 (usunięta: 2005-03-29 13:47:59) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia na posadowienie szafy telefonicznej ONU, budowę elektroenergetycznego kabla zasilającego, rozbudowę kanalizacji telefonicznej i budowę kabli łącznikowych.
  od dnia: 2005-02-01 11:43:59 (usunięta: 2005-03-29 13:48:39) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o uzyskaniu pozytywnych uzgodnień dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kolnowice
  od dnia: 2004-12-20 11:41:31 (usunięta: 2005-03-29 13:48:12) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji realizowanej na gruntach miasta Biała i wsi Śmicz
  od dnia: 2004-12-20 11:34:07 (usunięta: 2005-03-29 13:49:32) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  od dnia: 2004-09-23 14:52:18 (usunięta: 2004-10-13 10:40:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czartowice
  od dnia: 2004-10-13 10:58:41 (usunięta: 2004-11-04 14:01:24) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kolnowice
  od dnia: 2004-10-13 11:28:38 (usunięta: 2004-11-04 14:00:58) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kolnowice na trasie Kolnowice - Prężyna
  od dnia: 2004-10-14 14:49:54 (usunięta: 2004-11-04 14:00:41) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie o wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie – posadowieniu szafy telefonicznej ONU, budowie elektroenergetycznego kabla zasilającego, rozbudowie kanalizacji telefonicznej i budowie kabli łącznikowych
  od dnia: 2005-02-02 11:00:38 (usunięta: 2005-03-29 13:49:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  od dnia: 2010-03-23 10:18:27 więcej>>
 • odsłon:
  959 
 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  od dnia: 2010-04-29 11:16:42 więcej>>
 • odsłon:
  1117 
 • Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  od dnia: 2011-08-25 11:00:26 więcej>>
 • odsłon:
  1307 
 • Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  od dnia: 2012-10-12 14:15:59 więcej>>
 • odsłon:
  942 
 • Ogłoszenia Burmistrza Białej o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  od dnia: 2006-11-30 13:01:44 (usunięta: 2007-11-30 14:41:08) więcej>>
 • odsłon:
  289 
 • Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”
  od dnia: 2003-12-15 14:31:39 (usunięta: 2004-01-05 10:06:23) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Ogłoszenie Burmistrza Białej o wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  od dnia: 2004-11-02 08:56:06 (usunięta: 2005-03-29 13:49:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2009
  od dnia: 2009-06-08 09:44:04 (usunięta: 2010-12-28 11:55:25) więcej>>
 • odsłon:
  169 
 • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2009
  od dnia: 2009-06-08 09:45:01 (usunięta: 2010-12-28 11:55:13) więcej>>
 • odsłon:
  162 
 • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2009
  od dnia: 2009-06-08 09:45:58 (usunięta: 2010-12-28 11:54:56) więcej>>
 • odsłon:
  220 
 • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2009r.
  od dnia: 2008-11-17 14:14:44 (usunięta: 2009-11-26 11:07:33) więcej>>
 • odsłon:
  140 
 • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  od dnia: 2009-11-26 11:19:05 więcej>>
 • odsłon:
  667 
 • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  od dnia: 2010-12-28 11:11:39 więcej>>
 • odsłon:
  765 
 • Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  od dnia: 2012-01-12 11:17:08 więcej>>
 • odsłon:
  858 
 • Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowisko dyrektora
  od dnia: 2004-05-28 08:36:15 (usunięta: 2004-07-12 14:19:08) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łączniku
  od dnia: 2005-06-29 14:02:58 (usunięta: 2006-11-30 11:54:08) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  od dnia: 2005-07-15 08:34:27 (usunięta: 2005-08-17 12:45:20) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o konkursie na szkolenie i doskonalenie umiejętności sportowych członków Zespołów Sportowych, poprzez zatrudnienie i finansowanie trenerów i instruktorów sportowych
  od dnia: 2006-08-25 10:44:49 (usunięta: 2008-12-10 12:37:25) więcej>>
 • odsłon:
  427 
 • Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania na „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży...
  od dnia: 2007-05-15 12:49:42 (usunięta: 2007-11-22 08:14:57) więcej>>
 • odsłon:
  198 
 • Ogłoszenie o konkursie na zadania realizowane w 2007 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania
  od dnia: 2007-03-07 09:26:32 (usunięta: 2008-12-10 12:39:52) więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • Ogłoszenie o konkursie na zadania realizowane w 2007 roku przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
  od dnia: 2006-12-14 12:54:41 (usunięta: 2008-12-10 12:39:02) więcej>>
 • odsłon:
  373 
 • Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania realizowane w 2006 roku przez organizacje pozarządowe
  od dnia: 2005-12-28 10:04:43 (usunięta: 2008-12-10 12:37:04) więcej>>
 • odsłon:
  668 
 • Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  od dnia: 2005-08-17 13:03:25 (usunięta: 2006-11-30 11:54:57) więcej>>
 • odsłon:
  51 
 • Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań pn. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza oraz Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  od dnia: 2005-12-28 12:19:03 (usunięta: 2006-11-30 12:17:24) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia LZS
  od dnia: 2005-06-29 13:12:41 (usunięta: 2006-01-26 14:37:21) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia LZS dotowanego przez Gminę Biała
  od dnia: 2006-01-26 14:59:09 (usunięta: 2008-12-10 12:36:37) więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych
  od dnia: 2008-01-17 08:49:48 (usunięta: 2008-12-10 12:36:13) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  od dnia: 2012-02-15 12:31:19 więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWAŃ - działka położona w Kolnowicach
  od dnia: 2003-08-05 14:57:52 (usunięta: 2003-09-01 14:35:14) więcej>>
 • odsłon:
 • OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ROKOWAŃ - działka położona w Mokrej
  od dnia: 2003-08-05 15:00:28 (usunięta: 2003-09-01 14:36:07) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań pn."Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza" oraz "Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych "
  od dnia: 2007-11-29 14:31:35 (usunięta: 2009-01-12 08:04:57) więcej>>
 • odsłon:
  231 
 • Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  od dnia: 2009-08-31 09:24:06 więcej>>
 • odsłon:
  1179 
 • Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie dofinansowania zadań pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” oraz „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  od dnia: 2007-01-16 15:16:17 (usunięta: 2008-01-17 08:12:33) więcej>>
 • odsłon:
  251 
 • Protokół z rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza oraz Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  od dnia: 2006-01-30 10:04:23 (usunięta: 2008-01-17 08:12:08) więcej>>
 • odsłon:
  226 
 • Wyborów ławników sądowych na kadencje 2008-2011
  od dnia: 2007-06-05 15:29:14 (usunięta: 2007-11-21 10:37:22) więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
  od dnia: 2011-06-16 10:10:21 więcej>>
 • odsłon:
  1093 
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2008-12-17 12:13:02 (usunięta: 2009-02-04 08:24:31) więcej>>
 • odsłon:
  71 
 • Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1997 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  od dnia: 2009-06-19 14:40:36 (usunięta: 2010-12-28 11:54:22) więcej>>
 • odsłon:
  145 
 • Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  od dnia: 2010-03-25 21:42:54 więcej>>
 • odsłon:
  652 
 • Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  od dnia: 2010-02-04 11:59:00 więcej>>
 • odsłon:
  830 
 • Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  od dnia: 2010-02-04 12:11:48 więcej>>
 • odsłon:
  620 
 • Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  od dnia: 2012-02-01 14:06:00 więcej>>
 • odsłon:
  1069 
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-12-21 15:51:07 (usunięta: 2005-01-28 09:50:58) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-03-05 10:39:19 (usunięta: 2004-03-24 08:30:21) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-12-17 14:56:16 (usunięta: 2004-01-05 10:05:09) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-12-03 11:28:09 (usunięta: 2003-12-15 14:12:47) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2004-04-16 13:38:31 (usunięta: 2004-06-14 14:48:30) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-10-27 09:58:35 (usunięta: 2004-11-04 14:00:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-10-17 14:18:01 (usunięta: 2003-11-24 09:23:39) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-12-21 15:56:51 (usunięta: 2005-01-28 09:50:35) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-10-27 08:23:37 (usunięta: 2004-11-04 13:59:58) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ
  od dnia: 2004-08-17 08:30:59 (usunięta: 2004-08-27 10:37:46) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-04-26 15:19:07 (usunięta: 2004-06-14 14:46:00) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-03-05 10:48:03 (usunięta: 2004-03-24 08:31:32) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-01-06 09:49:43 (usunięta: 2004-02-23 11:31:39) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-12-18 10:58:14 (usunięta: 2004-01-05 10:04:05) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-12-03 11:26:03 (usunięta: 2003-12-15 14:11:57) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej
  od dnia: 2003-10-20 12:16:46 (usunięta: 2003-11-24 09:24:38) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2004-08-17 08:32:35 (usunięta: 2004-08-27 10:38:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2004-06-14 15:07:53 (usunięta: 2004-07-12 14:18:53) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  od dnia: 2012-02-07 10:02:36 więcej>>
 • odsłon:
  645 
 • Zebrania wiejskie i osiedlowe w Gminie Biała
  od dnia: 2010-02-19 15:03:16 (usunięta: 2010-12-28 11:56:04) więcej>>
 • odsłon:
  220 
 • Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  od dnia: 2006-05-22 09:55:37 (usunięta: 2008-12-10 12:35:37) więcej>>
 • odsłon:
  1127 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Plan Rozwoju Lokalnego
 • Plan Rozwoju Lokalnego
  od dnia: 2009-06-24 10:51:09 więcej>>
 • odsłon:
  4393 
 • Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Biała na lata 2005 – 2006
  od dnia: 2005-02-02 15:02:04 (usunięta: 2009-01-15 13:53:32) więcej>>
 • odsłon:
  4113 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Strategia Rozwoju Gminy
 • Strategia Rozwoju Gminy Biała
  od dnia: 2009-01-28 13:51:12 więcej>>
 • odsłon:
  3885 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018
  od dnia: 2009-02-17 10:08:36 więcej>>
 • odsłon:
  1911 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
 • System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  od dnia: 2009-02-20 14:44:03 więcej>>
 • odsłon:
  2415 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Gminny Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  od dnia: 2011-12-12 08:59:45 więcej>>
 • odsłon:
  1429 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Program Rozwoju Gminy
 • Program Rozwoju Gminy
  od dnia: 2003-07-01 16:45:57 (usunięta: 2009-01-28 13:15:19) więcej>>
 • odsłon:
  1439 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
 • Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
  od dnia: 2004-01-26 10:35:41 (usunięta: 2007-06-12 11:11:01) więcej>>
 • odsłon:
  609 
 • Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007-2011
  od dnia: 2012-10-29 12:01:00 więcej>>
 • odsłon:
  1430 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
 • Diagnoza stanu problemów alkoholowych w gminie Biała
  od dnia: 2007-06-12 15:05:52 (usunięta: 2008-01-18 14:19:07) więcej>>
 • odsłon:
  222 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2004
  od dnia: 2004-01-30 13:09:57 (usunięta: 2007-06-13 08:21:29) więcej>>
 • odsłon:
  114 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2005
  od dnia: 2005-05-04 15:00:00 (usunięta: 2007-06-13 08:21:40) więcej>>
 • odsłon:
  68 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2008
  od dnia: 2008-01-18 14:18:07 (usunięta: 2009-02-02 14:52:29) więcej>>
 • odsłon:
  235 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2009
  od dnia: 2009-02-02 14:52:17 (usunięta: 2010-02-01 15:03:13) więcej>>
 • odsłon:
  220 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  od dnia: 2010-02-01 15:02:52 więcej>>
 • odsłon:
  1050 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  od dnia: 2011-02-01 09:55:57 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  od dnia: 2011-12-09 14:19:19 więcej>>
 • odsłon:
  584 
 • PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY BIAŁA NA ROK 2006
  od dnia: 2006-02-02 10:19:58 (usunięta: 2007-06-13 08:22:06) więcej>>
 • odsłon:
  124 
 • Uchwała Nr III/25/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała na 2007 rok
  od dnia: 2007-06-12 14:47:43 (usunięta: 2008-01-18 14:19:21) więcej>>
 • odsłon:
  172 
 • Uchwała Nr X/98/03 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała na 2004 rok
  od dnia: 2004-01-30 14:41:11 (usunięta: 2007-06-12 14:31:31) więcej>>
 • odsłon:
  108 
 • Uchwała Nr XIII/152/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2008 rok
  od dnia: 2008-01-18 14:18:44 (usunięta: 2009-02-02 14:46:54) więcej>>
 • odsłon:
  155 
 • UCHWAŁA NR XXVII/275/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała na 2006 rok
  od dnia: 2006-02-02 12:33:15 (usunięta: 2007-06-13 08:21:59) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała na 2005 rok.
  od dnia: 2005-05-04 13:50:00 (usunięta: 2007-06-13 08:21:47) więcej>>
 • odsłon:
  79 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
 • Karta współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  od dnia: 2005-10-27 10:03:40 (usunięta: 2009-02-02 14:35:30) więcej>>
 • odsłon:
  415 
 • Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  od dnia: 2009-02-02 14:43:57 więcej>>
 • odsłon:
  900 
 • Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  od dnia: 2009-12-22 15:42:39 więcej>>
 • odsłon:
  747 
 • Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  od dnia: 2010-12-17 12:03:51 więcej>>
 • odsłon:
  565 
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008r.
  od dnia: 2008-01-18 12:35:50 (usunięta: 2009-02-02 14:44:50) więcej>>
 • odsłon:
  199 
 • Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  od dnia: 2011-12-09 14:59:09 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • Uchwała Nr XII/146/07w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku
  od dnia: 2008-01-18 12:33:49 (usunięta: 2009-02-02 14:44:27) więcej>>
 • odsłon:
  141 
 • UCHWAŁA Nr XXVI/260/05 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
  od dnia: 2006-02-14 14:05:03 (usunięta: 2008-01-18 12:34:41) więcej>>
 • odsłon:
  195 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013
 • UCHWAŁA Nr XXI/223/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013
  od dnia: 2009-02-09 11:54:41 więcej>>
 • odsłon:
  3137 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
 • Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2007-2008 r.
  od dnia: 2007-06-12 12:02:34 (usunięta: 2008-07-18 10:59:07) więcej>>
 • odsłon:
  1789 
 • Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2008-2009
  od dnia: 2008-07-18 10:58:28 (usunięta: 2010-12-17 11:49:23) więcej>>
 • odsłon:
  1109 
 • Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2009-2011
  od dnia: 2012-10-29 08:24:18 więcej>>
 • odsłon:
  1392 
 • UCHWAŁA Nr XXI/220/05 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2005-2006 r.
  od dnia: 2006-02-02 13:00:21 (usunięta: 2007-06-12 12:03:20) więcej>>
 • odsłon:
  237 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała
 • Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  od dnia: 2011-01-03 14:20:45 więcej>>
 • odsłon:
  1597 
 • UCHWAŁA NR XXI/240/05 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała
  od dnia: 2010-03-16 14:46:24 (usunięta: 2011-01-03 14:20:59) więcej>>
 • odsłon:
  275 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  od dnia: 2009-10-28 09:59:12 więcej>>
 • odsłon:
  2066 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  od dnia: 2012-09-20 15:10:15 więcej>>
 • odsłon:
  1485 
  Dział: PROGRAMY I ZAMIERZENIA
  Pozycja menu: Plany odnowy miejscowości
 • Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  od dnia: 2009-12-22 15:34:06 więcej>>
 • odsłon:
  891 
 • Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  od dnia: 2010-12-17 11:42:13 więcej>>
 • odsłon:
  834 
 • Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  od dnia: 2009-12-22 15:34:42 więcej>>
 • odsłon:
  807 
 • Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  od dnia: 2010-12-17 11:27:14 więcej>>
 • odsłon:
  1341 
 • Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  od dnia: 2009-12-22 15:35:19 więcej>>
 • odsłon:
  1368 
 • Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  od dnia: 2009-12-22 15:28:13 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  od dnia: 2009-12-22 15:35:01 więcej>>
 • odsłon:
  931 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Zadania Rady
 • Zadania Rady
  od dnia: 2012-10-17 11:49:12 więcej>>
 • odsłon:
  4002 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Skład osobowy Rady Miejskiej
 • Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  od dnia: 2006-12-01 10:41:35 więcej>>
 • odsłon:
  1965 
 • Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  od dnia: 2007-06-04 15:46:19 więcej>>
 • odsłon:
  2171 
 • Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  od dnia: 2012-11-02 12:47:14 więcej>>
 • odsłon:
  934 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Plan Pracy Rady
 • Plan Pracy Rady
  od dnia: 2006-02-15 08:48:14 (usunięta: 2007-06-11 11:40:57) więcej>>
 • odsłon:
  279 
 • Plan Pracy Rady
  od dnia: 2003-07-01 16:51:48 (usunięta: 2004-01-14 10:25:28) więcej>>
 • odsłon:
  106 
 • Plan Pracy Rady Miejskiej w Białej na rok 2009
  od dnia: 2012-02-10 17:13:47 więcej>>
 • odsłon:
  1696 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Protokoły z sesji
 • 7. Protokół Nr VII/03 z Sesji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 26 sierpnia 2003r.
  od dnia: 2003-11-04 08:53:09 (usunięta: 2007-01-09 11:34:33) więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  od dnia: 2010-12-01 08:17:42 więcej>>
 • odsłon:
  1194 
 • Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  od dnia: 2012-11-30 11:25:38 więcej>>
 • odsłon:
  877 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Komisje Rady Miejskiej
 • Komisje Rady Miejskiej
  od dnia: 2011-08-09 11:20:40 więcej>>
 • odsłon:
  2017 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Zawiadomienie o posiedzeniach Rady
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu
  od dnia: 2005-04-26 09:07:18 (usunięta: 2005-05-23 14:24:12) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w miesiącu lutym
  od dnia: 2005-02-08 12:13:03 (usunięta: 2005-03-17 11:37:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w miesiącu marcu
  od dnia: 2005-03-17 11:37:34 (usunięta: 2005-05-23 13:56:29) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2012-11-22 12:11:46 więcej>>
 • odsłon:
  1434 
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu
  od dnia: 2005-11-30 13:38:44 (usunięta: 2005-12-20 14:23:49) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w miesiącu maju
  od dnia: 2005-05-23 14:19:48 (usunięta: 2005-08-24 09:31:43) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu
  od dnia: 2005-08-24 09:32:23 (usunięta: 2005-11-30 13:38:01) więcej>>
 • odsłon:
  31 
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  od dnia: 2012-11-22 12:00:07 więcej>>
 • odsłon:
  1836 
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu
  od dnia: 2005-11-30 13:23:53 (usunięta: 2005-12-20 14:24:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w miesiącu sierpniu
  od dnia: 2005-08-24 09:19:00 (usunięta: 2005-11-30 13:22:24) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady w miesiącu kwietniu
  od dnia: 2005-04-26 08:26:09 (usunięta: 2005-05-23 14:47:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady w miesiącu lutym
  od dnia: 2005-02-08 12:28:19 (usunięta: 2005-03-17 11:58:31) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady w miesiącu maju
  od dnia: 2005-05-23 14:46:49 (usunięta: 2005-08-24 09:03:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady w miesiącu marcu
  od dnia: 2005-03-17 11:58:54 (usunięta: 2005-04-26 08:19:50) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: RADA MIEJSKA
  Pozycja menu: Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  od dnia: 2012-11-27 16:58:45 więcej>>
 • odsłon:
  835 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  od dnia: 2012-11-27 16:57:49 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  od dnia: 2011-11-23 08:54:32 więcej>>
 • odsłon:
  1138 
 • Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014)
  od dnia: 2012-11-27 16:57:03 więcej>>
 • odsłon:
  894 
  Dział: BURMISTRZ
  Pozycja menu: Zadania
 • Zadania
  od dnia: 2012-09-05 22:06:37 więcej>>
 • odsłon:
  2292 
  Dział: BURMISTRZ
  Pozycja menu: Działalność
 • Informacja z działaności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  od dnia: 2012-11-30 10:35:34 więcej>>
 • odsłon:
  892 
 • Informacja z działaności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  od dnia: 2011-03-02 22:16:46 więcej>>
 • odsłon:
  819 
  Dział: BURMISTRZ
  Pozycja menu: Zarządzenia
 • Zarządzenia Burmistrza
  od dnia: 2010-12-31 11:41:57 więcej>>
 • odsłon:
  2252 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Informacje Ogólne
 • Informacje Ogólne
  od dnia: 2012-12-05 14:49:07 więcej>>
 • odsłon:
  2751 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Kierownictwo
 • 1. Burmistrz
  od dnia: 2011-11-04 08:15:23 więcej>>
 • odsłon:
  1004 
 • 2. Zastępca Burmistrza
  od dnia: 2011-06-30 08:50:37 (usunięta: 2012-12-05 14:50:38) więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • 3. Sekretarz Gminy
  od dnia: 2011-11-04 08:17:53 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • 4. Skarbnik Gminy
  od dnia: 2011-06-30 08:51:27 więcej>>
 • odsłon:
  756 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Referaty i stanowiska
 • Referaty i stanowiska
  od dnia: 2012-12-05 14:51:20 więcej>>
 • odsłon:
  2556 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Zadania
 • 1. Referat Organizacyjny
  od dnia: 2008-08-11 12:04:12 więcej>>
 • odsłon:
  1528 
 • 10. Radca Prawny
  od dnia: 2012-09-12 12:44:43 więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • 2. Referat Finansowy
  od dnia: 2008-08-11 12:08:42 więcej>>
 • odsłon:
  1240 
 • 3. Referat Spraw Obywatelskich
  od dnia: 2008-08-11 12:19:02 więcej>>
 • odsłon:
  1774 
 • 4. Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  od dnia: 2012-02-03 15:20:03 więcej>>
 • odsłon:
  598 
 • 4. Referat Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej
  od dnia: 2008-08-11 12:36:38 (usunięta: 2011-02-16 11:31:47) więcej>>
 • odsłon:
  326 
 • 5. Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Informatyki
  od dnia: 2008-08-11 12:51:18 (usunięta: 2011-02-16 11:32:00) więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  od dnia: 2012-02-03 15:22:49 więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  od dnia: 2012-09-12 12:45:15 więcej>>
 • odsłon:
  758 
 • 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  od dnia: 2011-02-16 11:23:46 więcej>>
 • odsłon:
  1261 
 • 7. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Gminy i Integracji Europejskiej
  od dnia: 2003-07-02 15:12:10 (usunięta: 2005-01-19 12:04:20) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • 8. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  od dnia: 2012-09-12 12:43:53 więcej>>
 • odsłon:
  550 
 • 9. Samodzielne Stanowisko d/s Obsługi Informatycznej
  od dnia: 2003-07-02 15:13:21 (usunięta: 2005-01-19 12:04:42) więcej>>
 • odsłon:
  75 
 • 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  od dnia: 2012-09-12 12:44:26 więcej>>
 • odsłon:
  472 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Regulamin Organizacyjny
 • Regulamin Organizacyjny
  od dnia: 2012-11-06 09:17:50 więcej>>
 • odsłon:
  2063 
  Dział: URZĄD MIEJSKI
  Pozycja menu: Ewidencje, rejestry, archiwa
 • Ewidencje, rejestry, archiwa
  od dnia: 2012-06-13 14:50:19 więcej>>
 • odsłon:
  1613 
  Dział: KONTROLE
  Pozycja menu: Dokumentacja przeprowadzonych kontroli
 • Rok 2004
  od dnia: 2009-02-09 11:58:45 więcej>>
 • odsłon:
  1292 
 • Rok 2005
  od dnia: 2009-02-09 11:59:23 więcej>>
 • odsłon:
  1369 
 • Rok 2006
  od dnia: 2009-02-09 11:59:49 więcej>>
 • odsłon:
  1430 
 • Rok 2007
  od dnia: 2008-06-05 11:57:30 więcej>>
 • odsłon:
  1485 
 • Rok 2008
  od dnia: 2010-03-05 10:35:20 więcej>>
 • odsłon:
  1259 
 • Rok 2009
  od dnia: 2010-03-08 14:07:36 więcej>>
 • odsłon:
  1097 
 • Rok 2010
  od dnia: 2011-02-14 14:19:59 więcej>>
 • odsłon:
  1140 
 • Rok 2011
  od dnia: 2012-10-02 15:12:22 więcej>>
 • odsłon:
  760 
 • Rok 2012
  od dnia: 2012-10-02 13:53:23 więcej>>
 • odsłon:
  793 
  Dział: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
  Pozycja menu: Składanie pism w formie elektronicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  od dnia: 2011-06-14 09:51:48 więcej>>
 • odsłon:
  3812 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Katalog usług świadczonych w Urzędzie
 • KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  od dnia: 2012-12-04 14:38:10 więcej>>
 • odsłon:
  4609 
 • KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  od dnia: 2006-06-07 11:10:11 (usunięta: 2007-02-28 12:41:50) więcej>>
 • odsłon:
  934 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Gospodarka przestrzenna i komunalna
 • DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  od dnia: 2006-07-14 13:28:19 (usunięta: 2007-02-28 12:25:14) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
  od dnia: 2006-07-14 13:19:53 (usunięta: 2007-02-28 12:25:22) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  od dnia: 2004-01-20 14:03:35 (usunięta: 2005-09-20 08:36:57) więcej>>
 • odsłon:
  111 
 • POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  od dnia: 2006-07-14 13:22:05 (usunięta: 2007-02-28 12:25:29) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • Postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  od dnia: 2004-01-16 13:29:41 (usunięta: 2005-09-20 08:37:28) więcej>>
 • odsłon:
  51 
 • WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  od dnia: 2006-07-14 13:25:53 (usunięta: 2007-02-28 12:26:05) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  od dnia: 2006-07-14 13:23:10 (usunięta: 2007-02-28 12:25:52) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
  od dnia: 2006-07-14 13:24:47 (usunięta: 2007-02-28 12:25:59) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  od dnia: 2004-01-16 14:32:49 (usunięta: 2005-09-20 08:37:51) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Wypisy i wyrysy ze „Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”
  od dnia: 2004-01-16 14:04:57 (usunięta: 2005-09-20 08:38:24) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  od dnia: 2006-07-14 13:27:03 (usunięta: 2007-02-28 12:26:15) więcej>>
 • odsłon:
  36 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Gospodarka mieszkaniowa
 • PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
  od dnia: 2006-07-14 13:31:18 (usunięta: 2007-02-28 12:26:30) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  od dnia: 2006-07-14 13:30:13 (usunięta: 2007-02-28 12:26:23) więcej>>
 • odsłon:
  37 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Gospodarka nieruchomościami
 • NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
  od dnia: 2006-07-14 13:39:39 (usunięta: 2007-02-28 12:27:16) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2006-07-14 13:41:15 (usunięta: 2007-02-28 12:27:24) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2006-07-14 13:35:22 (usunięta: 2007-02-28 12:26:52) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  od dnia: 2006-07-14 13:32:42 (usunięta: 2007-02-28 12:26:41) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  od dnia: 2004-03-04 14:35:46 (usunięta: 2005-09-20 08:41:34) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  od dnia: 2006-07-14 13:34:19 (usunięta: 2007-02-28 12:26:47) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  od dnia: 2004-03-04 13:37:58 (usunięta: 2005-09-20 08:41:50) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • WYDANIE DECYZJI O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2004-03-04 14:59:07 (usunięta: 2005-09-20 08:42:07) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  od dnia: 2006-07-14 13:36:27 (usunięta: 2007-02-28 12:26:59) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • WYDZIERŻAWIENIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  od dnia: 2004-03-04 15:13:51 (usunięta: 2005-09-20 08:42:20) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2006-07-14 13:38:40 (usunięta: 2007-02-28 12:27:07) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2004-03-04 15:27:36 (usunięta: 2005-09-20 08:41:20) więcej>>
 • odsłon:
  20 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Rolnictwo
 • UMOWY DZIERŻAWY ZA EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ
  od dnia: 2004-03-03 12:38:11 (usunięta: 2005-09-20 08:42:36) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • ZAŚWIADCZENIE O POSIADANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  od dnia: 2004-03-03 12:14:27 (usunięta: 2005-09-20 08:42:51) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
  od dnia: 2006-07-14 13:44:18 (usunięta: 2007-02-28 12:27:31) więcej>>
 • odsłon:
  41 
 • ZAŚWIADCZENIE O UTRZYMANIU ŁADU I PORZĄDKU W GOSPODARSTIWE ROLNYM
  od dnia: 2006-07-14 13:47:45 (usunięta: 2007-02-28 12:27:43) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  od dnia: 2006-07-14 13:46:50 (usunięta: 2007-02-28 12:27:36) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  od dnia: 2004-03-03 11:50:45 (usunięta: 2005-09-20 08:43:04) więcej>>
 • odsłon:
  10 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Ochrona środowiska
 • OPINIOWANIE WNIOSKÓW O ZATWIERDZENIE PROGRAMÓW GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
  od dnia: 2006-06-06 11:46:38 (usunięta: 2007-02-28 12:27:55) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  od dnia: 2006-06-06 11:29:02 (usunięta: 2007-02-28 12:27:49) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE, WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  od dnia: 2006-03-22 12:31:33 (usunięta: 2006-06-06 09:45:50) więcej>>
 • odsłon:
  26 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Podatki i finanse
 • DECYZJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
  od dnia: 2004-04-05 08:58:09 (usunięta: 2005-09-20 08:44:03) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • DECYZJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  od dnia: 2004-04-05 09:16:13 (usunięta: 2005-09-20 08:44:16) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • DECYZJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
  od dnia: 2004-04-05 09:21:04 (usunięta: 2005-09-20 08:44:39) więcej>>
 • odsłon:
 • DECYZJA W SPRAWIE UDZIELENIA ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYT. KUPNA GRUNTU
  od dnia: 2004-04-05 09:24:49 (usunięta: 2005-09-20 08:44:59) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.
