Numer ogłoszenia: 272732 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168661 - 2014 data 04.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radków, ul. Rynek 1, 57-420 Radków, woj. dolnośląskie, tel. 074 8735000, fax. 074 8735015.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: