Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-02-20 14:44:03, dokument aktualny]


UCHWAŁA  NR XVI/207/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 czerwca 2008r.
 
w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy
Biała   na lata 2008-2018


 
Na podstawie art.17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 64 poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493, z 2006r. Nr 135, poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186 poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844, z 2007r. Nr 35, poz.219, Nr 36 poz.226, Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818, Nr 209, poz.1519, Nr 221, poz.1649) Rada Miejska w Białej uchwala, co nastepuje:


§ 1


Uchwala sie System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Biała na lata 2008-2018, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

informację wytworzył(a): Urząd Miejski w Białej
za treść odpowiada: Lila Krawczyk
data wytworzenia: 2009-02-20


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2417  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26