Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
(OCHRONA ŚRODOWISKA / Program Ochrony Środowiska)
[opublikował(a): Mariusz Fornol dnia 2011-06-14 12:26:49, dokument aktualny]


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice

Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji państwowej oraz samorządów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki jego zasobami. Jego opracowanie wynika z artykułu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), który zobowiązuje zarządy województw, powiatów i gmin do opracowania programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa.

Część programu ochrony środowiska stanowi plan gospodarki odpadami opracowany, jako odrębny dokument, zgodnie z wymaganiami określonymi w artykule 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. „Program ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice” jest zarówno długoterminowym planem strategicznym do 2011 roku, jak też planem wdrożeniowym na lata 2004 – 2007.

Program Ochrony Środowiska został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w 2005r.  Nr XXXIV/220/05
Program Ochrony Środowiska

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska została podjęta Uchwałą Nr L/380/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
Aktualizacja Programu Środowiska na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3348  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 11206

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja raportu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34
tel.: 0-77-40-64-400, faks: 0-77-40-64-444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
konto bankowe nr: 44 8883 1015 2002 0010 5910 0001