2008
(OGŁOSZENIA / Posiedzenia komisji Rady Miejskiej)
[opublikował(a): Janina Suchodolska dnia 2008-01-31 15:07:07, dokument aktualny]


Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim w 2008 roku.

Ogłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach PK.
Data w nazwie załącznika oznacza dzień wytworzenia danej informacji. 

PLAN PRACY POSZCZEGÓLNYCH
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ


PLAN PRACY
KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I POMOCY SOCJALNEJ
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Ocena świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych.

• Luty
? Ocena realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży w Gminie Stronie Śląskie.

• Marzec
? Ocena funkcjonowania działalności służby zdrowia, szerzenia oświaty sanitarnej.

• Kwiecień
? Ocena stanu bezrobocia.

 Maj
? Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

• Czerwiec
? Ocena funkcjonowania gminnych placówek kultury.

• Sierpień
? Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i analiza warunków socjalnych mieszkańców gminy.

• Wrzesień
? Wspieranie działań profilaktycznych (alkohol, narkomania itp.).
? Wspieranie działań na rzecz upowszechniania i propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

• Październik
? Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

• Listopad
? Ocena wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy; inicjowanie i wspieranie działań na rzecz jej rozwoju.

• Grudzień
? Analiza budżetu na 2009 rok.

 

 
PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA, BUDŻETU, FINANSÓW I MIENIA GMINNEGO
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Opracowanie planu komisji na 2008 rok.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Analiza stanu należności i zobowiązań gminy na rok 2007.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Ocena wykorzystania mienia gminnego.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Kwiecień
? Ocena wykonania budżetu gminy za rok 2007.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Maj, czerwiec
? Prace związane ze zmianą uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminnego.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Sierpień
? Analiza finansów gminy ze szczególnym uwzględnieniem należności podatkowych.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Wrzesień
? Analiza budżetu za I półrocze 2008 roku.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Październik
? Przyjmowania wniosków do budżetu na 2008 rok oraz ich ocena.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Listopad
? Analiza realizacji planów inwestycji prowadzonych na terenie gminy.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Opiniowanie projektu budżetu na rok 2009.
? Realizacja celów statutowych, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 

 
PLAN PRACY
KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ,
 OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY,
PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Ocena stanu linii energetycznych oraz zabezpieczenie gminy w energię.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Kwiecień
? Ocena stanu dróg Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych – realizacja inwestycji.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Maj
? Ocena porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Czerwiec
? Ocena stanu rzek i potoków pod względem zagrożenia powodziowego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Lipiec, sierpień, wrzesień
? Ocena posesji w ramach konkursu na „Najładniejszą posesje na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Październik
? Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie współpracy z sąsiednimi gminami przygranicznymi.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Listopad
? Ocena miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska; analiza chłonności zabudowy na terenie Gminy Stronie Śląskie.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Analiza budżetu na 2009 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 

PLAN PRACY
KOMISJI PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG,
GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNICTWA
NA 2008 ROK


• Styczeń
? Opracowanie planu pracy komisji na 2008 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Luty
? Analiza wniosków przyjętych do budżetu w 2007 roku składanych przez sołectwa i komisję. Analiza wniosków nie przyjętych do budżetu w 2007 roku.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Marzec
? Spotkanie z lokalnymi działaczami programu pilotażowego „LIDER PLUS” na terenie powiatu kłodzkiego, omówienie osiągnięć I etapu „Wioski bez troski”, zapoznanie się z dokumentem ZSROW na terenie powiatu kłodzkiego, zaproszenie liderów lokalnych grup działania (LGD) w celu zapoznania się z ich działalnością, osiągnięciami i możliwościami współpracy i pomocy.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Kwiecień
? Kontrola stanu dróg w poszczególnych sołectwach po zimie oraz ocena pracy firm utrzymujących porządek na drogach w trakcie zimy (sołectwo Stara Morawa, Bolesławów, Kamienica, Kletno).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Maj
? Kontrola stanu dróg w sołectwach: Młynowiec, Goszów, Stary Gierałtów, Bielice, Nowy Gierałtów, Stronie Wieś, Strachcin po zimie oraz ocena pracy firm utrzymujących porządek na drogach.

• Czerwiec
? Ocena przygotowania gminy do letniego sezonu turystycznego (promocja, zbiornik rekreacyjny i inne)
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Sierpień
? Opracowanie wspólnie z sołtysami i radnymi sołectw wniosków do budżetu na 2009 rok (Stronie Wieś, Strachocin, Młynowiec, Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów, Bielice).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Wrzesień
? Opracowanie wspólnie z sołtysami i radnymi sołectw wniosków do budżetu na 2009 rok (Bolesławów, Stara Morawa, Kletno, Kamienica).
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Październik
? Spotkanie z przedstawicielami Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Jaskini Niedźwiedzia w celu omówienia problemów z ochroną przyrody i pomników przyrody.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

 Listopad
? Przygotowanie do sezonu zimowego w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przetargów na zimowe utrzymanie dróg w poszczególnych sołectwach.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.

• Grudzień
? Podsumowanie pracy komisji w 2008 roku i opracowanie planu pracy na 2009 rok.
? Opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Burmistrza Stronia Śląskiego.


 

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • PK 31.07.2008.pdf (rozmiar 46,23 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-31 14:41:22, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 01.07.2008r.pdf (rozmiar 43,91 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-07-01 15:07:21, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 02.06.2008 r..pdf (rozmiar 42,53 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-06-02 15:02:07, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 05.05.2008r..pdf (rozmiar 45,39 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-05-08 15:33:28, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 02.04.2008 r..pdf (rozmiar 46,44 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-04-03 11:33:48, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK zmiana tematu komisji.pdf (rozmiar 40,23 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-12 14:14:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 3.03.2008r..pdf (rozmiar 47,13 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-03-04 11:53:54, dokument aktualny]   więcej >>
 • komisje 30.01.2008 r..pdf (rozmiar 43,94 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-30 13:10:47, dokument aktualny]   więcej >>
 • PK 02.01.2008.pdf (rozmiar 46,70 KB)
  [Andrzej Ezeryński dnia 2008-01-03 14:17:18, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • informacja - komisje- 30.01.2008r..pdf (rozmiar 44,04 KB)
  [Janina Suchodolska dnia 2008-01-30 12:52:41 do 2008-01-30 13:10:20]
  [załącznik usunął Janina Suchodolska]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 682
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 836

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  OPIS ZAL
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

  Gmina Stronie Śląskie - archiwalny
  57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
  tel.: (074) 811 77 11, faks: (074) 811 77 32
  e-mail: gmina@stronie.pl
  strona www: www.stronie.pl