Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
(OGŁOSZENIA / Oferty inwestycyjne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2011-08-17 12:45:23, dokument aktualny]


Tereny inwestycyjne w Gminie Biała

 


Władze samorządowe Białej zainteresowane są rozwojem inwestycji na terenie miasta i gminy.
Przyszli inwestorzy mogą liczyć na pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności oraz sprawną obsługę.
Całość spraw realizowana jest w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego (parter pok. nr 2) – tel.   77 4388542, 77 4388556.
Osobami do kontaktu w sprawie ofert inwestycyjnych są:

  - mgr Joachim Ernst – Kierownik Referatu Inżynierii Komunalnej i Inwestycji,
  - mgr inż. Grażyna Samitowska – Inspektor ds. Planowania Przestrzennego,
  - Henryk Adamik-Inspektor ds. Mieszkaniowych i Drogownictwa.

Przyjmowanie i załatwianie interesantów:

  - poniedziałek  – piątek w godz. 7.30 – 15.30


Ulgi dla inwestorów:

Miasto wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów Uchwałą nr XII/112/04 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, oferuje przedsiębiorcom atrakcyjne ulgi.

  1. Zwalnia się na okres 1 roku z podatku od nieruchomości powierzchnię użytkową lub ich części oraz powierzchnię gruntów związaną z działalnością gospodarczą przedsiębiorców którzy utworzyli nowe miejsca pracy na zasadzie:
    - utworzenia każdego nowego miejsca pracy obniżenie należnego podatku od nieruchomości o kwotę 100,00 zł miesięcznie.
  2. Nowo utworzone miejsce pracy jest to stanowisko pracy, na którym zatrudniony został bezrobotny mieszkaniec gminy Biała w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na okres minimum 12 miesięcy.
  3. Jako wyjściowy stan zatrudnienia, który będzie podstawą do wykazania utworzenia nowego miejsca pracy, przyjmuje się najwyższy stan zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc założenia wniosku przedsiębiorcy o zwolnienie.
  4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje od miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości i spełnił warunki do uzyskania zwolnienia.
  5. Zasady rozpatrywania wniosku udzielania i cofania zwolnienia z podatku od nieruchomości określa regulamin Nr 1 do niniejszej uchwały.
  6. O zwolnienie z podatku mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy utworzyli nowe miejsca pracy po dniu 1 stycznia 2004 r.


Procedura formalno – prawna

Podstawowym dokumentem rozpoczynającym proces lokalizacji inwestycji, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest „DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU”. W chwili obecnej władze samorządowe gminy Biała posiadają opracowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała, miejscowości Łącznik, Solec, Gostomia, Rostkowice i Wilków. Na pozostałe tereny, nie objęte planami – decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje Burmistrz Białej, na wniosek Inwestora.
 
rozmiar: 29,84 KB 
pobrań: 161 
data: 2006-05-22 10:00:30 
opis:

 

Wykaz terenów inwestycyjnych w mieście Biała i miejscowości Łącznik:

 

 1. MIASTO BIAŁA

  1. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole – Lubrza i przyszłej obwodnicy, przy wjeździe do miasta od strony Opola, o powierzchni 1,80 ha.
  Przeznaczenie: obiekty usług technicznych, motoryzacji, stacje paliw, parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych.
    Położenie:
   - przy drodze wojewódzkiej nr 414 relacji Opole - Lubrza
   - odległość od Opola – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od najbliższego przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej nr 40 Prudnik-Gliwice – 8 km

  2. Teren zlokalizowany wzdłuż drogi powiatowej Nr 27202 relacji Biała – Laskowice o powierzchni 10,0 ha
  Przeznaczenie: usługi komercyjne i działalność gospodarcza zapewniająca rozwój miasta ( parki przedsiębiorczości, centra handlowe i wystawiennicze, targi i targowiska, giełdy rolne, obiekty i urządzenia obsługi tranzytowego ruchu transportowego i turystycznego oraz komunikacji zbiorowej ). Dopuszczalna także lokalizacja innych usług i działalności.
    Położenie:
   - odległość od Opola – 43 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi wojewódzkiej Nr 414 – 250 m
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 8 km

  3. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole Lubrza o powierzchni 1,0 ha
  Przeznaczenie terenu: usługi handlu, gastronomii, rozrywki i rzemiosła usługowego. Dopuszczalna lokalizacja specjalistycznych warsztatów i stacji obsługi samochodów, z wyłączeniem lakierni, warsztatów blacharskich i stacji paliw. Dopuszcza się także lokalizację obsługi ruchu turystycznego i targowisk dla obsługi sąsiednich terenów mieszkaniowych.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km

