2006
(FINANSE / Podatki i opłaty)
[opublikował(a): Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]


Stawki podatków i opłat lokalnych oraz polityka podatkowa Gminy Stronie Śląskie w roku 2006

1. Uchwała Nr XXXV/305/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwała XXXV-305-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf).

2. Uchwała Nr XXXV/306/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Uchwała XXXV-306-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf).

3. Uchwała Nr XXXV/307/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r.  w sprawie podatku od posiadania psów (Uchwała XXXV-307-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów.pdf).

4. Uchwała Nr XXXV/308/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa (Uchwała XXXV-308-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa..pdf).

5. Uchwała Nr XXXV/309/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (Uchwała XXXV-309-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.pdf).

6. Uchwała Nr XXXV/310/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Uchwała XXXV-310-05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf).

Załączniki do Uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

Załącznik nr 1: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.pdf, 

Załącznik nr 2: Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf,

Załącznik nr 3: Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.pdf, 

Załącznik nr 4: Deklaracja na podatek rolny DR-1.pdf,

Załącznik nr 5: Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1.pdf,

Załącznik nr 6: Deklaracja na podatek leśny DL-1.pdf.

Rada Miejska w Stroniu Śląskim w roku 2005 r. nie podjęła nowej uchwały w sprawie polityki podatkowej Gminy Stronie Śląskie, wobec powyższego na terenie Gminy Stronie Śląskie w dalszym ciągu obowiązuje Uchwała Nr II/7/02 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie polityki podatkowej oraz ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Woj.Dolno. z 2002 r. Nr 258 poz. 4081 ze zmianami) - patrz zakładaka 2003 r. oraz zakładaka 2005 r.informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Deklaracja na podatek leśny DL-1.pdf (rozmiar 118,89 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf (rozmiar 121,82 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek rolny DR-1.pdf (rozmiar 132,16 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1.pdf (rozmiar 83,55 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.pdf (rozmiar 121,02 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.pdf (rozmiar 88,91 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała XXXV-305-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (rozmiar 43,53 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała XXXV-306-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (rozmiar 88,31 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała XXXV-307-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów.pdf (rozmiar 36,72 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała XXXV-308-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej w drodze inkasa..pdf (rozmiar 22,79 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała XXXV-309-05 RM w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.pdf (rozmiar 63,76 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała XXXV-310-05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21.11.2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf (rozmiar 51,71 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2006-01-03 11:52:27, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 886
  wyślij podstronę na e-mail:
 • Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl