Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
UCHWAŁA Nr XXI/223/05 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-02-09 11:54:41, dokument aktualny]


UCHWAŁA Nr XXI/223/05
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
 
 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 143 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Białej na lata 2005-2006 i 2007-2013 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
Przewodniczący Rady
Joachim Kosz


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3143  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4634

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawki stylu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26