Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-08-05 13:36:19, dokument aktualny]


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA”

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/58/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007r. zawiadamiam, że projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach

od 27 sierpnia do 7 października 2008r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 48-210 BIAŁA, Rynek 10, pok. nr 2, w godzinach 800 - 1500.

Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ww. ustawy jednocześnie informuję, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi ww. projekcie zmiany studium, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10, sala nr 3, dnia 19 września 2008 roku, o godzinie 1200.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany ww. studium w terminie 21 dni, od dnia zakończenia okresu jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi na piśmie do Burmistrza Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Arnold Hindera
Data wytworzenia: 2008-08-05


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 863Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26