Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-02-01 14:06:00, dokument aktualny]


   

 Biała, 2012-01-24

Zaproszenie  do  złożenia oferty 


na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Zamawiający: GMINA  BIAŁA , 48-210 Biała ul. Rynek Nr 10


    Urząd Miejski w Białej  zaprasza  do składania ofert cenowych na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć  w ramach projektu pod nazwą  „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Oferty cenowe należy składać zgodnie ze wzorem formularza ofertowego w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała, droga mailową na adres : sekretariat@biala.gmina.pl lub faxem  77 4387 679.


Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej  w przedmiotowym zakresie.


Na kopercie, e-mailu lub faksie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego,  nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas  I-III szkół podstawowych”.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Należy wyszczególnić kwotę brutto dla każdego produkty oraz łączna wartość zamówienia.
Dopuszcza się składania  oferty częściowej – oferta dla  części  I   lub  dla części II  z zaproszenia
Termin składania ofert  do 3 lutego 2012r. Decyduje  dzień wpływu do sekretariatu lub otrzymania  oferty e-meilem lub faxem.
Kwota zamówienia obejmuje koszt dostawy materiałów dydaktycznych do siedziby Zamawiającego.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 20 lutego 2012r.
Termin związania z ofertą 30 dni

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy.
Uwaga:
Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  2. odrzucenia oferty
  3. prowadzenia negocjacji z oferentem

                                                               
Załącznik nr 1 – Opis zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej                                    

Odpowiedź na zapytania

 Zastępca Burmistrza
 Maria Tomala

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2012-01-24


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1073  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1380

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodano odpowiedzi na zapytania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26