  od dnia: 2006-07-17 08:38:57 (usunięta: 2007-02-28 12:28:46) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH
  od dnia: 2006-07-17 08:54:52 (usunięta: 2007-02-28 12:28:39) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH
  od dnia: 2006-07-17 08:55:49 (usunięta: 2007-02-28 12:31:38) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU
  od dnia: 2006-07-17 08:37:09 (usunięta: 2007-02-28 12:28:29) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.
  od dnia: 2006-07-17 08:38:04 (usunięta: 2007-02-28 12:28:34) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.
  od dnia: 2006-07-17 08:44:47 (usunięta: 2007-02-28 12:28:50) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.
  od dnia: 2006-07-17 08:46:07 (usunięta: 2007-02-28 12:29:07) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
  od dnia: 2006-07-17 08:53:56 (usunięta: 2007-02-28 12:31:31) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
  od dnia: 2004-02-25 13:36:29 (usunięta: 2005-09-20 08:47:16) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  od dnia: 2004-02-25 13:26:18 (usunięta: 2005-09-20 08:47:37) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE.
  od dnia: 2006-07-17 08:52:57 (usunięta: 2007-02-28 12:31:25) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.
  od dnia: 2006-07-17 08:48:12 (usunięta: 2007-02-28 12:29:14) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • PODWYŻSZENIE WARTOŚCI URZĘDOWEGO BLANKIETU WEKSLA
  od dnia: 2006-07-17 08:59:29 (usunięta: 2007-02-28 12:32:04) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • ULGA INWESTYCYJNA
  od dnia: 2006-07-17 08:50:07 (usunięta: 2007-02-28 12:29:30) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • ULGA WOJSKOWA
  od dnia: 2006-07-17 08:51:09 (usunięta: 2007-02-28 12:29:46) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • ULGA INWESTYCYJNA
  od dnia: 2004-07-14 11:05:58 (usunięta: 2005-09-20 08:48:22) więcej>>
 • odsłon:
 • ULGA WOJSKOWA
  od dnia: 2004-04-05 09:29:51 (usunięta: 2005-09-20 08:48:38) więcej>>
 • odsłon:
 • Ulga z tytułu kupna gruntu
  od dnia: 2006-07-17 08:49:10 (usunięta: 2007-02-28 12:29:22) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH
  od dnia: 2006-07-17 08:57:45 (usunięta: 2007-02-28 12:31:51) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
  od dnia: 2006-07-17 08:56:46 (usunięta: 2007-02-28 12:31:44) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZALEGŁOŚCI LUB NIE ZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
  od dnia: 2006-07-17 08:58:37 (usunięta: 2007-02-28 12:31:59) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZALEGŁOŚCI LUB NIE ZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
  od dnia: 2004-04-05 10:03:47 (usunięta: 2005-09-20 08:50:16) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU.
  od dnia: 2006-07-17 08:47:10 (usunięta: 2007-02-28 12:28:55) więcej>>
 • odsłon:
  30 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Działalność gospodarcza
 • WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2006-07-14 14:44:04 (usunięta: 2007-02-28 12:32:12) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2004-02-17 08:29:43 (usunięta: 2005-09-20 08:50:40) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2004-02-16 12:34:51 (usunięta: 2004-02-17 08:24:31) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2006-07-14 14:49:16 (usunięta: 2007-02-28 12:32:31) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2006-07-14 14:45:54 (usunięta: 2007-02-28 12:32:17) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2004-02-17 08:21:16 (usunięta: 2005-09-20 08:50:56) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2006-07-14 14:47:57 (usunięta: 2007-02-28 12:32:22) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2004-02-17 08:34:50 (usunięta: 2005-09-20 08:51:13) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  od dnia: 2004-02-16 13:06:10 (usunięta: 2004-02-17 08:25:09) więcej>>
 • odsłon:
  15 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  od dnia: 2006-07-14 14:51:42 (usunięta: 2007-02-28 12:32:42) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  od dnia: 2006-07-14 14:52:44 (usunięta: 2007-02-28 12:32:50) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  od dnia: 2006-07-14 14:50:40 (usunięta: 2007-02-28 12:32:37) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  od dnia: 2004-02-17 09:27:05 (usunięta: 2005-09-20 08:52:39) więcej>>
 • odsłon:
  65 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Urząd Stanu Cywilnego
 • DOKUMENTY WYDAWANE Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2004-08-11 09:19:06 (usunięta: 2005-07-07 14:01:18) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • ODPISY SKRÓCONE Z AKT STANU CYWILNEGO NA DRUKACH WIELOJĘZYCZNYCH
  od dnia: 2006-06-06 12:29:38 (usunięta: 2007-02-28 12:36:04) więcej>>
 • odsłon:
  142 
 • POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  od dnia: 2006-06-06 12:30:58 (usunięta: 2007-02-28 12:36:39) więcej>>
 • odsłon:
  138 
 • REJESTRACJA ZGONÓW
  od dnia: 2004-08-11 09:31:20 (usunięta: 2005-07-07 10:23:18) więcej>>
 • odsłon:
 • REJESTRCJA ZGONÓW
  od dnia: 2006-06-06 12:21:53 (usunięta: 2007-02-28 12:29:00) więcej>>
 • odsłon:
  136 
 • SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO
  od dnia: 2006-06-06 12:22:40 (usunięta: 2007-02-28 12:34:48) więcej>>
 • odsłon:
  119 
 • SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO
  od dnia: 2004-08-11 09:37:14 (usunięta: 2005-07-07 10:23:44) więcej>>
 • odsłon:
 • USTALENIE I ODTWORZENIE AKT STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2006-06-06 12:23:12 (usunięta: 2007-02-28 12:34:54) więcej>>
 • odsłon:
  147 
 • USTALENIE I ODTWORZENIE AKT STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2004-08-11 09:43:16 (usunięta: 2005-07-07 10:24:13) więcej>>
 • odsłon:
 • UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2004-08-11 11:47:04 (usunięta: 2005-07-07 10:24:41) więcej>>
 • odsłon:
 • UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2006-06-06 12:23:55 (usunięta: 2007-02-28 12:35:21) więcej>>
 • odsłon:
  130 
 • WPISANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO (ROZWODU) DO AKT S.C.
  od dnia: 2006-06-06 12:30:19 (usunięta: 2007-02-28 12:36:34) więcej>>
 • odsłon:
  179 
 • WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI - TRANSKRYPCJA
  od dnia: 2006-06-06 12:24:55 (usunięta: 2007-02-28 12:35:37) więcej>>
 • odsłon:
  149 
 • WPISYWANIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO (TRANSKRYPCJA)
  od dnia: 2004-08-11 12:40:35 (usunięta: 2005-07-07 10:25:59) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  od dnia: 2006-06-06 12:20:31 (usunięta: 2007-02-28 12:34:38) więcej>>
 • odsłon:
  124 
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)
  od dnia: 2004-08-13 08:41:57 (usunięta: 2005-07-07 10:26:48) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (ŚLUB KONKORDATOWY)
  od dnia: 2004-08-11 14:00:39 (usunięta: 2005-07-07 10:27:17) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
  od dnia: 2006-06-06 12:25:31 (usunięta: 2007-02-28 12:34:44) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  od dnia: 2006-06-06 12:26:41 (usunięta: 2007-02-28 12:35:09) więcej>>
 • odsłon:
  143 
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  od dnia: 2004-08-13 09:34:13 (usunięta: 2005-07-07 10:27:43) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
  od dnia: 2006-06-06 12:26:06 (usunięta: 2007-02-28 12:34:27) więcej>>
 • odsłon:
  140 
 • ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ŚLUB
  od dnia: 2006-06-06 12:27:33 (usunięta: 2007-02-28 12:35:00) więcej>>
 • odsłon:
  145 
 • ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
  od dnia: 2004-08-13 09:47:48 (usunięta: 2005-07-07 10:28:11) więcej>>
 • odsłon:
 • ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  od dnia: 2006-06-06 12:28:19 (usunięta: 2007-02-28 12:35:59) więcej>>
 • odsłon:
  141 
 • ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  od dnia: 2004-08-13 10:04:27 (usunięta: 2005-07-07 10:28:36) więcej>>
 • odsłon:
 • ZMIANA IMION LUB NAZWISK
  od dnia: 2006-06-05 11:32:25 (usunięta: 2007-02-28 12:35:15) więcej>>
 • odsłon:
  564 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Ewidencja Ludności
 • POŚWIADCZENIA ZAMELDOWANIA - WYMELDOWANIA
  od dnia: 2006-06-06 11:57:13 (usunięta: 2007-02-28 12:34:08) więcej>>
 • odsłon:
  127 
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORU MELDUNKOWEGO I ZBIORU PESEL
  od dnia: 2006-06-06 12:03:46 (usunięta: 2007-02-28 12:33:58) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORU MELDUNKOWEGO I ZBIORU PESEL
  od dnia: 2004-08-09 09:36:10 (usunięta: 2005-07-22 09:45:49) więcej>>
 • odsłon:
 • WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĄCE
  od dnia: 2005-07-22 10:56:56 (usunięta: 2007-02-28 12:34:14) więcej>>
 • odsłon:
  205 
 • WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD DWA MIESIĄCE LUB WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD MIESIĄC
  od dnia: 2004-08-09 08:25:50 (usunięta: 2005-07-21 14:16:30) więcej>>
 • odsłon:
 • WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
  od dnia: 2005-07-22 10:56:31 (usunięta: 2007-02-28 12:34:22) więcej>>
 • odsłon:
  239 
 • WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
  od dnia: 2004-07-23 09:30:36 (usunięta: 2004-07-23 09:31:34) więcej>>
 • odsłon:
 • WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO
  od dnia: 2004-07-16 15:16:36 (usunięta: 2005-07-21 13:51:47) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
  od dnia: 2004-08-09 08:55:52 (usunięta: 2005-07-22 10:02:35) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH DO 2 MIESIĘCY
  od dnia: 2005-07-22 10:54:51 (usunięta: 2007-02-28 12:35:26) więcej>>
 • odsłon:
  190 
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH DO DWÓCH MIESIĘCY
  od dnia: 2004-07-23 09:37:31 (usunięta: 2005-07-21 11:35:31) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH NA PONAD DWA MIESIĄCE
  od dnia: 2004-07-23 10:00:29 (usunięta: 2005-07-21 12:05:26) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE OBYWATELI POLSKICH
  od dnia: 2005-07-22 10:55:28 (usunięta: 2007-02-28 12:34:33) więcej>>
 • odsłon:
  172 
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
  od dnia: 2004-07-16 15:01:37 (usunięta: 2005-07-21 12:26:57) więcej>>
 • odsłon:
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW
  od dnia: 2005-07-22 10:56:07 (usunięta: 2007-02-28 12:35:49) więcej>>
 • odsłon:
  201 
 • ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH
  od dnia: 2005-07-22 10:55:46 (usunięta: 2007-02-28 12:35:42) więcej>>
 • odsłon:
  193 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Dowody osobiste
 • PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT
  od dnia: 2006-06-06 12:06:05 (usunięta: 2007-02-28 12:33:42) więcej>>
 • odsłon:
  129 
 • PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT
  od dnia: 2006-06-06 12:04:30 (usunięta: 2007-02-28 12:33:50) więcej>>
 • odsłon:
  163 
 • WYDANIE I WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
  od dnia: 2004-08-23 11:42:33 (usunięta: 2005-07-22 13:42:26) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • WYDAWANIE I WYMIANA PASZPORTÓW
  od dnia: 2006-06-06 12:08:23 (usunięta: 2006-11-21 09:22:41) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI
  od dnia: 2006-06-06 12:07:00 (usunięta: 2007-02-28 12:33:31) więcej>>
 • odsłon:
  137 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Paszporty
 • WYDAWANIE I WYMIANA PASZPORTÓW
  od dnia: 2006-06-06 12:11:42 (usunięta: 2006-11-21 09:12:43) więcej>>
 • odsłon:
  84 
 • WYDAWANIE I WYMIANA PASZPORTU
  od dnia: 2004-08-23 11:53:59 (usunięta: 2005-09-20 09:17:52) więcej>>
 • odsłon:
  32 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Zaświadczenia
 • POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
  od dnia: 2006-07-14 14:56:23 (usunięta: 2007-02-28 12:33:08) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  od dnia: 2006-07-14 14:57:09 (usunięta: 2007-02-28 12:33:02) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
  od dnia: 2006-07-14 14:55:35 (usunięta: 2007-02-28 12:33:15) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
  od dnia: 2004-02-25 13:51:54 (usunięta: 2005-09-20 08:53:44) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • ZAŚWIADCZENIE O POSIADANYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  od dnia: 2004-03-03 12:25:27 (usunięta: 2005-09-20 08:54:16) więcej>>
 • odsłon:
  32 
  Dział: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
  Pozycja menu: Inne
 • POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU
  od dnia: 2004-02-25 14:29:17 (usunięta: 2005-09-20 08:54:38) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW CELEM UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  od dnia: 2004-03-03 11:09:41 (usunięta: 2005-09-20 08:54:58) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • SPORZĄDZENIE TESTAMENTU
  od dnia: 2004-03-03 11:25:33 (usunięta: 2005-09-20 08:55:35) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • STWIERDZENIE ZGODNOŚCI KSEROKOPII DOKUMENTÓW Z ORYGINAŁEM
  od dnia: 2004-02-25 14:39:18 (usunięta: 2005-09-20 08:55:53) więcej>>
 • odsłon:
  22 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Prawo miejscowe
 • Prawo miejscowe
  od dnia: 2012-10-17 13:12:54 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • Stanowienie aktów publicznoprawnych
  od dnia: 2012-10-17 15:38:02 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  od dnia: 2012-11-16 13:43:10 więcej>>
 • odsłon:
  1418 
 • Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  od dnia: 2010-01-08 08:25:35 (usunięta: 2010-08-20 14:43:48) więcej>>
 • odsłon:
  253 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  od dnia: 2012-01-05 14:50:43 więcej>>
 • odsłon:
  2696 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
 • Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  od dnia: 2012-01-17 09:41:14 więcej>>
 • odsłon:
  2153 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Projekty Uchwał VI Kadencji (2010-2014)
 • Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014
  od dnia: 2012-11-27 17:10:47 więcej>>
 • odsłon:
  2658 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
 • Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  od dnia: 2012-12-14 08:54:26 więcej>>
 • odsłon:
  3958 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  od dnia: 2012-12-04 16:12:36 więcej>>
 • odsłon:
  2380 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji (2010-2014)
 • Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji 2010-2014
  od dnia: 2012-12-07 11:38:32 więcej>>
 • odsłon:
  2730 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza V Kadencji (2006-2010)
 • Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  od dnia: 2007-01-30 08:01:45 więcej>>
 • odsłon:
  2075 
 • Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  od dnia: 2009-02-11 13:17:02 więcej>>
 • odsłon:
  1832 
 • Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  od dnia: 2009-02-12 17:26:00 więcej>>
 • odsłon:
  1796 
 • Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  od dnia: 2011-02-09 06:18:19 więcej>>
 • odsłon:
  1446 
 • Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  od dnia: 2011-06-30 18:20:08 więcej>>
 • odsłon:
  2107 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  od dnia: 2010-12-27 11:00:21 więcej>>
 • odsłon:
  1109 
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  od dnia: 2008-01-30 17:05:29 więcej>>
 • odsłon:
  1572 
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  od dnia: 2009-03-07 15:12:45 więcej>>
 • odsłon:
  1444 
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  od dnia: 2010-07-16 18:39:03 więcej>>
 • odsłon:
  1553 
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  od dnia: 2011-04-11 09:47:26 więcej>>
 • odsłon:
  1466 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Projekty Uchwał IV Kadencji (2002-2006)
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 12 MARCA 2004
  od dnia: 2004-03-05 14:44:44 (usunięta: 2010-11-29 11:57:02) więcej>>
 • odsłon:
  661 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 29 KWIETNIA 2004
  od dnia: 2004-04-28 09:08:07 (usunięta: 2010-11-29 14:39:37) więcej>>
 • odsłon:
  639 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 18 CZERWCA 2004
  od dnia: 2004-06-16 08:37:55 (usunięta: 2010-11-29 14:39:30) więcej>>
 • odsłon:
  617 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 16 lutego 2005
  od dnia: 2005-02-15 14:29:44 (usunięta: 2010-11-29 14:22:00) więcej>>
 • odsłon:
  647 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
  od dnia: 2004-08-19 08:06:37 (usunięta: 2010-11-29 14:38:22) więcej>>
 • odsłon:
  654 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
  od dnia: 2004-10-27 14:05:37 (usunięta: 2010-11-29 14:38:12) więcej>>
 • odsłon:
  601 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
  od dnia: 2004-11-25 14:04:46 (usunięta: 2010-11-29 14:24:07) więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
  od dnia: 2004-12-30 09:58:09 (usunięta: 2010-11-29 14:22:22) więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 31 marca 2005
  od dnia: 2005-03-24 14:43:36 (usunięta: 2010-11-29 14:21:50) więcej>>
 • odsłon:
  767 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 29 kwietnia 2005
  od dnia: 2005-04-27 15:10:54 (usunięta: 2010-11-29 14:21:15) więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 25 maja 2005
  od dnia: 2005-05-23 15:16:43 (usunięta: 2010-11-29 13:33:03) więcej>>
 • odsłon:
  623 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ W DNIU 26 KWIETNIA 2006
  od dnia: 2006-10-17 10:27:03 (usunięta: 2010-11-29 13:30:38) więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 6 grudnia 2005
  od dnia: 2005-12-01 09:23:28 (usunięta: 2010-11-29 13:32:49) więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA 29 grudnia 2005
  od dnia: 2005-12-23 13:27:51 (usunięta: 2010-11-29 13:31:59) więcej>>
 • odsłon:
  684 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ W DNIU 1 MARCA 2006
  od dnia: 2006-02-21 08:15:30 (usunięta: 2010-11-29 13:31:34) więcej>>
 • odsłon:
  770 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ W DNIU 30 CZERWCA 2006 R.
  od dnia: 2006-10-17 11:28:46 (usunięta: 2010-11-29 11:57:38) więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ W DNIU 31 Sierpnia 2006 R.
  od dnia: 2006-10-17 12:05:33 (usunięta: 2010-11-29 11:57:26) więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ W DNIU 27 PAźDZIERNIKA 2006 R.
  od dnia: 2006-10-17 12:31:27 (usunięta: 2010-11-29 11:57:17) więcej>>
 • odsłon:
  655 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu IV kadencji (2004-2006)
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2004 r.
  od dnia: 2009-02-09 16:50:29 (usunięta: 2010-11-29 13:26:48) więcej>>
 • odsłon:
  1137 
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2005 r.
  od dnia: 2009-02-11 13:32:23 (usunięta: 2010-11-29 13:26:41) więcej>>
 • odsłon:
  1150 
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  od dnia: 2009-02-09 17:39:49 (usunięta: 2010-11-29 13:26:33) więcej>>
 • odsłon:
  1177 
 • Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  od dnia: 2007-01-09 13:29:20 (usunięta: 2007-01-11 10:36:28) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały IV Kadencji Rady Miejskiej (2002-2006)
 • Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku.
  od dnia: 2006-11-20 14:52:32 (usunięta: 2010-11-29 13:28:55) więcej>>
 • odsłon:
  1986 
 • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2002
  od dnia: 2003-07-30 15:34:35 (usunięta: 2010-11-29 13:27:59) więcej>>
 • odsłon:
  738 
 • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2003
  od dnia: 2004-01-07 13:18:07 (usunięta: 2010-11-29 13:28:07) więcej>>
 • odsłon:
  810 
 • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2004
  od dnia: 2005-01-13 14:35:17 (usunięta: 2010-11-29 13:28:15) więcej>>
 • odsłon:
  690 
 • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2005
  od dnia: 2011-05-10 10:37:37 (usunięta: 2011-05-10 10:38:43) więcej>>
 • odsłon:
  357 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Zarządzenia Burmistrza IV Kadencji (2003-2006)
 • Zarządzenia Burmistrza z 2004 r.
  od dnia: 2009-02-10 17:26:15 (usunięta: 2010-11-29 13:30:56) więcej>>
 • odsłon:
  1531 
 • Zarządzenia Burmistrza z 2005 r.
  od dnia: 2009-02-10 19:10:20 (usunięta: 2010-11-29 13:30:50) więcej>>
 • odsłon:
  1657 
 • Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  od dnia: 2009-02-11 13:26:17 (usunięta: 2010-11-29 13:29:51) więcej>>
 • odsłon:
  1288 
 • Zarządzenie 1/2003 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej
  od dnia: 2003-09-22 10:18:46 (usunięta: 2010-11-29 14:49:04) więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • Zarządzenie 2/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej
  od dnia: 2003-09-22 10:09:26 (usunięta: 2010-11-29 14:49:13) więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • Zarządzenie 3/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Pogórzu 51
  od dnia: 2003-09-22 10:01:57 (usunięta: 2010-11-29 14:49:19) więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • Zarządzenie 4/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej
  od dnia: 2003-09-22 09:57:20 (usunięta: 2010-11-29 14:50:18) więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • Zarządzenie 5/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Białej w budynku ul. Kołłątaja na rzecz dotychczasowego najemcy
  od dnia: 2003-09-22 09:49:03 (usunięta: 2010-11-29 14:51:28) więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • Zarządzenie 6/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Białej ul. Kilińskiego 8 na rzecz dotychczasowego najemcy
  od dnia: 2003-09-22 09:41:45 (usunięta: 2010-11-29 14:51:34) więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • Zarządzenie 7/2003 w sprawie dokonania darowizny na rzecz Związku Gmin AQUA SILESIA nieruchomości położonej w Prężynie
  od dnia: 2003-09-22 09:23:57 (usunięta: 2010-11-29 15:20:11) więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • Zarządzenie 8/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej
  od dnia: 2003-09-22 09:17:02 (usunięta: 2010-11-29 15:20:18) więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • Zarządzenie 9/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Białej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  od dnia: 2003-09-22 09:11:02 (usunięta: 2010-11-29 15:20:33) więcej>>
 • odsłon:
  522 
 • Zarządzenie Nr 10/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Ligocie Bialskiej 99
  od dnia: 2003-09-18 10:42:16 (usunięta: 2010-11-29 15:20:50) więcej>>
 • odsłon:
  498 
 • Zarządzenie Nr 100/2003 W sprawie korekty udziału w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Białej ul. 1 Maja 20 oraz udziału we współwłasności gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka 1069 mapa 18 o powierzchni 0,0559
  od dnia: 2003-11-24 14:44:16 (usunięta: 2003-11-25 11:06:45) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 11/2003 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-11-24 14:56:51 (usunięta: 2010-11-29 15:21:00) więcej>>
 • odsłon:
  886 
 • Zarządzenie Nr 12/2003 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Biała na 2003 r.