  4. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole - Lubrza o powierzchni 1,5 ha
  Przeznaczenie terenu: usługi handlu, gastronomii, rozrywki i rzemiosła usługowego, urządzenia komunikacji, zieleń ozdobna z małą architekturą. Dopuszcza się lokalizację obsługi ruchu turystycznego i targowisk dla obsługi sąsiednich terenów mieszkaniowych. Dopuszczalna także lokalizacja specjalistycznych warsztatów i stacji obsługi samochodów, z wyłączeniem lakierni, warsztatów blacharskich i stacji paliw.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 40 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km

  5. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole - Lubrza o powierzchni 0,8 ha
  Przeznaczenie terenu: teren usług komercyjnych z przeznaczeniem pod usługi handlu, gastronomi, rozrywki i rzemiosła usługowego. Dopuszczalna także lokalizacja specjalistycznych warsztatów i stacji obsługi samochodów, obiektów usługi ruchu turystycznego.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
    Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, drogi.

  6. Teren położony przy ulicy Składowej, dojazd do drogi wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole – Lubrza (150 m) o powierzchni 1,9 ha
  Przeznaczenie terenu: teren przeznaczony pod obiekty i urządzenia obsługi i rolnictwa, składy i magazyny, handlu hurtowego, bazy i zaplecza, administracyjno – techniczne lub socjalne zakładów oraz bazy komunalnej dla miasta i gminy.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 – 9 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
    Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, energetyczna, drogi

   


  7. Teren położony przy ulicy Prudnickiej, przy drodze wojewódzkiej 4/4 relacji - Opole - Lubrza o powierzchni 2489 m2
  Przeznaczenie terenu: teren przeznaczony pod usługi z zakresu administracji, bankowości, kultury i oświaty, handlu, bezpieczeństwa ludności i ochrony mienia, technicznej obsługi mieszkalnictwa i komunikacji.
    Położenie:
   - odległość od Opola – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od najbliższego przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej nr 40 Prudnik-Gliwice – 8 km
    Uzbrojenie terenu:sieć wodociągowa, energetyczna, drogi, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna.
    Obiekty kubaturowe hale poprodukcyjne:
   - kubatura obiektu - 5252 m3
   - powierzchnia całkowita - 454,90 m2
   - powierzchnia użytkowa - 975,50 m2
   - wysokość obiektu (użytkowa) - 5m

  Rok budowy - 1960, ostatniego remontu - 1989, stan techniczny dobry.

  8. Teren położony przy ulicy Prudnickiej, przy drodze wojewódzkiej 4/4 relacji - Opole - Lubrza o powierzchni 1459 m2
  Przeznaczenie terenu:teren przeznaczony pod usługi z zakresu administracji, bankowości, kultury i oświaty, handlu, bezpieczeństwa ludności i ochrony mienia, technicznej obsługi mieszkalnictwa i komunikacji.
    Położenie:
   - odległość od Opola – 42 km
   - odległość od autostrady A4 – 30 km
   - odległość od najbliższego przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 15 km
   - odległość od drogi krajowej nr 40 Prudnik-Gliwice – 8 km
    Uzbrojenie terenu:sieć wodociągowa, energetyczna, drogi, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna.

   

 2. MIEJSCOWOŚĆ ŁĄCZNIK – GMINA BIAŁA

  1. Teren położony przy drodze wojewódzkiej Nr 414 relacji Opole – Lubrza ( obwodnica Łącznika ) o powierzchni 16,0 ha
  Przeznaczenie terenu: zabudowa przemysłowa, produkcyjno – usługowa, usług handlu, hurtowo-detalicznego lub usług zaopatrzenia i obsługi rolnictwa oraz obiektów infrastruktury technicznej.
    Położenie:
   - odległość od miasta Opole – 35 km
   - odległość od autostrady A4 – 25 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 relacji Gliwice-Prudnik – 20 km i Opole-Krapkowice-Racibórz – 25 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 25 km

  2. Teren zlokalizowany przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich Nr 414 relacji Opole – Lubrza i Nr 409 relacji Prudnik – Krapkowice – Strzelce Opolskie, w miejscowości Dębina, o powierzchni 1,5 ha.
  przeznaczenie terenu: pod obiekty i urządzenia technicznego zaplecza motoryzacji, usług handlu i gastronomii oraz obiektów infrastruktury technicznej.
    Położenie:
   - odległość od autostrady A4 – 20 km
   - odległość od przejścia granicznego Trzebina-Bartultovice – 23 km
   - odległość od drogi krajowej Nr 40 relacji Gliwice-Prudnik – 18 km i Opole-Krapkowice-Racibórz – 23 km
    
    
    
    


Wskazane tereny inwestycyjne posiadają uregulowany stan prawny.

informację wytworzyła: Grażyna Samitowska
za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
data wytworzenia: 2003-10-30


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4327  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 25121

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawka w nazwie referatu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26