Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Sołectwa
(JEDNOSTKI POMOCNICZE / Sołectwa)
[opublikował(a): Gabriela Prokopowicz dnia 2012-09-18 14:55:49, dokument aktualny]


JEDNOSTKI  POMOCNICZNICZE 

GMINY   BIAŁA - Sołectwa

 

W gminie Biała utworzonych jest 29 sołectw. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, w których mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową Gminy Biała.

 

 

Sołectwa działają na podstawie przepisów prawa,  a w szczególności :

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
 2. Statutu Gminy Biała;
 3. Statutu swojego sołectwa

 

Organami jednostek  pomocniczych – sołectw  są:

 1. Zebrania Wiejskie – organy  uchwałodawcze  sołectw;
 2. Sołtysi – organ wykonawczy sołectw;
 3. Rady Sołeckie – organy wspomagające sołtysów  w funkcjach wykonawczych.

        Przewodniczącymi Rad Sołeckich są Sołtysi.

 

 

Wykaz Sołectw,  Sołtysów i Rad Sołeckich:

 

 

 

Lp. Sołectwo
Imię i nazwisko sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1. Browiniec Polski Manfred Sobota
 1. Adrian Harnys
 2. Reinhard Hoppe
 3. Norbert Bar
 4. Walter Barysz
2. Brzeźnica Krystian Fiebich
 1. Alfred Spyra
 2. Aneta Sochacka
 3. Rafał Kopa
 4. Małgorzata Fluder
3. Chrzelice Grażyna Dolak
 1. Andrzej Uliczka
 2. Henryka Pielka
 3. Michał Ofiera
 4. Ewa Wierzbicka
 5. Janusz Stolarczyk
4. Czartowice Krystian Stroka
 1.  Marcin Glacza
 2. Krzysztof Kołek
 3. Jan Glacza
 4. Bernard Cebula
5. Dębina Mariola Piwowarczyk
 1. Norbert Kern
 2. Konrad Bota
 3. Monika Łuszczyńska
6. Frącki Urszula Wottka
 1. Monika Spyra
 2. Renata Sokol
 3. Łukasz Sokol
 4. Bożena Bielakiewicz
7. Gostomia Barbara Stein
 1. Tomasz Puchała
 2. Krystian Staffa
 3. Emilia Przibylla
 4. Monika Drozd
8. Górka Prudnicka Piotr Niemiec
 1. Maria Plachta
 2. Rita Lata
 3. Patryk Król
9. Grabina Joanna Słowińska
 1. Wojciech Ziarko
 2. Tomasz Kwoczek
 3. Mariusz Kwoczek
 4. Sabina Walczyk
10 Józefów Walter Czaja
 1. Bernard Rudolf
 2. Robert Czaja
 3. Tadeusz Dąbrowski
 4. Adam Grise
11. Kolnowice Zbigniew Wróblewski
 1. Artur Sztechmiler
 2. Józef Spyra
 3. Damian Tarnowski
 4. Marzena Dwojak
12. Krobusz Jacek Niedorozow
 1. Józef Latus
 2. Alojzy Ernst
 3. Henryk Suchy
 4. Bernard Klinke
13. Laskowiec Zbigniew Baniak
 1. Sebastian Schuster
 2. Stanisław Rola
 3. Bernadeta Bartnik
14. Ligota Bialska Leonard Kusber
 1. Erhard Wilde
 2. Henryk Kostka
 3. Krzysztof Maćków
 4. Marcin Weis
15. Łącznik Dorota Małek
 1. Witold Chełmecki
 2. Piotr Latus
 3. Henryk Sokoll
 4. Andrzej Spiller
 5. Robert Neukirch
16. Miłowice Jan Puchała
 1. Józef Kułakowski
 2. Dawid Redziak
 3. Krystyna Puchała
 4. Bernadeta Taradaj
17. Mokra Karol Biskup
 1. Hupka Joachim
 2. Maria Kaszowska
 3. Róża Ziarko
 4. Irena Sobótkowska
18. Nowa Wieś Prudnicka Alfred Brajer
 1. Rajmund Fiebich
 2. Tomasz Gorek
 3. Tomasz Wollny
 4. Ernest Rogosz
19. Ogiernicze Teresa Rosenberg
 1. Aneta Kamrat
 2. Sylwia Uliczka
 3. Jan Mazur
 4. Rudolf Józef
 5. Alfred Honczek
20. Olbrachcice Jan Smiatek
 1. Andrzej Ernst
 2. Alfred Botta
 3. Józef Suchy
 4. Dawid Wolny
21. Otoki Krystyna Stawicka
 1. Sebastian Pella
 2. Krystian Bryndza
 3. Karina Mochnik
 4. Jan Apostel
22. Pogórze Gabriela Neugebauer
 1. Jerzy Wistuba
 2. Roman Zając
 3. Gerard Uliczka
 4. Izabela Hoppe
 5. Anita Pientka
23. Prężyna Marcin Morawiec
 1. Rudolf Lata
 2. Hubert Masur
 3. Zygfryd Marzotko
 4. Karol Szewc
 5. Krystian Kusber
24 Radostynia Lidia Cziomer
 1.  Jan Cebula
 2. Robert Stawnicki
 3. Zbigniew Dwornicki
 4. Sylwia Góreczka
 5. Aneta Zwadło
25. Rostkowice Alfred Krupa
 1. Norbert Latta
 2. Jan Strzoda
 3. Michał Augustyn
 4. Marcin Gajda
26. Solec Jan Gröhlich
 1. Benedykt Mencler
 2. Henryk Czaja
 3. Roman Badura
 4. Norbert Biela
27. Śmicz Barbara Wilczak
 1. Józef Thilmann
 2. Marcin Schulz
 3. Robert Suchy
 4. Sebastian Kollek
28. Wasiłowice Antoni Piecha
 1. Franciszek Badura
 2. Rajmund Plicko
 3. Loenard Mencler
 4. Bernard Barysz
29. Wilków Klaus Bremer
 1. Wojciech Szukalski
 2. Alicja Spiller
 3. Rajnard Sobota
 4. Zygmunt Przywara
 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 6761

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 29413

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana sołtysa
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26