  od dnia: 2003-09-18 09:19:39 (usunięta: 2010-11-29 15:21:06) więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Zarządzenie Nr 13/2003 w sprawie powałania komisji do rozstrzygania przetargów ARiMR- program SAPARD
  od dnia: 2003-09-17 14:53:32 (usunięta: 2010-11-29 15:21:12) więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • Zarządzenie Nr 14/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Biała lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Białej ul. Rynek 26
  od dnia: 2003-09-17 14:27:45 (usunięta: 2010-11-29 15:21:18) więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • Zarządzenie Nr 15/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej ul. Rynek 26
  od dnia: 2003-09-12 16:30:50 (usunięta: 2010-11-29 15:21:28) więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • Zarządzenie Nr 16/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. Rynek 13
  od dnia: 2003-09-12 16:28:41 (usunięta: 2010-11-29 15:22:07) więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • Zarządzenie Nr 17/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Białej ul. Szkolna 5
  od dnia: 2003-09-12 16:26:56 (usunięta: 2010-11-29 15:25:16) więcej>>
 • odsłon:
  479 
 • Zarządzenie Nr 18/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Biała lokalu mieszkalnego w Dębinie
  od dnia: 2003-09-12 16:24:56 (usunięta: 2010-11-29 15:26:28) więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • Zarządzenie Nr 19/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Dębinie
  od dnia: 2003-09-12 16:22:45 (usunięta: 2010-12-03 13:26:10) więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • Zarządzenie Nr 20/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż budynku w Olbrachcicach 84
  od dnia: 2003-09-11 11:32:12 (usunięta: 2010-12-03 13:26:26) więcej>>
 • odsłon:
  533 
 • Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku położonym w Gostomii 87
  od dnia: 2003-09-11 11:23:09 (usunięta: 2010-12-03 13:26:34) więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami gospodarczymi w Józefowie
  od dnia: 2003-09-11 11:14:34 (usunięta: 2010-12-03 13:26:41) więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • Zarządzenie Nr 23/2003 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  od dnia: 2003-09-11 11:01:46 (usunięta: 2010-12-03 13:26:51) więcej>>
 • odsłon:
  448 
 • Zarządzenie Nr 23a/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-09-11 10:55:33 (usunięta: 2010-12-03 13:26:57) więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • Zarządzenie Nr 24/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ligocie Bialskiej 99
  od dnia: 2003-09-11 09:57:06 (usunięta: 2010-12-03 13:27:04) więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • Zarządzenie Nr 25/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pogórzu 51
  od dnia: 2003-09-11 09:50:22 (usunięta: 2010-12-03 13:27:12) więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej
  od dnia: 2003-09-11 09:43:19 (usunięta: 2010-12-03 13:33:04) więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • Zarządzenie Nr 27/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Białej
  od dnia: 2003-09-11 09:29:15 (usunięta: 2010-12-03 13:33:11) więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w Olbrachcicach
  od dnia: 2003-09-08 14:02:03 (usunięta: 2010-12-03 13:58:40) więcej>>
 • odsłon:
  521 
 • Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie
  od dnia: 2003-09-08 13:57:34 (usunięta: 2010-12-03 13:58:47) więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie
  od dnia: 2003-09-05 15:03:14 (usunięta: 2003-09-18 14:48:20) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Prężynie
  od dnia: 2003-09-05 14:51:13 (usunięta: 2003-09-18 14:49:42) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Prężynie
  od dnia: 2003-09-08 13:44:03 (usunięta: 2010-12-03 14:21:36) więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Zarządzenie Nr 31/2003 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  od dnia: 2003-09-08 13:38:51 (usunięta: 2010-12-03 14:21:59) więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • Zarządzenie Nr 31/2003 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
  od dnia: 2003-09-05 14:46:15 (usunięta: 2003-09-18 14:50:53) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. Kołłątaja 2
  od dnia: 2003-09-08 13:30:43 (usunięta: 2010-12-03 14:22:05) więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. Kołłątaja 2
  od dnia: 2003-09-05 14:38:55 (usunięta: 2003-09-18 14:52:31) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 33/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w Kolnowicach
  od dnia: 2003-09-04 14:07:53 (usunięta: 2010-12-03 15:28:12) więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • Zarządzenie Nr 34/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w Łączniku
  od dnia: 2003-09-04 14:00:48 (usunięta: 2010-12-03 15:28:37) więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • Zarządzenie Nr 35/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości w Łączniku
  od dnia: 2003-09-04 13:51:41 (usunięta: 2010-12-03 15:32:37) więcej>>
 • odsłon:
  441 
 • Zarządzenie Nr 36/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości-Mokra
  od dnia: 2003-09-03 14:03:28 (usunięta: 2010-12-03 15:32:44) więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • Zarządzenie Nr 38/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. Rynek 22
  od dnia: 2003-09-03 13:18:17 (usunięta: 2010-12-03 15:32:49) więcej>>
 • odsłon:
  499 
 • Zarządzenie Nr 39/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. Rynek 22
  od dnia: 2003-09-03 12:58:40 (usunięta: 2010-12-03 15:32:54) więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • Zarządzenie Nr 40/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. Rynek 22
  od dnia: 2003-09-01 15:49:16 (usunięta: 2010-12-03 15:33:01) więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • Zarządzenie Nr 41/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul.Rynek 22
  od dnia: 2003-09-01 15:40:38 (usunięta: 2010-12-03 15:33:07) więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • Zarządzenie Nr 42/2003 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  od dnia: 2003-09-01 15:28:29 (usunięta: 2010-12-03 15:33:12) więcej>>
 • odsłon:
  557 
 • Zarządzenie Nr 43/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w Pogórzu
  od dnia: 2003-09-01 15:19:17 (usunięta: 2010-12-03 15:33:19) więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • Zarządzenie Nr 44/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Białej
  od dnia: 2003-09-01 15:08:59 (usunięta: 2010-12-03 15:33:25) więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • Zarządzenie Nr 45/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości-Ligota Bialska
  od dnia: 2003-08-28 13:36:14 (usunięta: 2010-12-03 15:33:30) więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • Zarządzenie Nr 46/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-28 13:14:45 (usunięta: 2010-12-03 15:33:37) więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • Zarządzenie Nr 47/2003 w sprawie nabycia na mienie Gminy Biała działki, stanowiącej drogę dojazdową-Łącznik ul. Kwiatowa
  od dnia: 2003-08-28 13:02:15 (usunięta: 2010-12-03 15:34:01) więcej>>
 • odsłon:
  521 
 • Zarządzenie Nr 48/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. 1 Maja 20
  od dnia: 2003-08-28 12:55:50 (usunięta: 2010-12-03 15:34:08) więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • Zarządzenie Nr 49/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w Białej-ul.1 Maja 20
  od dnia: 2003-08-27 14:48:42 (usunięta: 2010-12-03 15:34:15) więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Zarządzenie Nr 50/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w Białej-ul.Rynek 13
  od dnia: 2003-08-27 14:39:29 (usunięta: 2010-12-03 15:34:21) więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • Zarządzenie Nr 51/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w Białej-ul.Rynek 13
  od dnia: 2003-08-27 14:30:59 (usunięta: 2010-12-03 15:34:30) więcej>>
 • odsłon:
  476 
 • Zarządzenie Nr 52/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-27 14:23:33 (usunięta: 2010-12-03 15:34:57) więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • Zarządzenie Nr 53/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-27 14:15:18 (usunięta: 2010-12-03 15:35:31) więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • Zarządzenie Nr 54/2003 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
  od dnia: 2003-08-27 14:05:24 (usunięta: 2010-12-03 15:35:46) więcej>>
 • odsłon:
  679 
 • Zarządzenie Nr 55/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-Kościuszki 20
  od dnia: 2003-08-27 13:34:22 (usunięta: 2010-12-03 15:35:39) więcej>>
 • odsłon:
  504 
 • Zarządzenie Nr 56/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku w Białej-ul. Prudnicka 4
  od dnia: 2003-08-27 13:19:09 (usunięta: 2010-12-03 15:36:00) więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • Zarządzenie Nr 57/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-27 12:57:45 (usunięta: 2010-12-03 15:36:12) więcej>>
 • odsłon:
  490 
 • Zarządzenie Nr 58/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-26 15:03:35 (usunięta: 2010-12-03 15:36:20) więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • Zarządzenie Nr 59/03 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
  od dnia: 2003-08-26 14:48:45 (usunięta: 2010-12-03 15:36:24) więcej>>
 • odsłon:
  566 
 • Zarządzenie Nr 60/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu położonego w Białej-ul.Opolska 2
  od dnia: 2003-08-26 14:26:12 (usunięta: 2010-12-03 15:36:40) więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • Zarządzenie Nr 61/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż
  od dnia: 2003-08-25 15:46:24 (usunięta: 2010-12-03 15:36:43) więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • Zarządzenie Nr 62/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-26 14:18:08 (usunięta: 2010-12-03 15:34:25) więcej>>
 • odsłon:
  496 
 • Zarządzenie Nr 63/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-25 15:37:40 (usunięta: 2010-12-03 15:37:27) więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Zarządzenie Nr 64/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-26 14:12:15 (usunięta: 2010-12-03 15:37:39) więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • Zarządzenie Nr 65/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-22 15:28:18 (usunięta: 2010-12-03 15:35:25) więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • Zarządzenie Nr 66/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-22 15:20:02 (usunięta: 2010-12-03 15:34:34) więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Zarządzenie Nr 67/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  od dnia: 2003-08-22 15:11:35 (usunięta: 2010-12-03 15:38:22) więcej>>
 • odsłon:
  497 
 • Zarządzenie Nr 68/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu-Biała ul.1 Maja 46-48
  od dnia: 2003-08-22 15:09:26 (usunięta: 2010-12-03 15:38:25) więcej>>
 • odsłon:
  481 
 • Zarządzenie Nr 69/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu-Biała ul. Kołłątaja 2 i 4, ul. 1Maja 30
  od dnia: 2003-08-22 15:05:28 (usunięta: 2010-12-03 15:36:31) więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • Zarządzenie Nr 7/2003 w sprawie dokonania darowizny na rzecz Związku Gmin AQUA SILESIA nieruchomości położonej w Prężynie
  od dnia: 2003-09-18 11:02:17 (usunięta: 2003-09-18 14:35:19) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 70/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu-Biała ul. Kołłątaja 2 i 4, ul. 1Maja 30
  od dnia: 2003-08-22 15:00:53 (usunięta: 2010-12-03 15:38:49) więcej>>
 • odsłon:
  515 
 • Zarządzenie Nr 71/2003 w sprawie korekty udziału w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Białej ul. Kościuszki 20
  od dnia: 2003-08-22 14:54:42 (usunięta: 2010-12-03 15:34:44) więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • Zarządzenie Nr 72/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym-nieruchomość w Kolnowicach
  od dnia: 2003-08-22 14:46:59 (usunięta: 2010-12-03 15:36:16) więcej>>
 • odsłon:
  488 
 • Zarządzenie Nr 73/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym-nieruchomość w Mokrej
  od dnia: 2003-08-22 14:42:37 (usunięta: 2010-12-03 15:36:35) więcej>>
 • odsłon:
  478 
 • Zarządzenie Nr 74/2003 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym-nieruchomość w Łączniku
  od dnia: 2003-08-22 14:36:55 (usunięta: 2010-12-03 15:38:54) więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • Zarządzenie Nr 75/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-22 14:30:45 (usunięta: 2010-12-03 15:35:17) więcej>>
 • odsłon:
  503 
 • Zarządzenie Nr 76/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok 2003
  od dnia: 2003-08-21 15:36:11 (usunięta: 2003-08-22 07:46:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 76/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-27 12:43:43 (usunięta: 2010-12-03 15:34:40) więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • Zarządzenie Nr 77/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  od dnia: 2003-08-21 15:32:16 (usunięta: 2010-12-03 15:39:05) więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • Zarządzenie Nr 78/2003 w sprawie powołania komisji d/s odbioru zadania-kanalizacja osiedle 40-lecia
  od dnia: 2003-08-22 14:21:00 (usunięta: 2010-12-03 15:36:27) więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • Zarządzenie Nr 78/2003 w sprawie powołania komisji d/s odbioru zadania-kanalizacja osiedle 40-lecia
  od dnia: 2003-08-21 15:29:01 (usunięta: 2003-08-22 14:06:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 79/2003 w sprawie powołania komisji d/s odbioru zadania - wodociąg we wsi Kolnowice
  od dnia: 2003-08-22 14:24:10 (usunięta: 2010-12-03 15:35:42) więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • Zarządzenie Nr 79/2003 w sprawie powołania komisji d/s odbioru zadania - wodociąg we wsi Kolnowice
  od dnia: 2003-08-21 15:25:20 (usunięta: 2003-08-22 14:05:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 8/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej
  od dnia: 2003-09-18 10:53:08 (usunięta: 2003-09-18 14:32:22) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 80/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-21 15:20:32 (usunięta: 2010-12-03 15:38:59) więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • Zarządzenie Nr 81/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok 2003
  od dnia: 2003-08-21 15:15:47 (usunięta: 2010-12-03 15:39:09) więcej>>
 • odsłon:
  483 
 • Zarządzenie Nr 82/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-26 15:16:44 (usunięta: 2010-12-03 15:39:14) więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • Zarządzenie Nr 83/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok 2003
  od dnia: 2003-08-21 15:12:19 (usunięta: 2010-12-03 15:39:24) więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • Zarządzenie Nr 84/2003 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała
  od dnia: 2003-08-21 15:07:02 (usunięta: 2010-12-03 15:36:52) więcej>>
 • odsłon:
  656 
 • Zarządzenie Nr 85/2003 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Dębinie
  od dnia: 2003-08-21 14:57:05 (usunięta: 2010-12-03 15:39:45) więcej>>
 • odsłon:
  505 
 • Zarządzenie Nr 86/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Mokrej
  od dnia: 2003-08-21 14:53:18 (usunięta: 2010-12-03 15:35:03) więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • Zarządzenie Nr 87/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kolnowicach
  od dnia: 2003-08-21 14:49:34 (usunięta: 2010-12-03 15:38:29) więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • Zarządzenie Nr 88/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-26 15:33:24 (usunięta: 2010-11-29 14:51:11) więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • Zarządzenie Nr 89/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-08-26 15:22:27 (usunięta: 2010-12-03 15:37:47) więcej>>
 • odsłon:
  510 
 • Zarządzenie Nr 9/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Białej na rzecz jej użytkowników wieczystych
  od dnia: 2003-09-18 10:47:52 (usunięta: 2003-09-18 14:34:07) więcej>>
 • odsłon:
 • Zarządzenie Nr 91/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-09-01 14:58:53 (usunięta: 2010-12-03 15:39:49) więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • Zarządzenie Nr 92/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-09-01 14:48:52 (usunięta: 2010-12-03 15:38:33) więcej>>
 • odsłon:
  480 
 • Zarządzenie Nr 93/2003 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2003
  od dnia: 2003-11-21 14:01:37 (usunięta: 2010-12-03 15:39:57) więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • Zarządzenie Nr 94/2003 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Prężynie stanowiącej mienie Gminy Biała a oznaczonej jako działka 229/4 m.3
  od dnia: 2003-11-24 09:38:18 (usunięta: 2010-12-03 15:34:50) więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • Zarządzenie Nr 95/2003 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Biała położonej w Dębinie, oznaczonej jako działki 97 i 211/98 m.4 obręb Łącznik na okres 10 lat
  od dnia: 2003-11-24 09:50:41 (usunięta: 2010-12-03 15:36:48) więcej>>
 • odsłon:
  470 
 • Zarządzenie Nr 96/2003 w sprawie oddania w dzierżawę 1/6 części nieruchomości zabudowanej położonej w Białej przy Placu Zamkowym 7, stanowiącej mienie Gminy Biała a oznaczonej jako działka 1265 mapa 20 o pow. 0,0291 ha
  od dnia: 2003-11-24 10:01:40 (usunięta: 2010-12-03 15:40:02) więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • Zarządzenie Nr 97/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003.
  od dnia: 2003-11-24 10:13:25 (usunięta: 2010-11-29 14:51:22) więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • Zarządzenie Nr 98/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-11-24 14:09:44 (usunięta: 2010-12-03 15:37:32) więcej>>
 • odsłon:
  514 
 • Zarządzenie Nr 99/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Białej ul. 1 Maja 46-48 w klatce schodowej ul. 1 Maja 48 na rzecz dotychczasowego najemcy.
  od dnia: 2003-11-24 14:39:00 (usunięta: 2010-12-03 15:40:07) więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Zarządzenie: Nr 100/2003 W sprawie korekty udziału w częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Białej ul. 1 Maja 20 oraz udziału we współwłasności gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka 1069 mapa 18 o powierzchni 0,0559 ha
  od dnia: 2003-11-25 11:03:09 (usunięta: 2010-12-03 15:40:14) więcej>>
 • odsłon:
  485 
 • Zarządzenie: Nr 101/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Białej ul. Parkowa 1,3,5 w klatce schodowej ul. Parkowa 5 na rzecz dotychczasowego najemcy
  od dnia: 2003-11-25 11:12:44 (usunięta: 2010-12-03 15:40:20) więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • Zarządzenie: Nr 102/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Białej ul. Lipowa 3a na rzecz dotychczasowego najemcy
  od dnia: 2003-11-25 11:16:58 (usunięta: 2010-12-03 15:35:07) więcej>>
 • odsłon:
  473 
 • Zarządzenie: Nr 103/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Białej w budynku ul. Kołłątaja 2 i 4 i ul. 1Maja 30 na rzecz dotychczasowego najemcy
  od dnia: 2003-11-25 11:24:32 (usunięta: 2010-12-03 15:35:21) więcej>>
 • odsłon:
  489 
 • Zarządzenie: Nr 104/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Łączniku przy ulicy Nowej 4a
  od dnia: 2003-11-25 11:29:46 (usunięta: 2010-12-03 15:40:25) więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • Zarządzenie: Nr 105/2003 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania, nieruchomości położonej w Mokrej stanowiącej mienie Gminy Biała
  od dnia: 2003-11-25 11:35:03 (usunięta: 2010-12-03 15:40:30) więcej>>
 • odsłon:
  512 
 • Zarządzenie: Nr 106/2003 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  od dnia: 2003-11-26 13:53:29 (usunięta: 2010-12-03 15:35:13) więcej>>
 • odsłon:
  1092 
 • Zarządzenie: Nr 107/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-11-26 14:00:39 (usunięta: 2010-12-03 15:40:36) więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Zarządzenie: Nr 108/2003 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-12-09 09:20:59 (usunięta: 2010-11-29 14:45:57) więcej>>
 • odsłon:
  490 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)
 • Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  od dnia: 2006-12-04 11:39:57 więcej>>
 • odsłon:
  1652 
 • Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  od dnia: 2006-12-15 11:30:16 więcej>>
 • odsłon:
  1672 
 • Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  od dnia: 2007-03-15 11:26:27 więcej>>
 • odsłon:
  1726 
 • Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  od dnia: 2007-09-05 19:30:38 więcej>>
 • odsłon:
  1622 
 • Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  od dnia: 2007-03-29 09:12:23 więcej>>
 • odsłon:
  1433 
 • Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  od dnia: 2007-04-18 19:58:38 więcej>>
 • odsłon:
  1519 
 • Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  od dnia: 2007-05-27 20:14:41 więcej>>
 • odsłon:
  1298 
 • Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Białej w 03 lipca 2007 r.
  od dnia: 2007-06-26 21:56:04 (usunięta: 2010-12-03 15:35:52) więcej>>
 • odsłon:
  751 
 • Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  od dnia: 2007-10-02 19:56:26 więcej>>
 • odsłon:
  1427 
 • Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  od dnia: 2007-10-20 17:30:24 więcej>>
 • odsłon:
  1150 
 • Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  od dnia: 2007-11-29 20:55:53 więcej>>
 • odsłon:
  1095 
 • Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  od dnia: 2007-12-19 19:23:23 więcej>>
 • odsłon:
  1329 
 • Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  od dnia: 2008-02-20 18:06:33 więcej>>
 • odsłon:
  1098 
 • Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  od dnia: 2008-12-28 13:44:51 więcej>>
 • odsłon:
  1784 
 • Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  od dnia: 2010-01-07 18:17:31 więcej>>
 • odsłon:
  2066 
 • Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  od dnia: 2011-04-27 14:38:36 więcej>>
 • odsłon:
  1136 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
 • Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  od dnia: 2007-10-02 20:03:22 więcej>>
 • odsłon:
  1280 
 • Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  od dnia: 2007-11-05 18:44:44 więcej>>
 • odsłon:
  1501 
 • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  od dnia: 2009-04-23 12:50:50 więcej>>
 • odsłon:
  2059 
 • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  od dnia: 2012-06-05 14:57:41 więcej>>
 • odsłon:
  2023 
 • Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  od dnia: 2011-01-21 08:08:30 więcej>>
 • odsłon:
  1901 
 • Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  od dnia: 2006-12-13 08:56:36 więcej>>
 • odsłon:
  1857 
 • Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  od dnia: 2006-12-13 08:57:34 więcej>>
 • odsłon:
  1629 
 • Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  od dnia: 2007-03-15 09:02:44 więcej>>
 • odsłon:
  2008 
 • Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  od dnia: 2007-03-19 10:41:26 więcej>>
 • odsłon:
  1747 
 • Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  od dnia: 2007-09-05 20:18:39 więcej>>
 • odsłon:
  1413 
 • Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  od dnia: 2007-04-18 20:52:50 więcej>>
 • odsłon:
  1686 
 • Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  od dnia: 2007-05-27 18:59:54 więcej>>
 • odsłon:
  1401 
 • Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  od dnia: 2007-06-07 22:04:54 więcej>>
 • odsłon:
  1338 
 • Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  od dnia: 2007-07-08 20:51:17 więcej>>
 • odsłon:
  1390 
 • Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  od dnia: 2008-01-10 23:37:03 więcej>>
 • odsłon:
  1187 
 • Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  od dnia: 2008-01-14 15:54:09 więcej>>
 • odsłon:
  1319 
 • Uuchwały z XIV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  od dnia: 2008-03-12 18:14:49 (usunięta: 2009-02-13 09:51:02) więcej>>
 • odsłon:
  215 
  Dział: AKTY PRAWNE
  Pozycja menu: Archiwum aktów prawnych
 • Archiwum aktów prawnych
  od dnia: 2011-01-13 11:04:21 więcej>>
 • odsłon:
  1811 
  Dział: FINANSE I MIENIE
  Pozycja menu: Budżet Gminy
 • Budżet 2011
  od dnia: 2012-05-29 13:20:37 więcej>>
 • odsłon:
  1067 
 • Budżet 2012
  od dnia: 2012-10-19 11:11:01 więcej>>
 • odsłon:
  850 
 • Budżet Gminy 2003
  od dnia: 2007-01-11 13:56:40 (usunięta: 2009-02-23 10:40:10) więcej>>
 • odsłon:
  780 
 • Budżet Gminy 2004
  od dnia: 2004-07-12 14:06:21 (usunięta: 2009-02-23 10:41:31) więcej>>
 • odsłon:
  577 
 • Budżet Gminy 2005
  od dnia: 2005-01-27 09:49:21 (usunięta: 2009-02-23 10:42:20) więcej>>
 • odsłon:
  729 
 • Budżet Gminy 2006
  od dnia: 2006-02-15 11:35:44 więcej>>
 • odsłon:
  1588 
 • Budżet Gminy 2007
  od dnia: 2007-01-10 12:19:31 więcej>>
 • odsłon:
  1651 
 • Budżet Gminy 2008
  od dnia: 2008-04-22 14:56:43 więcej>>
 • odsłon:
  1062 
 • Budżet Gminy 2009
  od dnia: 2009-02-23 10:39:04 więcej>>
 • odsłon:
  1389 
 • Budżet Gminy 2010
  od dnia: 2010-01-15 10:59:25 więcej>>
 • odsłon:
  1301 
 • Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  od dnia: 2008-08-27 11:24:36 więcej>>
 • odsłon:
  1039 
 • Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  od dnia: 2009-08-05 08:38:02 więcej>>
 • odsłon:
  800 
 • Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  od dnia: 2008-01-07 14:04:49 więcej>>
 • odsłon:
  1330 
 • Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  od dnia: 2008-01-07 14:10:33 więcej>>
 • odsłon:
  1385 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  od dnia: 2011-05-31 18:23:12 więcej>>
 • odsłon:
  1108 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  od dnia: 2006-05-31 13:34:06 więcej>>
 • odsłon:
  1331 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  od dnia: 2007-05-24 12:56:05 więcej>>
 • odsłon:
  1107 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  od dnia: 2008-04-25 11:21:32 więcej>>
 • odsłon:
  910 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  od dnia: 2009-05-14 10:11:12 więcej>>
 • odsłon:
  667 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  od dnia: 2010-08-26 13:13:36 więcej>>
 • odsłon:
  709 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  od dnia: 2007-07-26 13:05:16 więcej>>
 • odsłon:
  1131 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  od dnia: 2008-07-28 10:19:49 więcej>>
 • odsłon:
  873 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  od dnia: 2009-07-29 11:08:13 więcej>>
 • odsłon:
  844 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  od dnia: 2010-08-26 14:43:33 więcej>>
 • odsłon:
  641 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  od dnia: 2007-10-22 14:34:50 więcej>>
 • odsłon:
  983 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  od dnia: 2008-10-29 11:39:25 więcej>>
 • odsłon:
  721 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  od dnia: 2009-11-04 13:07:26 więcej>>
 • odsłon:
  712 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  od dnia: 2010-10-22 15:09:47 więcej>>
 • odsłon:
  676 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  od dnia: 2007-05-30 14:34:39 więcej>>
 • odsłon:
  1091 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  od dnia: 2008-05-30 09:52:54 więcej>>
 • odsłon:
  1053 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  od dnia: 2009-05-29 09:54:21 więcej>>
 • odsłon:
  763 
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  od dnia: 2010-06-29 11:18:23 więcej>>
 • odsłon:
  1079 
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  od dnia: 2007-04-02 13:39:21 więcej>>
 • odsłon:
  1147 
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  od dnia: 2008-03-21 09:25:45 więcej>>
 • odsłon:
  901 
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  od dnia: 2009-03-27 09:24:44 więcej>>
 • odsłon:
  986 
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  od dnia: 2010-03-22 10:18:20 więcej>>
 • odsłon:
  981 
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  od dnia: 2011-03-25 15:16:19 więcej>>
 • odsłon:
  607 
 • Uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2004-01-07 15:16:36 (usunięta: 2009-02-23 10:39:59) więcej>>
 • odsłon:
  873 
 • Uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2004
  od dnia: 2004-07-12 14:07:20 (usunięta: 2009-02-23 10:40:55) więcej>>
 • odsłon:
  677 
 • Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  od dnia: 2008-12-31 13:03:10 więcej>>
 • odsłon:
  1073 
 • Wykonanie budżetu Gminy Biała za 2005
  od dnia: 2006-07-06 08:15:15 (usunięta: 2009-02-23 10:42:04) więcej>>
 • odsłon:
  619 
 • Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2003
  od dnia: 2003-07-14 12:13:58 (usunięta: 2009-02-23 10:39:44) więcej>>
 • odsłon:
  967 
 • Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na rok kalendarzowy 2004
  od dnia: 2004-07-12 14:08:13 (usunięta: 2009-02-23 10:40:23) więcej>>
 • odsłon:
  625 
  Dział: FINANSE I MIENIE
  Pozycja menu: Podatki i opłaty
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  od dnia: 2004-07-02 14:20:53 więcej>>
 • odsłon:
  1722 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  od dnia: 2004-07-02 14:17:05 więcej>>
 • odsłon:
  1378 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  od dnia: 2005-02-04 14:30:55 więcej>>
 • odsłon:
  1365 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  od dnia: 2006-10-06 14:05:53 więcej>>
 • odsłon:
  1598 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  od dnia: 2008-01-14 15:32:37 więcej>>
 • odsłon:
  1698 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  od dnia: 2008-01-14 17:47:42 więcej>>
 • odsłon:
  1059 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  od dnia: 2010-01-08 09:56:17 więcej>>
 • odsłon:
  1325 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  od dnia: 2010-01-08 10:26:28 więcej>>
 • odsłon:
  1059 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  od dnia: 2010-12-22 09:07:59 więcej>>
 • odsłon:
  855 
 • Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  od dnia: 2012-01-09 08:16:32 więcej>>
 • odsłon:
  694 
  Dział: FINANSE I MIENIE
  Pozycja menu: Mienie Gminy
 • Mienie Gminy
  od dnia: 2009-02-09 12:01:36 więcej>>
 • odsłon:
  956 
 • Mienie Gminy 2004
  od dnia: 2011-07-04 13:01:54 więcej>>
 • odsłon:
  972 
 • Mienie Gminy 2005
  od dnia: 2011-07-04 13:02:21 więcej>>
 • odsłon:
  931 
 • Mienie Gminy 2006
  od dnia: 2011-07-04 13:02:37 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • Mienie Gminy 2007
  od dnia: 2011-07-04 13:02:59 więcej>>
 • odsłon:
  1023 
 • Mienie Gminy 2008
  od dnia: 2011-07-04 13:03:32 więcej>>
 • odsłon:
  688 
 • Mienie Gminy 2009
  od dnia: 2011-07-04 13:03:52 więcej>>
 • odsłon:
  664 
 • Mienie Gminy 2010
  od dnia: 2011-07-04 13:17:06 więcej>>
 • odsłon:
  727 
  Dział: FINANSE I MIENIE
  Pozycja menu: Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
 • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku
  od dnia: 2007-05-30 14:32:08 więcej>>
 • odsłon:
  3095 
 • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 roku
  od dnia: 2007-05-30 14:34:14 więcej>>
 • odsłon:
  1319 
 • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 roku
  od dnia: 2008-05-30 10:07:54 więcej>>
 • odsłon:
  742 
 • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008 roku
  od dnia: 2009-05-29 09:57:16 więcej>>
 • odsłon:
  774 
 • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009 roku
  od dnia: 2010-06-29 11:19:02 więcej>>
 • odsłon:
  1094 
 • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010 roku
  od dnia: 2011-07-04 12:45:00 więcej>>
 • odsłon:
  974 
 • Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  od dnia: 2012-05-29 13:21:58 więcej>>
 • odsłon:
  731 
  Dział: INFORMACJA PUBLICZNA
  Pozycja menu: Kto udostępnia
 • Kto udostępnia
  od dnia: 2012-10-03 09:44:51 więcej>>
 • odsłon:
  3293 
  Dział: INFORMACJA PUBLICZNA
  Pozycja menu: Wniosek o udostępnianie
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  od dnia: 2012-09-11 11:25:35 więcej>>
 • odsłon:
  2375 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Biała
 • Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała
  od dnia: 2007-03-20 14:29:50 (usunięta: 2011-01-03 14:22:29) więcej>>
 • odsłon:
  3150 
 • Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  od dnia: 2011-01-03 14:22:13 więcej>>
 • odsłon:
  2813 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Informacje dla przedsiębiorców
 • Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała
  od dnia: 2012-10-05 10:03:41 więcej>>
 • odsłon:
  604 
 • Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  od dnia: 2011-11-07 13:41:12 więcej>>
 • odsłon:
  741 
 • Zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  od dnia: 2007-03-20 14:31:11 (usunięta: 2012-10-05 10:04:01) więcej>>
 • odsłon:
  557 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  od dnia: 2012-12-06 14:38:25 więcej>>
 • odsłon:
  1642 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Publicznie dostępny wykaz danych z ochrony środowiska
 • Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  od dnia: 2011-11-07 10:39:44 więcej>>
 • odsłon:
  2044 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  od dnia: 2011-11-07 12:37:24 więcej>>
 • odsłon:
  1921 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami
 • Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  od dnia: 2007-05-23 12:15:56 więcej>>
 • odsłon:
  3306 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Ogłoszenie i informacje
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  od dnia: 2010-04-12 14:54:53 więcej>>
 • odsłon:
  613 
 • Zasady postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
  od dnia: 2009-02-13 15:00:46 więcej>>
 • odsłon:
  740 
  Dział: OCHRONA ŚRODOWISKA
  Pozycja menu: Decyzje środowiskowe
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Białej w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  od dnia: 2009-12-08 12:18:28 (usunięta: 2010-07-08 14:05:34) więcej>>
 • odsłon:
  158 
 • Budowa kolektora sanitarnego w Białej
  od dnia: 2009-12-08 12:23:02 (usunięta: 2010-07-08 14:06:03) więcej>>
 • odsłon:
  164 
 • Budowa stawów rakowych w Mokrej
  od dnia: 2011-03-01 13:34:41 więcej>>
 • odsłon:
  998 
 • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  od dnia: 2012-10-16 13:34:09 więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  od dnia: 2012-06-28 13:39:30 więcej>>
 • odsłon:
  492 
 • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  od dnia: 2011-09-02 14:29:03 więcej>>
 • odsłon:
  669 
 • Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  od dnia: 2012-10-22 14:11:57 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  od dnia: 2009-03-11 12:44:33 więcej>>
 • odsłon:
  1218 
 • Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  od dnia: 2010-12-08 13:11:36 więcej>>
 • odsłon:
  1133 
 • Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  od dnia: 2009-06-25 13:27:28 więcej>>
 • odsłon:
  1224 
 • Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  od dnia: 2010-08-30 14:24:51 więcej>>
 • odsłon:
  1186 
 • Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  od dnia: 2010-06-17 10:49:15 więcej>>
 • odsłon:
  1099 
 • Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej
  od dnia: 2009-05-26 13:14:00 (usunięta: 2009-06-05 09:27:16) więcej>>
 • odsłon:
  79 
 • Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  od dnia: 2009-10-13 08:19:08 więcej>>
 • odsłon:
  1108 
 • Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  od dnia: 2010-05-06 11:18:06 więcej>>
 • odsłon:
  1133 
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  od dnia: 2012-02-01 10:44:32 więcej>>
 • odsłon:
  648 
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  od dnia: 2010-08-30 14:29:30 więcej>>
 • odsłon:
  1036 
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  od dnia: 2012-06-08 10:41:44 więcej>>
 • odsłon:
  1001 
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  od dnia: 2009-09-29 13:09:16 więcej>>
 • odsłon:
  1431 
 • Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  od dnia: 2009-07-08 14:41:17 więcej>>
 • odsłon:
  1467 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  od dnia: 2008-04-29 22:34:01 więcej>>
 • odsłon:
  8448 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
 • Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  od dnia: 2012-11-27 13:30:29 więcej>>
 • odsłon:
  1951 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Gminne Centrum Kultury w Białej
 • Gminne Centrum Kultury w Białej
  od dnia: 2012-10-09 16:36:20 więcej>>
 • odsłon:
  1890 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Gimnazja
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku
  od dnia: 2008-09-02 10:05:09 (usunięta: 2012-11-27 13:44:00) więcej>>
 • odsłon:
  982 
 • Publiczne Gimnazjum w Białej
  od dnia: 2012-10-09 16:49:17 więcej>>
 • odsłon:
  2237 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Szkoły Podstawowe
 • 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej
  od dnia: 2008-08-27 08:27:17 (usunięta: 2011-11-23 13:34:21) więcej>>
 • odsłon:
  1188 
 • 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku
  od dnia: 2003-07-18 12:35:07 (usunięta: 2011-11-23 13:34:29) więcej>>
 • odsłon:
  1128 
 • 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gostomi
  od dnia: 2008-07-18 11:33:31 (usunięta: 2008-08-27 08:40:19) więcej>>
 • odsłon:
  85 
 • 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu
  od dnia: 2008-08-27 08:51:31 (usunięta: 2011-11-23 13:35:02) więcej>>
 • odsłon:
  600 
 • 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiczu
  od dnia: 2008-08-27 08:51:59 (usunięta: 2011-11-23 13:34:59) więcej>>
 • odsłon:
  970 
 • 5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda Augustyna w Grabinie
  od dnia: 2008-08-27 09:31:34 (usunięta: 2011-11-23 13:36:52) więcej>>
 • odsłon:
  450 
 • 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radostyni
  od dnia: 2003-07-18 12:46:35 (usunięta: 2008-08-27 08:40:47) więcej>>
 • odsłon:
  510 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Zespoły Szkolno-Przedszkolne
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  od dnia: 2011-12-15 07:53:12 więcej>>
 • odsłon:
  810 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  od dnia: 2012-11-27 13:43:10 więcej>>
 • odsłon:
  583 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Przedszkola
 • 1. Publiczne Przedszkole w Białej
  od dnia: 2008-08-27 10:45:08 (usunięta: 2011-11-23 13:33:21) więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • 2. Publiczne Przedszkole w Łączniku
  od dnia: 2008-08-27 10:46:29 (usunięta: 2011-11-23 13:33:38) więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • 3. Publiczne Przedszkole w Chrzelicach
  od dnia: 2003-07-17 14:25:28 (usunięta: 2008-08-27 10:54:49) więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • 3. Publiczne Przedszkole w Gostomi
  od dnia: 2008-08-27 10:49:24 (usunięta: 2011-11-23 13:33:46) więcej>>
 • odsłon:
  444 
 • 4. Publiczne Przedszkole w Ligocie Bialskiej
  od dnia: 2008-08-27 10:53:24 (usunięta: 2011-11-23 13:33:53) więcej>>
 • odsłon:
  969 
 • 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu, Publiczne Przedszkole w Pogórzu
  od dnia: 2008-08-27 10:52:26 (usunięta: 2011-11-23 13:33:59) więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • 6. Oddziały przedszkolne w strukturze szkół podstawowych
  od dnia: 2008-08-27 11:59:33 (usunięta: 2011-11-23 13:34:05) więcej>>
 • odsłon:
  343 
  Dział: JEDNOSTKI POMOCNICZE
  Pozycja menu: Sołectwa
 • Sołectwa
  od dnia: 2012-09-18 14:55:49 więcej>>
 • odsłon:
  6751 
  Dział: JEDNOSTKI POMOCNICZE
  Pozycja menu: Osiedla
 • Osiedla
  od dnia: 2010-07-08 08:09:19 więcej>>
 • odsłon:
  2447 
  Dział: JEDNOSTKI POMOCNICZE
  Pozycja menu: Statuty
 • Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  od dnia: 2010-12-31 11:53:35 więcej>>
 • odsłon:
  2537 
  Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Pozycja menu: Informacje ogólne
 • Akty prawne
  od dnia: 2012-11-21 14:32:41 więcej>>
 • odsłon:
  735 
 • Informacje dotyczące współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami użytku publicznego
  od dnia: 2011-06-08 09:04:49 (usunięta: 2011-12-08 14:33:06) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Informacje podstawowe
  od dnia: 2011-12-08 14:32:23 więcej>>
 • odsłon:
  702 
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  od dnia: 2011-10-29 22:00:12 (usunięta: 2011-12-08 14:33:57) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Sprawozdania Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał
  od dnia: 2011-10-11 15:03:46 (usunięta: 2011-12-08 14:33:43) więcej>>
 • odsłon:
  114 
 • Sprawozdanie Birmistrza Białej z przebigu i wyników konsultacji projektu uchwały z dnia 18.10.2011r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi
  od dnia: 2011-11-22 08:33:41 (usunięta: 2011-12-08 14:32:37) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu Uchwały z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Biała
  od dnia: 2011-08-10 11:36:47 (usunięta: 2011-12-08 14:33:28) więcej>>
 • odsłon:
  162 
 • Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  od dnia: 2011-08-08 08:22:06 (usunięta: 2011-12-08 14:33:17) więcej>>
 • odsłon:
  69 
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2012
  od dnia: 2011-10-29 22:02:03 (usunięta: 2011-12-08 14:34:09) więcej>>
 • odsłon:
  67 
  Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Pozycja menu: Wykaz organizacji pozarządowych
 • Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała
  od dnia: 2010-07-23 12:14:54 więcej>>
 • odsłon:
  3682 
  Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Pozycja menu: Karta współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Karta współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi
  od dnia: 2007-02-08 08:44:12 (usunięta: 2009-02-02 14:59:19) więcej>>
 • odsłon:
  701 
  Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Pozycja menu: Program współpracy
 • Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
  od dnia: 2011-02-02 12:29:53 (usunięta: 2012-10-02 11:12:53) więcej>>
 • odsłon:
  434 
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007
  od dnia: 2007-02-08 08:44:34 (usunięta: 2009-02-02 15:07:10) więcej>>
 • odsłon:
  799 
 • Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
  od dnia: 2009-02-03 09:03:53 (usunięta: 2011-02-02 12:30:07) więcej>>
 • odsłon:
  251 
 • Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
  od dnia: 2009-12-22 15:44:35 (usunięta: 2011-02-02 12:30:16) więcej>>
 • odsłon:
  86 
  Dział: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Pozycja menu: Karta współpracy
 • Karta współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi
  od dnia: 2009-02-03 10:44:33 (usunięta: 2012-10-02 08:35:28) więcej>>
 • odsłon:
  608 
  Dział: PRZETARGI
  Pozycja menu: Zamówienia publiczne
 • Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  od dnia: 2012-07-06 11:59:00 więcej>>
 • odsłon:
  992 
 • Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  od dnia: 2011-12-28 13:43:33 więcej>>
 • odsłon:
  1181 
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  od dnia: 2011-11-16 12:01:51 więcej>>
 • odsłon:
  1703 
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  od dnia: 2011-09-02 12:05:07 (usunięta: 2011-10-07 11:52:50) więcej>>
 • odsłon:
  253 
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Górka Prudnicka (Brzeźnica)
  od dnia: 2010-05-28 10:49:47 (usunięta: 2011-01-17 12:43:32) więcej>>
 • odsłon:
  670 
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  od dnia: 2012-06-06 14:16:07 więcej>>
 • odsłon:
  989 
 • Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustami drogowymi w Laskowcu gmina Biała.
