Urząd Miejski w Białej
 
GMINA
OGŁOSZENIA
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
RADA MIEJSKA
BURMISTRZ
URZĄD MIEJSKI
KONTROLE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
AKTY PRAWNE
FINANSE I MIENIE
INFORMACJA PUBLICZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ 2011
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYBORY PREZYDENCKIE 2010
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Kto udostępnia
(INFORMACJA PUBLICZNA / Kto udostępnia)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2012-10-03 09:44:51, dokument aktualny]


INFORMACJA PUBLICZNAKto udostępnia

Udostępnienie informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych ( Dz. U. Nr 112 poz.1198) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ( Dz. U. Nr 10 poz.68).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualna wiedzę o sprawach publicznych.

Realizacja prawa do informacji publicznej następuje przez:

 

 • publikowanie Biuletynu Informacji Publicznej
 • dostęp do dokumentów urzędowych
 • kopiowanie
 • dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z wyborów powszechnych
 • uzyskanie tzw. pełnej informacji publicznej lub przetworzonej ze względu na szczególnie istotny interes publiczny


Istnieją dwa tryby dostępu do informacji publicznej:

 • z urzędu
 • na wniosek


Udostępnianie z urzędu może nastąpić w jednej z następujących form:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych tj. na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta oraz sołectw


Informacja publiczna , która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składany jest:

 • na piśmie
 • ustnie - jedynie w zakresie informacji , które mogą być niezwłocznie udostępnione


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Uprawnionymi do udostępnia informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Białej są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie , w zakresie swoich zadań i obowiązków.
Pracownicy wytwarzający informacje i udostępniający informacje odpowiadają za treść tych informacji.
Kierownicy Referatów nadzorują udostępnianie informacji przez pracowników właściwego referatu.Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3290  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 11549

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja odnośników
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-12-14 08:54:26