Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Andrea Sokol dnia 2012-06-28 07:35:27, dokument aktualny]OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała

        Na podstawie z  art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.   o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.2003.80.717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 pkt 2 i pkt 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej  uchwały Nr XIII.165.2012  z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Biała, uchwalonego uchwałą Nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 r. Zmianę studium dokonuje się w zakresie określonym ww. uchwale w sprawie przystąpienia do zmiany studium, dla obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy, określonych na załączniku graficznym  do uchwały.

      Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej,  Rynek 10, 48-210 Biała,  w terminie do dnia 20 lipca 2012 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Białej.


  Burmistrz Białej               


W załączeniu:
1) Uchwała Nr XIII.165.2012  Rady Miejskiej w Białej  z dnia 26 kwietnia 2012r.
2) Załącznik graficzny

 

 

Podmiot udostępniający: Gmina Biała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowksa
Data wytworzenia: 2012-06-28

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 918

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1072

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmieniono datę z 30 grudnia na 28 listopada
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26