  od dnia: 2010-05-11 10:30:27 (usunięta: 2011-01-17 12:54:59) więcej>>
 • odsłon:
  412 
 • Budowa instalacji c.o. przu ul. Rynek 11 w Białej
  od dnia: 2011-01-17 12:48:13 (usunięta: 2011-09-09 11:49:11) więcej>>
 • odsłon:
  795 
 • Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  od dnia: 2012-03-09 15:01:08 więcej>>
 • odsłon:
  1094 
 • Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  od dnia: 2012-06-06 14:19:54 więcej>>
 • odsłon:
  1078 
 • Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  od dnia: 2012-05-30 13:48:25 więcej>>
 • odsłon:
  1293 
 • Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  od dnia: 2012-09-04 14:00:45 więcej>>
 • odsłon:
  1113 
 • Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  od dnia: 2012-11-06 13:53:26 więcej>>
 • odsłon:
  1225 
 • Dostawa i montaż urządzeń audiowizualnych do Urzędu Miejskiego w Białej
  od dnia: 2010-09-10 13:46:54 (usunięta: 2011-01-17 12:55:52) więcej>>
 • odsłon:
  294 
 • Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  od dnia: 2012-11-19 12:40:38 więcej>>
 • odsłon:
  738 
 • Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  od dnia: 2012-11-06 13:54:12 więcej>>
 • odsłon:
  1038 
 • Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  od dnia: 2012-06-05 08:18:35 więcej>>
 • odsłon:
  831 
 • Dostawa następujących materiałów: kostka brukowa betonowa grubości 8 cm (kolor szary) w ilości 463 m2, obrzeża betonowe 8/25/100 szare w ilości 150 m i krawężnik betonowy drogowy 15/30/100 w ilości 1355 m.
  od dnia: 2005-03-30 12:53:28 (usunięta: 2005-05-12 12:38:34) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Dostawa peletu do GOKSTiR w Białej i SP w Łączniku.
  od dnia: 2011-01-19 14:22:39 (usunięta: 2011-04-07 14:41:00) więcej>>
 • odsłon:
  264 
 • Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dla przedszkoli w Gminie Biała.
  od dnia: 2010-12-14 14:58:04 (usunięta: 2011-07-22 14:51:47) więcej>>
 • odsłon:
  270 
 • Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi w Wilkowie
  od dnia: 2007-02-09 15:10:43 (usunięta: 2007-02-28 10:06:32) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji techniczno – wykonawczej na budowę kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Łącznik przy obiektach: Szkoły Podstawowej i Przedszkola na paliwo stałe eko - groszek
  od dnia: 2007-02-15 15:14:18 (usunięta: 2007-02-28 11:36:41) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług dokumentacyjnych na budowę dodatkowych punktów świetlnych
  od dnia: 2007-02-19 15:52:01 (usunięta: 2007-02-28 14:10:10) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług dokumentacyjnych na przebudowę dróg w Chrzelicach, Ligocie Bialskiej i Górce Prudnickiej.
  od dnia: 2007-02-15 14:46:48 (usunięta: 2007-02-28 13:05:59) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  od dnia: 2011-12-22 12:52:08 więcej>>
 • odsłon:
  1350 
 • Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  od dnia: 2012-02-17 12:56:51 więcej>>
 • odsłon:
  934 
 • Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  od dnia: 2012-03-21 14:21:18 więcej>>
 • odsłon:
  1035 
 • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę dróg (ulic: K. Koziołka, F. Suchego, A. Bożka, A. Zawadzkiego) na osiedlu 40-lecia w Białej”
  od dnia: 2006-09-04 15:57:16 (usunięta: 2006-09-28 10:57:30) więcej>>
 • odsłon:
  80 
 • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę nawierzchni drogi gminnej we wsi Wilków i włączenie do drogi powiatowej.
  od dnia: 2007-02-05 12:13:49 (usunięta: 2007-02-15 09:07:33) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wydanie gazety lokalnej Panorama Bialska
  od dnia: 2007-01-16 13:14:06 (usunięta: 2007-02-05 09:37:10) więcej>>
 • odsłon:
  59 
 • nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  od dnia: 2006-09-28 13:11:55 (usunięta: 2006-09-28 13:20:13) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Ludowej 2 w Białej na potrzeby Gminy Biała
  od dnia: 2007-02-23 09:35:08 (usunięta: 2007-03-15 10:12:18) więcej>>
 • odsłon:
  211 
 • Ogłoszenie (wszczęcie postępowania) o przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 26-28 w Białej.
  od dnia: 2010-04-30 11:48:10 (usunięta: 2011-01-17 12:56:33) więcej>>
 • odsłon:
  374 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych będących własnością Gminy Biała
  od dnia: 2007-09-03 09:46:15 (usunięta: 2008-01-07 10:32:53) więcej>>
 • odsłon:
  432 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na budowę kanalizacji sanitarnej w Białej ? przyłącza kanalizacyjne na ul. Kopernika.
  od dnia: 2008-05-21 09:28:58 (usunięta: 2008-07-09 08:04:58) więcej>>
 • odsłon:
  199 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na budowę kanalizacji sanitarnej w Białej przy ulicy Kochanowskiego i Eichendorffa o długości: - sieć rozdzielcza 847 mb - przykanaliki 280 mb
  od dnia: 2007-10-11 10:38:04 (usunięta: 2008-05-12 15:00:20) więcej>>
 • odsłon:
  826 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na budowę linii kablowej do zasilania projektowanych latarń przy drodze gminnej w Łączniku ul. Sportowa dz. 242, 514/112.
  od dnia: 2008-06-26 11:42:30 (usunięta: 2008-10-27 12:12:57) więcej>>
 • odsłon:
  319 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na modernizację źródła ciepła w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Białej.
  od dnia: 2008-09-25 13:59:39 (usunięta: 2009-01-23 07:55:39) więcej>>
 • odsłon:
  226 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi - ul. Kwiatowej w Łączniku o szerokości pasa drogowego 4m i długości 124,20m, gmina Biała
  od dnia: 2008-05-19 12:44:28 (usunięta: 2008-09-02 11:31:51) więcej>>
 • odsłon:
  199 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Górka Prudnicka, gmina Biała.
  od dnia: 2008-07-08 12:28:25 (usunięta: 2008-10-27 12:13:01) więcej>>
 • odsłon:
  207 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ligota Bialska
  od dnia: 2008-06-27 09:58:16 (usunięta: 2008-10-27 12:13:06) więcej>>
 • odsłon:
  216 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi ul. Młyńskiej w miejscowości Łącznik - droga gminna.
  od dnia: 2008-05-21 12:44:31 (usunięta: 2008-09-02 11:31:46) więcej>>
 • odsłon:
  225 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę nawierzchni drogi ul. Skowrońskiego w Łączniku, gmina Biała o długości 141,30m i szerokości zmiennej od 3,0 m do 3,5 m.
  od dnia: 2007-10-02 11:10:09 (usunięta: 2008-01-07 10:32:45) więcej>>
 • odsłon:
  246 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno-bitumiczną metodą frezowania
  od dnia: 2008-02-29 10:38:21 (usunięta: 2008-05-12 14:59:25) więcej>>
 • odsłon:
  186 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont mieszkań komunalnych z podzieleniem dwóch mieszkań na cztery mieszkania socjalne - ul. Składowa 1, 48-210 Biała.
  od dnia: 2008-04-04 11:18:58 (usunięta: 2008-07-09 08:06:11) więcej>>
 • odsłon:
  135 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont mieszkań komunalnych z podzieleniem dwóch mieszkań na cztery mieszkania socjalne - ul. Składowa 1, 48-210 Biała.
  od dnia: 2008-02-12 11:32:33 (usunięta: 2008-05-12 14:59:07) więcej>>
 • odsłon:
  223 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont sali widowiskowo-konferencyjnej
  od dnia: 2008-09-19 08:41:01 (usunięta: 2009-01-23 07:55:31) więcej>>
 • odsłon:
  199 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont sali widowiskowo-konferencyjnej
  od dnia: 2008-06-24 13:16:57 (usunięta: 2008-07-07 10:43:14) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja 44 w Białej.
  od dnia: 2008-08-11 11:14:49 (usunięta: 2008-10-27 12:13:10) więcej>>
 • odsłon:
  197 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 041 000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Biała
  od dnia: 2007-05-28 15:32:32 (usunięta: 2007-06-05 12:58:36) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na wykonanie usług dokumentacyjnych na przebudowę dróg
  od dnia: 2008-07-07 14:09:35 (usunięta: 2008-10-27 12:13:14) więcej>>
 • odsłon:
  253 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w placówkach oświatowych
  od dnia: 2008-08-26 13:54:40 (usunięta: 2008-10-29 12:56:50) więcej>>
 • odsłon:
  248 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na zakup i dostawę kamienia na remont dróg polnych i gminnych na terenie Gminy Biała w ilości około 3000 ton.
  od dnia: 2008-02-21 08:50:59 (usunięta: 2008-05-12 14:58:40) więcej>>
 • odsłon:
  230 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na budowę linii napowietrznej i kablowej do zasilania projektowanych latarń oświetlenia ulicznego w Mokrej, gmina Biała, droga gminna dz. nr: 406/38, 605/36, 333/37, 606/36.
  od dnia: 2008-06-26 14:21:57 (usunięta: 2008-09-02 11:32:42) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na dostawę i wymianę stolarki okiennej
  od dnia: 2007-03-16 13:39:18 (usunięta: 2007-04-17 09:39:33) więcej>>
 • odsłon:
  214 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny, wielorodzinny w Brzeźnicy nr 10, gmina Biała
  od dnia: 2007-04-25 12:28:53 (usunięta: 2007-05-23 14:39:54) więcej>>
 • odsłon:
  107 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ligota Bialska
  od dnia: 2008-08-20 10:33:09 (usunięta: 2008-10-27 12:13:26) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na Przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolnowice wraz z włączeniem do drogi powiatowej i gminnej
  od dnia: 2007-04-20 12:53:11 (usunięta: 2007-05-14 10:22:39) więcej>>
 • odsłon:
  51 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rynek nr 16 w Białej.
  od dnia: 2008-08-11 11:18:14 (usunięta: 2008-10-27 12:13:19) więcej>>
 • odsłon:
  166 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na techniczną obsługę stałą w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków w mieście i gminie Biała.
  od dnia: 2008-09-19 15:18:35 (usunięta: 2008-10-29 12:57:12) więcej>>
 • odsłon:
  144 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na techniczną obsługę stałą w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków w mieście i gminie Biała.
  od dnia: 2008-07-11 12:44:07 (usunięta: 2008-08-11 14:15:42) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 020 000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Biała
  od dnia: 2007-11-14 08:31:31 (usunięta: 2008-01-07 10:33:05) więcej>>
 • odsłon:
  235 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na wykonanie usług geodezyjnych
  od dnia: 2007-04-30 14:05:55 (usunięta: 2007-05-15 11:13:37) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na pokrycie z blachodachówki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Chrzelicach nr 27, gm. Biała.
  od dnia: 2008-05-12 14:53:39 (usunięta: 2008-07-07 10:42:00) więcej>>
 • odsłon:
  166 
 • Ogłoszenie o o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont dróg.
  od dnia: 2007-02-07 11:45:35 (usunięta: 2007-02-19 14:58:36) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Ogłoszenie o przetargu na dostawę surowca drogowego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Biała w ilości około 2 000 ton
  od dnia: 2005-02-18 13:18:13 (usunięta: 2005-03-14 13:50:51) więcej>>
 • odsłon:
  41 
 • Ogłoszenie o przetargu na reorganizację ruchu w centrum miasta Biała (Rynek) oraz zmianę małej architektury Rynku
  od dnia: 2004-08-31 14:22:15 (usunięta: 2004-10-05 07:48:07) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Białej, Świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości.
  od dnia: 2004-08-12 10:29:15 (usunięta: 2004-08-31 14:23:25) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych będących własnością Gminy Biała
  od dnia: 2006-07-21 12:53:13 (usunięta: 2006-08-22 08:00:20) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę dróg (ulic: K. Koziołka, F. Suchego, A. Bożka, A. Zawadzkiego) na osiedlu 40-lecia w Białej.
  od dnia: 2006-08-22 12:56:57 (usunięta: 2006-09-28 10:57:38) więcej>>
 • odsłon:
  114 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę komina zewnętrznego i montaż instalacji CO wraz z montażem pieca na paliwo stałe w budynku przy ul. Prudnickiej 8 w Białej
  od dnia: 2006-08-08 11:14:29 (usunięta: 2006-09-01 13:30:30) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę stolarki okiennej (drewnianej na PCV) wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem obróbek blacharskich (parapety zewnętrzne) w budynku szkolnym
  od dnia: 2004-06-11 13:31:33 (usunięta: 2004-07-07 14:39:41) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę stolarki okiennej (drewnianej na PCV) wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem obróbek blacharskich (parapety zewnętrzne) w Publicznym Przedszkolu w Białej
  od dnia: 2006-05-12 14:36:38 (usunięta: 2006-06-13 14:45:26) więcej>>
 • odsłon:
  86 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i wymianę stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączniku
  od dnia: 2006-07-10 15:34:57 (usunięta: 2006-08-01 10:01:39) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych
  od dnia: 2004-07-06 15:16:51 (usunięta: 2004-08-27 10:40:30) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych Ośrodka Kultury w Białej
  od dnia: 2005-11-30 12:59:48 (usunięta: 2006-06-13 14:46:00) więcej>>
 • odsłon:
  183 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tuszy oraz taśm do drukarek
  od dnia: 2004-08-03 09:12:50 (usunięta: 2004-08-27 10:40:09) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2004-07-07 11:26:01 (usunięta: 2004-08-19 08:10:20) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno - wykonawczej) na remont basenu miejskiego w Białej.
  od dnia: 2006-07-17 13:58:14 (usunięta: 2006-08-09 09:18:32) więcej>>
 • odsłon:
  324 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Solec, Gostomia, Rostkowice, Wilków w gminie Biała
  od dnia: 2004-09-07 11:32:37 (usunięta: 2004-10-05 07:48:30) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gostomia
  od dnia: 2004-04-22 15:07:02 (usunięta: 2004-05-20 08:41:26) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gostomia gmina Biała
  od dnia: 2004-06-04 14:48:59 (usunięta: 2004-07-07 14:34:36) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gostomia, gmina Biała – długość 568 mb
  od dnia: 2006-04-28 12:24:36 (usunięta: 2006-06-23 08:20:31) więcej>>
 • odsłon:
  76 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont elewacji przy ulicy Rynek 23, 24, 25, 27, 28, 29 w Białej ( pierzeja północna ) i ul. Armii Ludowej 1 (elewacja boczna).
  od dnia: 2006-08-01 14:47:52 (usunięta: 2006-09-05 11:29:23) więcej>>
 • odsłon:
  73 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie szkoły w Gostomi
  od dnia: 2005-08-10 09:51:13 (usunięta: 2005-11-09 08:21:04) więcej>>
 • odsłon:
  112 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont nawierzchni dróg gminnych, ulice: 30-lecie i ul. Skowrońskiego w Łączniku mieszanką mineralno-asfaltową
  od dnia: 2004-04-23 12:25:11 (usunięta: 2004-07-07 14:37:12) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont posadzki korytarza Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej
  od dnia: 2006-05-12 14:23:49 (usunięta: 2006-06-13 14:46:40) więcej>>
 • odsłon:
  77 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont sanitariatów i adaptację pomieszczeń na szatnie w obiekcie szkoły w Gostomi
  od dnia: 2004-06-11 13:38:50 (usunięta: 2004-07-07 14:38:03) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na finansowanie zadań inwestycyjnych, na kwotę 1 700 000 PLN
  od dnia: 2004-06-24 15:20:42 (usunięta: 2004-08-12 10:48:03) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie gazety lokalnej
  od dnia: 2006-01-06 14:27:02 (usunięta: 2006-06-13 14:47:04) więcej>>
 • odsłon:
  84 
 • Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym na wydanie gazety lokalnej
  od dnia: 2005-01-19 09:27:49 (usunięta: 2005-01-31 14:29:51) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 30 000 litrów oleju opałowego
  od dnia: 2006-12-18 16:28:43 (usunięta: 2007-01-02 09:02:35) więcej>>
 • odsłon:
  52 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 30 tyś. litrów oleju opałowego
  od dnia: 2005-11-09 08:13:35 (usunięta: 2006-06-13 14:47:35) więcej>>
 • odsłon:
  122 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup 40 tyś. litrów oleju opałowego
  od dnia: 2004-12-20 15:41:08 (usunięta: 2005-02-02 09:47:27) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego do celów grzewczych Ośrodka Kultury w Białej
  od dnia: 2004-12-02 08:52:25 (usunięta: 2005-01-19 09:20:18) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych
  od dnia: 2006-09-08 08:53:36 (usunięta: 2006-09-29 09:32:05) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 60.000 Euro na Materiały budowlane
  od dnia: 2004-03-26 10:53:58 (usunięta: 2004-04-22 14:56:18) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 60.000 EURO na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową metodą frezowania w ciągu dróg gminnych i lokalnych miejskich na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2004-03-31 14:33:35 (usunięta: 2004-07-07 14:42:17) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 60.000 EURO na Transport surowca drogowego na remonty dróg polnych oraz gminnych w ilości około 1500 ton
  od dnia: 2004-03-24 14:26:16 (usunięta: 2004-04-22 14:57:12) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 60.000 EURO na: Sprzedaż około 1500 ton surowca drogowego dla potrzeb gminy Biała
  od dnia: 2004-03-24 14:12:28 (usunięta: 2004-04-22 14:58:01) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 Euro na Zakup samochodu osobowo-dostawczego do 3,5 tony
  od dnia: 2004-04-01 12:01:32 (usunięta: 2004-05-20 08:44:14) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 60.000 Euro na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego, oraz dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z kosztorysem ślepym i inwestorskim, opracowanie projektu rozbiórki
  od dnia: 2004-04-22 11:24:21 (usunięta: 2004-07-07 14:35:58) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę-Koszt opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy...
  od dnia: 2005-01-17 11:31:39 (usunięta: 2005-01-19 15:02:00) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadań-Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza oraz Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  od dnia: 2004-12-03 14:44:00 (usunięta: 2005-02-02 09:50:33) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  od dnia: 2011-12-12 13:45:03 więcej>>
 • odsłon:
  860 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Kredyt długoterminowy na realizacje zadań inwestycyjnych
  od dnia: 2004-10-04 14:54:22 (usunięta: 2004-10-27 15:00:25) więcej>>
 • odsłon:
  108 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Remont chodnika przy ul. Prudnickiej
  od dnia: 2004-11-04 12:50:32 (usunięta: 2005-02-02 09:47:51) więcej>>
 • odsłon:
  56 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Sporządzenie wycen nieruchomości
  od dnia: 2005-01-28 15:33:23 (usunięta: 2005-03-17 09:14:13) więcej>>
 • odsłon:
  70 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamienia na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Biała w ilości około 3.000 ton
  od dnia: 2006-02-06 15:23:06 (usunięta: 2006-05-18 08:59:33) więcej>>
 • odsłon:
  77 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych Ośrodka Kultury w Białej
  od dnia: 2007-01-10 12:56:06 (usunięta: 2007-02-05 09:35:40) więcej>>
 • odsłon:
  83 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rur betonowych nie zbrojonych o średnicy od 300 mm do 1000 mm.
  od dnia: 2006-02-06 14:17:39 (usunięta: 2006-05-18 09:01:52) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rur betonowych nie zbrojonych od średnicy 300 mm do 1000 mm.
  od dnia: 2005-02-18 13:55:30 (usunięta: 2005-03-15 13:15:29) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę surowca drogowego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Biała w ilości około 2000 ton
  od dnia: 2005-03-30 14:53:04 (usunięta: 2005-04-14 09:26:29) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Wiejskiego Centrum Integracji we wsi Chrzelice nr 93, gmina Biała, powiat prudnicki, woj. opolskie
  od dnia: 2005-09-26 15:08:00 (usunięta: 2005-11-09 08:21:31) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji we wsi Chrzelice nr 177, gmina Biała, powiat prudnicki, woj. opolskie
  od dnia: 2005-09-26 15:17:52 (usunięta: 2005-11-09 08:21:58) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na prace konserwatorskie przy barokowej figurze Matki Boskiej usytuowanej na bialskim Rynku.
  od dnia: 2005-04-06 15:26:06 (usunięta: 2005-05-04 13:52:28) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej ul. Koraszewskiego (dojazd do basenu) w mieście Biała.
  od dnia: 2005-02-18 14:44:41 (usunięta: 2005-04-06 10:48:02) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno – asfaltową metodą frezowania w ciągu dróg gminnych i lokalnych miejskich na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2006-02-08 08:56:27 (usunięta: 2006-05-18 09:03:36) więcej>>
 • odsłon:
  59 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych na potrzeby Gminy Biała.
  od dnia: 2005-02-18 14:21:40 (usunięta: 2005-03-17 09:08:47) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na transport surowca drogowego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Biała w ilości około 3.000 ton
  od dnia: 2006-02-08 08:31:45 (usunięta: 2006-05-18 09:05:15) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN na realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy Biała.
  od dnia: 2005-09-13 09:37:53 (usunięta: 2005-09-21 11:11:07) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług dokumentacyjnych budowy dodatkowych punktów świetlnych
  od dnia: 2007-02-05 15:43:23 (usunięta: 2007-02-20 13:49:32) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług dokumentacyjnych przebudowy dróg w Chrzelicach, Górce Prudnickiej i Ligocie Bialskiej
  od dnia: 2007-02-05 15:30:21 (usunięta: 2007-02-20 13:48:55) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjnych na przebudowę dróg.
  od dnia: 2005-06-29 13:01:52 (usunięta: 2005-08-02 12:03:17) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę kolorystyki elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Białej od strony ul. Prudnickiej.
  od dnia: 2005-04-18 14:58:22 (usunięta: 2005-05-12 12:38:39) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego-utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach terenów gminy, zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników miejskich i wewnątrzmiejskich
  od dnia: 2004-10-27 14:54:47 (usunięta: 2005-02-02 09:48:20) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu dla przedszkoli w Gminie Biała w ramach projektu pn. Wspólny rozwój-ja w przedszkolu a mama w pracy II współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społ.
  od dnia: 2011-03-24 13:40:01 (usunięta: 2011-07-22 14:42:45) więcej>>
 • odsłon:
  154 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pogórze, gmina Biała”.
  od dnia: 2006-05-24 08:51:57 (usunięta: 2006-07-14 14:17:31) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe przy remoncie wieży wodnej położonej w Białej przy ul. Hanki Sawickiej
  od dnia: 2011-05-19 11:56:30 (usunięta: 2011-07-22 14:42:00) więcej>>
 • odsłon:
  187 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w zakresie ogólnobudowlanym budynku Urzędu Miejskiego w Białej.
  od dnia: 2009-02-02 12:34:27 (usunięta: 2010-03-30 11:59:08) więcej>>
 • odsłon:
  291 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w zakresie ogólnobudowlanym w budynku komunalnym przy ul. Armii Ludowej 6 - 8 w Białej
  od dnia: 2008-05-20 14:14:07 (usunięta: 2008-07-07 10:41:31) więcej>>
 • odsłon:
  128 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe w zakresie ogólnobudowlanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki Nr 26-28 w Białej.
  od dnia: 2011-04-05 14:57:33 (usunięta: 2011-07-22 14:42:30) więcej>>
 • odsłon:
  159 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę edukacyjną w zakresie przeprowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekunczo-wychowawczych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Biała w okresie od wrzesnia 2010 r. do czerwca 2011 r.
  od dnia: 2011-03-24 13:01:27 (usunięta: 2011-07-22 14:43:01) więcej>>
 • odsłon:
  124 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizacje procesu dydaktycznego w ramach projektu Nr POKL. 9.1.2.
