Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Plany odnowy miejscowości)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-12-22 15:35:19, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XV/204/08
RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ
z dnia 30 kwietnia 2008 r

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591,  z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,  Nr 214 poz.1806 z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz. 1218/ , Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008 - 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Syguła
Data wytworzenia: 2009-02-17


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1369  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1918

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki literowe

Rejestr zmian podstrony:
 • Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-20015 (PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Plany odnowy miejscowości)
  [Sławomir Szmulik dnia 2009-02-17 10:35:23 do 2009-12-22 15:35:19]    
  więcej >>

 • Gmina Biała
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
  konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
  Urząd Miejski w Białej
  48-210 Biała, ul. Rynek 10
  tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
  e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
  strona www: biala.gmina.pl
  NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
  konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26