Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Białej
(RADA MIEJSKA / Zawiadomienie o posiedzeniach Rady)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-11-22 12:11:46, dokument aktualny]


ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy ,

że w dniu 30 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w sali Centrum Kultury w Białej odbędzie się

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ


Tematem obrad sesji będzie:

 

1. Podjęcie  uchwał w sprawie:

1) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała ,
2) Uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok” ,
3) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2013r. ,
4) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2012-2027,
5) w sprawie zmian  budżetu  Gminy Biała na 2012 rok,
6) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała „ w Banku Spółdzielczym w Prudniku,    
7) zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Gminy Biała na 2012r. ,      
8) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała w postępowaniu prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ,
9) przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”,
 

 

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

  • Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Białej

     

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1438

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 24992

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
18 sesja`
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26