  od dnia: 2011-03-24 12:50:04 (usunięta: 2011-07-22 14:43:08) więcej>>
 • odsłon:
  133 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wymianę stropu drewnianego nad parterem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wymiana instalacji wod-kan., c. o. i elektrycznej w budynku przy ul. Nyska 1 w Białej
  od dnia: 2009-03-23 15:29:37 (usunięta: 2010-03-30 11:59:42) więcej>>
 • odsłon:
  268 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających realizację programów rozwojowych szkół podstawowych w ramach projektu Nr POKL. 9.1.2
  od dnia: 2011-03-23 15:00:54 (usunięta: 2011-07-22 14:43:21) więcej>>
 • odsłon:
  306 
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na sprzedaż kamienia na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Biała w ilości około 2.500 ton
  od dnia: 2006-04-28 12:25:37 (usunięta: 2006-05-24 08:27:57) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na przebudowę drogi gminnej nr 106554 0 wraz z systemem odwodnienia i budową chodników relacji Olbrachcice- Solec
  od dnia: 2010-03-02 09:05:18 (usunięta: 2011-01-17 12:58:13) więcej>>
 • odsłon:
  351 
 • Ogłoszenie o zamówieniu ( o wszczęciu postępowania) na remont dachu w budynku przy ul. Rynek 25 w Białej
  od dnia: 2007-03-20 14:40:04 (usunięta: 2007-03-27 14:52:15) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • Ogłoszenie o zamówieniu ( o wszczęciu postępowania) na sprzedaż i dostawę rur betonowych
  od dnia: 2007-02-09 12:36:50 (usunięta: 2007-03-02 12:35:50) więcej>>
 • odsłon:
  90 
 • Ogłoszenie o zamówieniu ( o wszczęciu postępowania) na transport surowca drogowego na remont dróg gminnych i polnych na terenie Gminy Biała w ilości około 3000 ton
  od dnia: 2007-01-10 14:48:44 (usunięta: 2007-02-05 09:35:19) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Ogłoszenie o zamówieniu ( o wszczęciu postępowania) na wydanie gazety lokalnej Panorama Bialska – 9 wydań w wersji czarno-białej oraz jedno wydanie kolorowe świąteczne
  od dnia: 2007-01-12 11:46:45 (usunięta: 2007-02-05 09:36:18) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postepowania) na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice
  od dnia: 2007-03-20 12:47:44 (usunięta: 2007-04-17 09:40:26) więcej>>
 • odsłon:
  84 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na budowę hali widowiskowo-sportowej w Łączniku, gmina Biała.
  od dnia: 2009-01-21 14:57:11 (usunięta: 2009-03-20 08:01:47) więcej>>
 • odsłon:
  105 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na dostawę kamienia na remont dróg polnych i gminnych na terenie Gminy Biała
  od dnia: 2007-01-09 15:23:02 (usunięta: 2007-02-05 09:34:15) więcej>>
 • odsłon:
  63 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na dostawę rur betonowych o średnicy od 300 mm do 1000 mm
  od dnia: 2007-01-10 14:53:34 (usunięta: 2007-02-05 09:34:58) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na dostawę wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 61 sztuk i 2 szt. drzwi balkonowych.
  od dnia: 2009-09-01 10:05:43 (usunięta: 2010-03-30 12:00:38) więcej>>
 • odsłon:
  200 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na modernizację źródła ciepła w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Białej.
  od dnia: 2008-11-28 11:40:57 (usunięta: 2009-03-20 08:01:30) więcej>>
 • odsłon:
  116 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na budowę i przebudowę dróg w mieście i gminie Biała
  od dnia: 2009-03-17 11:19:59 (usunięta: 2010-03-30 11:59:32) więcej>>
 • odsłon:
  306 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie.
  od dnia: 2009-05-27 14:52:28 (usunięta: 2010-03-30 12:00:04) więcej>>
 • odsłon:
  201 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice wraz z odwodnieniem nawierzchni.
  od dnia: 2009-06-03 09:42:00 (usunięta: 2010-03-30 12:00:10) więcej>>
 • odsłon:
  245 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabina
  od dnia: 2007-01-18 14:26:46 (usunięta: 2007-02-15 09:05:58) więcej>>
 • odsłon:
  75 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę lokalu mieszkalnego na parterze kamienicy z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Białej
  od dnia: 2008-12-18 10:52:23 (usunięta: 2009-03-20 08:01:52) więcej>>
 • odsłon:
  120 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na przebudowę nawierzchni drogi gminnej we wsi Wilków oraz włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej
  od dnia: 2007-02-02 11:47:37 (usunięta: 2007-02-15 09:00:39) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej
  od dnia: 2007-08-22 11:51:03 (usunięta: 2008-01-21 10:20:51) więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno bitumiczną metodą frezowania.
  od dnia: 2009-05-05 14:17:01 (usunięta: 2010-03-30 11:59:57) więcej>>
 • odsłon:
  213 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont elewacji kamienicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Ludowej nr 2, 4 i 6 - 8 (oficyna) w Białej - Pierzeja Armii Ludowej.
  od dnia: 2009-07-20 11:54:19 (usunięta: 2010-03-30 11:58:51) więcej>>
 • odsłon:
  280 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont sali widowiskowo-konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Białej.
  od dnia: 2008-11-26 15:23:22 (usunięta: 2009-03-20 07:53:58) więcej>>
 • odsłon:
  164 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 1 Maja 14 i 16 w Białej.
  od dnia: 2009-06-16 10:29:29 (usunięta: 2010-03-30 12:00:17) więcej>>
 • odsłon:
  211 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na remont więźby dachowej z wymiana pokrycią dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Armii Ludowej 4 w Białej.
  od dnia: 2009-03-11 15:33:26 (usunięta: 2010-03-30 11:58:59) więcej>>
 • odsłon:
  191 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na rozbiórkę budynku gospodarczego oraz budowę nowego budynku gospodarczego - komórki lokatorskie przy ulicy Rynek nr 24 w Białej.
  od dnia: 2009-06-12 11:11:12 (usunięta: 2010-03-30 12:00:33) więcej>>
 • odsłon:
  248 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na rozbudowę oświetlenia ulicznego i dobudowę dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Radostynia, gmina Biała.
  od dnia: 2009-03-20 11:32:54 (usunięta: 2010-03-30 11:59:19) więcej>>
 • odsłon:
  264 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego
  od dnia: 2009-01-26 13:54:55 (usunięta: 2009-03-20 08:03:11) więcej>>
 • odsłon:
  63 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na techniczną obsługę stałą w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków w mieście i gminie Biała
  od dnia: 2008-11-13 14:55:12 (usunięta: 2009-03-20 08:01:40) więcej>>
 • odsłon:
  161 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Łączniku
  od dnia: 2009-09-04 12:07:02 (usunięta: 2010-03-30 12:01:18) więcej>>
 • odsłon:
  304 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 400 000,00 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z kotłownią przy Szkole Podstawowej w Łączniku
  od dnia: 2009-06-18 08:41:29 (usunięta: 2009-06-18 10:50:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 240 000,00 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grabina i Chrzelice
  od dnia: 2009-08-11 14:22:03 (usunięta: 2010-03-30 12:00:49) więcej>>
 • odsłon:
  215 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 400 000 PLN na dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej.
  od dnia: 2009-08-13 12:08:20 (usunięta: 2010-03-30 12:01:08) więcej>>
 • odsłon:
  217 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilińskiego 10 w Białej.
  od dnia: 2009-07-17 14:35:42 (usunięta: 2010-03-30 12:00:23) więcej>>
 • odsłon:
  192 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na zakup i dostawę kamienia na remont dróg gminnych i polnych na terenie Gminy Biała w ilości około 3 500 ton
  od dnia: 2009-02-17 14:00:42 (usunięta: 2010-03-30 11:59:26) więcej>>
 • odsłon:
  287 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Biała
  od dnia: 2007-08-20 13:21:26 (usunięta: 2008-01-07 10:32:37) więcej>>
 • odsłon:
  414 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na zimowe i letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała wraz z malowaniem oznakowania poziomego, malowaniem, naprawą ławek oraz wywóz nieczystości
  od dnia: 2008-12-30 09:50:13 (usunięta: 2009-03-20 08:02:47) więcej>>
 • odsłon:
  124 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) na: administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej i swiadczenie usług w zakresie utrzymania porządku oraz czystości na cmentarzu komunalnym
  od dnia: 2008-12-11 14:12:58 (usunięta: 2009-03-20 08:02:39) więcej>>
 • odsłon:
  93 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) naudzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 460 000,00 PLN na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja źródła ciepła w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji
  od dnia: 2009-01-05 13:13:01 (usunięta: 2009-03-20 08:02:33) więcej>>
 • odsłon:
  85 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) opracowania wstępnego studium wykonalności inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie gminy Biała”
  od dnia: 2007-02-26 09:06:33 (usunięta: 2007-03-12 07:53:03) więcej>>
 • odsłon:
  79 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) na przebudowę pomieszczeń budynku remizy OSP i rozbudowa o świetlicę we wsi Pogórze gmina Biała.
  od dnia: 2010-03-29 11:16:30 (usunięta: 2011-01-17 13:00:04) więcej>>
 • odsłon:
  282 
 • Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) na przebudowę pomieszczeń budynku remizy OSP we wsi Pogórze gmina Biała.
  od dnia: 2010-02-16 11:54:53 (usunięta: 2011-01-17 12:57:12) więcej>>
 • odsłon:
  396 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na administrowanie oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu komunalnym w Białej
  od dnia: 2006-01-06 15:19:47 (usunięta: 2006-05-18 09:10:18) więcej>>
 • odsłon:
  66 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  od dnia: 2011-07-12 21:09:36 więcej>>
 • odsłon:
  1649 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pogórze
  od dnia: 2004-06-07 09:49:24 (usunięta: 2004-08-12 10:47:37) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg (ulic: K. Koziołka, F. Suchego, A. Bożka, A. Zawadzkiego) na osiedlu 40-lecia w Białej
  od dnia: 2006-05-18 12:27:31 (usunięta: 2006-07-20 08:09:19) więcej>>
 • odsłon:
  75 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  od dnia: 2011-07-12 21:14:45 więcej>>
 • odsłon:
  1446 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Białej przy ul. Asnyka i ul. Św. Kamila.
  od dnia: 2011-06-06 13:26:16 (usunięta: 2011-09-09 11:48:58) więcej>>
 • odsłon:
  180 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała.
  od dnia: 2005-01-03 09:27:24 (usunięta: 2005-04-04 11:33:56) więcej>>
 • odsłon:
  87 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czartowice
  od dnia: 2006-10-10 12:30:45 (usunięta: 2006-11-08 15:24:29) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  od dnia: 2011-07-21 10:41:59 (usunięta: 2011-08-16 13:41:11) więcej>>
 • odsłon:
  140 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina
  od dnia: 2006-11-24 15:23:39 (usunięta: 2006-11-30 15:08:05) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2500 m2 mieszanką mineralno bitumiczną metodą frezowania.
  od dnia: 2011-05-16 13:38:04 (usunięta: 2011-07-22 14:42:17) więcej>>
 • odsłon:
  148 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na remont dachu wieży obronnej zabytkowej - Wieża Prudnicka- przy ulicy Prudnickiej w Białej
  od dnia: 2006-10-19 10:40:01 (usunięta: 2006-12-07 09:05:58) więcej>>
 • odsłon:
  108 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wałowej nr 3 w Białej.
  od dnia: 2006-06-08 15:00:37 (usunięta: 2006-06-30 09:35:54) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  od dnia: 2011-08-24 09:11:24 więcej>>
 • odsłon:
  1104 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zakup kotła centralnego ogrzewania z automatycznym podawaniem opału o mocy 150 kW na eco-groszek
  od dnia: 2006-11-22 14:08:12 (usunięta: 2006-11-28 10:45:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych.
  od dnia: 2006-10-25 11:01:47 (usunięta: 2006-12-07 09:06:02) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Biała.
  od dnia: 2006-06-12 12:54:11 (usunięta: 2006-07-04 12:56:07) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice.
  od dnia: 2005-05-13 14:20:07 (usunięta: 2005-08-03 10:52:24) więcej>>
 • odsłon:
  93 
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników oraz zieleni na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2005-11-15 12:36:53 (usunięta: 2006-05-18 09:12:39) więcej>>
 • odsłon:
  103 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych będących własnością Gminy Biała
  od dnia: 2006-09-08 15:14:23 (usunięta: 2006-11-08 15:14:10) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę dróg (ulic: K. Koziołka, F. Suchego, A. Bożka, A. Zawadzkiego) na osiedlu 40-lecia w Białej
  od dnia: 2006-10-12 12:17:11 (usunięta: 2006-11-08 15:22:40) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę dróg (ulic: K. Koziołka, F. Suchego, A. Bożka, A. Zawadzkiego) na osiedlu 40-lecia w Białej
  od dnia: 2006-10-12 10:57:33 (usunięta: 2006-10-12 15:05:55) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę komina zewnętrznego i montaż instalacji CO wraz z montażem pieca na paliwo stałe w budynku przy ul. Prudnickiej 8 w Białej
  od dnia: 2006-09-12 15:16:54 (usunięta: 2006-11-08 15:15:03) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę i wymianę stolarki okiennej
  od dnia: 2007-04-24 07:46:46 (usunięta: 2007-09-06 08:20:52) więcej>>
 • odsłon:
  152 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę kamienia na remont dróg polnych i gminnych na terenie Gminy Biała w ilości około 2500 ton
  od dnia: 2007-02-19 14:43:51 (usunięta: 2007-04-03 12:42:31) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi
  od dnia: 2007-04-04 14:12:36 (usunięta: 2007-09-06 08:20:46) więcej>>
 • odsłon:
  188 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad remontem budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej
  od dnia: 2007-06-28 09:19:44 (usunięta: 2008-01-21 10:21:01) więcej>>
 • odsłon:
  242 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny, wielorodzinny w Brzeźnicy nr 10, gmina Biała na działce o nr ewid. 351/3 km. 2.
  od dnia: 2007-06-11 12:57:00 (usunięta: 2008-01-07 10:31:55) więcej>>
 • odsłon:
  273 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabina
  od dnia: 2007-02-28 14:42:33 (usunięta: 2007-04-03 12:42:50) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice
  od dnia: 2007-05-14 10:21:32 (usunięta: 2007-09-06 08:20:57) więcej>>
 • odsłon:
  133 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolnowice
  od dnia: 2007-05-25 10:31:32 (usunięta: 2007-09-06 08:21:09) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową metodą frezowania w ciągu dróg gminnych i lokalnych na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2007-03-15 10:08:49 (usunięta: 2007-05-14 10:12:48) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont dachu wieży obronnej zabytkowej - Wieża Prudnicka- przy ulicy Prudnickiej w Białej
  od dnia: 2006-12-12 12:10:07 (usunięta: 2007-01-19 08:14:31) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont elewacji przy ulicy Rynek 23, 24, 25, 27, 28,29 w Białej ( pierzeja północna ) i ul. Armii Ludowej 1 (elewacja boczna).
  od dnia: 2006-09-21 13:59:22 (usunięta: 2006-11-08 15:17:01) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Ludowej 2 w Białej
  od dnia: 2007-03-28 11:33:36 (usunięta: 2007-05-14 10:12:38) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 25 w Białej
  od dnia: 2007-04-17 14:18:35 (usunięta: 2007-05-14 09:54:28) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszlaknym wielorodzinnym przy ulicy Wałowej nr 3 w Białej
  od dnia: 2006-08-01 08:34:09 (usunięta: 2006-08-22 08:01:10) więcej>>
 • odsłon:
  14 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na rzebudowę nawierzchni drogi gminnej we wsi Wilków i włączenie drogi gminnej do powiatowej
  od dnia: 2007-03-15 10:00:37 (usunięta: 2007-04-03 12:42:03) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na sprzedaż i dostawę rur betonowych
  od dnia: 2007-03-21 12:55:04 (usunięta: 2007-04-03 12:41:52) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 041 000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Biała
  od dnia: 2007-06-27 10:12:43 (usunięta: 2008-01-07 10:32:24) więcej>>
 • odsłon:
  222 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie dokumentacji techniczno – wykonawczej na budowę kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Łącznik przy obiektach: Szkoły Podstawowej i Przedszkola na paliwo stałe eko-groszek
  od dnia: 2007-03-09 12:19:45 (usunięta: 2007-04-03 12:41:46) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usług dokumentacyjnych na budowę dodatkowych punktów świetlnych
  od dnia: 2007-03-12 12:33:31 (usunięta: 2007-04-03 12:41:37) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usług dokumentacyjnych na przebudowę dróg w: Chrzelicach, Ligocie Bialskiej i Górce Prudnickiej
  od dnia: 2007-03-19 09:48:14 (usunięta: 2007-04-03 12:41:30) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usług geodezyjnych
  od dnia: 2007-05-25 09:55:59 (usunięta: 2007-09-06 08:21:03) więcej>>
 • odsłon:
  102 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2007-02-15 10:43:28 (usunięta: 2007-04-03 12:41:16) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2007-02-05 13:07:53 (usunięta: 2007-04-03 12:41:07) więcej>>
 • odsłon:
  58 
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Biała.
  od dnia: 2006-08-01 08:46:06 (usunięta: 2006-08-22 08:03:11) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Górka Prudnicka (Brzeźnica))
  od dnia: 2011-01-28 09:13:48 (usunięta: 2011-07-22 14:44:32) więcej>>
 • odsłon:
  127 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustami drogowymi w Laskowcu)
  od dnia: 2011-01-27 11:33:04 (usunięta: 2011-07-22 14:44:50) więcej>>
 • odsłon:
  159 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Białej ul. Rynek 11)
  od dnia: 2011-01-28 12:35:58 (usunięta: 2011-07-22 14:44:11) więcej>>
 • odsłon:
  160 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej)
  od dnia: 2011-01-28 09:54:36 (usunięta: 2011-07-22 14:44:41) więcej>>
 • odsłon:
  174 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 106554 0 wraz z systemem odwodnienia i budową chodników relacji Olbrachcice- Solec.
  od dnia: 2011-01-27 09:25:35 (usunięta: 2011-07-22 14:45:10) więcej>>
 • odsłon:
  171 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 26-28 w Białej
  od dnia: 2011-01-25 14:20:31 (usunięta: 2011-07-22 14:49:22) więcej>>
 • odsłon:
  282 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na przebudowę pomieszczeń budynku remizy OSP na toalety i rozbudowę o świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o poj. 10 m3.
  od dnia: 2011-02-23 10:49:14 (usunięta: 2011-07-22 14:49:06) więcej>>
 • odsłon:
  203 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich na terenie miasta i gminy Biała, mieszanką mineralno- asfaltową metoda frezowania i bez frezowania)
  od dnia: 2011-01-28 12:05:45 (usunięta: 2011-07-22 14:44:23) więcej>>
 • odsłon:
  167 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na roboty dotatkowe dot. zadania: Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Łączniku, Gmina Biała.
  od dnia: 2011-01-27 08:34:24 (usunięta: 2011-07-22 14:45:24) więcej>>
 • odsłon:
  205 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Biała. Mapy powykonawcze realizowanych zadań)
  od dnia: 2011-01-27 11:06:19 (usunięta: 2011-07-22 14:45:02) więcej>>
 • odsłon:
  178 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wymianę stropów drewnianych, wymianę instalacji wod- kan i elektrycznej w budynku przy ul. Rynek 25 w Białej
  od dnia: 2011-01-31 11:15:11 (usunięta: 2011-07-22 14:43:47) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wymianę stropów drewnianych, wymianę instalacji wod- kan i elektrycznej w budynku przy ul. Rynek 25 w Białej
  od dnia: 2011-01-28 15:21:51 (usunięta: 2011-07-22 14:43:59) więcej>>
 • odsłon:
  177 
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dot. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)
  od dnia: 2011-01-26 11:27:03 (usunięta: 2011-07-22 14:45:32) więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 1065540 relacji Solec-Olbrachcice o dł. około 3 km
  od dnia: 2005-02-10 08:05:22 (usunięta: 2005-03-08 10:31:34) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Ogłoszenie przetargu na remont nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową metodą frezowania w ciągu dróg gminnych i lokalnych miejskich na terenie Miasta i Gminy Biała na powierzchni około 1000 m2
  od dnia: 2005-02-08 14:06:54 (usunięta: 2005-03-07 11:59:53) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • Opracowanie dokumentacji na drogi w miejscowości Frącki i Śmicz
  od dnia: 2010-08-10 13:00:20 (usunięta: 2011-04-07 14:39:56) więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  od dnia: 2012-07-20 13:31:03 więcej>>
 • odsłon:
  1042 
 • Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej na drogi w miejscowości Frącki i Śmicz w gminie Biała.
  od dnia: 2010-07-09 10:22:49 (usunięta: 2011-04-07 14:40:34) więcej>>
 • odsłon:
  367 
 • Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowej na garaże w Białej.
  od dnia: 2010-07-21 10:57:20 (usunięta: 2011-04-07 14:39:47) więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej budowy boksów garażowych w ilości 27 szt. na działce stanowiącej własności Gminy Biała, nr dz. 948/2
  od dnia: 2010-09-17 13:44:45 (usunięta: 2011-04-07 14:40:24) więcej>>
 • odsłon:
  317 
 • Przebudowa chodników przy ul. Stare Miasto i w Parku Miejskim w Białej
  od dnia: 2010-06-09 14:04:23 (usunięta: 2011-04-07 14:39:39) więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  od dnia: 2011-10-07 12:51:04 więcej>>
 • odsłon:
  1204 
 • Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  od dnia: 2011-08-16 13:20:16 (usunięta: 2011-09-09 11:49:40) więcej>>
 • odsłon:
  99 
 • Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  od dnia: 2012-10-22 14:53:41 więcej>>
 • odsłon:
  1605 
 • Przedłużenie terminu składania ofert na kredyt długoterminowy
  od dnia: 2007-05-15 15:12:28 (usunięta: 2007-06-05 12:58:20) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  od dnia: 2011-12-13 14:41:06 więcej>>
 • odsłon:
  1084 
 • Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  od dnia: 2012-10-09 13:37:11 więcej>>
 • odsłon:
  978 
 • Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Solcu.
  od dnia: 2011-01-13 12:22:22 (usunięta: 2011-09-09 11:49:21) więcej>>
 • odsłon:
  373 
 • Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich na terenie miasta i gminy Biała.
  od dnia: 2010-04-16 12:12:13 (usunięta: 2011-01-17 13:00:40) więcej>>
 • odsłon:
  286 
 • Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  od dnia: 2012-04-16 11:15:54 więcej>>
 • odsłon:
  982 
 • Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  od dnia: 2012-09-14 15:01:17 więcej>>
 • odsłon:
  951 
 • Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  od dnia: 2012-06-25 09:17:19 więcej>>
 • odsłon:
  1354 
 • Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  od dnia: 2012-10-16 14:41:49 więcej>>
 • odsłon:
  1020 
 • Remont wieży wodnej przy ul. Hanki Sawickiej w Białej
  od dnia: 2010-11-26 14:24:48 (usunięta: 2011-09-09 11:49:27) więcej>>
 • odsłon:
  346 
 • Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  od dnia: 2012-09-14 14:53:31 więcej>>
 • odsłon:
  1070 
 • Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  od dnia: 2012-08-21 13:33:28 więcej>>
 • odsłon:
  1093 
 • Roboty dodatkowe na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Łączniku, Gmina Biała.
  od dnia: 2010-04-21 12:55:08 (usunięta: 2011-01-17 13:01:18) więcej>>
 • odsłon:
  312 
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska w Białej
  od dnia: 2010-04-27 12:42:16 (usunięta: 2011-01-17 12:59:26) więcej>>
 • odsłon:
  283 
 • Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  od dnia: 2011-08-18 13:05:07 więcej>>
 • odsłon:
  882 
 • Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  od dnia: 2012-02-06 14:43:31 więcej>>
 • odsłon:
  858 
 • Techniczna obsługa budynków komunalnych w Gminie Biała.
  od dnia: 2010-12-08 09:02:30 (usunięta: 2011-04-07 14:40:51) więcej>>
 • odsłon:
  301 
 • Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  od dnia: 2012-04-02 13:27:20 więcej>>
 • odsłon:
  957 
 • Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  od dnia: 2012-12-05 15:24:21 więcej>>
 • odsłon:
  720 
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w kwocie 2 121 000,00 PLN
  od dnia: 2011-01-20 11:52:22 (usunięta: 2011-09-09 11:49:05) więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 250 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26-28
  od dnia: 2011-03-17 11:22:10 (usunięta: 2011-07-22 14:43:32) więcej>>
 • odsłon:
  194 
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 640 000,00 zł.
  od dnia: 2010-08-03 14:25:54 (usunięta: 2011-04-07 14:40:05) więcej>>
 • odsłon:
  332 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina”
  od dnia: 2006-11-24 15:30:40 (usunięta: 2006-11-30 15:08:23) więcej>>
 • odsłon:
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu na dostawę i wymianę stolarki okiennej oraz parapetów zewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Publicznym Przedszkolu oraz w BOSS w Białej
  od dnia: 2007-04-02 13:23:00 (usunięta: 2007-04-24 07:47:25) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu na dostawę rur betonowych o średnicy od 300 mm do 1000 mm
  od dnia: 2007-01-19 09:44:40 (usunięta: 2007-02-05 09:36:45) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu na przebudowę budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny, wielorodzinny w Brzeźnicy nr 10, gmina Biała
  od dnia: 2007-04-25 12:16:03 (usunięta: 2007-05-15 11:14:01) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu na przebudowę budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny, wielorodzinny w Brzeźnicy nr 10, gmina Biała
  od dnia: 2007-04-20 08:26:47 (usunięta: 2007-05-15 11:13:57) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolnowice
  od dnia: 2007-04-20 12:50:24 (usunięta: 2007-05-14 09:53:59) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolnowice
  od dnia: 2007-04-19 13:16:26 (usunięta: 2007-05-14 09:53:43) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 25 w Białej
  od dnia: 2007-03-20 14:48:07 (usunięta: 2007-04-02 13:25:49) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.041.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie gminy Biała”
  od dnia: 2007-05-15 15:01:15 (usunięta: 2007-06-05 12:58:16) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  od dnia: 2012-10-17 14:32:49 więcej>>
 • odsłon:
  1196 
 • Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Biała. Mapy powykonanwcze realizowanych zadań.
  od dnia: 2010-04-28 14:39:06 (usunięta: 2011-01-17 12:58:44) więcej>>
 • odsłon:
  386 
 • Wymiana stropów drewnianych pod parterem i piętrem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 25 w Białej.
  od dnia: 2010-08-27 13:20:43 (usunięta: 2011-04-07 14:40:16) więcej>>
 • odsłon:
  302 
 • Wymiana tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy Biała na tablice informacyjne zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości- języku niemieckim wraz z dostawą i montażem
  od dnia: 2009-10-26 14:27:44 (usunięta: 2010-03-30 12:00:53) więcej>>
 • odsłon:
  159 
 • xxx Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gostomia, gmina Biała – długość 568 mb
  od dnia: 2006-04-28 10:06:14 (usunięta: 2006-04-28 10:06:37) więcej>>
 • odsłon:
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  od dnia: 2012-12-03 13:44:34 więcej>>
 • odsłon:
  735 
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  od dnia: 2011-12-29 11:12:37 więcej>>
 • odsłon:
  1005 
 • Zakup i dostawa krzeseł i stołów do sali widowiskowo- konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Białej.
  od dnia: 2010-10-27 13:58:51 (usunięta: 2011-04-07 14:40:42) więcej>>
 • odsłon:
  335 
 • Zakup i dostawa na koszt wykonawcy oleju opałowego w ilości około 30. 000 litrów dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku, ul. Fabryczna 4b, 48-220 Łącznik
  od dnia: 2008-03-04 10:57:15 (usunięta: 2008-05-12 14:57:54) więcej>>
 • odsłon:
  172 
 • Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  od dnia: 2012-07-31 14:51:53 więcej>>
 • odsłon:
  1121 
 • Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  od dnia: 2012-11-14 15:05:58 więcej>>
 • odsłon:
  836 
 • Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  od dnia: 2012-11-14 15:11:28 więcej>>
 • odsłon:
  1143 
 • Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  od dnia: 2012-10-04 14:29:42 więcej>>
 • odsłon:
  871 
 • Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie świetlicy w Gimnazjum w Łączniku w Gry edukacyjne
  od dnia: 2004-09-02 15:18:02 (usunięta: 2004-10-05 07:48:58) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • ZAPYTANIE dot. przetargu Budowa dróg na osiedlu 40-lecia w Białej
  od dnia: 2006-09-04 16:00:02 (usunięta: 2006-09-28 10:57:43) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę dróg (ulic: K. Koziołka, F. Suchego, A. Bożka, A. Zawadzkiego) na osiedlu 40-lecia w Białej.
  od dnia: 2006-10-06 09:16:54 (usunięta: 2006-11-08 15:22:05) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i wymianę stolarki okiennej.
  od dnia: 2007-04-17 09:39:16 (usunięta: 2007-04-24 07:47:34) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kamienia na remont dróg polnych i gminnych na terenie Gminy Biała
  od dnia: 2007-02-06 10:14:55 (usunięta: 2007-03-02 12:36:01) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabina
  od dnia: 2007-02-13 10:46:12 (usunięta: 2007-03-02 12:36:10) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice
  od dnia: 2007-04-17 13:57:02 (usunięta: 2007-04-24 07:50:54) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę nawierzchni drogi we wsi Wilków.
  od dnia: 2007-02-28 10:11:24 (usunięta: 2007-03-15 10:13:33) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową metodą frezowania w ciągu dróg gminnych i lokalnych na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2007-02-20 13:42:05 (usunięta: 2007-03-15 10:13:41) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Ludowej 2 w Białej
  od dnia: 2007-03-16 12:05:47 (usunięta: 2007-03-28 11:34:13) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rynek 25 w Białej
  od dnia: 2007-04-03 12:38:18 (usunięta: 2007-04-17 09:40:56) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż i dostawę rur betonowych niezbrojonych o średnicy od 300 mm do 1000 mm i długości 1 m , bez uszczelki wykonane z betonu B 45.
  od dnia: 2007-03-08 13:46:35 (usunięta: 2007-03-21 12:55:33) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji techniczno–wykonawczej na budowę kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Łącznik przy obiektach: Szkoły Podstawowej i Przedszkola na paliwo stałe eko-gr
  od dnia: 2007-02-28 11:42:42 (usunięta: 2007-03-15 10:13:59) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług dokumentacyjnych na przebudowę dróg w Chrzelicach, Ligocie Bialskiej i Górce Prudnickiej.
