Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
(PRZETARGI / Nieruchomości)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-09-05 10:34:25, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE   BURMISTRZA  BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu  5 października  2012  roku o godzinie  1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój  nr 5  odbędzie się II ustny przetarg  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała.
Przedmiotem sprzedaży będzie lokal mieszkalny  nr 1 położony na parterze  w budynku mieszkalnym   w Białej ul. Nyska 36 o powierzchni użytkowej 69,55 m2.
Powyższy lokal  składa  się z:   dwóch pokoi, kuchni, łazienki WC i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy piwnica oraz korytarz o łącznej  powierzchni użytkowej 25,19 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną , kanalizacyjną do zbiornika na nieczystości płynne oraz ogrzewanie piec kaflowy. Lokal do wykorzystania jako lokal mieszkalny. Wraz z lokalem mieszkalnym zostanie zbyty udział 41/100 części w częściach wspólnych budynku i działce na której posadowiony jest w/w budynek mieszkalny. Działka oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów numerem 447/6 mapa 8 o powierzchni 0,1071 ha i zapisana jest w księdze wieczystej KW 53395, stanowi własność Gminy Biała. W planie zagospodarowania przestrzennego m. Biała teren na którym położony jest budynek oznaczony jest symbolem 2PU- co oznacza tereny magazynowo-usługowe, handel hurtowy i jako przeznaczenie uzupełniające zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W III dziale księgi wieczystej  KW 53395 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w  KW OP1P/00057316/8 dotyczące prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego  właściciela  nieruchomości  działki 447/6
Ze stanem zagospodarowania lokalu będzie się można zapoznać w dniu 27 września 2012 roku od godziny 1500 do 1530 lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny. Cena do I przetargu wynosiła 40 000,00 zł.

                          Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   32 000,00 zł 
Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 1 października 2012 roku  wadium w kwocie  3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złoty) przelewem na konto Gminy Biała  nr konta  02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku  Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Białej ul. Nyska 36” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do  pełnych dziesiątek złoty.
Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące) lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia  umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 307,50 zł oraz  notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej  pokój nr 5 lub tel. 774388546  w godzinach pracy urzędu  od 7 30 do 1530.
 

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Małek
Data wytworzenia: 2012-09-04


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 697
wyślij podstronę na e-mail:Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26