Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Komisje Rady Miejskiej
(RADA MIEJSKA / Komisje Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2011-08-09 11:20:40, dokument aktualny]


STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
W BIAŁEJ
Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Rada Miejska w Białej powołała cztery stałe komisje rady ustalając na I sesji w dniu 1 grudnia 2010 roku składy osobowe i przedmiot działania tychże komisji.

KOMISJA GOSPODARCZASkład Osobowy:

 1. Gabriela Neugebauer    - przewodnicząca komisji
 2. Marcin Haberecht            - członek komisji
 3. Lidia Cziomer                   - członek komisji
 4. Maria Moszczeńska         - członek komisji
 5. Jacek Czerwiński             - członek komisjiKomisja działa w zakresie:

 • planowania przestrzennego
 • planowania społeczno – gospodarczego i budżetu
 • podatków i opłat lokalnych
 • gospodarowania mieniem komunalnym
 • inwestycji
 • utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego
 • gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi
 • gospodarki terenami
 • targowisk
 • cmentarzy komunalnych
 • promocji gminy - pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla gminy

  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA , SPRAW SOCJALNYCH
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:Skład Osobowy:

 1. Joachim Kosz       - przewodniczący komisji
 2. Felicja Kasperek   - członek komisji
 3. Elżbieta Malik         - członek komisji
 4. Leonard Peszel     - członek komisji
 5. Robert Roden        - członek komisji

Komisja działa w zakresie:

 

 • oświaty i wychowania w tym szkół podstawowych , gimnazjów przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych
 • kultury w tym bibliotek publicznych i innych placówek upowszechniania kultury
 • ochrony zabytków
 • kultury fizycznej, rekreacji i sportu
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej
 • zatrudnienia
 • porządku publicznego
 • ochrony przeciw pożarowej
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • ochrony mienia społecznego

 KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Skład osobowy:

 1. Alfred Krupa            - przewodniczący komisji
 2. Ryszard Hanko       - członek komisji
 3. Jan Malek                - członek komisji
 4. Monika Wolna        - członek komisji
 5. Ewa kontny             - członek komisjiKomisja działa w zakresie:

 • gospodarki gruntami
 • gospodarki leśnej i łowieckiej
 • zaopatrzenia wsi w wodę
 • produkcji rolnej
 • skupu produktów rolnych
 • zieleni komunalnej i zadrzewień
 • usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
 • utrzymania czystości i porządku estetycznego
 • wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych
 • współpracy z samorządami mieszkańców wsi i osiedli


 KOMISJA REWIZYJNASkład osobowy:

 1. Felicja Kasperek             - przewodnicząca komisji
 2. Ewa Kontny                      - członek komisji
 3. Gabriela Neugebauer    - członek komisji
 4. Lidia Cziomer                  - członek komisji
 5. Joachim Kosz                 - członek komisji


Komisja działa w zakresie:

 • kontroli działalności burmistrza,
 • kontroli gminnych jednostek organizacyjnych
 • kontroli jednostek pomocniczych gminny.
Osoba odpowiedzialna za treść : Gabriela Prokopowicz

 

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2022

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5363

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełnienie składu komisji oświaty
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26