  od dnia: 2007-02-28 13:13:58 (usunięta: 2007-03-19 09:49:41) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2007-02-05 13:02:24 (usunięta: 2007-03-15 10:14:37) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup 30 tyś. litrów oleju opałowego
  od dnia: 2007-01-02 09:01:47 (usunięta: 2007-02-05 09:33:40) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych dla Ośrodka Kultury w Białej
  od dnia: 2007-02-02 12:15:43 (usunięta: 2007-02-05 09:34:33) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad remontem budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej
  od dnia: 2007-06-04 13:53:48 (usunięta: 2007-09-06 08:21:16) więcej>>
 • odsłon:
  160 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny, wielorodzinny w Brzeźnicy nr 10, gmina Biała
  od dnia: 2007-05-23 14:47:33 (usunięta: 2007-06-21 09:22:44) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  od dnia: 2007-06-11 12:47:38 (usunięta: 2007-06-27 10:13:58) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wydanie gazety lokalnej Panorama Bialska
  od dnia: 2007-02-02 12:14:36 (usunięta: 2007-05-25 10:09:55) więcej>>
 • odsłon:
  108 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej na remonty dachów.
  od dnia: 2008-02-25 12:30:44 (usunięta: 2008-05-12 14:58:12) więcej>>
 • odsłon:
  143 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług dokumentacyjnych na budowę dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy Biała
  od dnia: 2007-02-28 14:14:55 (usunięta: 2007-03-15 10:14:15) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług geodezyjnych
  od dnia: 2007-05-15 11:21:27 (usunięta: 2007-05-25 09:51:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2008-03-18 14:01:23 (usunięta: 2008-05-12 14:59:15) więcej>>
 • odsłon:
  131 
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty na remont elewacji przy ulicy Rynek 23, 24, 25, 27, 28, 29 w Białej ( pierzeja północna ) i ul. Armii Ludowej 1 (elewacja boczna)
  od dnia: 2006-09-11 12:01:46 (usunięta: 2006-11-08 15:16:13) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę surowca drogowego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Biała w ilości około 2000 ton.
  od dnia: 2005-03-14 13:49:13 (usunięta: 2005-04-14 09:26:00) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na budowę dróg na osiedlu 40 - lecia w Białej.
  od dnia: 2006-07-20 08:01:58 (usunięta: 2006-08-09 09:19:44) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na dostawę rur betonowych o średnicy od 300 mm do 1000 mm
  od dnia: 2007-02-06 12:02:35 (usunięta: 2007-02-20 13:46:19) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej na remont basenu miejskiego w Białej.
  od dnia: 2006-08-09 12:05:25 (usunięta: 2006-09-05 11:30:08) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czartowice
  od dnia: 2006-10-30 12:53:50 (usunięta: 2006-11-08 15:18:32) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina
  od dnia: 2006-11-30 15:16:12 (usunięta: 2007-01-19 08:12:36) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na transport surowca drogowego na remont dróg gminnych i polnych na terenie Gminy Biała w ilości około 3000 ton
  od dnia: 2007-02-07 13:22:25 (usunięta: 2007-02-20 13:45:22) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne na zakup kotła centralnego ogrzewania z automatycznym podawaniem opału o mocy 150 KW na eco-groszek
  od dnia: 2006-11-28 11:07:10 (usunięta: 2007-01-02 09:03:26) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolnowice wraz z włączeniem do drogi powiatowej i gminnej
  od dnia: 2007-05-10 09:14:47 (usunięta: 2007-05-25 09:50:51) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Zawiadomienie o wyborze ofert na przebudowę drogi gminnej ul. Koraszewskiego (dojazd do basenu) w mieście Biała.
  od dnia: 2005-04-06 10:52:54 (usunięta: 2005-04-14 09:25:57) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  od dnia: 2004-10-25 09:25:46 (usunięta: 2005-02-02 09:48:46) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych będących własnością Gminy Biała
  od dnia: 2006-08-23 08:54:16 (usunięta: 2006-09-21 14:00:24) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na budowę komina zewnętrznego i montaż instalacji CO wraz z montażem pieca na paliwo stałe w budynku przy ul. Prudnickiej 8 w Białej.
  od dnia: 2006-09-01 14:34:26 (usunięta: 2006-09-28 10:58:05) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę i wymianę stolarki okiennej
  od dnia: 2006-06-13 14:58:10 (usunięta: 2006-07-14 14:24:56) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę i wymianę stolarki okiennej ( drewnianej na PCV ) wraz z przygotowaniem podłoża w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączniku,ul.Fabryczna 4 b
  od dnia: 2006-08-01 09:28:54 (usunięta: 2006-09-05 11:29:08) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę kostki brukowej, obrzeży betonowych i krawężników betonowych drogowych.
  od dnia: 2005-05-04 13:04:03 (usunięta: 2005-06-29 12:44:24) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę rur betonowych nie zbrojonych od średnicy 300 mm do 1000 mm.
  od dnia: 2005-03-15 13:20:39 (usunięta: 2005-04-11 08:23:08) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę surowca drogowego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Biała.
  od dnia: 2005-04-14 09:34:07 (usunięta: 2005-05-04 08:50:32) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała.
  od dnia: 2005-04-04 11:39:20 (usunięta: 2005-04-14 09:25:53) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na Modernizację Wiejskiego Centrum Integracji we wsi Chrzelice
  od dnia: 2005-10-20 11:28:40 (usunięta: 2006-05-18 09:13:49) więcej>>
 • odsłon:
  135 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji we wsi Chrzelice
  od dnia: 2005-10-20 11:17:26 (usunięta: 2006-05-18 09:14:34) więcej>>
 • odsłon:
  99 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi
  od dnia: 2007-03-23 14:29:36 (usunięta: 2007-04-04 14:07:31) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na prace konserwatorskie przy barokowej figurze Matki Boskiej usytuowanej na bialskim Rynku
  od dnia: 2005-05-02 14:34:43 (usunięta: 2005-06-29 12:44:43) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowa drogi gminnej nr 1065540 relacji Solec - Olbrachcice o długości około 3 km
  od dnia: 2005-03-07 10:32:43 (usunięta: 2005-04-11 08:22:32) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gostomia.
  od dnia: 2006-06-06 10:58:42 (usunięta: 2006-06-14 11:17:18) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pogórze
  od dnia: 2006-07-14 14:16:43 (usunięta: 2006-08-01 10:01:51) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice.
  od dnia: 2005-08-03 11:03:20 (usunięta: 2005-09-21 11:26:55) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na remont chodnika przy ul. Prudnickiej
  od dnia: 2004-11-23 15:26:57 (usunięta: 2005-02-02 09:49:09) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową metodą frezowania w ciągu dróg gminnych i lokalnych miejskich na terenie Miasta i Gminy Biała na powierzchni około 1000 m2
  od dnia: 2005-03-08 10:28:28 (usunięta: 2005-04-14 09:25:49) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na remont dachu wieży obronnej zabytkowej - Wieża Prudnicka- przy ulicy Prudnickiej w Białej
  od dnia: 2006-11-28 15:02:18 (usunięta: 2007-01-02 09:03:19) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na remont elewacji przy ulicy Rynek 23, 24, 25, 27, 28, 29 w Białej ( pierzeja północna ) i ul. Armii Ludowej 1 (elewacja boczna)
  od dnia: 2006-09-11 11:53:00 (usunięta: 2006-11-08 15:16:26) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na remont posadzki korytarza w budynku PSP Biała
  od dnia: 2006-06-13 15:03:46 (usunięta: 2006-06-14 11:17:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ulicy Wałowej nr 3 w Białej
  od dnia: 2006-07-03 11:53:11 (usunięta: 2006-07-25 09:32:48) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na Sporządzenie wycen nieruchomości
  od dnia: 2005-02-21 15:43:10 (usunięta: 2005-04-11 08:17:32) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż kamienia na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Biała w ilości około 2 500 ton.
  od dnia: 2006-05-24 08:41:36 (usunięta: 2006-06-14 11:17:11) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług transportowych na potrzeby Gminy Biała w ilości 2000 ton - dotyczy transportu tegoż surowca.
  od dnia: 2005-03-17 09:13:59 (usunięta: 2005-04-11 08:17:28) więcej>>
 • odsłon:
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wys. 350 000,00 PLN na realizację zadań na terenie gminy Biała.
  od dnia: 2005-09-21 11:26:02 (usunięta: 2006-05-18 09:15:05) więcej>>
 • odsłon:
  132 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na utrzymanie zieleni oraz dróg i chodników
  od dnia: 2004-11-24 07:57:41 (usunięta: 2005-02-02 09:49:33) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej na remont kapitalny budynku nr 26 przy ul. Kościuszki w Białej.
  od dnia: 2008-03-19 10:29:21 (usunięta: 2008-05-12 14:58:54) więcej>>
 • odsłon:
  103 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usług dokumentacyjnych na przebudowę dróg.
  od dnia: 2005-08-02 11:57:47 (usunięta: 2005-09-21 11:26:34) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2007-02-07 14:06:23 (usunięta: 2007-03-15 10:14:27) więcej>>
 • odsłon:
  41 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi.
  od dnia: 2006-07-04 13:03:29 (usunięta: 2006-07-25 09:32:43) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Zawiadomienie o wyborze oferty na zmianę kolorystyki elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Białej od strony ul. Prudnickiej.
  od dnia: 2005-05-12 12:38:03 (usunięta: 2005-06-29 12:44:32) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  od dnia: 2011-12-28 13:46:28 więcej>>
 • odsłon:
  719 
  Dział: PRZETARGI
  Pozycja menu: Nieruchomości
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  od dnia: 2007-03-06 08:04:38 (usunięta: 2007-05-25 15:18:51) więcej>>
 • odsłon:
  91 
 • I przetar nieograniczony na dzierżawę działki w Białej o oznaczeniu 691 mapa 12
  od dnia: 2008-09-26 13:57:28 (usunięta: 2009-01-12 11:30:36) więcej>>
 • odsłon:
  86 
 • I przetarg na lokal mieszkalny w Białej ul. Parkowa 5/4
  od dnia: 2008-02-19 14:06:02 (usunięta: 2008-03-28 13:28:32) więcej>>
 • odsłon:
  74 
 • I przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki w Miłowicach o oznaczeniu 43 mapa 1
  od dnia: 2008-09-26 13:51:51 (usunięta: 2009-01-12 11:29:05) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • I przetarg nieograniczony na dzierżawę działki w Józefowie o oznaczeniu 26/3 mapa 1
  od dnia: 2008-10-31 12:43:56 (usunięta: 2009-01-12 11:29:20) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • I przetarg nieograniczony na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Czrnej 7
  od dnia: 2012-04-20 12:18:43 (usunięta: 2012-05-28 11:33:01) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 234/2 mapa 3 położonej w Prężynie
  od dnia: 2011-10-31 14:05:00 (usunięta: 2012-01-26 19:31:50) więcej>>
 • odsłon:
  75 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 26/3 mapa 1 położonej w Józefowie
  od dnia: 2012-04-05 09:16:16 (usunięta: 2012-05-28 11:32:43) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 569 mapa 4 położonej w Śmiczu
  od dnia: 2011-10-31 13:22:09 (usunięta: 2012-01-26 19:31:41) więcej>>
 • odsłon:
  81 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Białej o oznaczeniu 685/5 mapa 12
  od dnia: 2010-03-31 13:40:08 (usunięta: 2010-09-22 12:05:51) więcej>>
 • odsłon:
  150 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Mokrej 58
  od dnia: 2009-11-06 12:58:41 (usunięta: 2010-01-12 14:26:22) więcej>>
 • odsłon:
  107 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  od dnia: 2012-10-05 14:59:27 więcej>>
 • odsłon:
  561 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 1008/4 mapa 18 położonej w Białej
  od dnia: 2012-04-05 09:15:07 (usunięta: 2012-05-28 11:32:55) więcej>>
 • odsłon:
  58 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 1008/5 mapa 18 położonej w Białej
  od dnia: 2012-04-05 09:15:53 (usunięta: 2012-05-28 11:32:48) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 497/12 mapa 4 położonej w Łączniku
  od dnia: 2012-04-05 09:16:47 (usunięta: 2012-05-28 11:32:38) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Chrzelice o oznaczeniu 370 mapa 4
  od dnia: 2011-09-06 12:57:39 (usunięta: 2011-11-18 14:42:37) więcej>>
 • odsłon:
  134 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Ogiernicze o oznaczeniu 167 mapa 1
  od dnia: 2011-09-06 12:49:25 (usunięta: 2011-11-18 14:42:12) więcej>>
 • odsłon:
  81 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Radostynia o oznaczeniu 277/3 mapa 4
  od dnia: 2011-09-06 12:53:41 (usunięta: 2011-11-18 14:42:17) więcej>>
 • odsłon:
  76 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Białej o oznaczeniu 928 mapa 17
  od dnia: 2011-03-03 14:32:57 (usunięta: 2011-05-02 10:15:44) więcej>>
 • odsłon:
  85 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Browińcu Polskim o oznaczeniu 35 mapa 2
  od dnia: 2010-11-09 21:33:12 (usunięta: 2011-02-11 13:30:03) więcej>>
 • odsłon:
  179 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Górce Prudnickiej o oznaczeniu 462 mapa 3
  od dnia: 2009-11-06 13:02:47 (usunięta: 2010-01-12 14:26:51) więcej>>
 • odsłon:
  58 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Górce Prudnickiej o oznaczeniu 851/1 mapa 5
  od dnia: 2009-11-06 12:48:09 (usunięta: 2010-01-12 14:27:24) więcej>>
 • odsłon:
  66 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Kolnowicach o oznaczeniu 193/1 mapa 1
  od dnia: 2009-09-18 14:05:07 (usunięta: 2009-10-28 14:27:42) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Łączniku o oznaczeniu 1259/187 mapa 2
  od dnia: 2010-01-12 14:45:32 (usunięta: 2010-03-23 11:07:36) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Łączniku o oznaczeniu 617/182 mapa 3
  od dnia: 2010-07-02 11:28:12 (usunięta: 2010-11-09 21:04:50) więcej>>
 • odsłon:
  170 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Prężynie o oznaczeniu 212/2 mapa 2
  od dnia: 2010-11-09 21:22:18 (usunięta: 2011-05-02 10:15:55) więcej>>
 • odsłon:
  151 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Prężynie o oznaczeniu 591/11 mapa 4
  od dnia: 2009-11-06 13:17:36 (usunięta: 2010-01-12 14:27:10) więcej>>
 • odsłon:
  71 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 1208/2 mapa 19 połozonej w Bialej
  od dnia: 2011-11-17 14:50:58 (usunięta: 2012-02-20 10:45:25) więcej>>
 • odsłon:
  98 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 1208/3 mapa 19 połozonej w Bialej
  od dnia: 2011-11-17 14:48:16 (usunięta: 2012-01-26 19:32:31) więcej>>
 • odsłon:
  66 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 1287/15 mapa 20 połozonej w Bialej
  od dnia: 2011-11-17 14:45:19 (usunięta: 2012-01-26 19:32:06) więcej>>
 • odsłon:
  80 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Białej o oznaczeniu 342 mapa 5
  od dnia: 2009-05-07 23:58:09 (usunięta: 2009-08-05 12:56:46) więcej>>
 • odsłon:
  191 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Białej o oznaczeniu 342 mapa 5
  od dnia: 2009-05-07 23:52:52 (usunięta: 2009-05-07 23:53:36) więcej>>
 • odsłon:
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Białej o oznaczeniu 721 mapa 13
  od dnia: 2009-05-08 00:09:09 (usunięta: 2009-08-05 12:57:00) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Białej o oznaczeniu 723 mapa 13
  od dnia: 2009-05-08 00:12:04 (usunięta: 2009-08-05 12:57:19) więcej>>
 • odsłon:
  81 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Białej, ul. Składowa o oznaczeniu 718/3
  od dnia: 2009-05-07 23:48:38 (usunięta: 2009-08-05 13:01:21) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Józefowie o oznaczeniu 155 mapa 5
  od dnia: 2009-01-12 11:48:18 (usunięta: 2009-03-23 11:31:27) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Józefowie o oznaczeniu 26/2 mapa 1
  od dnia: 2008-10-14 12:59:21 (usunięta: 2009-01-12 11:30:22) więcej>>
 • odsłon:
  74 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Kolnowicach o oznaczeniu 179/3 mapa 1
  od dnia: 2009-09-18 14:09:13 (usunięta: 2009-10-28 14:27:49) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Łączniku o numerze ewidencyjnym 236 mapa 2
  od dnia: 2008-07-02 09:09:34 (usunięta: 2008-09-16 07:47:13) więcej>>
 • odsłon:
  175 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Mokrej o oznaczeniu 606/36 mapa 1
  od dnia: 2009-09-18 14:15:39 (usunięta: 2009-10-28 14:28:00) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Nowej Wsi Prudnickiej o oznaczeniu 504/70 mapa 2
  od dnia: 2009-01-12 11:49:06 (usunięta: 2009-03-23 11:29:45) więcej>>
 • odsłon:
  55 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Śmiczu o oznaczeniu 237 mapa 2
  od dnia: 2009-01-12 11:48:43 (usunięta: 2009-03-23 11:31:17) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Białej ul. Armii Ludowej 8/2
  od dnia: 2011-10-31 14:06:23 (usunięta: 2012-01-26 19:31:56) więcej>>
 • odsłon:
  70 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Białej ul.Prudnicka 17/2
  od dnia: 2011-09-06 13:04:18 (usunięta: 2011-11-18 14:42:42) więcej>>
 • odsłon:
  138 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Brzeźnicy 10/5
  od dnia: 2011-10-31 14:30:23 (usunięta: 2012-01-26 19:32:01) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Brzeźnicy 10/5
  od dnia: 2010-11-09 21:00:25 (usunięta: 2011-02-11 13:30:28) więcej>>
 • odsłon:
  98 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  od dnia: 2012-06-22 14:24:37 (usunięta: 2012-09-04 11:22:21) więcej>>
 • odsłon:
  82 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Ligocie Bialskiej 41C
  od dnia: 2011-09-06 13:19:27 (usunięta: 2011-11-18 14:42:48) więcej>>
 • odsłon:
  118 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu w Białej przy ul. Armii Ludowej nr 8/2
  od dnia: 2010-08-30 10:27:55 (usunięta: 2010-11-09 21:03:39) więcej>>
 • odsłon:
  101 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu w Białej przy ul. Armii Ludowej nr 8/3
  od dnia: 2010-08-30 11:09:41 (usunięta: 2010-11-09 21:03:20) więcej>>
 • odsłon:
  73 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Armii Ludowej 8 nr 1
  od dnia: 2008-10-27 11:05:36 (usunięta: 2009-01-12 11:30:06) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Armii Ludowej 8 nr 2
  od dnia: 2009-08-12 08:09:38 (usunięta: 2009-09-18 15:18:50) więcej>>
 • odsłon:
  91 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Armii Ludowej 8 nr 4
  od dnia: 2008-10-27 11:10:54 (usunięta: 2009-01-12 11:29:56) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Armii Ludowej 8 nr 5
  od dnia: 2008-10-27 11:57:38 (usunięta: 2009-01-12 11:29:42) więcej>>
 • odsłon:
  69 
 • I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu w Białej przy ul. Armii Krajowej 2
  od dnia: 2012-08-08 12:01:48 (usunięta: 2012-09-04 11:21:20) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • I przetarg ustny na sprzedaż działki budowlanej w Radostynii 90
  od dnia: 2006-11-30 09:55:03 (usunięta: 2007-01-12 13:14:04) więcej>>
 • odsłon:
  60 
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w Białej o oznaczeniu ewidencyjnym 417/4 m. 7
  od dnia: 2007-10-03 18:52:05 (usunięta: 2007-11-12 08:39:10) więcej>>
 • odsłon:
  127 
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w Józefowie o numerze 58-2
  od dnia: 2007-11-12 08:31:41 (usunięta: 2008-01-24 09:59:51) więcej>>
 • odsłon:
  1341 
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w Olbrachcicach o oznaczeniu ewidencyjnym 416 m. 4
  od dnia: 2007-10-03 18:25:28 (usunięta: 2007-11-12 08:38:14) więcej>>
 • odsłon:
  81 
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w Radostynii
  od dnia: 2007-03-02 09:33:29 (usunięta: 2007-05-25 15:18:18) więcej>>
 • odsłon:
  65 
 • I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w Śmiczu o oznaczeniu ewidencyjnym 511/3 m. 3
  od dnia: 2007-10-03 18:18:36 (usunięta: 2007-11-12 08:37:33) więcej>>
 • odsłon:
  76 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 16 części po 1/20 każda w Białej
  od dnia: 2006-11-30 09:31:15 (usunięta: 2007-01-12 13:14:18) więcej>>
 • odsłon:
  30 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1297/6 w Białej ul.Wałowa
  od dnia: 2007-04-16 10:26:35 (usunięta: 2007-05-25 15:20:37) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1297/7 w Białej ul.Wałowa
  od dnia: 2007-04-16 10:26:06 (usunięta: 2007-05-25 15:20:14) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1297/8 w Białej ul.Wałowa
  od dnia: 2007-04-16 10:27:40 (usunięta: 2007-05-25 15:19:53) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1297/9 w Białej ul.Wałowa
  od dnia: 2007-04-16 10:30:00 (usunięta: 2007-05-25 15:19:28) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 877/5 w Białej przy ul.Opolskiej
  od dnia: 2007-04-25 14:14:03 (usunięta: 2007-07-06 12:37:28) więcej>>
 • odsłon:
  110 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Białej
  od dnia: 2007-02-26 09:12:15 (usunięta: 2007-05-25 15:17:43) więcej>>
 • odsłon:
  98 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Chrzelicach 163
  od dnia: 2007-02-26 09:12:54 (usunięta: 2007-05-25 15:17:22) więcej>>
 • odsłon:
  93 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  od dnia: 2012-06-22 14:46:46 (usunięta: 2012-09-04 11:22:26) więcej>>
 • odsłon:
  52 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Łączniku
  od dnia: 2007-05-11 14:44:51 (usunięta: 2007-06-18 14:39:57) więcej>>
 • odsłon:
  44 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Otokach
  od dnia: 2007-05-11 14:45:11 (usunięta: 2007-06-18 14:40:08) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Radostynii
  od dnia: 2006-11-30 09:46:10 (usunięta: 2007-01-12 13:14:38) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Arki Bożka o numerze ewidencyjnym 1641 mapa 26
  od dnia: 2008-02-25 09:40:11 (usunięta: 2008-03-28 13:30:09) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Franciszka Chudego o numerze ewidencyjnym 1227 mapa 19
  od dnia: 2008-04-15 10:08:11 (usunięta: 2008-07-02 09:07:59) więcej>>
 • odsłon:
  183 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. ks. Karola Koziołka o oznaczeniu ewidencyjnym 1605-6
  od dnia: 2007-12-11 12:07:47 (usunięta: 2008-01-24 10:00:47) więcej>>
 • odsłon:
  197 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Nyskiej o numerze ewidencyjnym 447/7 mapa 8
  od dnia: 2008-02-25 09:36:00 (usunięta: 2008-03-28 13:29:54) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Szynowice o numerze ewidencyjnym 650/1 mapa 12
  od dnia: 2008-02-25 09:31:42 (usunięta: 2008-03-28 13:29:32) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Wałowa o numerze ewidencyjnym 1297/11 mapa 20
  od dnia: 2008-04-15 10:09:51 (usunięta: 2008-07-02 09:08:13) więcej>>
 • odsłon:
  97 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Wałowa o numerze ewidencyjnym 1297/12 mapa 20
  od dnia: 2008-04-15 10:11:07 (usunięta: 2008-07-02 09:08:25) więcej>>
 • odsłon:
  88 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Zawadzkiego o numerze ewidencyjnym 1639 mapa 26
  od dnia: 2008-02-19 14:29:03 (usunięta: 2008-03-28 13:29:10) więcej>>
 • odsłon:
  77 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Ligocie Bialskiej o oznaczeniu ewidencyjnym 111 m. 2
  od dnia: 2007-10-03 10:31:17 (usunięta: 2007-11-12 08:37:07) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Mokrej o oznaczeniu ewidencyjnym 549/123 m. 1
  od dnia: 2007-10-03 08:53:01 (usunięta: 2007-11-12 08:36:08) więcej>>
 • odsłon:
  101 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Mokrej o oznaczeniu ewidencyjnym 550/123 m. 1
  od dnia: 2007-10-03 10:19:06 (usunięta: 2007-11-12 08:34:36) więcej>>
 • odsłon:
  93 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Otokach o oznaczeniu ewidencyjnym 139 mapa 1
  od dnia: 2007-10-03 08:02:16 (usunięta: 2007-11-12 08:34:18) więcej>>
 • odsłon:
  101 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Stare Miasto 23/2
  od dnia: 2008-01-02 08:35:43 (usunięta: 2008-02-19 10:48:42) więcej>>
 • odsłon:
  1131 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Kolnowicach o oznaczeniu ewidencyjnym 185 mapa 1 i 65
  od dnia: 2007-10-03 08:33:54 (usunięta: 2007-11-12 08:33:52) więcej>>
 • odsłon:
  110 
 • I przetarg ustny nieorganiczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach 9a
  od dnia: 2006-11-30 10:04:06 (usunięta: 2007-01-12 13:14:53) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Nyska o numerze ewidencyjnym 971 mapa 17
  od dnia: 2008-04-14 15:14:38 (usunięta: 2008-07-02 09:08:42) więcej>>
 • odsłon:
  106 
 • I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w Łączniku ul.Świerczewskiego 15-16 nr 2u
  od dnia: 2007-03-16 11:05:13 (usunięta: 2007-05-25 15:16:36) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Prężynie o oznaczeniu 591/11 mapa 4
  od dnia: 2010-01-19 13:41:54 (usunięta: 2010-03-23 11:08:16) więcej>>
 • odsłon:
  45 
 • II przetarg na lokal mieszkalny w Białej ul. Stare Miasto 23-2
  od dnia: 2008-03-28 13:27:44 (usunięta: 2008-04-15 09:09:35) więcej>>
 • odsłon:
  787 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 26/3 mapa 1 połozonej w Józefowie
  od dnia: 2012-06-22 14:50:25 (usunięta: 2012-09-04 11:21:28) więcej>>
 • odsłon:
  62 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Białej o oznaczeniu 685/5 mapa 12
  od dnia: 2010-06-11 14:39:58 (usunięta: 2010-09-22 12:00:40) więcej>>
 • odsłon:
  106 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Kolnowicach o oznaczeniu 179/3 mapa 1
  od dnia: 2010-01-12 14:28:09 (usunięta: 2010-03-23 11:07:22) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Mokrej 58
  od dnia: 2010-01-19 13:41:42 (usunięta: 2010-03-23 11:08:27) więcej>>
 • odsłon:
  53 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Chrzelice o oznaczeniu 370 mapa 4
  od dnia: 2011-11-17 14:56:52 (usunięta: 2012-02-20 10:46:58) więcej>>
 • odsłon:
  83 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Ogiernicze o oznaczeniu 167 mapa 1
  od dnia: 2011-11-17 14:59:21 (usunięta: 2012-02-20 10:55:06) więcej>>
 • odsłon:
  93 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Białej o oznaczeniu 928 mapa 17
  od dnia: 2011-05-06 14:20:32 (usunięta: 2011-11-18 14:41:33) więcej>>
 • odsłon:
  232 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Browińcu Polskim o oznaczeniu 35 mapa 2
  od dnia: 2011-02-11 13:20:22 (usunięta: 2011-05-02 10:16:03) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Górce Prudnickiej o oznaczeniu 462 mapa 3
