Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ / Katalog usług świadczonych w Urzędzie)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-12-04 14:38:10, dokument aktualny]


KATALOG USŁUG
URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
 
Opracowane karty usług mają pomóc mieszkańcom - klientom naszego urzędu przy załatwianiu większości spraw urzędowych.
 
Karty usług można otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy oraz pobrać z półek znajdujących się na korytarzach urzędu.
 
Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych tutejszego Urzędu.
 
W kartach usług opisano procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych.
 
Powstały z kart usług katalog będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty.
 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
  • Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste,
 
 
REFERAT FINANSOWY
  • Podatki
REFERAT FINANSOWY
  • Działalność gospodarcza i zezwolenia na alkohol
 
 
 
 
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ,  INWESTYCJI  I OCHRONY ŚRODOWISKA
  • Planowanie przestrzenne
  • Gospodarka mieszkaniowa
  • Drogownictwo
  • Ochrona Środowiska
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  ROLNICTWA I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
  •  Sprawy rolnicze

 
Wszystkie udostępniane karty usług są w formie plików PDF  (oznaczone ikonką: rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis: ). Przed otwarciem mogą wymagać wcześniejszej instalacji darmowej przeglądarki plików Adobe Acrobat Reader dostępnej do pobrania:
- Wersja 5.0.5 dla wszystkich wersji Microsoft Windows;
- Wersja 7 dla Microsoft Windows 2000 i XP;
- Wersja 7 dla Linux (rpm).
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
01/SO ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH DO 3 MIESIĘCY rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
02/SO ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE OBYWATELI POLSKICH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
03/SO ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
04/SO ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
05/SO WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
06/SO WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
07/SO POŚWIADCZENIA ZAMELDOWANIA -
WYMELDOWANIA
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
08/SO UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORU MELDUNKOWEGO I ZBIORU PESEL rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
09/SO PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY,
KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
10/SO PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY,
KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
11/SO WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
01/USC WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU  CYWILNEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
02/USC REJESTRACJA ZGONÓW rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
03/USC SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
04/USC  ZMIANA IMION LUB NAZWISK rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
05/USC USTALENIE I ODTWORZENIE AKT STANU CYWILNEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
06/USC UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
07/USC WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU
CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
08/USC ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
09/USC ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
10/USC ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
11/USC ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ŚLUB rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
12/USC ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
13/USC ODPISY SKRÓCONE Z AKT STANU CYWILNEGO
NA DRUKACH WIELOJĘZYCZNYCH
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
14/USC WPISANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO (ROZWODU) DO AKT S.C. rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
15/USC POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA
NOSZONEGO PRZED ZWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
01/Fn PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
wniosek
02/Fn PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
03/Fn ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH

rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
wniosek
Formularz IR-1

Formularz IN-1

04/Fn PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
Formularz IN-1
05/Fn PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
Deklaracja DN-1
06/Fn PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
Formularz IR-1
07/Fn PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
Deklaracja DR-1
08/Fn ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
09/Fn ULGA INWESTYCYJNA rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
10/Fn ULGA WOJSKOWA rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
11/Fn PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
Deklaracja DT-1
Załącznik DT-1/A
12/Fn PODATEK OD POSIADANIA PSÓW rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
13/Fn ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
14/Fn ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
15/Fn UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
16/Fn UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
17/Fn ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZALEGŁOŚCI LUB NIE ZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
19/Fn ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO
W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek


Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
01//FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
02//FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
03//FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
04/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
05/FN.DG POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.) rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
REFERAT FINANSOWY - Zezwolenie na alkohol
1 FN.DG WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
2 FN.DG WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
3 FN.DG WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
 
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
01/GN
NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
02/GN ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
03/GN SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
04/GN SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
05/GN WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
06/GN PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
07/GN PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
08/GN ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
09/GN UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
oświadczenie
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
03/OR SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
01/IKIE DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
02/IKIE POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
03/IKIE WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
04/IKIE WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA” rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
05/IKIE PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
wniosek
06/IKIE PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
07/IKIE WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
08/IKIE ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
09/IKIE DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
10/IKIE WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
11/IKIE OPINIOWANIE WNIOSKÓW O ZATWIERDZENIE PROGRAMÓW GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
12/IKIE WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJE
PRZEDSIEWZIĘCIA
rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
01/ZPIE WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
02/ZPIE WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
03/ZPIE OPINIOWANIE WNIOSKÓW O ZATWIERDZENIE PROGRAMÓW GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek

Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
Dokumenty do pobrania
04/ZPIE ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
05/ZPIE ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO /USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO/ rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek
06/ZPIE UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI rozmiar: 0,13 KB 
pobrań: 65 
data: 2007-02-28 12:42:01 
opis:
karta
wniosek  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4612  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 25009

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacje kart
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26