Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
(OGŁOSZENIA / Inne)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-06-01 09:29:27, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE   NR  OR.0151/633/10

 BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia  31 maja 2010r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na  wsparcie finansowe  organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z   Gminy Biała.

    Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:


§ 1


1.Przyjmuje się Ogłoszenie Konkursu  ofert na wsparcie finansowe  organizacji  wypoczynku  letniego  roku szkolnego 2009/2010 dla dzieci i młodzieży z gminy Biała , stanowiące   załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór oferty  do konkursu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 § 2


Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza .


 § 3


Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie  Informacji Publicznej, na  stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2010-05-31


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 977  |  pokaż szczegóły załączników >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26