  od dnia: 2010-01-19 13:42:01 (usunięta: 2010-03-23 11:08:45) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Górce Prudnickiej o oznaczeniu 851/1 mapa 5
  od dnia: 2010-01-19 13:42:07 (usunięta: 2010-03-23 11:07:51) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Kolnowicach o oznaczeniu 193/1 mapa 1
  od dnia: 2010-01-12 14:33:37 (usunięta: 2010-03-23 11:07:10) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu w Łączniku o oznaczeniu 1259/187 mapa 2
  od dnia: 2010-03-23 11:03:39 (usunięta: 2010-11-09 21:01:28) więcej>>
 • odsłon:
  368 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 1208/2 mapa 19 połozonej w Bialej
  od dnia: 2012-02-20 10:44:24 (usunięta: 2012-05-28 11:32:33) więcej>>
 • odsłon:
  105 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 1208/3 mapa 19 połozonej w Bialej
  od dnia: 2012-01-26 21:24:45 (usunięta: 2012-05-28 11:32:29) więcej>>
 • odsłon:
  112 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o numerze 1287/15 mapa 20 połozonej w Bialej
  od dnia: 2012-01-26 21:03:28 (usunięta: 2012-05-28 11:32:24) więcej>>
 • odsłon:
  91 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Białej, ul. Składowa o oznaczeniu 718/3
  od dnia: 2009-08-05 13:02:08 (usunięta: 2009-09-18 15:19:14) więcej>>
 • odsłon:
  789 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Józefowie o oznaczeniu 26/2 mapa 1
  od dnia: 2009-01-14 09:30:26 (usunięta: 2009-03-23 11:31:07) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Kolnowicach o numerze ewidencyjnym 225/2 mapa 2
  od dnia: 2008-09-16 07:47:49 (usunięta: 2009-01-12 11:28:59) więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Nowej Wsi Prudnickiej o oznaczeniu 504/70 mapa 2
  od dnia: 2009-03-23 11:38:52 (usunięta: 2009-05-07 23:41:37) więcej>>
 • odsłon:
  106 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Pogórzu o oznaczeniu 155 mapa 5
  od dnia: 2009-04-02 09:27:42 (usunięta: 2009-05-07 23:41:49) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Białej ul. Armii Ludowej 8/2
  od dnia: 2012-01-26 20:38:36 (usunięta: 2012-05-28 11:32:19) więcej>>
 • odsłon:
  98 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Brzeźnicy 10/5
  od dnia: 2012-02-20 10:43:43 (usunięta: 2012-05-28 11:32:13) więcej>>
 • odsłon:
  63 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Brzeźnicy 10/5
  od dnia: 2011-11-17 15:06:14 (usunięta: 2012-02-20 11:43:27) więcej>>
 • odsłon:
  106 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Brzeźnicy 10/5
  od dnia: 2011-02-11 13:23:46 (usunięta: 2011-05-02 10:16:49) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  od dnia: 2012-09-05 10:34:25 więcej>>
 • odsłon:
  726 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu w Białej przy ul. Armii Ludowej nr 8/2
  od dnia: 2010-11-09 21:46:42 (usunięta: 2011-02-11 13:30:17) więcej>>
 • odsłon:
  148 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu w Białej przy ul. Armii Ludowej nr 8/3
  od dnia: 2010-11-09 21:37:28 (usunięta: 2011-05-02 10:16:41) więcej>>
 • odsłon:
  198 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Armii Ludowej 8 nr 2
  od dnia: 2009-10-28 14:39:18 (usunięta: 2010-01-12 14:27:35) więcej>>
 • odsłon:
  117 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Armii Ludowej 8 nr 4
  od dnia: 2009-01-14 09:30:40 (usunięta: 2009-03-23 11:30:58) więcej>>
 • odsłon:
  58 
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Białej ul. Armii Ludowej 8 nr 5
  od dnia: 2009-01-14 09:30:49 (usunięta: 2009-03-23 11:30:33) więcej>>
 • odsłon:
  82 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach 9a
  od dnia: 2007-02-05 14:17:57 (usunięta: 2007-05-25 15:15:31) więcej>>
 • odsłon:
  94 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  od dnia: 2012-09-05 10:37:05 więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Mokrej 25 o operacie ewidencji gruntów 549/123 m.1
  od dnia: 2007-12-11 12:36:24 (usunięta: 2008-01-24 10:00:30) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Mokrej o operacie ewidencji gruntów 550/123 m.1
  od dnia: 2007-12-11 12:22:59 (usunięta: 2008-01-24 10:00:09) więcej>>
 • odsłon:
  101 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Nowej Wsi Prudnickiej
  od dnia: 2007-01-12 10:35:06 (usunięta: 2007-02-26 08:47:03) więcej>>
 • odsłon:
  580 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Radostyni 90
  od dnia: 2007-02-05 14:11:04 (usunięta: 2007-05-25 15:14:32) więcej>>
 • odsłon:
  84 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Białej ul. Nyskiej o numerze ewidencyjnym 447/7 mapa 8
  od dnia: 2008-05-08 10:55:48 (usunięta: 2008-07-02 09:08:55) więcej>>
 • odsłon:
  61 
 • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Otokach o numerze ewidencyjnym 139 mapa 1
  od dnia: 2008-02-25 09:45:08 (usunięta: 2008-03-28 13:30:36) więcej>>
 • odsłon:
  86 
 • III przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Białej o oznaczeniu 685/5 mapa 12
  od dnia: 2010-09-22 12:00:10 (usunięta: 2010-11-09 21:02:22) więcej>>
 • odsłon:
  68 
 • III przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu w Białej przy ul. Armii Ludowej nr 8/2
  od dnia: 2011-02-11 13:27:21 (usunięta: 2011-05-02 10:16:34) więcej>>
 • odsłon:
  141 
 • Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki w Ligocie Bialskiej o numerze ewidencyjnym 436/6 mapa 3
  od dnia: 2008-05-12 15:29:33 (usunięta: 2008-07-02 09:09:09) więcej>>
 • odsłon:
  48 
 • Ogłaszenie II przetargu ofertowego na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  od dnia: 2011-05-05 12:27:55 (usunięta: 2011-06-03 11:26:38) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Ogłoszenie I przetargu ofertowego na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  od dnia: 2011-08-09 12:36:29 (usunięta: 2011-09-29 11:54:34) więcej>>
 • odsłon:
  65 
 • Ogłoszenie I przetargu ofertowego na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  od dnia: 2011-08-09 12:30:36 (usunięta: 2011-09-29 11:55:00) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Ogłoszenie II przetargu ofertowego na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  od dnia: 2011-09-06 15:21:50 (usunięta: 2011-09-29 11:53:11) więcej>>
 • odsłon:
  67 
 • Ogłoszenie II przetargu ofertowego na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  od dnia: 2011-09-06 15:21:31 (usunięta: 2011-09-29 11:53:21) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 2
  od dnia: 2011-06-03 11:30:38 (usunięta: 2011-08-09 12:31:39) więcej>>
 • odsłon:
  94 
 • Ogłoszenie o I przetargu ofertowym na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  od dnia: 2011-04-14 14:55:55 (usunięta: 2011-05-02 10:16:23) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej w Brzeźnicy
  od dnia: 2005-05-02 14:39:55 (usunięta: 2005-08-10 11:13:52) więcej>>
 • odsłon:
  22 
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Białej ul. Rynek 26
  od dnia: 2005-07-07 08:26:20 (usunięta: 2005-08-10 11:14:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki 1040 położonej w Białej
  od dnia: 2006-07-28 14:33:54 (usunięta: 2006-09-11 09:57:34) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kolnowicach
  od dnia: 2006-06-14 14:10:22 (usunięta: 2006-07-28 14:40:35) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej przy ul. Świerczewskiego
  od dnia: 2005-08-10 14:53:28 (usunięta: 2005-10-07 00:05:32) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu w Białej przy ul. Opolskiej
  od dnia: 2005-12-02 13:53:40 (usunięta: 2006-01-05 14:39:55) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Białej przy ul. Franciszka Suchego
  od dnia: 2006-06-14 14:05:53 (usunięta: 2006-07-28 14:40:19) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13 i 1 Maja 5
  od dnia: 2005-11-07 11:30:32 (usunięta: 2006-06-13 14:49:44) więcej>>
 • odsłon:
  57 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Działka gruntu położona w Białej przy ulicy Oświęcimskiej
  od dnia: 2006-11-13 11:08:28 (usunięta: 2007-01-03 10:46:22) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu położona w Chrzelicach
  od dnia: 2006-07-28 14:32:43 (usunięta: 2006-09-11 09:58:12) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu położona w Krobuszu
  od dnia: 2006-09-15 15:09:23 (usunięta: 2006-11-13 10:52:51) więcej>>
 • odsłon:
  32 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu położona w Łączniku
  od dnia: 2006-07-28 14:31:59 (usunięta: 2006-09-11 09:57:54) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Działka gruntu położona w Łączniku przy ulicy Sportowej
  od dnia: 2006-10-31 00:53:35 (usunięta: 2007-01-03 10:46:38) więcej>>
 • odsłon:
  37 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Działka gruntu położona w Łączniku przy ulicy Sportowej
  od dnia: 2006-10-31 00:43:44 (usunięta: 2007-01-03 10:46:53) więcej>>
 • odsłon:
  31 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu położona w Mokrej
  od dnia: 2006-06-27 13:05:16 (usunięta: 2006-07-28 14:39:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu położona w Mokrej
  od dnia: 2006-06-27 13:02:44 (usunięta: 2006-07-28 14:38:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Działka gruntu położona w Nowej Wsi Prudnickiej
  od dnia: 2006-11-13 11:16:08 (usunięta: 2007-01-03 10:48:11) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białej przy ul. Składowej
  od dnia: 2004-06-28 15:39:05 (usunięta: 2004-10-04 11:57:55) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka budowlana położona w Łączniku przy ulicy Świerczewskiego
  od dnia: 2006-09-15 15:21:55 (usunięta: 2006-11-13 10:54:37) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 28 o pow. użytkowej 102,20 m2
  od dnia: 2011-03-10 11:41:47 (usunięta: 2011-05-02 10:16:12) więcej>>
 • odsłon:
  89 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 20/20 części nieruchomości-działka niezabudowana położona przy ul. Parkowej przeznaczona pod budowę kompleksu garaży
  od dnia: 2004-10-04 12:53:02 (usunięta: 2005-01-28 14:40:49) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach
  od dnia: 2005-05-17 14:27:16 (usunięta: 2005-08-10 11:14:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Pogórzu
  od dnia: 2005-03-31 14:03:51 (usunięta: 2005-05-02 14:45:01) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki w Kolnowicach
  od dnia: 2005-11-22 15:08:10 (usunięta: 2006-06-13 14:50:02) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 położonego na I piętrze budynku w Białej ul. Rynek 26
  od dnia: 2005-08-24 14:25:34 (usunięta: 2005-10-07 00:05:53) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka budowlana położona przy ul. Św. Kamila
  od dnia: 2004-10-04 12:51:37 (usunięta: 2005-01-28 14:41:06) więcej>>
 • odsłon:
  12 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka położona w Mokrej
  od dnia: 2004-03-24 14:32:36 (usunięta: 2004-05-07 12:44:38) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-działka w Miłowicach
  od dnia: 2004-06-03 12:18:20 (usunięta: 2004-07-01 14:08:17) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-działka w Pogórzu
  od dnia: 2005-05-17 15:21:51 (usunięta: 2005-08-10 11:14:52) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-lokal użytkowy w Gostomii
  od dnia: 2005-11-22 15:21:43 (usunięta: 2006-06-13 14:50:39) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż działki gruntu w Mokrej
  od dnia: 2005-04-04 11:38:19 (usunięta: 2005-05-02 14:45:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łączniku
  od dnia: 2005-08-12 09:23:17 (usunięta: 2005-10-07 00:06:20) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej w Brzeźnicy
  od dnia: 2005-06-16 15:16:24 (usunięta: 2005-08-10 11:15:09) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu w Białej przy ul. Opolskiej
  od dnia: 2006-01-05 14:41:03 (usunięta: 2006-06-13 14:50:57) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka budowlana położona w Kolnowicach
  od dnia: 2006-08-21 09:33:44 (usunięta: 2006-10-09 13:04:17) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Działka budowlana położona w Łączniku przy ulicy Świerczewskiego
  od dnia: 2006-11-13 11:22:04 (usunięta: 2007-01-03 10:48:23) więcej>>
 • odsłon:
  27 
 • Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu położona w Białej
  od dnia: 2006-08-21 11:34:59 (usunięta: 2006-10-09 13:07:15) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu położona w Mokrej
  od dnia: 2006-08-21 09:12:27 (usunięta: 2006-10-09 13:06:59) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: działka budowlana w Białej przy ul. Nyskiej
  od dnia: 2005-11-23 08:05:31 (usunięta: 2006-06-13 14:51:09) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-działka budowlana w Białej przy ul. Nyskiej
  od dnia: 2005-05-18 08:11:11 (usunięta: 2005-08-10 11:15:26) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości-działka gruntu w Solcu
  od dnia: 2005-05-18 07:52:19 (usunięta: 2005-08-10 11:15:51) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości-działki gruntu położonej w Mokrej
  od dnia: 2005-05-18 10:38:41 (usunięta: 2005-08-10 11:16:07) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Białej - Lokal mieszkalny ul. Stare Miasto 17
  od dnia: 2004-05-10 12:09:16 (usunięta: 2004-06-03 11:54:02) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ofertowym na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 4
  od dnia: 2008-11-04 12:58:05 (usunięta: 2009-01-12 11:29:11) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Ogłoszenie o przetargu ofertowym na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 6
  od dnia: 2008-10-30 14:37:49 (usunięta: 2009-01-12 11:29:30) więcej>>
 • odsłon:
  41 
 • Ogłoszenie o przetargu ofertowym na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. 1 Maja 30
  od dnia: 2005-03-04 12:56:45 (usunięta: 2005-05-02 14:46:26) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości firmy KOMBUD
  od dnia: 2006-10-18 13:55:43 (usunięta: 2006-11-13 10:53:17) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż budynku mieszkalno-użytkowego w Białej - ul. Prudnicka 5
  od dnia: 2004-05-10 11:26:46 (usunięta: 2004-06-03 11:54:31) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej w Białej
  od dnia: 2005-03-30 14:14:38 (usunięta: 2005-05-02 14:46:43) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki budowlanej w Białej przy ul. Świerczewskiego 26
  od dnia: 2005-08-10 11:40:49 (usunięta: 2005-10-07 00:07:05) więcej>>
 • odsłon:
  10 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu w Solcu
  od dnia: 2005-03-30 14:36:01 (usunięta: 2005-05-02 14:47:04) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Białej
  od dnia: 2004-05-10 11:34:39 (usunięta: 2004-06-03 11:54:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w Solcu
  od dnia: 2005-02-02 09:18:51 (usunięta: 2005-03-29 13:51:47) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki w Miłowicach
  od dnia: 2005-03-29 14:34:41 (usunięta: 2005-05-02 14:47:23) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej ruinami byłego młyna w Białej przy ul. Nyskiej
  od dnia: 2005-02-02 09:25:03 (usunięta: 2005-03-29 13:52:26) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Łączniku.
  od dnia: 2005-06-16 14:56:01 (usunięta: 2005-08-10 11:16:24) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka położona w Miłowicach (była baza po SKR)
  od dnia: 2004-05-07 13:07:29 (usunięta: 2004-06-03 11:55:21) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka położona w Mokrej
  od dnia: 2004-05-10 11:56:59 (usunięta: 2004-06-03 11:59:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działki położonej w Radostyni
  od dnia: 2005-03-04 12:28:23 (usunięta: 2005-03-29 13:52:47) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - lokal w Białej
  od dnia: 2004-05-07 13:48:18 (usunięta: 2004-06-03 12:00:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Pogórzu
  od dnia: 2005-03-04 12:34:31 (usunięta: 2005-03-29 13:53:07) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym-lokal na parterze budynku mieszkalnego w Białej ul. 1 Maja 20
  od dnia: 2004-06-03 13:51:18 (usunięta: 2004-07-01 14:11:04) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym niograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka budowlana położona przy ul. Franciszka Suchego
  od dnia: 2004-05-10 11:50:42 (usunięta: 2004-06-03 12:00:36) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki położonej w Mokrej
  od dnia: 2005-02-02 09:27:26 (usunięta: 2005-03-29 13:53:45) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości - działka zabudowana położona w Miłowicach (była baza po SKR)
  od dnia: 2004-07-01 15:19:43 (usunięta: 2004-10-04 11:58:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań - działka położona w Krobuszu
  od dnia: 2004-03-24 14:38:10 (usunięta: 2004-05-07 12:45:42) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań - działka położona w Mokrej
  od dnia: 2004-05-07 10:26:32 (usunięta: 2004-06-03 12:01:16) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań - zamieszkały lokal mieszkalny numer 2 położony na parterze budynku mieszkalnego w Białej ul. 1 Maja 20
  od dnia: 2004-07-01 14:58:42 (usunięta: 2004-10-04 11:58:29) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Sporządzenie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Biała
  od dnia: 2005-01-28 14:40:13 (usunięta: 2005-03-29 13:54:02) więcej>>
 • odsłon:
  18 
 • Przetag ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 2
  od dnia: 2008-09-24 10:40:24 (usunięta: 2008-11-13 08:13:21) więcej>>
 • odsłon:
  72 
 • Przetag ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 4
  od dnia: 2008-09-24 10:42:21 (usunięta: 2008-11-13 08:12:53) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Rokowania na sprzedaż działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu położona w Mokrej
  od dnia: 2006-10-09 13:43:12 (usunięta: 2006-11-13 10:53:29) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Rokowania na sprzedaż działki budowlanej stanowiącej własność Gminy Biała - działka budowlana położona w Kolnowicach
  od dnia: 2006-10-09 14:06:23 (usunięta: 2006-11-13 10:53:46) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży
  od dnia: 2008-01-02 08:28:45 (usunięta: 2008-01-04 11:13:57) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Zaproszenie do II rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  od dnia: 2007-05-08 09:01:26 (usunięta: 2007-06-18 14:40:18) więcej>>
 • odsłon:
  42 
 • Zaproszenie do II rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Radostynii 90
  od dnia: 2007-06-19 09:58:46 (usunięta: 2007-07-06 12:37:10) więcej>>
 • odsłon:
  40 
 • Zaproszenie do II rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Radostynii 90
  od dnia: 2007-05-31 09:39:49 (usunięta: 2007-06-18 14:39:41) więcej>>
 • odsłon:
  46 
 • Zaproszenie do rokowań
  od dnia: 2012-01-26 20:00:14 (usunięta: 2012-05-28 11:32:05) więcej>>
 • odsłon:
  151 
 • Zaproszenie do rokowań
  od dnia: 2008-08-04 11:38:58 (usunięta: 2008-09-16 07:47:25) więcej>>
 • odsłon:
  90 
 • Zaproszenie do rokowań - działka gruntu położona w Białej przy ul. Parkowej o oznaczeniu 1287/15 mapa 20
  od dnia: 2012-04-28 08:24:54 (usunięta: 2012-06-22 15:09:05) więcej>>
 • odsłon:
  334 
 • Zaproszenie do rokowań - działka gruntu położona w Białej przy ulicy Parkowej o oznaczeniu 1208/3 mapa 19
  od dnia: 2012-04-28 08:09:50 (usunięta: 2012-05-28 11:33:20) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Zaproszenie do rokowań - działka gruntu w Buałej przy ul. Parkowej o oznaczeniu 1208/2 mapa 19
  od dnia: 2012-04-28 08:05:53 (usunięta: 2012-05-28 11:33:15) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny w Białej, ul. Prudnicka 17 m. 2
  od dnia: 2012-04-28 08:02:48 (usunięta: 2012-05-28 11:33:10) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny w Brzeźnicy 10 m. 5
  od dnia: 2012-04-28 08:00:05 (usunięta: 2012-05-28 11:33:05) więcej>>
 • odsłon:
  34 
 • Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki gruntu położonej w Browińcu Polskim o oznaczeniu 35 m. 2
  od dnia: 2011-05-02 10:23:49 (usunięta: 2011-11-18 14:41:58) więcej>>
 • odsłon:
  100 
 • Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży lokalu w Białej ul. Armii Ludowej 8/2
  od dnia: 2011-05-02 10:30:01 (usunięta: 2011-11-18 14:41:24) więcej>>
 • odsłon:
  208 
 • Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży lokalu w Brzeźnicy 10/5
  od dnia: 2011-05-02 10:15:26 (usunięta: 2011-11-18 14:41:49) więcej>>
 • odsłon:
  169 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Białej oznaczonej jako działka 1112/1 m. 18
  od dnia: 2007-06-18 14:56:37 (usunięta: 2007-10-03 18:19:18) więcej>>
 • odsłon:
  3425 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Miłowicach 9a stanowiącej własność Gminy Biała
  od dnia: 2007-04-05 14:05:22 (usunięta: 2007-05-25 15:21:18) więcej>>
 • odsłon:
  47 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Radostyni 90 stanowiącej własność Gminy Biała
  od dnia: 2007-04-05 12:01:44 (usunięta: 2007-05-25 15:21:02) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej przy ul. Świerczewskiego 26
  od dnia: 2005-11-23 08:26:31 (usunięta: 2006-06-13 14:51:39) więcej>>
 • odsłon:
  20 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej w Białej przy ul. Nyskiej
  od dnia: 2006-01-06 12:35:18 (usunięta: 2006-06-13 14:51:59) więcej>>
 • odsłon:
  21 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej w Białej przy ul. Nyskiej
  od dnia: 2005-08-12 11:41:05 (usunięta: 2005-10-07 00:07:29) więcej>>
 • odsłon:
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej w Brzeźnicy
  od dnia: 2005-08-12 12:25:19 (usunięta: 2005-10-07 00:46:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach (była baza po SKR)
  od dnia: 2005-08-12 12:43:07 (usunięta: 2005-10-07 00:07:58) więcej>>
 • odsłon:
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki gruntu położonej w Mokrej
  od dnia: 2005-08-12 10:03:04 (usunięta: 2005-10-07 00:05:05) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż działki w Kolnowicach
  od dnia: 2006-01-06 10:11:03 (usunięta: 2006-06-13 14:52:22) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 26
  od dnia: 2005-11-07 10:51:49 (usunięta: 2005-11-30 12:09:19) więcej>>
 • odsłon:
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży działki budowlanej położonej w Białej nr 718/3 mapa 13
  od dnia: 2009-10-28 14:27:17 (usunięta: 2010-01-12 14:57:00) więcej>>
 • odsłon:
  87 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży działki gruntu położonej w Górce Prudnickiej o oznaczeniach 851/1 mapa 5
  od dnia: 2010-03-31 13:34:18 (usunięta: 2010-11-09 21:01:46) więcej>>
 • odsłon:
  110 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży działki gruntu położonej w Prężynie o oznaczeniach 591/11 mapa 4
  od dnia: 2010-03-31 13:29:27 (usunięta: 2010-11-09 21:01:56) więcej>>
 • odsłon:
  152 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży lokalu mieszkalnego w Białej przy ulicy Armii Ludowej 8 numer 2
  od dnia: 2010-01-12 14:57:13 (usunięta: 2010-03-23 11:06:56) więcej>>
 • odsłon:
  51 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży nieruchomości położonej w Białej na ul. Armii Ludowej 8/4
  od dnia: 2009-04-02 09:36:45 (usunięta: 2009-05-07 23:42:03) więcej>>
 • odsłon:
  39 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży nieruchomości położonej w Białej na ul. Armii Ludowej 8/5
  od dnia: 2009-03-31 13:43:39 (usunięta: 2009-05-07 23:42:16) więcej>>
 • odsłon:
  50 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie o oznaczeniu 26/2 mapa 1
  od dnia: 2009-03-31 13:28:09 (usunięta: 2009-05-07 23:42:31) więcej>>
 • odsłon:
  73 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży nieruchomości położonej w Kolnowicach o oznaczeniu 225/2 mapa 2
  od dnia: 2009-05-08 00:18:20 (usunięta: 2009-08-05 13:01:32) więcej>>
 • odsłon:
  106 
 • Zaproszenie do rokowań na temat sprzedaży nieruchomości położonej w Kolnowicach o oznaczeniu 225/2 mapa 2
  od dnia: 2009-01-28 10:50:39 (usunięta: 2009-03-23 11:30:50) więcej>>
 • odsłon:
  105 
  Dział: PRZETARGI
  Pozycja menu: Przetargi
 • Brak aktualnych ogłoszeń o przetargach
  od dnia: 2003-09-18 12:06:18 (usunięta: 2003-12-02 12:37:08) więcej>>
 • odsłon:
  138 
 • Brak aktualnych ogłoszeń o przetargach
  od dnia: 2003-08-22 15:42:51 (usunięta: 2003-08-29 13:23:42) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała: działka położona w Kolnowicach
  od dnia: 2003-07-04 11:37:55 (usunięta: 2003-08-04 15:51:03) więcej>>
 • odsłon:
  17 
 • II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała: działka położona w Łączniku
  od dnia: 2003-07-14 09:12:50 (usunięta: 2003-08-04 15:49:26) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała: działka położona w Mokrej
  od dnia: 2003-07-04 12:06:01 (usunięta: 2003-08-04 15:50:14) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 tony
  od dnia: 2004-02-18 15:00:56 (usunięta: 2004-03-23 11:01:41) więcej>>
 • odsłon:
  25 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nioegraniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka położona w Mokrej
  od dnia: 2004-03-23 11:14:28 (usunięta: 2004-03-24 14:43:15) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - działka położona w Chrzelicach
  od dnia: 2004-01-20 10:19:22 (usunięta: 2004-02-23 11:16:57) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Biała
  od dnia: 2004-02-20 14:22:06 (usunięta: 2004-03-23 11:03:17) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej wraz z kosztorysami i uzyskaniem stosownego pozwolenia budowlanego na budowę dróg - osiedle domków jednorodzinnych
  od dnia: 2004-02-19 11:11:04 (usunięta: 2004-03-24 14:56:35) więcej>>
 • odsłon:
  33 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dla potrzeb remontowych dróg gminnych 1200 ton surowca drogowego
  od dnia: 2004-02-20 14:24:06 (usunięta: 2004-03-23 11:04:59) więcej>>
 • odsłon:
  16 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka w Mokrej
  od dnia: 2004-02-06 10:52:00 (usunięta: 2004-03-23 11:06:23) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie gazety lokalnej „Panorama Bialska”
  od dnia: 2004-01-27 11:15:22 (usunięta: 2004-02-23 11:18:49) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego do celów grzewczych Ośrodka Kultury w Białej.
  od dnia: 2004-01-27 10:52:00 (usunięta: 2004-02-23 11:19:34) więcej>>
 • odsłon:
  36 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5 tony
  od dnia: 2004-01-30 10:21:45 (usunięta: 2004-02-18 15:02:17) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30.000 Euro - „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rostkowice”.
