Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
(RADA MIEJSKA / Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-11-22 12:00:07, dokument aktualny]


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała
o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej,
które odbędą się w małej Sali Urzędu Miejskiego w Białej
 w następujących terminach:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia ,Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
w dniu  28 listopada  2012r.  o godz. 900

Posiedzenie  Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej,Leśnictwa  i Ochrony Środowiska
w dniu 29 listopada  2012r.  o godz. 900

Posiedzenie Komisji Gospodarczej
w dniu 29 listopada 2012r.  o godz.1300

Tematami obrad posiedzeń komisji będzie :

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:


1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała ,
2) Uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” ,
3) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2013r. ,
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027,
5) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok,
6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku,       
7) zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2012r. ,
8) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniu prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ,
przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” ,

                                Przewodniczący
                                Komisji Stałych Rady
 


   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1841  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 44679

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
kolejna sesja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26