Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Plan Rozwoju Lokalnego
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Plan Rozwoju Lokalnego)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-06-24 10:51:09, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XVII/180/04
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Biała
na lata 2005 – 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

 

§1
 

Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biała na lata 2005 – 2006 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

 

§3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Joachim Kosz

 


Załaczniki:

  1. Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII-180/04 - Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biała

Zmiany do uchwały:

  1. Uchwała Nr XXVIII-283/06 z dnia 1.03.2006 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Karina Grelich
Data wytworzenia: 2006-03-01


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4405  |  pokaż szczegóły załączników >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26