  od dnia: 2004-01-13 14:58:29 (usunięta: 2004-03-23 15:33:02) więcej>>
 • odsłon:
  58 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Biała
  od dnia: 2004-01-09 09:35:17 (usunięta: 2004-02-23 11:20:32) więcej>>
 • odsłon:
  82 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30.000 euro - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Biała
  od dnia: 2004-01-08 15:10:58 (usunięta: 2004-01-09 09:31:52) więcej>>
 • odsłon:
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała
  od dnia: 2004-03-15 15:33:00 (usunięta: 2004-05-20 08:40:44) więcej>>
 • odsłon:
  80 
 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej do 30.000 Euro
  od dnia: 2003-12-23 12:29:54 (usunięta: 2004-01-07 09:46:51) więcej>>
 • odsłon:
  43 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Krobuszu
  od dnia: 2004-01-20 10:21:48 (usunięta: 2004-02-23 11:22:06) więcej>>
 • odsłon:
  26 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Łączniku
  od dnia: 2004-01-20 10:24:03 (usunięta: 2004-02-23 11:22:40) więcej>>
 • odsłon:
  23 
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM - Lokal mieszkalny numer 2 położony na parterze budynku w Łączniku ul. Nowa 4a
  od dnia: 2003-12-02 12:34:44 (usunięta: 2004-01-14 10:42:33) więcej>>
 • odsłon:
  92 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż nieruchomości położonej w Krobuszu
  od dnia: 2004-01-20 10:26:29 (usunięta: 2004-02-23 11:23:28) więcej>>
 • odsłon:
  15 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka położona w Krobuszu
  od dnia: 2004-02-11 12:47:05 (usunięta: 2004-03-24 07:59:17) więcej>>
 • odsłon:
  29 
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - działka położona w Mokrej
  od dnia: 2004-02-11 12:54:30 (usunięta: 2004-03-23 14:47:43) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Ogłoszenie o przetargu w formie zapytania o cenę na: ,,Wykonanie podziałów geodezyjnych działek stanowiących własność Gminy Biała”
  od dnia: 2003-12-31 11:52:07 (usunięta: 2004-01-19 15:08:12) więcej>>
 • odsłon:
  59 
 • Ogłoszenie o przetargu w formie zapytania o cenę na: Wykonanie operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości
  od dnia: 2004-01-14 11:40:43 (usunięta: 2004-02-23 11:24:24) więcej>>
 • odsłon:
  38 
 • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań - działka w Krobuszu
  od dnia: 2004-03-23 14:36:05 (usunięta: 2004-03-24 14:41:08) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg nieograniczony na modernizację drogi wiejskiej (dojazdowej do pól) w miejscowości Dębina
  od dnia: 2003-07-04 14:40:05 (usunięta: 2003-07-24 10:01:31) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Przetarg nieograniczony na prowadzenie Cmentarza Komunalnego w Białej
  od dnia: 2003-07-23 10:57:04 (usunięta: 2003-08-13 08:18:12) więcej>>
 • odsłon:
  13 
 • Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń po Telekomunikacji Polskiej S.A. z przeznaczeniem na mieszkania-ul. Prudnicka 8 w Białej
  od dnia: 2003-08-29 13:21:21 (usunięta: 2003-09-18 12:04:27) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu średnioterminowego złotowego na finansowanie wydatków inwestycyjnych w wysokości 358.500,00 PLN
  od dnia: 2003-07-04 14:27:42 (usunięta: 2003-08-04 15:45:20) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym w Białej
  od dnia: 2003-07-29 14:28:20 (usunięta: 2003-08-13 08:19:25) więcej>>
 • odsłon:
 • Przetarg nieograniczony-Wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych w budynku Publicznego Gimnazjum w Białej oraz Publicznego Przedszkola w Łączniku
  od dnia: 2003-07-04 10:18:17 (usunięta: 2003-07-11 08:10:28) więcej>>
 • odsłon:
  16 
  Dział: OFERTY PRACY
  Pozycja menu: Oferty pracy
 • Główny księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych - ogłoszenie unieważnione
  od dnia: 2012-06-14 11:33:55 więcej>>
 • odsłon:
  1103 
 • Informacja o naborach na wolne stanowiska pracy
  od dnia: 2009-02-10 08:02:12 (usunięta: 2009-02-25 10:47:22) więcej>>
 • odsłon:
  169 
 • Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej
  od dnia: 2007-01-30 09:34:54 (usunięta: 2007-07-26 10:36:10) więcej>>
 • odsłon:
  292 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds.księgowości podatkowej
  od dnia: 2006-01-27 14:51:06 (usunięta: 2007-01-08 11:39:49) więcej>>
 • odsłon:
  155 
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Białej
  od dnia: 2006-09-26 10:24:14 (usunięta: 2007-07-26 10:33:07) więcej>>
 • odsłon:
  266 
 • Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  od dnia: 2005-12-15 10:42:27 (usunięta: 2007-01-08 11:37:47) więcej>>
 • odsłon:
  146 
 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora jendostek oświatowych na terenie gminy Biała
  od dnia: 2007-04-12 11:34:19 (usunięta: 2007-07-26 10:36:02) więcej>>
 • odsłon:
  172 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Stanowisko ds. księgowości podatkowej
  od dnia: 2006-01-20 14:41:50 (usunięta: 2007-01-08 11:39:06) więcej>>
 • odsłon:
  160 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekraacji w Białej
  od dnia: 2007-01-26 14:45:44 (usunięta: 2007-07-26 10:35:28) więcej>>
 • odsłon:
  291 
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Białej
  od dnia: 2006-09-19 14:15:14 (usunięta: 2007-07-26 10:31:19) więcej>>
 • odsłon:
  272 
 • Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  od dnia: 2012-06-05 10:29:25 więcej>>
 • odsłon:
  937 
 • Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  od dnia: 2012-05-30 11:02:16 więcej>>
 • odsłon:
  930 
 • Nabór na dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego
  od dnia: 2012-03-12 12:08:52 więcej>>
 • odsłon:
  1256 
 • Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  od dnia: 2012-03-29 18:53:42 więcej>>
 • odsłon:
  1676 
 • Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  od dnia: 2012-03-12 14:25:07 więcej>>
 • odsłon:
  1315 
 • Nabór pracowników w 2012 roku
  od dnia: 2012-03-09 15:09:11 więcej>>
 • odsłon:
  1680 
 • Nabór pracowników w roku 2007
  od dnia: 2008-06-27 14:38:13 (usunięta: 2008-10-23 07:58:08) więcej>>
 • odsłon:
  1031 
 • Nabór pracowników w roku 2009
  od dnia: 2010-09-03 11:15:35 więcej>>
 • odsłon:
  1566 
 • Nabór pracowników w roku 2010
  od dnia: 2010-09-14 12:44:30 więcej>>
 • odsłon:
  3417 
 • Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Łączniku
  od dnia: 2005-12-15 10:43:17 (usunięta: 2007-01-08 11:35:51) więcej>>
 • odsłon:
  139 
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekraacji w Białej
  od dnia: 2006-12-14 12:22:47 (usunięta: 2007-07-26 10:33:55) więcej>>
 • odsłon:
  340 
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola
  od dnia: 2006-08-04 08:20:17 (usunięta: 2007-07-26 10:28:52) więcej>>
 • odsłon:
  235 
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP
  od dnia: 2006-03-20 12:09:46 (usunięta: 2006-11-30 11:56:57) więcej>>
 • odsłon:
  148 
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łączniku
  od dnia: 2006-05-31 14:20:51 (usunięta: 2006-11-30 11:56:42) więcej>>
 • odsłon:
  24 
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi
  od dnia: 2006-12-15 12:28:14 (usunięta: 2007-07-26 10:29:28) więcej>>
 • odsłon:
  178 
 • Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Pogórzu
  od dnia: 2008-12-30 14:31:04 (usunięta: 2009-02-10 08:02:35) więcej>>
 • odsłon:
  382 
 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora w świetlicy środowiskowej PROMYCZEK
  od dnia: 2006-08-24 08:30:40 (usunięta: 2007-07-26 10:28:33) więcej>>
 • odsłon:
  213 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Miejskim w Białej
  od dnia: 2006-08-30 11:33:22 (usunięta: 2007-07-26 10:29:12) więcej>>
 • odsłon:
  274 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Finansowym - Stanowisko ds. księgowości podatkowej
  od dnia: 2006-01-13 08:11:51 (usunięta: 2007-01-08 11:38:19) więcej>>
 • odsłon:
  194 
 • Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  od dnia: 2005-12-15 10:43:45 (usunięta: 2007-01-08 11:36:39) więcej>>
 • odsłon:
  109 
 • Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa
  od dnia: 2012-09-24 13:26:06 więcej>>
 • odsłon:
  1033 
 • Urząd Miejski w Białej zatrudni od zaraz nauczyciela wychowania przedszkolnego do pracy w Publicznym Przedszkolu w Chrzelicach
  od dnia: 2006-10-06 14:18:06 (usunięta: 2007-07-26 08:34:51) więcej>>
 • odsłon:
  204 
  Dział: OFERTY PRACY
  Pozycja menu: Regulaminy naboru pracowników
 • Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  od dnia: 2006-01-03 09:42:53 (usunięta: 2009-03-02 14:53:56) więcej>>
 • odsłon:
  1112 
 • Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  od dnia: 2009-03-02 14:23:33 więcej>>
 • odsłon:
  1345 
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  od dnia: 2012-02-21 13:32:38 więcej>>
 • odsłon:
  917 
  Dział: OFERTY PRACY
  Pozycja menu: Zarządzenia
 • Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  od dnia: 2005-12-15 10:41:01 (usunięta: 2006-01-03 09:44:28) więcej>>
 • odsłon:
  11 
 • Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  od dnia: 2005-12-15 10:52:30 (usunięta: 2006-01-03 09:44:49) więcej>>
 • odsłon:
  13 
  Dział: OFERTY PRACY
  Pozycja menu: Kwestionariusz Osobowy
 • Kwestionariusze Osobowe
  od dnia: 2006-08-30 12:50:41 więcej>>
 • odsłon:
  4917 
  Dział: OFERTY PRACY
  Pozycja menu: Oświadczenia
 • Oświadczenia
  od dnia: 2012-01-18 13:10:27 więcej>>
 • odsłon:
  2345 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  od dnia: 2010-05-20 12:39:48 więcej>>
 • odsłon:
  1262 
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  od dnia: 2011-05-26 09:07:42 więcej>>
 • odsłon:
  988 
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  od dnia: 2011-05-26 08:54:54 więcej>>
 • odsłon:
  1439 
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2011
  od dnia: 2012-10-25 12:40:22 więcej>>
 • odsłon:
  932 
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  od dnia: 2010-05-20 12:40:28 więcej>>
 • odsłon:
  1273 
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  od dnia: 2010-05-20 12:41:55 więcej>>
 • odsłon:
  1180 
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  od dnia: 2010-05-20 12:41:37 więcej>>
 • odsłon:
  1265 
 • Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2006
  od dnia: 2010-05-20 12:41:03 więcej>>
 • odsłon:
  1216 
 • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  od dnia: 2010-05-20 12:42:44 więcej>>
 • odsłon:
  1662 
 • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego -za rok 2002
  od dnia: 2010-05-20 12:43:08 (usunięta: 2010-06-01 13:08:27) więcej>>
 • odsłon:
  49 
 • Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  od dnia: 2010-09-29 12:44:54 więcej>>
 • odsłon:
  1330 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Kierownicy jednostek
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2002
  od dnia: 2010-05-20 12:46:54 (usunięta: 2010-06-01 13:08:39) więcej>>
 • odsłon:
  35 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  od dnia: 2010-05-20 12:46:37 więcej>>
 • odsłon:
  1214 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  od dnia: 2010-05-20 12:46:22 więcej>>
 • odsłon:
  1861 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  od dnia: 2010-05-20 12:45:16 więcej>>
 • odsłon:
  1912 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  od dnia: 2010-05-20 12:44:15 więcej>>
 • odsłon:
  1615 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  od dnia: 2010-05-20 12:43:56 więcej>>
 • odsłon:
  1160 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  od dnia: 2010-05-20 12:43:36 więcej>>
 • odsłon:
  1296 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  od dnia: 2010-06-01 15:08:18 więcej>>
 • odsłon:
  1184 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  od dnia: 2011-05-26 11:16:41 więcej>>
 • odsłon:
  983 
 • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2011
  od dnia: 2012-09-24 09:48:54 więcej>>
 • odsłon:
  859 
 • Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  od dnia: 2012-03-22 14:18:31 więcej>>
 • odsłon:
  1265 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Radni
 • Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  od dnia: 2011-03-11 11:19:27 więcej>>
 • odsłon:
  1148 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  od dnia: 2010-05-20 12:49:20 więcej>>
 • odsłon:
  1127 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  od dnia: 2010-05-20 12:49:05 więcej>>
 • odsłon:
  1186 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  od dnia: 2010-05-20 12:48:50 więcej>>
 • odsłon:
  1166 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  od dnia: 2010-05-20 12:48:16 więcej>>
 • odsłon:
  1355 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  od dnia: 2010-05-20 12:47:56 więcej>>
 • odsłon:
  1669 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  od dnia: 2010-05-20 12:47:39 więcej>>
 • odsłon:
  1904 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  od dnia: 2010-06-17 10:20:54 więcej>>
 • odsłon:
  1391 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  od dnia: 2011-10-21 11:55:07 więcej>>
 • odsłon:
  1602 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  od dnia: 2012-06-04 08:56:35 więcej>>
 • odsłon:
  1003 
 • Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  od dnia: 2010-09-29 12:27:12 więcej>>
 • odsłon:
  1119 
 • Oświadczenia majątkowe radnych -za rok 2002
  od dnia: 2010-05-20 12:49:35 (usunięta: 2010-06-01 13:07:22) więcej>>
 • odsłon:
  97 
 • Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  od dnia: 2010-05-20 12:48:36 więcej>>
 • odsłon:
  1751 
  Dział: AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
  Pozycja menu: Informacje ogólne
 • Informacje ogólne
  od dnia: 2009-01-30 14:31:57 więcej>>
 • odsłon:
  4577 
  Dział: AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
  Pozycja menu: Zadania do realizacji
 • I ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  od dnia: 2005-04-25 11:33:38 (usunięta: 2009-01-30 11:31:09) więcej>>
 • odsłon:
  488 
 • II ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  od dnia: 2005-04-25 11:40:40 (usunięta: 2009-01-30 11:32:11) więcej>>
 • odsłon:
  474 
 • III ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  od dnia: 2005-04-25 11:47:52 (usunięta: 2009-01-30 11:32:28) więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • IV ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  od dnia: 2005-04-25 11:53:50 (usunięta: 2009-01-30 11:33:08) więcej>>
 • odsłon:
  468 
 • V ZASADA FACHOWOŚCI
  od dnia: 2005-12-16 10:50:25 (usunięta: 2009-01-30 11:33:28) więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • VI ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  od dnia: 2005-04-25 12:03:13 (usunięta: 2009-01-30 11:33:40) więcej>>
 • odsłon:
  508 
 • Zadania do realizacji
  od dnia: 2005-04-25 12:09:23 (usunięta: 2009-01-30 11:19:14) więcej>>
 • odsłon:
  327 
  Dział: AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
  Pozycja menu: Realizacja zadań
 • Ankieta Jak Urząd Miejski w Białej obsługuje klientów - interesantów?
  od dnia: 2005-09-08 11:45:27 (usunięta: 2009-02-03 09:19:09) więcej>>
 • odsłon:
  2345 
 • Certyfikat akcji Przejrzysta Polska dla Urzędu Miejskiego w Białej
  od dnia: 2006-03-09 15:17:07 (usunięta: 2009-02-03 09:19:27) więcej>>
 • odsłon:
  1881 
 • I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  od dnia: 2011-02-15 12:32:12 więcej>>
 • odsłon:
  1198 
 • II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  od dnia: 2010-01-21 09:49:28 więcej>>
 • odsłon:
  1194 
 • III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  od dnia: 2010-01-21 09:49:58 więcej>>
 • odsłon:
  1228 
 • IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  od dnia: 2010-01-21 09:50:18 więcej>>
 • odsłon:
  1309 
 • Karty Usług w Urzędzie Miejskim w Białej, czyli opisy: Jak załatwić sprawę?
  od dnia: 2005-09-13 07:41:46 (usunięta: 2009-02-03 09:19:43) więcej>>
 • odsłon:
  589 
 • Sprawozdanie z ankiety dotyczącej wyboru zadań fakultatywnych
  od dnia: 2005-04-25 14:49:48 (usunięta: 2009-02-03 09:20:02) więcej>>
 • odsłon:
  352 
 • Sprawozdanie ze spotkania z organizacjami pozarządowymi Gminy Biała
  od dnia: 2005-04-25 14:53:13 (usunięta: 2009-02-03 09:19:54) więcej>>
 • odsłon:
  428 
 • V - ZASADA FACHOWOŚCI
  od dnia: 2010-01-21 09:50:41 więcej>>
 • odsłon:
  1328 
 • VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  od dnia: 2011-02-15 12:30:45 więcej>>
 • odsłon:
  943 
  Dział: WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Pozycja menu: Obwieszczenia i Informacje
 • Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  od dnia: 2011-09-16 18:21:56 więcej>>
 • odsłon:
  621 
 • Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  od dnia: 2011-09-20 12:18:45 więcej>>
 • odsłon:
  991 
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  od dnia: 2011-09-14 10:13:13 więcej>>
 • odsłon:
  964 
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  od dnia: 2011-09-14 10:16:46 więcej>>
 • odsłon:
  707 
 • Kalendarz Wyborczy
  od dnia: 2011-08-08 13:45:14 więcej>>
 • odsłon:
  865 
 • Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2011-09-07 12:30:22 więcej>>
 • odsłon:
  872 
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  od dnia: 2011-10-03 13:22:14 więcej>>
 • odsłon:
  552 
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  od dnia: 2011-10-06 11:45:09 więcej>>
 • odsłon:
  803 
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  od dnia: 2011-09-13 13:05:08 więcej>>
 • odsłon:
  925 
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  od dnia: 2011-09-13 13:18:15 więcej>>
 • odsłon:
  802 
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  od dnia: 2011-10-06 12:06:44 więcej>>
 • odsłon:
  836 
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  od dnia: 2011-08-31 13:14:36 więcej>>
 • odsłon:
  650 
 • Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2011-09-20 12:30:40 więcej>>
 • odsłon:
  976 
 • Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  od dnia: 2011-09-05 15:20:51 więcej>>
 • odsłon:
  832 
 • Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  od dnia: 2011-08-29 12:44:46 więcej>>
 • odsłon:
  627 
 • Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  od dnia: 2011-08-08 14:51:59 więcej>>
 • odsłon:
  619 
 • Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2011-09-07 09:03:30 więcej>>
 • odsłon:
  1139 
  Dział: WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Pozycja menu: Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
 • Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2011-09-14 15:22:21 (usunięta: 2011-09-19 09:44:51) więcej>>
 • odsłon:
  49 
  Dział: WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Pozycja menu: Państwowa Komisja Wyborcza
 • Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2011-09-19 09:44:27 więcej>>
 • odsłon:
  1540 
  Dział: WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
  Pozycja menu: Obwieszczenia i Informacje
 • Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  od dnia: 2011-06-01 15:01:54 więcej>>
 • odsłon:
  791 
 • Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  od dnia: 2011-04-22 10:33:52 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • Kalendarz Wyborczy
  od dnia: 2011-04-07 14:37:23 więcej>>
 • odsłon:
  982 
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  od dnia: 2011-04-18 11:33:27 więcej>>
 • odsłon:
  680 
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  od dnia: 2011-05-16 08:33:46 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  od dnia: 2011-05-17 15:02:49 więcej>>
 • odsłon:
  718 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  od dnia: 2011-04-20 15:17:23 więcej>>
 • odsłon:
  570 
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2011-06-13 13:57:06 więcej>>
 • odsłon:
  1101 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  od dnia: 2011-05-30 10:36:23 więcej>>
 • odsłon:
  1113 
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  od dnia: 2011-05-05 10:30:57 więcej>>
 • odsłon:
  1204 
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2011-05-30 10:36:00 więcej>>
 • odsłon:
  735 
 • Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  od dnia: 2011-04-22 10:38:10 więcej>>
 • odsłon:
  926 
 • Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2011-04-07 14:37:09 więcej>>
 • odsłon:
  845 
 • Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  od dnia: 2011-05-05 10:28:45 więcej>>
 • odsłon:
  1002 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  Pozycja menu: Obwieszczenia i Informacje
 • Głosowanie przez pełnomocnika
  od dnia: 2010-10-01 09:48:11 więcej>>
 • odsłon:
  971 
 • Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  od dnia: 2010-10-25 12:03:39 więcej>>
 • odsłon:
  657 
 • Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  od dnia: 2010-10-25 11:55:59 więcej>>
 • odsłon:
  940 
 • Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  od dnia: 2010-11-03 08:43:00 więcej>>
 • odsłon:
  908 
 • Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2010-10-11 14:40:06 więcej>>
 • odsłon:
  694 
 • Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2010-11-05 13:02:05 więcej>>
 • odsłon:
  734 
 • Kalendarz wyborczy
  od dnia: 2010-09-27 15:24:01 więcej>>
 • odsłon:
  1324 
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  od dnia: 2010-11-02 08:34:12 więcej>>
 • odsłon:
  839 
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  od dnia: 2010-09-29 13:02:57 więcej>>
 • odsłon:
  750 
 • Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  od dnia: 2010-11-04 14:28:16 więcej>>
 • odsłon:
  1007 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2010-10-25 11:34:44 więcej>>
 • odsłon:
  845 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  od dnia: 2010-11-02 15:19:44 więcej>>
 • odsłon:
  665 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  od dnia: 2010-11-04 14:33:25 więcej>>
 • odsłon:
  699 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  od dnia: 2010-11-04 14:14:29 więcej>>
 • odsłon:
  823 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  od dnia: 2010-10-29 21:21:38 więcej>>
 • odsłon:
  690 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  od dnia: 2010-10-23 00:07:50 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  od dnia: 2010-10-08 14:44:17 więcej>>
 • odsłon:
  761 
 • Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  od dnia: 2010-09-28 08:29:28 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • Tworzenie komitetów wyborczych
  od dnia: 2010-09-28 08:21:36 więcej>>
 • odsłon:
  799 
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  od dnia: 2010-11-04 14:41:25 więcej>>
 • odsłon:
  745 
 • Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2010-11-05 14:31:30 więcej>>
 • odsłon:
  1029 
 • Wyniki wyborów samorządowych
  od dnia: 2010-11-26 08:24:11 więcej>>
 • odsłon:
  796 
 • Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  od dnia: 2010-09-23 15:19:38 więcej>>
 • odsłon:
  842 
 • Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  od dnia: 2010-10-05 09:18:03 więcej>>
 • odsłon:
  824 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  Pozycja menu: Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
 • Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2010-09-27 15:20:58 więcej>>
 • odsłon:
  2157 
 • Kalendarz wyborczy
  od dnia: 2010-09-22 10:21:23 (usunięta: 2010-10-04 11:14:19) więcej>>
 • odsłon:
  100 
  Dział: WYBORY PREZYDENCKIE 2010
  Pozycja menu: Obwieszczenia i Informacje
 • Głosowanie przez pełnomocnika
  od dnia: 2010-05-13 14:08:41 więcej>>
 • odsłon:
  1309 
 • Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  od dnia: 2010-05-17 10:14:00 więcej>>
 • odsłon:
  736 
 • Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  od dnia: 2010-06-22 11:46:38 więcej>>
 • odsłon:
  889 
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  od dnia: 2010-05-19 10:42:43 więcej>>
 • odsłon:
  1165 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  od dnia: 2010-05-11 12:53:42 więcej>>
 • odsłon:
  846 
 • Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  od dnia: 2010-07-05 15:30:35 więcej>>
 • odsłon:
  932 
 • Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  od dnia: 2010-06-02 15:49:16 więcej>>
 • odsłon:
  1142 
 • Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  od dnia: 2010-04-28 13:02:22 więcej>>
 • odsłon:
  821 
 • Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2010-05-11 09:44:21 więcej>>
 • odsłon:
  862 
  Dział: WYBORY PREZYDENCKIE 2010
  Pozycja menu: Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
 • Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2010-04-28 11:18:47 więcej>>
 • odsłon:
  1830 
  Dział: WYBORY PREZYDENCKIE 2010
  Pozycja menu: Druki i Formularze
 • Druki i formularze
  od dnia: 2010-05-13 14:28:56 więcej>>
 • odsłon:
  2954 
  Dział: WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
  Pozycja menu: Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza
 • Informacja o dostępie do spisu wyborców
  od dnia: 2009-05-26 09:54:23 więcej>>
 • odsłon:
  986 
 • Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  od dnia: 2009-05-26 09:45:23 więcej>>
 • odsłon:
  1157 
 • Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  od dnia: 2009-05-04 08:55:50 więcej>>
 • odsłon:
  766 
 • Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2009-03-13 15:34:24 więcej>>
 • odsłon:
  1026 
 • Zarządzenie w sprawie ustanowienia w Gminie Biała Koordynatora Gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2009-04-30 15:15:49 (usunięta: 2010-04-28 11:07:13) więcej>>
 • odsłon:
  95 
 • Zarządzenie w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
  od dnia: 2009-05-26 09:24:29 (usunięta: 2010-04-28 11:07:47) więcej>>
 • odsłon:
  113 
 • Zarządzenie w sprawie powołaniaw w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
  od dnia: 2009-05-18 12:20:50 (usunięta: 2010-04-28 11:07:30) więcej>>
 • odsłon:
  197 
 • Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2009-04-30 15:19:20 więcej>>
 • odsłon:
  702 
  Dział: WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
  Pozycja menu: Strona Państwowej Komisji Wyborczej
 • Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2009-03-13 14:41:29 więcej>>
 • odsłon:
  2052 
  Dział: WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
  Pozycja menu: Strona Parlamentu Europejskiego
 • Strona Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2009-04-30 14:03:38 więcej>>
 • odsłon:
  1940 
  Dział: WYBORY DO SEJMU I SENATU 2007
  Pozycja menu: Wybory do Sejmu i Senatu 2007
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2007
  od dnia: 2009-02-03 10:58:32 (usunięta: 2010-04-27 14:35:06) więcej>>
 • odsłon:
  778 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Komisje wyborcze
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 2 października 2006r.
  od dnia: 2006-10-03 09:39:24 (usunięta: 2009-02-03 10:59:46) więcej>>
 • odsłon:
  467 
 • Komunikat o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-10-19 07:48:52 (usunięta: 2009-02-03 10:59:17) więcej>>
 • odsłon:
  678 
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 października 2006r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  od dnia: 2006-10-16 15:01:04 (usunięta: 2009-02-03 10:59:34) więcej>>
 • odsłon:
  482 
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 9 października 2006r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  od dnia: 2006-10-16 15:07:56 (usunięta: 2009-02-03 10:59:27) więcej>>
 • odsłon:
  429 
 • Postanowienie Nr 1/06 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 września 2006r w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  od dnia: 2006-10-03 10:33:06 (usunięta: 2009-02-03 10:59:40) więcej>>
 • odsłon:
  501 
 • Uchwała MKW w Białej w sprawie składów osobowych komisji wyborczych
  od dnia: 2006-10-23 12:37:16 (usunięta: 2009-02-03 10:59:09) więcej>>
 • odsłon:
  987 
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  od dnia: 2006-09-14 11:08:27 (usunięta: 2009-02-03 10:59:53) więcej>>
 • odsłon:
  437 
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na cżłonków komisji wyborczych
  od dnia: 2006-09-14 11:08:41 (usunięta: 2009-02-03 10:59:59) więcej>>
 • odsłon:
  483 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Komitety wyborcze
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzesnia 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego
  od dnia: 2006-09-14 10:49:27 (usunięta: 2009-02-03 11:01:22) więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 września 2006 r.
  od dnia: 2006-09-20 13:35:34 (usunięta: 2009-02-03 11:01:10) więcej>>
 • odsłon:
  569 
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzesnia 2006 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  od dnia: 2006-09-14 13:31:06 (usunięta: 2009-02-03 11:01:50) więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  od dnia: 2006-09-14 10:54:10 (usunięta: 2010-09-17 11:27:52) więcej>>
 • odsłon:
  790 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Obwieszczenia
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 15 września o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2006-09-20 11:13:42 (usunięta: 2010-09-17 11:27:59) więcej>>
 • odsłon:
  547 
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze
  od dnia: 2006-09-20 14:08:15 (usunięta: 2009-02-03 11:02:53) więcej>>
 • odsłon:
  349 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji wyBorczej w Białej z dnia 13 października 2006r. w sprawie przedłużenia terminu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2006-10-16 15:44:42 (usunięta: 2009-02-03 11:03:00) więcej>>
 • odsłon:
  419 
 • Obwieszczenie Starosty Prudnickiego z dnia 14 września 2006 r.o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
  od dnia: 2006-09-20 13:50:40 (usunięta: 2009-02-03 11:03:11) więcej>>
 • odsłon:
  415 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Informacje, wyjaśnienia
 • Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2006r w sprawie przyjmowania od komitetów wyborczych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Biała.
  od dnia: 2006-10-03 09:56:59 (usunięta: 2009-02-03 11:03:48) więcej>>
 • odsłon:
  396 
 • Komunikat o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  od dnia: 2006-10-19 07:49:39 (usunięta: 2009-02-03 11:03:54) więcej>>
 • odsłon:
  401 
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości jednoczesnego kandydowania do rady powiatu i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  od dnia: 2006-09-20 11:13:19 (usunięta: 2009-02-03 11:04:00) więcej>>
 • odsłon:
  377 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Zgłaszanie kandydatów na radnych i burmistrza
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 wrzesnia 2006 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
  od dnia: 2006-09-20 11:52:53 (usunięta: 2009-02-03 11:05:13) więcej>>
 • odsłon:
  382 
 • Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 2 października 2006r.
  od dnia: 2006-10-03 09:35:48 (usunięta: 2009-02-03 11:05:21) więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • Obwieszczenie Miejskiej Komisji wyBorczej w Białej z dnia 13 października 2006r. w sprawie przedłużenia terminu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Białej
  od dnia: 2006-10-16 15:46:20 (usunięta: 2009-02-03 11:05:31) więcej>>
 • odsłon:
  457 
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  od dnia: 2006-11-03 18:18:17 (usunięta: 2010-01-20 22:42:37) więcej>>
 • odsłon:
  531 
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej
  od dnia: 2006-11-03 18:06:36 (usunięta: 2010-01-20 22:47:59) więcej>>
 • odsłon:
  1250 
 • Zgłaszanie kandydatów na radnych i burmistrza - wzory formularzy
  od dnia: 2006-10-04 14:12:24 (usunięta: 2009-02-03 11:05:39) więcej>>
 • odsłon:
  553 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Obwieszczenia, informacje, wyjaśnienia
 • Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 15 września o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  od dnia: 2006-09-15 15:28:55 (usunięta: 2006-09-20 11:14:56) więcej>>
 • odsłon:
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości jednoczesnego kandydowania do rady powiatu i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  od dnia: 2006-09-15 09:00:45 (usunięta: 2006-09-20 11:15:08) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Akty prawne
 • Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
  od dnia: 2006-09-14 10:13:37 (usunięta: 2010-09-17 11:28:15) więcej>>
 • odsłon:
  541 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  od dnia: 2006-09-14 10:42:25 (usunięta: 2009-02-03 11:07:21) więcej>>
 • odsłon:
  460 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Białej o zmianie uchwały o podziale Gminy Biała na okręgi wyborcze
  od dnia: 2006-09-14 09:50:38 (usunięta: 2010-09-17 11:28:29) więcej>>
 • odsłon:
  752 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania
  od dnia: 2006-09-14 09:45:54 (usunięta: 2010-09-17 11:28:35) więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  od dnia: 2006-09-14 09:46:11 (usunięta: 2010-09-17 11:28:40) więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • Ustawa dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  od dnia: 2006-09-14 10:29:16 (usunięta: 2010-09-17 11:28:23) więcej>>
 • odsłon:
  464 
 • Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2006-09-14 09:46:25 (usunięta: 2010-09-17 11:28:45) więcej>>
 • odsłon:
  555 
 • Zarządzenie w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2006-11-09 08:45:51 (usunięta: 2009-02-03 11:07:35) więcej>>
 • odsłon:
  297 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Informacja dla Komitetów Wyborczych o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych Komisji wyborczych
 • Informacja dla Komitetów Wyborczych o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych Komisji wyborczych
  od dnia: 2005-09-06 08:42:56 (usunięta: 2005-09-13 07:54:40) więcej>>
 • odsłon:
 • Informacja dla Komitetów Wyborczych o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych Komisji wyborczych
  od dnia: 2005-08-24 14:58:32 (usunięta: 2005-09-06 08:41:39) więcej>>
 • odsłon:
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
 • Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  od dnia: 2005-08-31 11:09:55 (usunięta: 2005-09-13 07:54:17) więcej>>
 • odsłon:
  19 
 • Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  od dnia: 2005-09-13 09:22:41 (usunięta: 2005-10-06 14:39:43) więcej>>
 • odsłon:
  11 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ o zmianie uchwały o podziale gminy Biała na okręgi wyborcze
 • Uchwała Rady Miejskiej w Białej o zmianie uchwały gminy Biała na okręgi wyborcze
  od dnia: 2006-07-18 14:49:30 (usunięta: 2006-09-14 09:51:35) więcej>>
 • odsłon:
  124 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania
 • Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania
  od dnia: 2006-07-24 12:17:32 (usunięta: 2006-09-14 09:52:15) więcej>>
 • odsłon:
  22 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
 • Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  od dnia: 2006-07-18 14:52:09 (usunięta: 2006-09-14 09:52:02) więcej>>
 • odsłon:
  28 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Wyniki wyborów samorządowych 2006
 • Wyniki wyborów samorządowych
  od dnia: 2006-11-15 15:14:42 (usunięta: 2010-09-17 11:28:08) więcej>>
 • odsłon:
  1750 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: ZARZĄDZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2006-07-24 12:30:38 (usunięta: 2006-09-14 09:51:50) więcej>>
 • odsłon:
  31 
  Dział: WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
  Pozycja menu: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  od dnia: 2005-08-24 14:55:35 (usunięta: 2005-10-25 12:57:31) więcej>>
 • odsłon:
  62 


  Gmina Biała
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
  konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
  Urząd Miejski w Białej
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
  konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26